พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​หนึ่ง
การ​ปกครอง​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​ท่าน
บท​ที่ ๑๑
นีไฟเห็นพ​ระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​และ​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​ปรากฏ​ให้​เห็น​ใน​นิมิต—ท่าน​เห็น​มารดา​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​เรียน​รู้​ถึง​พระ​จริยวัตร​อัน​อ่อนน้อม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—ท่าน​เห็น​การ​บัพ​ติ​ศ​มา, การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ, และ​การ​ตรึง​กางเขน​ของ​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—ท่าน​เห็น​การ​เรียก​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​อัครสาวก​สิบ​สอง​ของ​พระ​เมษ​โปดก​ด้วย. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ เพราะ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​หลังจาก​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​รู้​เรื่อง​ที่​บิดา​ข้าพเจ้า​เห็น​มา, และ​โดย​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​สามารถ​ทำให้​มัน​เป็น​ที่​รู้​แก่​ข้าพเจ้า​ได้, ขณะ​ที่​ข้าพเจ้า​นั่งไตร่ตรอง​ใน​ใจ​ข้าพเจ้า พระองค์​ทรง​พา​ข้าพเจ้าไป​ใน​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า, แท้จริง​แล้ว, ไป​บนภูเขา​สูง​ยิ่ง, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ไม่​เคย​เห็น, และ​ข้าพเจ้า​ไม่​เคย​ย่าง​เหยียบ​ไป​ที่​นั่น.
  ๒ และ​พระ​วิญญาณ​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: ดูเถิด, เจ้า​ปรารถนา​สิ่ง​ใด​หรือ ?
  ๓ และ​ข้าพเจ้า​ทูล: ข้าพระ​องค์​ปรารถนา​จะ​เห็น​สิ่ง​ที่​บิดา​ข้าพระ​องค์เห็น.
  ๔ และ​พระ​วิญญาณ​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: เจ้า​เชื่อ​ไหม​ว่า​บิดา​เจ้า​เห็นต้นไม้​ที่​เขา​พูด​ถึง ?
  ๕ และ​ข้าพเจ้า​ทูล: ข้าพระ​องค์​เชื่อ, พระองค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้าพระ​องค์เชื่อ​คำ​ทั้งหมด​ของ​บิดา​ข้าพระ​องค์.
  ๖ และ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​กล่าว​ข้อความ​เหล่า​นี้​แล้ว, พระ​วิญญาณ​ทรง​เปล่ง​สุรเสียง​ก้อง​กังวาน, มีค​วาม​ว่า: โฮ​ซันนา​แด่​พระเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า​สูง​สุด; เพราะ​พระองค์​ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​เหนือ​แผ่นดินโลก​ทั้งสิ้น, แท้จริง​แล้ว, แม้​เหนือ​สิ่ง​ทั้งปวง. และ​เจ้า​เป็น​สุข​แล้ว, นีไฟ, เพราะ​เจ้าเชื่อ​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​สูง​สุด; ดังนั้น, เจ้า​จะ​เห็น​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​เจ้า​ปรารถนา.
  ๗ และ​ดูเถิด​สิ่ง​นี้​จะ​ประทาน​แก่​เจ้า​เพื่อ​เป็นเครื่องหมาย, คือ​หลังจาก​เจ้า​เห็น​ต้นไม้​มี​ผล​ซึ่ง​พ่อ​ของ​เจ้า​ชิม​รส​มา​แล้ว, เจ้า​จะ​เห็น​ชาย​ผู้​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ด้วย, และ​ผู้​นั้น​เจ้า​จะ​เห็น​กับ​ตา; และ​หลังจาก​เจ้า​เห็น​ผู้​นั้น​แล้ว​เจ้า​จะ​เป็นพยาน​ว่า​นั่น​คือ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๘ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระ​วิญญาณ​ตรัส​แก่​ข้าพเจ้า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู​และ​เห็น​ต้นไม้; และ​มัน​เหมือนกับต้นไม้​ที่​บิดา​ข้าพเจ้า​เห็น; และ​ความ​งาม​ของ​ต้นไม้​นั้น​งาม​ล้ำ, แท้จริง​แล้ว, ยิ่ง​กว่า​ความ​งาม​ทั้งปวง; และ​ความขาว​ของ​ต้นไม้​นั้น​ขาว​ยิ่ง​กว่า​ความ​ขาว​ของ​หิมะ​ที่​โปรย​มา.
  ๙ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​หลังจาก​ข้าพเจ้า​เห็น​ต้นไม้​แล้ว, ข้าพเจ้า​ทูล​พระ​วิญญาณ: ข้าพระ​องค์​ตระหนัก​แล้ว​ว่า​พระองค์​ทรง​กระทำ​ให้​ต้นไม้​ซึ่ง​มีค่า​เหนือ​สิ่ง​ทั้งปวง​ปรากฏ​แก่​ข้าพระ​องค์.
  ๑๐ และ​พระองค์​ตรัส​แก่​ข้าพเจ้า: เจ้า​ปรารถนา​สิ่ง​ใด​หรือ ?
  ๑๑ และ​ข้าพเจ้า​ทูล​พระองค์: ขอ​ทราบ​คำแปล​ของ​ต้นไม้​นั้น—เพราะ​ข้าพเจ้า​พูด​กับ​พระองค์​ดัง​มนุษย์​พูด​กัน; เพราะ​ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​พระองค์​ทรง​อยู่​ใน​รูปลักษณะ​ของ​มนุษย์; แม้​กระนั้น, ข้าพเจ้า​ยัง​รู้​ว่าเป็น​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า; และ​พระองค์​รับสั่ง​แก่​ข้าพเจ้า​ดัง​มนุษย์​คน​หนึ่ง​พูด​กับ​อีก​คน​หนึ่ง.
  ๑๒ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระองค์​ตรัส​แก่​ข้าพเจ้า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู​ประหนึ่ง​ว่า​จะ​ดู​พระองค์, และ​ข้าพเจ้า​หา​เห็น​พระองค์​ไม่; เพราะ​พระองค์​เสด็จ​ไป​แล้ว​ต่อหน้า​ข้าพเจ้า.
  ๑๓ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​ดู​และ​เห็น​มหานคร​เยรูซา​เล็ม, และ​เมือง​อื่น ๆ ด้วย. และ​ข้าพเจ้า​เห็น​เมือง​นา​ซาเร็ธ; และ​ใน​เมือง​นา​ซาเร็ธ​ข้าพเจ้า​เห็น​หญิงพรหมจารี​นาง​หนึ่ง, และ​นาง​งดงาม​และ​ขาว​ยิ่ง​นัก.
  ๑๔ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​เห็น​ฟ้า​สวรรค์เปิด; และ​เทพ​ลง​มา​ยืน​ต่อหน้า​ข้าพเจ้า; และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: นีไฟ, เจ้า​เห็น​สิ่ง​ใด​หรือ ?
  ๑๕ และ​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน: หญิง​พรหมจารี​นาง​หนึ่ง, สวย​และ​งาม​ที่สุด​เหนือ​กว่า​หญิง​พรหมจารี​อื่น​ทั้งสิ้น.
  ๑๖ และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: เจ้า​รู้จัก​พระ​จริยวัตร​อัน​อ่อนน้อม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ไหม ?
  ๑๗ และ​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน: ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​พระองค์​ทรง​รัก​ลูก ๆ ของ​พระองค์; กระนั้น​ก็ตาม, ข้าพเจ้า​ไม่​รู้ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ทั้งหมด.
  ๑๘ และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: ดูเถิด, หญิงพรหมจารี​ที่​ท่าน​เห็น​คือมารดา​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ตาม​สภาพ​แห่ง​เนื้อ​หนัง.
  ๑๙ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​พระองค์​ทรง​พา​นาง​ไป​ใน​พระ​วิญญาณ; และ​หลังจาก​พระองค์​ทรง​พา​นาง​ไป​ใน​พระวิญญาณ​ช่วง​เวลา​หนึ่ง​แล้ว​เทพ​พูด​กับ​ข้าพเจ้า, มีค​วาม​ว่า: ดู​นั่น​สิ !
  ๒๐ และ​ข้าพเจ้า​ดู​และ​เห็น​หญิง​พรหมจารี​อีก, กำลัง​อุ้มเด็ก​ไว้​ใน​อ้อม​แขน​ของ​นาง.
  ๒๑ และ​เทพ​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: จง​ดู​พระ​เมษโปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, แท้จริง​แล้ว, แม้​พระบุตร​ของ​พระ​บิดานิรันดร์ ! เจ้า​รู้ความ​หมาย​ของต้นไม้​ที่​บิดา​เจ้า​เห็น​ไหม ?
  ๒๒ และ​ข้าพเจ้า​ตอบ​ท่าน, มีค​วาม​ว่า: ข้าพเจ้า​รู้​แล้ว, คือ​ความรัก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​แผ่​ขยาย​ออก​มา​สู่​ใจ​ลูก​หลาน​มนุษย์; ดังนั้น, จึง​เป็น​ที่​พึง​ปรารถนา​ที่สุด​เหนือ​สิ่ง​ทั้งปวง.
  ๒๓ และ​ท่าน​พูด​กับ​ข้าพเจ้า, มีค​วาม​ว่า: ใช่​แล้ว, และ​เป็นความ​ปีติยินดี​ที่สุด​แก่​จิต​วิญญาณ.
  ๒๔ และ​หลังจาก​ท่าน​กล่าว​ข้อความ​เหล่า​นี้​แล้ว, ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู, และ​ข้าพเจ้า​เห็น​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เสด็จ​ออกไป​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์; และ​ข้าพเจ้า​เห็น​คน​จำนวน​มาก​ทรุด​ลง​แทบ​พระ​บาท​ของ​พระองค์​และ​นมัสการ​พระองค์.
  ๒๕ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​ตระหนัก​ว่า​ราวเหล็ก, ซึ่ง​บิดา​ข้าพเจ้า​เห็น, คือ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​แหล่ง​น้ำ​แห่งชีวิต, หรือ​สู่​ต้นไม้​แห่งชีวิต; ซึ่ง​ผืน​น้ำ​นั้น​เป็น​สิ่ง​แทน​ความ​รัก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ข้าพเจ้า​ตระหนัก​ด้วยว่า​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​เป็น​สิ่ง​แทน​ความ​รัก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๖ และ​เทพ​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก: ดู​นั่น​สิ​และ​จง​ดู​พระ​จริยวัตร​อันอ่อนน้อม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า !
  ๒๗ และ​ข้าพเจ้า​ดู​และ​เห็น​พระ​ผู้ไถ่​ของ​โลก, ซึ่ง​บิดา​ข้าพเจ้า​พูด​ถึง; และ​ข้าพเจ้า​เห็น​ศาสดาพยากรณ์​ด้วย​ผู้​จะ​เตรียม​มรรคา​ไว้​ก่อน​พระองค์. และ​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เสด็จ​ออก​ไป​และ​ได้​รับ​บัพ​ติ​ศมา​จาก​ท่าน; และ​หลังจาก​พระองค์​ได้​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​แล้ว, ข้าพเจ้า​เห็น​ฟ้า​สวรรค์​เปิด, และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เสด็จ​ออก​จาก​สวรรค์​ลง​มา​และ​สถิต​บน​พระองค์​ใน​รูป​ของ​นกพิราบ.
  ๒๘ และ​ข้าพเจ้า​เห็น​พระองค์​เสด็จ​ออก​ไป​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ต่อ​ผู้คน, ใน​พระ​เด​ชานุภาพ​และ​รัศมี​ภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่; และ​ฝูง​ชน​มา​รวม​กัน​เพื่อ​ฟัง​พระองค์; และ​ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​พวก​เขา​ขับ​ไล่​พระองค์​ไป​จาก​พวก​เขา.
  ๒๙ และ​ข้าพเจ้า​เห็น​คน​อื่น​อีก​สิบสอง​คน​ติดตาม​พระองค์​ด้วย. และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระองค์​ทรง​พา​พวก​ท่าน​ไป​ใน​พระ​วิญญาณ​ออก​ไป​ต่อหน้า​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​หา​เห็น​พวก​ท่าน​ไม่.
  ๓๐ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เทพ​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก, มีค​วาม​ว่า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู, และ​ข้าพเจ้า​เห็น​ฟ้า​สวรรค์​เปิด​อีก, และ​ข้าพเจ้า​เห็นเทพ​ลง​มา​สู่​ลูก​หลาน​มนุษย์; และ​พวก​ท่าน​ปฏิบัติ​ต่อ​พวก​เขา.
  ๓๑ และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก, มีค​วาม​ว่า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู, และ​ข้าพเจ้า​เห็น​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เสด็จ​ออก​ไป​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์. และ​ข้าพเจ้า​เห็น​ฝูง​ชน​ผู้​เจ็บป่วย, และ​ผู้​เป็น​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​โรค​นานา​ชนิด, และ​ด้วย​เหล่ามาร​และ​วิญญาณ​ที่​ไม่สะอาด; และ​เทพ​พูด​และ​กระทำ​ให้​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​ปรากฏ​แก่​ข้าพเจ้า. และ​พวก​เขา​ได้​รับ​การรักษา​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​เหล่า​มาร​และ​วิญญาณ​ที่​ไม่​สะอาด​ถูก​ขับ​ไล่​ไป.
  ๓๒ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เทพ​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก, มีค​วาม​ว่า: ดู​นั่น​สิ ! และ​ข้าพเจ้า​ดู​และ​เห็น​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ว่า​พระองค์​ถูก​ผู้คน​จับ​ไป; แท้จริง​แล้ว, พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​เป็น​นิจ​ถูก​โลกพิพากษา; และ​ข้าพเจ้า​เห็น​และ​เป็น​พยาน.
  ๓๓ และ​ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็น​พระองค์​ถูก​ยก​ขึ้น​บนกางเขน​และ​ถูก​ปลง​พระชนม์​เพื่อ​บาป​ของ​โลก.
  ๓๔ และ​หลังจาก​พระองค์​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว​ข้าพเจ้า​เห็น​ฝูง​ชน​ของ​แผ่นดิน​โลก, ว่า​พวก​เขา​มา​รวม​กัน​เพื่อ​ต่อสู้​เหล่า​อัครสาวก​ของ​พระ​เมษ​โปดก; เพราะ​เทพ​ของ​พระเจ้า​เรียก​คน​สิบ​สอง​คน​เช่น​นั้น.
  ๓๕ และ​ฝูง​ชน​ของ​แผ่นดิน​โลก​ได้​มา​รวม​กัน; และ​ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​พวก​เขา​อยู่​ในอาคาร​ใหญ่​และ​กว้าง, เหมือนกับ​อาคาร​ที่​บิดา​ข้าพเจ้า​เห็น. และ​เทพ​ของ​พระเจ้า​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก, มีค​วาม​ว่า: จง​ดู​โลก​และ​ปัญญา​ของ​โลก​เถิด; แท้จริง​แล้ว, จง​ดู​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอ​ลมารว​มกัน​เพื่อ​ต่อสู้​กับ​อัครสาวก​สิบ​สอง​ของ​พระ​เมษ​โปดก.
  ๓๖ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​เห็น​และ​เป็น​พยาน, ว่า​อาคาร​ใหญ่​และ​กว้าง​หลัง​นั้น​คือ​ความ​หยิ่งจองหอง​ของ​โลก; และ​อาคาร​นั้น​ถล่ม​ลง​มา, และ​การ​ถล่ม​ของ​อาคาร​นั้น​ใหญ่​หลวง​นัก. และ​เทพ​ของ​พระเจ้า​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า​อีก, มีค​วาม​ว่า: ความ​พินาศ​ของ​ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ​คน​ทั้งปวง, ที่​ต่อสู้​อัครสาวก​สิบ​สอง​ของ​พระ​เมษ​โปดก​จัก​เป็น​เช่น​นั้น.