พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๒๕
นีไฟชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​แจ้ง​ชัด—คำ​พยากรณ์​ของ​อิส​ยาห์จะ​เป็น​ที่​เข้าใจ​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย—ชาว​ยิวจะ​กลับ​จาก​บา​บิ​โลน, ตรึง​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์ไว้​ที่​กางเขน, และ​กระจัดกระจาย​และ​ถูก​โบย—พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การนำ​กลับคืน​มา​เมื่อ​พวก​เขา​เชื่อ​ใน​พระ​เม​ส​สิยาห์—พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​ครั้ง​แรก​หก​ร้อย​ปี​หลังจาก​ลี​ไฮออก​จาก​เยรูซา​เล็ม—ชาว​นีไฟรักษากฎ​ของ​โมเสส​และ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, ซึ่ง​ทรง​เป็น​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ บัดนี้​ข้าพเจ้า, นีไฟ, พูด​บาง​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​ถ้อยคำ​ที่​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้, ซึ่ง​พูด​โดย​ปากขอ​ง​อิสยาห์. เพราะ​ดูเถิด, อิส​ยาห์พูด​หลาย​เรื่อง​ซึ่งยาก​ที่​ผู้คน​เป็นอันมาก​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​เข้าใจ; เพราะ​พวก​เขา​หา​รู้​ไม่​เกี่ยว​กับ​แบบแผน​ของ​การ​พยากรณ์​ใน​หมู่​ชาวยิว.
  ๒ เพราะ​ข้าพเจ้า, นีไฟ, มิได้​สอน​พวก​เขา​หลาย​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​แบบแผน​ของ​ชาวยิว; เพราะงาน​ของ​พวก​เขา​เป็น​งาน​แห่ง​ความ​มืด, และ​การก​ระ​ทำ​ของ​พวก​เขา​เป็นการ​กระทำ​แห่ง​ความ​น่า​ชิงชัง.
  ๓ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​ถึง​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, ถึง​คน​ทั้งปวง​ที่​ใน​เวลา​ต่อ​มา​จะ​ได้​รับ​เรื่อง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​เขียน, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รู้จัก​การ​พิพากษา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ว่าการ​พิพากษา​นั้น​จะ​มา​ถึง​ประชาชาติ​ทั้งปวง, ตาม​ถ้อยคำ​ที่​พระองค์​ตรัส​ไว้.
  ๔ ดังนั้น, จง​สดับ​ฟัง​เถิด, โอ้​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, ซึ่ง​เป็น​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, และ​จง​ฟัง​ถ้อยคำ​ข้าพเจ้า; เนื่องจาก​ถ้อยคำ​ของ​อิส​ยาห์ไม่​แจ้ง​ชัด​แก่​ท่าน, กระนั้น​ก็ตาม มัน​แจ้ง​ชัด​แก่​คน​ทั้งปวง​ซึ่ง​เปี่ยม​ด้วยวิญญาณ​แห่ง​การพยากรณ์. แต่​ข้าพเจ้า​ให้​คำ​พยากรณ์​แก่​ท่าน, ตาม​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า; ดังนั้น​ข้าพเจ้า​จะ​พยากรณ์​ตาม​ความ​แจ้งชัด​ที่​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า​นับ​จาก​เวลา​ที่​ข้าพเจ้า​ออก​มา​จาก​เยรูซา​เล็ม​กับ​บิดา​ข้าพเจ้า; เพราะ​ดูเถิด, จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​เบิกบาน​ใน​ความ​แจ้ง​ชัด​ที่​มี​ต่อ​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เรียน​รู้.
  ๕ แท้จริง​แล้ว, และ​จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​เบิกบาน​ใน​ถ้อยคำ​ของอิสยาห์, เพราะ​ข้าพเจ้า​ออก​มา​จาก​เยรูซา​เล็ม, และ​ดวงตา​ข้าพเจ้า​เห็น​เรื่อง​ของชาวยิว, และ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ชาว​ยิวเข้าใจ​เรื่อง​จาก​ศาสดา​พยากรณ์, และ​ไม่​มี​ผู้คน​อื่น​ใด​เข้าใจ​เรื่อง​ที่​กล่าว​ไว้​แก่​ชาว​ยิวได้​เหมือนกับ​พวก​เขา​เอง, นอกจาก​ว่า​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​สอน​มา​ตาม​แบบแผน​แห่ง​เรื่องราว​ของ​ชาวยิว.
  ๖ แต่​ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นีไฟ, มิได้​สอน​ลูก​หลาน​ข้าพเจ้า​ตาม​แบบแผน​ของ​ชาวยิว; แต่​ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ด้วย​ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​นั้น, เคย​พำนัก​อยู่​ที่​เยรูซา​เล็ม, ดังนั้น​ข้าพเจ้า​รู้​เรื่อง​แคว้น​ต่าง ๆ ใน​แถบ​นั้น; และ​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ลูก​หลาน​ข้าพเจ้า​เกี่ยว​กับ​การ​พิพากษา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​เกิด​ขึ้น​แล้ว​ใน​บรรดาชาวยิว, มา​ถึง​ลูก​หลาน​ข้าพเจ้า, ตาม​เรื่อง​ทั้งหมด​ที่​อิส​ยาห์พูด​ไว้, และ​ข้าพเจ้า​มิได้​เขียน​มัน.
  ๗ แต่​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​ดำเนิน​ต่อ​ไป​ด้วย​คำ​พยากรณ์​ของ​ข้าพเจ้า​เอง, ตาม​ความ​แจ้งชัด​ของ​ข้าพเจ้า; ซึ่ง​ใน​นั้น​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ไม่​มี​ใคร​ผิด​พลาด​ได้; กระนั้น​ก็ตาม, ใน​วัน​เวลา​ที่​คำ​พยากรณ์​ของ​อิส​ยาห์จะ​เกิด​สัมฤทธิผลนั้น​มนุษย์​จะ​รู้​โดย​แน่แท้, ใน​เวลา​ที่​มัน​จะ​บังเกิด​ขึ้น.
  ๘ ดังนั้น, มัน​จึง​มีค่า​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์, และ​คน​ที่​คิด​ว่า​มัน​ไม่​มี​ค่า, ข้าพเจ้า​จะ​พูด​กับ​พวก​เขา​โดย​เฉพาะ, และ​จำกัด​ถ้อยคำ​ถึง​ผู้คน​ของข้าพเจ้า​เอง; เพราะ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​มัน​จะ​มี​ค่า​ใหญ่​หลวง​ต่อ​พวก​เขา​ใน​วัน​เวลาสุดท้าย; เพราะ​ใน​วัน​นั้น​พวก​เขา​จะ​เข้าใจ​มัน; ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​มัน​ไว้​เพื่อ​ความ​ดี​ของ​พวก​เขา.
  ๙ และ​ดัง​คน​รุ่น​หนึ่ง​ถูกทำลาย​แล้ว​ใน​บรรดา​ชาว​ยิวเพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ฉันใด, แม้​ฉันนั้น​พวก​เขา​จึง​ถูก​ทำลาย​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​ตาม​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา; และ​ไม่​มี​ใคร​ใน​พวก​เขา​เคย​ถูก​ทำลาย​นอกจาก​มี​การ​บอก​แก่​พวก​เขา​ไว้ล่วงหน้า​โดย​ศาสดา​พยากรณ์​ของ​พระเจ้า.
  ๑๐ ดังนั้น, จึง​บอก​พวก​เขา​เกี่ยว​กับ​การ​ทำลาย​ล้าง​ที่​จะ​เกิด​แก่​พวก​เขา, ใน​ทันที​หลังจาก​บิดา​ข้าพเจ้า​จาก​เยรูซา​เล็ม​มา; กระนั้น​ก็ตาม, พวก​เขา​ยัง​ทำให้​ใจ​ตน​แข็ง​กระด้าง; และ​ตาม​คำ​พยากรณ์​ของ​ข้าพเจ้า​พวก​เขา​จึง​ถูกทำลาย, นอกจาก​พวก​ที่​ถูก​พา​ไป​เป็นเชลย​ใน​บา​บิ​โลน.
  ๑๑ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​พูด​เรื่อง​นี้​เพราะ​วิญญาณ​ซึ่ง​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า. และ​ทั้งที่​พวก​เขา​ถูก​พา​ออก​ไป​แล้ว​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​อีก, และ​ครอบครอง​แผ่นดิน​เยรูซา​เล็ม; ดังนั้น, พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​หวนคืน​สู่​แผ่นดิน​แห่ง​มรดก​ของ​พวก​เขา​อีก.
  ๑๒ แต่, ดูเถิด, พวก​เขา​จะ​มี​สงคราม, และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม; และ​เมื่อ​ถึง​วัน​นั้น​วัน​ที่​พระองค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​จาก​พระ​บิดา, แท้จริง​แล้ว, แม้​พระ​บิดา​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก, จะ​ทรง​แสดง​องค์​ให้​ประจักษ์​แก่​พวก​เขา​ใน​เนื้อ​หนัง, ดูเถิด, พวก​เขา​จะ​ปฏิเสธ​พระองค์, เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา, และ​ความ​แข็ง​กระด้าง​ของ​ใจ​พวก​เขา, และ​ความ​ดื้อ​รั้น​ของ​พวก​เขา.
  ๑๓ ดูเถิด, พวก​เขา​จะ​ตรึง​พระองค์​ไว้​ที่กางเขน; และ​หลังจาก​สานุศิษย์​วาง​พระองค์​ไว้​ในอุโมงค์​ตลอด​ระยะ​เวลา​สามวัน​พระ​องค์​จะ​ทรง​ลุกขึ้น​จาก​บรรดา​คน​ตาย, พร้อม​ด้วย​ปีก​ของ​พระองค์​ที่​รักษา​หาย; และ​คน​ทั้งปวง​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. ดังนั้น, จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​จึง​เบิกบาน​ที่​จะ​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​พระองค์, เพราะ​ข้าพเจ้าเห็น​วัน​ของ​พระองค์​แล้ว, และ​ใจ​ข้าพเจ้า​เทิด​พระ​นาม​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์.
  ๑๔ และ​ดูเถิด​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​หลังจาก​พระ​เม​ส​สิยาห์​ทรง​ลุก​ขึ้น​จาก​บรรดา​คน​ตาย, และ​ทรง​แสดง​องค์​ให้​ประจักษ์​ต่อ​ผู้คน​ของ​พระองค์, ต่อ​คน​มาก​เท่า​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์, ดูเถิด, เยรูซา​เล็ม​จะ​ถูก​ทำลายอีก; เพราะ​วิบัติ​แก่​พวก​เขา​ที่​ต่อสู้​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​ผู้คน​ของ​ศาสนจักร​พระองค์.
  ๑๕ ดังนั้น, ชาวยิว​จะกระจัดกระจาย​ไป​ใน​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง; แท้จริง​แล้ว, และ​บา​บิโลน​จะ​ถูก​ทำลาย​ด้วย; ดังนั้น, ชาว​ยิวจะ​กระจัดกระจาย​ไป​โดย​ประชาชาติ​อื่น.
  ๑๖ และ​หลังจาก​พวก​เขา​กระจัดกระจาย​ไป, และ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​โบย​พวก​เขา​โดย​ประชาชาติ​อื่น​มา​ตลอด​หลาย​รุ่น, แท้จริง​แล้ว, แม้​ลง​มา​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​จน​พวก​เขา​จะ​ถูก​ชักชวน​ให้​เชื่อ​ใน​พระคริสต์, พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​การ​ชดใช้, ที่​ไม่​มี​ขอบเขต​เพื่อ​มนุษยชาติ​ทั้งปวง—และ​เมื่อ​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​พวก​เขา​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, และ​นมัสการ​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์, ด้วย​ใจ​บริสุทธิ์​และ​มือ​สะอาด, และ​ไม่​ตั้ง​ตา​รอ​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์อีก​องค์​หนึ่ง​ต่อ​ไป, เมื่อนั้น, ใน​เวลา​นั้น, วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​ซึ่ง​สมควร​ที่​พวก​เขา​จะ​ต้อง​เชื่อ​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๑๗ และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ลง​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​เพื่อ​นำ​ผู้คน​ของ​พระองค์กลับคืน​จาก​สภาพ​ที่​หลง​ไป​และ​ตก​ของ​พวก​เขา. ดังนั้น, พระองค์​จะ​ทรง​ทำ​งานอัศจรรย์​และ​การ​อัน​น่า​พิศวง​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์​ต่อ​ไป.
  ๑๘ ดังนั้น, พระองค์​จะ​ทรง​นำ​พระวจนะ​ของ​พระองค์​ออก​มา​ให้​พวก​เขา, ซึ่ง​พระ​วจนะ​จะพิพากษา​พวก​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย, เพราะ​จะ​ประทาน​พระ​วจนะ​ให้​พวก​เขา​ด้วย​พระ​ประสงค์​ที่​จะ​สร้าง​ความ​เชื่อมั่น​แก่​พวก​เขา​ถึง​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์องค์​จริง, ซึ่ง​ถูก​พวก​เขา​ปฏิเสธ; และ​เพื่อ​สร้าง​ความ​เชื่อ​มั่น​แก่​พวก​เขา​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ต้อง​ตั้ง​ตา​รอ​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์องค์​หนึ่ง​ที่​จะ​เสด็จ​มา​อีก​ต่อ​ไป, เพราะ​จะ​ไม่​มี​องค์​ใด​มา, นอกจาก​จะ​เป็น​พระ​เม​ส​สิยาห์ปลอม​ซึ่ง​จะ​หลอกลวง​ผู้คน; เพราะ​มี​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์แต่​องค์​เดียว​ซึ่ง​ศาสดา​พยากรณ์​พูด​ถึง, และ​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์องค์​นั้น​คือ​พระองค์​ผู้​จะ​ทรง​ถูก​ชาว​ยิวปฏิเสธ.
  ๑๙ เพราะ​ตาม​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์, พระ​เม​ส​สิยาห์​จะ​เสด็จ​มา​ใน​หก​ร้อย​ปี​นับ​จาก​เวลา​ที่​บิดา​ข้าพเจ้า​จาก​เยรูซา​เล็มมา; และ​ตาม​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์, และ​คำขอ​งเทพ​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย, พระ​นาม​ของ​พระองค์​จะ​เป็น​พระ​เยซู​คริสต์, พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๐ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​พูด​มา​แล้ว​อย่าง​แจ้ง​ชัด​เพื่อ​ท่าน​จะ​ผิด​พลาด​ไม่​ได้. และ​ดัง​ที่​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​ผู้ทรง​นำ​อิส​รา​เอ​ลออ​ก​จาก​แผ่นดินอียิปต์, และ​ประทาน​พลัง​ให้​โมเสส​เพื่อ​เขา​จะรักษา​ประชาชาติ​ภายหลัง​พวก​เขา​ถูก​พญา​งู​พิษ​กัด, หาก​พวก​เขา​จะ​มอง​ไป​ที่​พญางู​ซึ่ง​ท่าน​ชู​ขึ้น​ต่อหน้า​พวก​เขา, และ​ประทาน​พลัง​ให้ท่า​น​ด้วย​เพื่อ​ท่าน​จะ​ตีศิลา​และ​น้ำ​จะ​ไหล​ออก​มา; แท้จริง​แล้ว, ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​ดัง​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​เรื่อง​จริง, และ​ดัง​ที่​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่, ไม่​มีนาม​อื่น​ใด​ประทาน​มา​ให้​ภาย​ใต้​ฟ้า​สวรรค์​นอกจาก​จะ​เป็น​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​นี้, องค์​ที่​ข้าพเจ้า​พูด​มา​แล้ว, ซึ่ง​โดย​พระ​นาม​นี้​มนุษย์​จะ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ได้.
  ๒๑ ดังนั้น, เพราะ​เหตุ​นี้​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จึง​ทรง​สัญญา​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​ที่​ข้าพเจ้าเขียน​จะ​มี​ผู้​เก็บ​และ​ปกปักรักษา​ไว้, และ​สืบ​ทอด​ให้​แก่​พงศ์พันธุ์​ข้าพเจ้า, จาก​รุ่น​สู่​รุ่น, เพื่อ​พระ​สัญญา​จะ​เกิด​สัมฤทธิผลแก่โยเซฟ, คือ​พงศ์พันธุ์​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ตายเลย​ตราบเท่า​ที่​แผ่นดิน​โลก​ยัง​ดำรง​อยู่.
  ๒๒ ดังนั้น, สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​ไป​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​ตราบเท่า​ที่​แผ่นดิน​โลก​จะ​ดำรง​อยู่; และ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​และ​ความ​พอ​พระทัย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ประชาชาติ​ผู้​จะ​ครอบครอง​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ถูกพิพากษา​ด้วย​สิ่ง​เหล่า​นี้​ตาม​ถ้อยคำ​ที่​เขียน​ไว้.
  ๒๓ เพราะ​เรา​ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​ที่​จะ​เขียน, เพื่อชักชวน​ลูก​หลาน​เรา, และ​พี่น้อง​เรา​ด้วย, ให้​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, และ​ให้​คืนดี​กับ​พระผู้เป็นเจ้า; เพราะ​เรา​รู้​ว่า​โดย​พระคุณ​นั่นเอง​ที่​เรา​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด, หลังจาก​เราทำ​ทุก​สิ่ง​จน​สุด​ความ​สามารถ​แล้ว.
  ๒๔ และ, ทั้งที่​เรา​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, เรา​ยัง​รักษา​กฎ​ของโมเสส, และ​ตั้ง​ตา​รอ​พระ​คริสต์​ด้วย​ความ​แน่วแน่, จนกว่า​กฎ​จะ​สมบูรณ์.
  ๒๕ เพราะ, เพื่อ​เจตนารมณ์นี้ กฎ​ประทาน​มา​ให้; ดังนั้น​กฎ​จึงตาย​สำหรับ​เรา, และ​เรา​ถูก​ทำให้​มี​ชีวิต​ใน​พระ​คริสต์​เพราะ​ศรัทธา​ของ​เรา; แต่​เรา​ก็​ยัง​รักษา​กฎ​ไว้​เพราะ​พระ​บัญญัติ.
  ๒๖ และ​เรา​พูดถึง​พระ​คริสต์, เรา​ชื่นชมยินดี​ใน​พระ​คริสต์, เรา​สั่งสอน​เรื่อง​พระ​คริสต์, เราพยากรณ์​ถึง​พระ​คริสต์, และ​เรา​เขียน​ตาม​คำ​พยากรณ์​ของ​เรา, เพื่อ​ลูกหลาน​ของ​เรา​จะ​รู้​ว่า​พวก​เขา​จะ​มอง​หา​แหล่ง​ใด​เพื่อ​การ​ปลดบาป​ของ​พวก​เขา.
  ๒๗ ดังนั้น, เรา​จึง​พูด​เกี่ยว​กับ​กฎ​เพื่อ​ลูก​หลาน​ของ​เรา​จะ​รู้​เกี่ยว​กับ​การ​ตาย​ของ​กฎ; และ​พวก​เขา, โดยที่​รู้จัก​การ​ตาย​ของ​กฎ, จะ​ตั้ง​ตา​รอ​ชีวิต​นั้น​ซึ่ง​อยู่​ใน​พระ​คริสต์, และ​รู้​ว่า​กฎ​ประทาน​มา​ให้​เพื่อ​เจตนารมณ์​ใด. และ​หลังจาก​กฎ​สมบูรณ์​ใน​พระ​คริสต์​แล้ว, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ไม่​ทำใจ​ตน​แข็ง​กระด้าง​ต่อ​พระองค์​เมื่อ​พระ​คริสต์​ทรง​เห็น​สมควร​ยกเลิก​กฎ.
  ๒๘ และ​บัดนี้​ดูเถิด, ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, ท่าน​เป็น​คน​ดื้อรั้น; ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​กล่าว​แก่​ท่าน​อย่าง​แจ้ง​ชัด, เพื่อ​ท่าน​จะ​เข้าใจ​ผิด​ไม่​ได้. และ​ถ้อยคำ​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้​จะ​ยืน​เป็นประจักษ์พยาน​ต่อต้าน​ท่าน; เพราะ​มัน​เพียงพอ​จะสอน​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง​ให้​ผู้​ใด​ก็ได้; เพราะ​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง​คือ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์​และ​หา​ปฏิเสธ​พระองค์​ไม่; เพราะ​โดย​การ​ปฏิเสธ​พระองค์​ท่าน​ก็​ปฏิเสธ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​กฎ​ด้วย.
  ๒๙ และ​บัดนี้​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง​คือ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, และ​หา​ปฏิเสธ​พระองค์​ไม่; และ​พระ​คริสต์​คือ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล; ดังนั้น​ท่าน​ต้อง​น้อม​กาย​ลง ณ เบื้อง​พระ​พักตร์​พระองค์, และ​นมัสการ​พระองค์​ด้วย​สุดพลัง, ความ​นึกคิด, และ​พละ​กำลัง​ของ​ท่าน, และ​ทั้ง​จิต​วิญญาณ​ของ​ท่าน; และ​หาก​ท่าน​ทำ​เช่น​นี้​ท่าน​จะ​ไม่​มี​ทาง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๓๐ และ, ตราบเท่า​ที่​สมควร, ท่าน​ต้อง​รักษา​วิธี​ปฏิบัติ​และศาสนพิธี​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จนกว่า​กฎ​ที่​ประทาน​ให้​โมเสส​จะ​สมบูรณ์.