Tulisan suci      Bantuan Belajar  | Cari  | Opsi  | Ditandai  | Bantuan  | Bahasa Indonesia 
Cetak   < Sebelumnya  Berikutnya >
NEFI KETIGA
Kitab Nefi

Putra Nefi, yang adalah Putra Helaman
Pasal 21
Israel akan dikumpulkan ketika Kitab Mormon tampil—Orang-orang bukan Israel akan ditegakkan sebagai suatu bangsa yang bebas di Amerika—Mereka akan diselamatkan jika mereka percaya dan patuh; jika tidak, mereka akan disingkirkan dan dihancurkan—Israel akan membangun Yerusalem Baru, dan suku-suku yang hilang akan kembali. Kira-kira tahun 34 M.
  1 Dan sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, Aku memberi kepadamu suatu tanda, agar kamu boleh mengetahui awaktunya ketika hal-hal ini hampir terjadi—bahwa Aku akan mengumpulkan, dari penyerakan mereka yang lama, umat-Ku, hai bani Israel, dan akan menegakkan kembali di antara mereka Sion-Ku;
  2 Dan lihatlah, inilah apa yang akan Aku berikan kepadamu untuk suatu tanda—karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu bahwa ketika hal-hal ini yang Aku maklumkan kepadamu, dan yang akan Aku maklumkan kepadamu setelah ini tentang diri-Ku, dan melalui kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepadamu oleh Bapa, akan disingkapkan kepada orang-orang bukan Israel agar mereka boleh tahu mengenai umat ini yang adalah sisa bani Yakub, dan mengenai umat-Ku ini yang akan dicerai-beraikan oleh mereka;
  3 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, ketika ahal-hal ini akan disingkapkan kepada mereka oleh Bapa, dan akan tampil dari Bapa, dari mereka kepadamu;
  4 Karena adalah kebijaksanaan di dalam Bapa bahwa mereka akan ditegakkan di tanah ini, dan ditegakkan sebagai suatu abangsa yang bebas oleh kuasa Bapa, agar hal-hal ini boleh tampil dari mereka kepada sisa benih keturunanmu, agar bperjanjian Bapa boleh digenapi yang telah Dia buat perjanjiannya dengan umat-Nya, hai bani Israel;
  5 Oleh karena itu, ketika pekerjaan ini dan pekerjaan yang akan dikerjakan di antara kamu setelah ini akan tampil adari orang-orang bukan Israel, kepada bbenih keturunanmu yang akan merosot dalam ketidakpercayaan karena kedurhakaan;
  6 Karena demikianlah adalah patut menurut Bapa bahwa itu akan tampil dari aorang-orang bukan Israel, agar Dia boleh memperlihatkan kuasa-Nya kepada orang-orang bukan Israel, untuk alasan ini bahwa orang-orang bukan Israel, jika mereka tidak mengeraskan hati mereka, agar mereka boleh bertobat dan datang kepada-Ku dan dibaptis dalam nama-Ku dan tahu tentang pokok-pokok ajaran-Ku yang benar, agar mereka boleh bterbilang di antara umat-Ku, hai bani Israel;
  7 Dan ketika hal-hal ini terjadi bahwa abenih keturunanmu akan mulai mengetahui hal-hal ini—ini akan menjadi suatu tanda bagi mereka, agar mereka boleh tahu bahwa pekerjaan Bapa telah dimulai hingga digenapinya perjanjian yang telah Dia buat kepada orang-orang yang adalah dari bani Israel.
  8 Dan ketika masa itu akan tiba, akan terjadi bahwa para raja akan menutup mulut mereka; karena apa yang belum diberitahukan kepada mereka akanlah mereka lihat; dan apa yang belum mereka dengar akanlah mereka pertimbangkan.
  9 Karena pada masa itu, demi kepentingan-Ku Bapa akan mengerjakan suatu pekerjaan, yang akan menjadi suatu apekerjaan yang besar dan yang menakjubkan di antara mereka; dan akan ada di antara mereka, mereka yang tidak akan memercayainya, walaupun seorang pria akan memaklumkannya kepada mereka.
  10 Tetapi lihatlah, kehidupan hamba-Ku akan berada dalam tangan-Ku; oleh karena itu mereka tidak akan menyakitinya, walaupun dia akan arusak karena mereka. Namun Aku akan menyembuhkannya, karena Aku akan memperlihatkan kepada mereka bahwa bkebijaksanaan-Ku lebih besar daripada kelicikan iblis.
  11 Oleh karena itu akan terjadi bahwa barang siapa tidak mau percaya pada firman-Ku, yang adalah Yesus Kristus, yang akan Bapa suruh untuk adia tampilkan kepada orang-orang bukan Israel, dan akan memberikan kepadanya kuasa agar dia akan menampilkannya kepada orang-orang bukan Israel, (itu akan terjadi bahkan seperti yang Musa katakan) mereka akan bdisingkirkan dari antara umat-Ku yang adalah dari perjanjian.
  12 Dan umat-Ku yang adalah sisa bani Yakub akan berada di antara orang-orang bukan Israel, ya, di tengah mereka bagaikan seekor asinga di antara binatang-binatang hutan, bagaikan seekor singa muda di antara kawanan domba, yang, jika dia pergi ke antaranya baik bmenginjak-injak maupun mencabik berkeping-keping, dan tidak satu pun yang dapat membebaskan.
  13 Tangan mereka akan terangkat ke atas lawan mereka, dan semua musuh mereka akan disingkirkan.
  14 Ya, celakalah orang-orang bukan Israel kecuali mereka abertobat; karena akan terjadi pada masa itu, firman Bapa, bahwa Aku akan menyingkirkan kuda-kudamu dari tengah-tengahmu, dan Aku akan menghancurkan kereta kudamu.
  15 Dan Aku akan menyingkirkan kota-kota di negerimu, dan meruntuhkan semua kubu pertahananmu;
  16 Dan Aku akan menyingkirkan ilmu sihir dari negerimu, dan engkau tidak akan memiliki lagi ahli nujum;
  17 Segala apatung pahatan juga akan Aku singkirkan, dan patung-patungmu yang berdiri dari tengah-tengahmu, dan engkau tidak akan lagi menyembah pekerjaan dari tanganmu;
  18 Dan Aku akan mencabut hutan-hutan kecilmu dari tengah-tengahmu; demikian juga akan Aku hancurkan kota-kotamu.
  19 Dan akan terjadi bahwa segala adusta, dan tipuan, dan keirihatian, dan pertikaian, dan penipuan imam, dan pelacuran, akan diakhiri.
  20 Karena akan terjadi, firman Bapa, bahwa pada masa itu barang siapa tidak akan bertobat dan datang kepada Putra Terkasih-Ku, mereka akan Aku singkirkan dari antara umat-Ku, hai bani Israel;
  21 Dan Aku akan melaksanakan pembalasan dan kegeraman ke atas diri mereka, bahkan seperti ke atas orang kafir, seperti yang belum pernah mereka dengar.
  22 Tetapi jika mereka akan bertobat dan menyimak firman-Ku, dan tidak mengeraskan hati mereka, Aku akan amenegakkan gereja-Ku di antara mereka, dan mereka akan masuk ke dalam perjanjian dan bterbilang di antara sisa bani Yakub ini, kepada siapa telah Aku berikan tanah ini untuk warisan mereka;
  23 Dan mereka akan membantu umat-Ku, sisa bani Yakub, dan juga sebanyak dari bani Israel yang akan datang, agar mereka boleh membangun sebuah kota, yang akan disebut aYerusalem Baru.
  24 Dan pada waktu itu akanlah mereka membantu umat-Ku agar mereka boleh dikumpulkan, yang tercerai-berai di seluruh permukaan tanah ini, masuk ke Yerusalem Baru.
  25 Dan pada waktu itu akanlah akuasa dari surga turun ke antara mereka; dan bAku juga akan berada di tengahnya.
  26 Dan pada waktu itu akanlah pekerjaan Bapa dimulai pada masa itu, bahkan ketika Injil ini akan dikhotbahkan ke antara sisa orang-orang ini. Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, pada masa itu akanlah pekerjaan Bapa adimulai di antara semua yang terserak dari umat-Ku, ya, bahkan suku-suku yang telah bhilang, yang telah Bapa tuntun pergi dari Yerusalem.
  27 Ya, pekerjaan itu akan dimulai di antara semua yang aterserak dari umat-Ku, bersama Bapa untuk mempersiapkan jalan yang melaluinya mereka boleh datang kepada-Ku, agar mereka boleh memanggil Bapa dalam nama-Ku.
  28 Ya, dan pada waktu itu akanlah pekerjaan itu dimulai, bersama Bapa di antara segala bangsa dalam mempersiapkan jalan yang melaluinya umat-Nya boleh adikumpulkan pulang ke tanah warisan mereka.
  29 Dan mereka akan keluar dari segala bangsa; dan mereka tidak akan keluar dengan abergegas, tidak juga dengan terburu-buru, karena Aku akan pergi di hadapan mereka, firman Bapa, dan Aku akan menjadi barisan belakang mereka.