Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
KART FRA STEDER OMTALT I BIBELEN
Israelittenes utgang fra Egypt og inngangen til Kanans land
1. Ra’amses. Israel dro ut av Egypt (2M 12; 4M 33:5).
2. Sukkot. Etter at hebreerne forlot sin første leirplass fulgte Herren dem som en sky om dagen og som en ildsøyle om natten (2M 13:20–22).
3. Pi-Hakirot. Israel passerte gjennom Rødehavet (2M 14; 4M 33:8).
4. Mara. Herren gjorde vannet godt i Mara (2M 15:23–26).
5. Elim. Israel slo leir ved de 12 vannkilder (2M 15:27).
6. Sin-ørkenen. Herren sendte manna og vaktler til mat for Israel (2M 16).
7. Refidim. Israel kjempet med Amalek (2M 17:8–16).
8. Sinai-fjellet (Horeb-fjellet eller Jebel Musa). Herren åpenbarte De ti bud (2M 19–20).
9. Sinai-ørkenen. Israel bygget tabernaklet (2M 25–30).
10. Ørkenleirene. Sytti eldster ble kalt for å hjelpe Moses med å lede folket (4M 11:16–17).
11. Esjon-Geber. Israel passerte i fred gjennom landområdene Esau og Ammon (5M 2).
12. Kades-Barnea. Moses sendte spioner inn i det lovede land. Israel gjorde opprør og mislyktes i å gå inn i landet. Kades-Barnea tjente som hovedleir for Israel i mange år (4M 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; 5M 2:14).
13. Østørkenen. Israel unngikk konflikt med Edom og Moab (4M 20:14–21; 22–24).
14. Arnon-elven. Israel knuste kananittene som kjempet mot dem (5M 2:24–37).
15. Nebo-fjellet. Moses så det lovede land (5M 34:1–4). Moses ga sine tre siste taler (5M 1–32).
16. Moab-slettene. Herren ba Israel dele landet og ta eiendommene fra innbyggerne (4M 33:50–56).
17. Jordan-elven. Israel krysset Jordan-elven på tørrlagt bunn. Ved Gilgal ble stener fra Jordan-elven plassert som et minnesmerke om at Jordan-elvens vann ble delt (Jos 3–5:1).
18. Jeriko. Israelittene erobret byen og ødela den (Jos 6).