พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๑๒
อิส​ยาห์เห็น​พระ​วิหาร​ยุค​สุดท้าย, การ​รวม​อิส​ราเอล, และ​การ​พิพากษา​และ​สันติ​แห่งมิลเลเนียม—คน​จองหอง​และ​ชั่ว​ร้าย​จะ​ถูก​ทำให้​ตกต่ำ​ใน​การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง—เปรียบเทียบ​อิสยาห์ ๒. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ คำ​ที่อิสยาห์, บุตร​ของ​อาม​อส, เห็น​เกี่ยว​กับ​ยู​ดาห์และ​เยรูซา​เล็ม:
  ๒ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย, เมื่อศิขริน​แห่ง​พระนิเวศน์​ของ​พระเจ้า​จะ​สถาปนา​ขึ้น​บน​ยอดเขา, และ​ยก​ให้​สูงส่ง​เหนือ​เนิน​เขา, และ​ประชาชาติ​ทั้งปวง​จะ​หลั่งไหล​ไป​ที่​นั่น.
  ๓ และ​ผู้คน​จำนวน​มาก​จะ​ไป​และ​กล่าว​ว่า, มา​เถิด​ท่าน, และ​ให้​เรา​ขึ้น​ไป​ยัง​ศิขริน​แห่ง​พระเจ้า, สู่​พระ​นิเวศน์​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ยา​โค​บ; และ​พระองค์​จะ​ทรง​สอน​เรา​ถึง​ทาง​ของ​พระองค์, และ​เรา​จะ​เดิน​ไป​ใน​วิถี​ของพระองค์; เพราะ​กฎ​จะ​ออก​ไป​จาก​ไซ​อัน, และ​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า​จาก​เยรูซา​เล็ม.
  ๔ และ​พระองค์​จะ​ทรงพิพากษา​ใน​บรรดา​ประชาชาติ, และ​จะ​ทรง​ติเตียน​ผู้คน​เป็นอันมาก​ว่า: และ​พวก​เขา​จะ​ตี​ดาบ​ของ​ตน​เป็น​ผาล​ไถ, และ​หอก​ของ​พวก​เขา​เป็น​ขอ​ลิด​กิ่ง​ไม้—ประชาชาติ​จะ​ไม่​ยก​ดาบ​ขึ้น​ต่อสู้​ประชาชาติ, ทั้ง​พวก​เขา​จะ​ไม่​เรียน​การ​สงคราม​อีก​ต่อ​ไป.
  ๕ โอ้​เชื้อสาย​แห่ง​ยา​โค​บ, มา​เถิด​ท่าน​และ​ให้​เรา​เดิน​ไป​ใน​ความ​สว่าง​แห่ง​พระเจ้า; แท้จริง​แล้ว, มา​เถิด, เพราะ​ท่าน​ทั้งหมด​หลง​ทางไป, ทุก​คน​ไป​ตาม​ทาง​ชั่ว​ร้าย​ของ​ตน.
  ๖ ฉะนั้น, ข้า​แต่​พระเจ้า, พระองค์​ทรง​ทิ้ง​ผู้คน​ของ​พระองค์, เชื้อสาย​แห่ง​ยา​โค​บ​เสีย​แล้ว, เพราะ​พวก​เขา​เพิ่มพูน​ให้​เต็ม​ไปด้วย​ผู้คน​จาก​ทาง​ตะวันออก, และ​สดับ​ฟัง​หมอดู​เหมือน​ชาวฟีลิสเตีย, และ​พวก​เขา​ทำความ​พอใจ​ให้​ตน​เอง​ด้วย​ลูก​หลาน​ของ​คน​แปลกหน้า.
  ๗ แผ่นดิน​ของ​พวก​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​เงิน​และ​ทอง, ทั้ง​ทรัพย์สมบัติ​ของ​พวก​เขา​หา​ได้​มี​ที่สุด​ไม่; แผ่นดิน​ของ​พวก​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​ม้า, ทั้ง​รถ​ศึก​ของ​พวก​เขา​หา​ได้​มี​ที่สุด​ไม่.
  ๘ อีก​ทั้ง​แผ่นดิน​ของ​พวก​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​รูปเคารพ; พวก​เขา​นมัสการ​งาน​จาก​ฝีมือ​ตน, งาน​ซึ่ง​นิ้ว​มือ​ของ​พวก​เขา​ทำ​ขึ้น​เอง.
  ๙ และ​คน​ต่ำช้า​ก้ม​ไม่ลง, และ​คน​ใหญ่​โต​ไม่​นอบน้อม​ถ่อม​ตน, ฉะนั้น, อย่า​ให้อภัย​เขา.
  ๑๐ โอ้​เจ้า​คน​ชั่ว​ร้าย, จง​เข้าไป​ใน​ศิลา, และ​ซ่อนตัว​อยู่​ใน​ภัสมธุลี, เพราะ​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​และ​รัศมี​ภาพ​แห่ง​พระ​บารมี​ของ​พระองค์​จะ​ลง​ทัณฑ์​เจ้า.
  ๑๑ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ท่าทาง​ยโส​ของ​มนุษย์​จะ​ถูก​กำราบ, และ​ความ​เย่อหยิ่ง​ของ​มนุษย์​จะ​ถูก​สยบ, และ​ใน​วัน​นั้น​พระเจ้า​องค์​เดียว​จะ​สูงส่ง.
  ๑๒ เพราะ​วัน​ของพระเจ้า​จอม​โยธา​จะ​มาบ​น​ประชาชาติ​ทั้งปวง​ใน​ไม่​ช้า, แท้จริง​แล้ว, บน​ทุก​คน; แท้จริง​แล้ว, บน​คนจองหอง​และ​ยโส, และ​บน​ทุก​คน​ที่​ลำพอง, และ​เขา​จะ​ถูก​ทำให้​ตกต่ำ.
  ๑๓ แท้จริง​แล้ว, และ​วัน​ของ​พระเจ้า​จะ​มาบ​น​ต้น​สน​สี​ดาร์ทั้งหมด​ของ​เลบานอน, เพราะ​มัน​สูง​และ​ลำพอง; และ​บน​ต้น​โอ๊ก​ทั้งหมด​ของ​บา​ชาน;
  ๑๔ และ​บน​ภูเขา​สูง​ทั้งหมด, และ​บน​เนิน​เขา​ทั้งหมด, และ​บน​ประชาชาติ​ทั้งปวง​ที่​ลำพอง, และ​บน​ผู้คน​ทุก​คน;
  ๑๕ และ​บน​หอ​สูง​ทุก​หอ, และ​บน​กำแพง​ปราการ​ทุกแห่ง;
  ๑๖ และ​บน​เรือ​ทั้งปวง​แห่งทะเล, และ​บน​เรือ​ทั้งปวง​ของ​ทา​ร​ชิ​ช, และ​บน​ภาพ​จำเริญ​ตา​ทั้งปวง.
  ๑๗ และ​ความ​ยโส​ของ​มนุษย์​จะ​ถูก​สยบ, และ​ความ​เย่อหยิ่ง​ของ​มนุษย์​จะ​ถูก​กำราบ; และ​ใน​วันนั้น​พระเจ้า​พระองค์​เดียว​จะ​สูงส่ง.
  ๑๘ และ​พระองค์​จะ​ทรง​ล้มเลิก​รูป​เคารพ​สิ้น.
  ๑๙ และ​พวก​เขา​จะ​เข้าไป​ใน​โพรง​ศิลา, และ​ใน​ถ้ำ​ของ​แผ่นดิน​โลก, เพราะ​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​จะ​เกิด​แก่​พวก​เขา​และ​รัศมี​ภาพ​แห่ง​พระ​บารมี​ของ​พระองค์​จะ​ลง​ทัณฑ์​พวก​เขา, เมื่อ​พระองค์​ทรง​ลุก​ขึ้น​เขย่า​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​แรง.
  ๒๐ ใน​วัน​นั้น​มนุษย์​จะ​โยน​รูปเคารพ​ของ​เขา​ที่​ทำ​ด้วย​เงิน, และ​รูป​เคารพ​ของ​เขา​ที่​ทำ​ด้วย​ทอง, ซึ่ง​เขา​ทำ​ขึ้น​เพื่อ​ตน​เอง​จะ​นมัสการ, ให้​แก่ตัว​ตุ่น​และ​ค้างคาว;
  ๒๑ ไป​ใน​ซอก​ผา, และ​ใน​ยอด​ศิลา​ตะปุ่มตะป่ำ, เพราะ​ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​จะ​เกิด​แก่​พวก​เขา​และ​พระ​บารมี​แห่ง​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​จะ​ลง​ทัณฑ์​พวก​เขา, เมื่อ​พระองค์​ทรง​ลุก​ขึ้น​เขย่า​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​แรง.
  ๒๒ ท่าน​จง​เลิก​พึ่ง​พามนุษย์, ซึ่ง​ลม​หายใจ​อยู่​ใน​รู​จมูก​ของ​เขา; เพราะ​ด้วย​คุณ​ค่า​ใด​เล่า​ที่​เขา​จะ​ได้​รับ​พิจารณา ?