พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​หนึ่ง
การ​ปกครอง​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​ท่าน
บท​ที่ ๑๙
นีไฟทำแผ่น​จารึก​จาก​แร่​และ​บันทึก​ประวัติ​ผู้คน​ของ​ท่าน—พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​อิส​รา​เอลจะเสด็จ​มา​หก​ร้อย​ปี​นับ​แต่​เวลา​ที่​ลี​ไฮออก​จาก​เยรูซา​เล็ม—นีไฟเล่า​ถึง​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ของ​พระองค์​และ​การ​ตรึง​กางเขน​พระองค์—ชาว​ยิวจะ​ถูก​เกลียด​ชัง​และ​กระจัดกระจาย​จนถึง​ยุค​สุดท้าย, เมื่อ​พวก​เขา​จะ​กลับคืน​สู่​พระเจ้า. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระเจ้า​ทรง​บัญชา​ข้าพเจ้า, ดังนั้น​ข้าพเจ้า​ทำ​แผ่น​จารึก​ด้วย​แร่​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​จารึก​บันทึก​ของ​ผู้คน​ข้าพเจ้า​บน​นั้น. และ​บน​แผ่นจารึก​ที่​ข้าพเจ้า​ทำ​ขึ้น​นี้​ข้าพเจ้า​จารึก​บันทึก​ของบิดา​ข้าพเจ้า, และ​การ​เดินทาง​ของ​เรา​ใน​แดน​ทุรกันดาร​ด้วย, และ​คำ​พยากรณ์​ของ​บิดา​ข้าพเจ้า, และ​คำ​พยากรณ์​ของ​ข้าพเจ้า​เอง​หลาย​ประการ​ข้าพเจ้า​จารึก​ไว้​บน​แผ่น​จารึก​เหล่า​นั้น​ด้วย.
  ๒ และ​ข้าพเจ้า​หา​รู้​ไม่​ใน​เวลา​ที่​ข้าพเจ้า​ทำ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​รับ​พระ​บัญชา​จาก​พระเจ้า​ให้​ทำ​แผ่น​จารึก​เหล่านี้; ดังนั้น, บันทึก​ของ​บิดา​ข้าพเจ้า, และ​ลำดับ​การ​สืบ​เชื้อสาย​ของ​บรรพบุรุษ​ของ​ท่าน, และ​การก​ระ​ทำ​ส่วน​ใหญ่​ของ​เรา​ใน​แดน​ทุรกันดาร​ได้​จารึก​ไว้​บน​แผ่น​จารึก​ชุด​แรก​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​ถึง; ด้วย​เหตุ​นี้, เรื่องราว​ต่าง ๆ ซึ่ง​เกิด​ขึ้น​ก่อน​ข้าพเจ้า​ทำ​แผ่น​จารึก​เหล่านี้, โดย​แท้​แล้ว, จึง​มี​การก​ล่า​ว​ถึง​โดย​ละเอียด​มาก​กว่า​บน​แผ่น​จารึก​ชุด​แรก.
  ๓ และ​หลังจาก​ข้าพเจ้า​ทำ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​ตาม​พระ​บัญชา​แล้ว, ข้าพเจ้า, นีไฟ, รับ​พระ​บัญชา​ว่าการ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​และ​คำ​พยากรณ์, ส่วน​ที่​แจ้ง​ชัด​และ​มี​ค่า​มาก​กว่า​ของ​สิ่ง​เหล่า​นั้น, ควร​เขียน​บน​แผ่น​จารึก​เหล่านี้; และ​ว่า​สิ่ง​ซึ่ง​เขียน​ไว้​ควร​ได้​รับ​การ​เก็บ​รักษา​เพื่อ​เป็น​คำ​ชี้แนะ​แก่​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, ผู้​จะ​ได้​เป็น​เจ้าของ​แผ่นดิน​นี้, และ​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อันรอบคอบ​ใน​ด้าน​อื่น ๆ ด้วย, ซึ่ง​จุด​ประสงค์​นั้น​พระเจ้า​ทรง​ทราบ.
  ๔ ดังนั้น, ข้าพเจ้า, นีไฟ, ทำ​บันทึก​ไว้​บน​แผ่น​จารึก​อื่น, ซึ่ง​ให้​เรื่องราว, หรือ​ซึ่ง​ให้​เรื่องราว​ไว้​ละเอียด​ถี่ถ้วน​กว่า​เกี่ยว​กับ​สงคราม​และ​การ​ขัดแย้ง​และ​ความ​พินาศ​ของ​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า. และ​การ​นี้​ข้าพเจ้า​ทำ, และ​สั่ง​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า​พวก​เขา​ควร​ทำ​อย่างไร​หลังจาก​ข้าพเจ้า​จาก​ไป; และ​ว่า​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​ควร​สืบ​ทอด​จาก​คน​รุ่น​หนึ่ง​ไป​สู่​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง, หรือ​จาก​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​หนึ่ง​ไป​สู่​อีก​ผู้​หนึ่ง, จนกว่า​จะ​ได้​รับ​พระ​บัญชา​เพิ่มเติม​จาก​พระเจ้า.
  ๕ และ​เรื่องราว​ของ​ข้าพเจ้า​เกี่ยว​กับ​การทำ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​จะ​ให้​ไว้​ต่อ​ไป​ใน​ภายหลัง; และ​แล้ว, ดูเถิด, ข้าพเจ้า​ดำเนิน​การ​ตาม​ที่​ข้าพเจ้า​พูด​มา; และ​การ​นี้​ข้าพเจ้า​ทำ​เพื่อ​สิ่ง​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​มาก​กว่า​จะ​ได้​รับ​การรักษา​ไว้​เป็นความ​รู้​ของ​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า.
  ๖ กระนั้น​ก็ตาม, ข้าพเจ้า​ไม่​เขียน​เรื่อง​ใด​บน​แผ่น​จารึก​นอกจาก​เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​คิด​ว่าศักดิ์สิทธิ์. และ​บัดนี้, หาก​ข้าพเจ้า​ผิด​พลาด, แม้​คน​แต่​ก่อน​ก็ได้​ผิด​พลาด​มา; นั่น​มิ​ใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​แก้ตัว​ว่าเป็น​เพราะ​คน​อื่น, แต่​เพราะ​ความอ่อนแอ​ที่​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า, ตาม​เนื้อ​หนัง, ข้าพเจ้า​แก้ตัว.
  ๗ เพราะ​สิ่ง​ที่​บาง​คน​ถือว่า​มี​ค่า​มาก, ทั้ง​แก่​ร่างกาย​และ​จิต​วิญญาณ​นั้น, คน​อื่น​ถือว่า​ไร้ค่า​และ​เหยียบย่ำ​ไว้​ใต้​ฝ่า​เท้า​ของ​ตน. แท้จริง​แล้ว, แม้​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​อิส​รา​เอ​ลอง​ค์นี้​มนุษย์​ยัง​เหยียบย่ำ​ไว้​ใต้​ฝ่าเท้า​ของ​ตน; ข้าพเจ้า​กล่าว, เหยียบย่ำ​ไว้​ใต้​ฝ่า​เท้า​ของ​ตน​แต่​ข้าพเจ้า​จะ​พูด​ด้วย​ถ้อยคำ​อื่น—พวก​เขา​ถือว่า​พระองค์​ไร้​ค่า, และ​หาส​ดับ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​แห่ง​คำ​แนะนำ​ของ​พระองค์​ไม่.
  ๘ และ​ดูเถิด​พระองค์​จะ​เสด็จมา, ตาม​คำขอ​ง​เทพ, ใน​หก​ร้อยปี​นับ​แต่​เวลา​ที่​บิดา​ข้าพเจ้า​ออก​จาก​เยรูซา​เล็ม.
  ๙ และ​โลก​มนุษย์, เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา, จะ​ตัดสิน​พระองค์​ว่าเป็น​สิ่ง​ไร้​ค่า; ดังนั้น​พวก​เขา​โบย​พระองค์, และ​พระองค์​ทรง​ยอม; และ​พวก​เขา​ทำร้าย​พระองค์, และ​พระองค์​ทรง​ยอม. แท้จริง​แล้ว, พวก​เขา​ถ่ม​น้ำลายรด​พระองค์, และ​พระองค์​ทรง​ยอม, เพราะ​ความ​การุณย์​รัก​ของ​พระองค์​และ​ความ​อดกลั้น​ของ​พระองค์​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๑๐ และ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​บรรพบุรุษ​ของเรา, ผู้ทรง​นำ​เรา​ออก​จากอียิปต์, ออก​จาก​การ​เป็น​ทาส, และ​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ใน​แดน​ทุรกันดาร​จาก​พระองค์, แท้จริง​แล้ว, พระผู้เป็นเจ้า​ของ​อับราฮัม, และ​ของ​อิสอัค, และ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ยา​โค​บ, ทรง​ยอมพระองค์, ตาม​คำขอ​ง​เทพ, อย่าง​มนุษย์, ให้​อยู่​ใน​เงื้อมมือ​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย, ให้​ถูก​ยกขึ้น, ตาม​คำขอ​ง​ซีนัค, และ​ถูก​ตรึง​ไว้​ที่กางเขน, ตาม​คำขอ​งนีอัม, และ​ถูก​ฝัง​ไว้​ในอุโมงค์, ตาม​คำขอ​งซีนัส, ซึ่ง​ท่าน​พูด​เกี่ยว​กับ​สาม​วัน​แห่ง​ความมืด, ซึ่ง​จะ​เป็น​เครื่องหมาย​ที่​ให้​ไว้​ถึง​การ​สิ้นพระชนม์​ของ​พระองค์​ต่อ​ผู้​อยู่​อาศัย​ตาม​เกาะ​ใน​ทะเล, โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ให้​แก่​ผู้​ที่​เป็น​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิสราเอล.
  ๑๑ เพราะ​ศาสดา​พยากรณ์​พูด​ไว้​ดังนี้: พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​เสด็จเยือน​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอลทั้ง​หมด​โดย​แน่แท้​ใน​วัน​นั้น, บาง​คน​ด้วย​พระ​สุรเสียง​ของ​พระองค์, เพราะ​ความชอบ​ธรรม​ของ​พวก​เขา, สู่​ความ​ปรีดี​ยิ่ง​และ​ความ​รอด​ของ​พวก​เขา, และ​คน​อื่น​ด้วย​ฟ้า​คำรน​คำราม​และ​สายฟ้า​ฟาด​แห่ง​เด​ชานุ​ภาพ​ของพระองค์, ด้วย​พายุ​ร้าย, ด้วย​ไฟ, และ​ด้วย​ควัน, และ​ไอ​แห่ง​ความมืด, และ​ด้วย​การ​แยก​ของ​แผ่นดินโลก, และ​ด้วยภูเขา​ซึ่ง​พระองค์​จะ​ทรง​ยก​ขึ้น.
  ๑๒ และ​เรื่อง​ทั้งหมดนี้​ต้อง​เกิด​ขึ้น​โดย​แน่แท้, ศาสดา​พยากรณ์​ซีนัส กล่าว. และศิลา​ของ​แผ่นดิน​โลก​ต้อง​แยก​ออก; และ​เพราะ​เสียง​ครวญคราง​ของ​แผ่นดิน​โลก, พระ​วิญญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​กระทำ​แก่​กษัตริย์​จำนวน​มาก​ของ​เกาะ​ใน​ทะเล, เพื่อ​เป็นการ​ร้อง​ว่า: พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ธรรมชาติ​ทรง​รับ​ทุกขเวทนา.
  ๑๓ และ​สำหรับ​ผู้​ที่​อยู่​ใน​เยรูซา​เล็ม, ศาสดา​พยากรณ์​กล่าว, พวก​เขา​จะ​ถูกโบย​โดย​คน​ทั้งปวง, เพราะ​พวก​เขา​ตรึง​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​อิส​ราเอลไว้ที่กางเขน, และ​เอาใจ​ของ​พวก​เขา​ออก​ห่าง, ปฏิเสธ​เครื่องหมาย​และ​การ​อัน​น่า​พิศวง, และ​เด​ชานุ​ภาพ​และ​รัศมี​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๑๔ และ​เพราะ​พวก​เขา​เอาใจ​ออก​ห่าง, ศาสดา​พยากรณ์​กล่าว, และ​เกลียดชัง​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, พวก​เขา​จะ​ระหกระเหิน​ไป​ใน​เนื้อ​หนัง, และ​ตาย, และ​กลาย​เป็น​ผู้​ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม, และ​ถูก​เกลียด​ชัง​ใน​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง.
  ๑๕ กระนั้น​ก็ตาม, เมื่อ​ถึง​วัน​นั้น, ศาสดา​พยากรณ์​กล่าว, วัน​ที่​พวก​เขา​จะ​ไม่​เอาใจ​ออก​ห่าง​มา​ต่อต้าน​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​รา​เอ​ลอีก​ต่อไป, เวลา​นั้น​พระองค์​จะ​ทรง​ระลึก​ถึง​พัน​ธสัญญา​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​ทำ​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา.
  ๑๖ แท้จริง​แล้ว, เวลา​นั้น​พระองค์​จะ​ทรง​นึกถึงเกาะ​ใน​ทะเล; แท้จริง​แล้ว, และ​ผู้คน​ทั้งหมด​ที่​เป็น​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, เรา​จะ​รวม​กันเข้า, พระเจ้า​ตรัส, ตาม​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์​ซีนัส, จาก​สี่​เสี้ยว​ของ​แผ่นดิน​โลก.
  ๑๗ แท้จริง​แล้ว, และ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​จะ​เห็น​การ​ช่วย​ให้รอด​ของ​พระเจ้า, ศาสดา​พยากรณ์​กล่าว; ทุก​ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ​ผู้คน​จะ​ได้​รับ​พร.
  ๑๘ และ​ข้าพเจ้า, นีไฟ, เขียน​เรื่อง​เหล่า​นี้​ถึง​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, เพื่อ​บางที​ข้าพเจ้า​จะ​ชักชวน​พวก​เขา​ให้​พวก​เขา​ระลึก​ถึง​พระเจ้า​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​พวก​เขา.
  ๑๙ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอลทั้ง​ปวง, หาก​เป็น​ไป​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​เรื่อง​เหล่านี้.
  ๒๐ เพราะ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​มีค​วาม​กังวล​ยิ่ง​ใน​วิญญาณ, เกี่ยว​กับ​คน​ที่​อยู่​ใน​เยรูซา​เล็ม, ซึ่ง​ทำให้​ข้าพเจ้า​เหน็ดเหนื่อย​แม้​จน​ข้อ​ต่อ​ทั้งหมด​ของ​ข้าพเจ้า​อ่อน​แรง; เพราะ​หาก​พระเจ้า​ไม่​ทรง​เมตตา, กระทำ​ให้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​ประจักษ์​แก่​ข้าพเจ้า, ดัง​ที่​พระองค์​ทรง​กระทำ​ให้​ประจักษ์​แก่​ศาสดา​พยากรณ์​สมัย​โบราณ​มา​แล้ว, ข้าพเจ้า​ก็​คง​ตาย​ไป​แล้ว​เช่น​กัน.
  ๒๑ และ​พระองค์​โดย​แท้​ทรง​กระทำ​ให้​เรื่อง​ทั้งปวง​เกี่ยวกับ​พวก​เขา​ประจักษ์​แก่​ศาสดาพยากรณ์​ใน​สมัย​โบราณ; และ​พระองค์​ทรง​กระทำ​ให้​ประจักษ์​แก่​หลาย​คน​เกี่ยว​กับ​เรา​ด้วย; ดังนั้น, จึง​จำเป็น​ที่​เรา​ต้อง​รู้​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​เพราะ​เรื่อง​ของ​พวก​เขา​มี​เขียน​ไว้​บน​แผ่น​จารึก​ทองเหลือง.
  ๒๒ บัดนี้​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า, นีไฟ, สอน​พี่ ๆ ข้าพเจ้า​ถึง​เรื่อง​เหล่า​นี้; และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า​อ่าน​แก่​พวก​เขา​หลาย​เรื่อง, ที่​จารึก​ไว้​บน​แผ่น​จารึกทองเหลือง, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รู้​เกี่ยว​กับ​พระ​กรณี​ยกิจ​ของ​พระเจ้า, ท่ามกลาง​ผู้คน​สมัย​โบราณ, ใน​ผืน​แผ่นดิน​อื่น.
  ๒๓ และ​ข้าพเจ้า​อ่าน​แก่​พวก​เขา​หลาย​เรื่อง​ซึ่ง​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​ของโมเสส; ทั้งนี้​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ชักชวน​พวก​เขา​จน​เต็ม​สติ​กำลัง​ให้​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​พวก​เขา​ข้าพเจ้า​อ่าน​สิ่ง​ซึ่ง​เขียน​ไว้​โดย​ศาสดา​พยากรณ์​อิสยาห์​แก่​พวก​เขา; เพราะ​ข้าพเจ้าเปรียบ​พระ​คัมภีร์​ทั้งหมด​กับ​เรา, ว่า​มัน​จะ​เป็นประโยชน์​และ​เป็นการ​เรียน​รู้​ของ​เรา.
  ๒๔ ดังนั้น​ข้าพเจ้า​พูด​กับ​พวก​เขา, มีค​วาม​ว่า: พี่​จง​ฟัง​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์, พี่​ผู้​เป็น​ส่วน​ที่​เหลือ​อยู่​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, ผู้​เป็นอังกูร​ที่​แตก​ออก​มา; พี่​จง​ฟัง​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เขียน​ถึง​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอลทั้ง​ปวง, และ​เปรียบ​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์​กับ​ตัว​พี่​เอง, เพื่อ​พี่​จะ​มีค​วาม​หวัง​เช่น​เดียวกัน​กับ​พี่น้อง​ของ​พี่​ซึ่ง​พี่​แตก​ออก​มา​จาก​พวก​เขา; เพราะ​ตาม​ลักษณาการ​นี้​ศาสดา​พยากรณ์​ได้​เขียน​ไว้.