พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๒๘
ศาสนจักร​ปลอม​หลาย​แห่ง​จะ​สร้าง​ขึ้น​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย—ศาสนจักร​เหล่า​นั้น​จะ​สอน​หลัก​คำ​สอน​เท็จ เหลวไหล และ​โง่​เขลา—การ​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ​จะ​มี​อยู่​ทั่วไป​เพราะ​ผู้​สอน​ปลอม—มาร​จะ​ลุกลาม​ใน​ใจ​มนุษย์—เขา​จะ​สอน​หลัก​คำ​สอน​เท็จ​ใน​ทุก​รูป​แบบ. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, ดูเถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​พูด​กับ​ท่าน​แล้ว, ตาม​ที่​พระ​วิญญาณ​ทรง​บีบคั้น​ข้าพเจ้า; ดังนั้น, ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​เรื่อง​เหล่า​นี้​ต้อง​บังเกิด​ขึ้น​อย่าง​แน่นอน.
  ๒ และ​เรื่อง​ที่​จะ​เขียน​ทางหนังสือ​จะ​มี​คุณค่า​อย่าง​ใหญ่​หลวง​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์, และ​โดย​เฉพาะ​ต่อ​พงศ์พันธุ์​ของ​เรา, ซึ่ง​เป็น​พวก​ที่​เหลือ​อยู่​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๓ เพราะ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​ใน​วัน​นั้น​คือศาสนจักร​ที่​สร้าง​ขึ้น, และ​มิ​ใช่​เพื่อ​พระเจ้า, เมื่อ​แห่ง​หนึ่ง​จะ​กล่าว​กับ​อีก​แห่ง​หนึ่ง: ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​เป็น​ของ​พระเจ้า; และ​แห่ง​อื่น​จะ​พูด: ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​เป็น​ของ​พระเจ้า; และ​ทุก​คน​จะ​กล่าว​ดังนั้น พวก​เขา​สร้าง​ศาสนจักร​ขึ้น, และ​มิ​ใช่​เพื่อ​พระเจ้า—
  ๔ และ​พวก​เขา​จะ​ขัดแย้ง​กัน; และ​ปุโรหิต​ของ​พวก​เขา​จะ​ขัดแย้ง​กัน, และ​พวก​เขา​จะ​สอน​ด้วย​การ​เรียนรู้​ของ​พวก​เขา, และ​ปฏิเสธ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​ประทาน​ให้​เอ่ย​ปาก.
  ๕ และ​พวก​เขาปฏิเสธ​เด​ชานุภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล; และ​พวก​เขา​กล่าว​แก่​ผู้คน: จง​สดับ​ฟัง​เรา, และ​ท่าน​จง​ฟัง​กฎเกณฑ์​ของ​เรา; เพราะ​ดูเถิด​วัน​นี้​ไม่​มีพระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​พระเจ้า​และ​พระ​ผู้​ไถ่​ทรง​งาน​ของ​พระองค์​แล้ว, และ​พระองค์​ประทาน​อำนาจ​ของ​พระองค์​ให้​มนุษย์;
  ๖ ดูเถิด, ท่าน​จง​สดับ​ฟัง​กฎเกณฑ์​ของ​ข้าพเจ้า; หาก​พวก​เขา​จะ​กล่าว​ว่า​มี​ปาฏิหาริย์​กระทำ​โดย​พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า​แล้ว, จง​อย่า​เชื่อ; เพราะ​ทุกวันนี้​พระองค์​หา​ใช่​พระผู้เป็นเจ้า​แห่งปาฏิหาริย์​ไม่; พระองค์​ทรง​งาน​ของ​พระองค์​แล้ว.
  ๗ แท้จริง​แล้ว, และ​จะ​มีค​น​เป็นอันมาก​ที่​จะ​กล่าว: จงกิน, จง​ดื่ม, และ​จง​รื่นเริง​เถิด, เพราะ​พรุ่งนี้​เรา​ก็​ตาย; และ​มัน​จะ​ดี​กับ​เรา.
  ๘ และ​จะ​มีค​น​เป็นอันมาก​ที่​จะ​กล่าว​ด้วยว่า: จง​กิน, จง​ดื่ม, และ​จง​รื่นเริง​เถิด; กระนั้น​ก็ตาม, จง​เกรง​กลัว​พระผู้เป็นเจ้า—พระองค์​จะ​ทรงแก้ต่าง​ให้​แก่​การ​ทำบาป​เล็กน้อย; แท้จริง​แล้ว, จง​พูดปด​เล็กน้อย, จง​เอาเปรียบ​ผู้​อื่น​เพราะ​คำ​พูด​ของ​เขา, จง​ขุดหลุม​ดัก​เพื่อนบ้าน​ท่าน; ก็​ไม่​มี​อันตราย​ใน​การ​นี้; และ​จง​ทำ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​นี้, เพราะ​พรุ่งนี้​เรา​ก็​ตาย; และ​หาก​เป็น​ไป​ว่า​เรา​ผิด, พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​ตี​เรา​สอง​สาม​ที, และ​ใน​ที่สุด​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๙ แท้จริง​แล้ว, และ​จะ​มีค​น​เป็นอันมาก​ที่​จะ​สอน​ตาม​วิธี​นี้, หลัก​คำสอน​เท็จ​และ​เหลวไหล​และ​โง่เขลา, และ​จะ​ลำพอง​อยู่​ใน​ใจ​พวก​เขา, และ​จะ​พยายาม​ซ่อน​แผน​ของ​พวก​เขา​ไว้​ลึก​ยิ่ง​นัก​จาก​พระเจ้า; และ​งาน​ของ​พวก​เขา​จะ​อยู่​ใน​ความ​มืด.
  ๑๐ และโลหิต​ของ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ร้อง​จาก​พื้น​ดิน​ฟ้อง​พวก​เขา.
  ๑๑ แท้จริง​แล้ว, พวก​เขา​ทั้งหมด​ออก​ไป​จากทาง; พวก​เขาเสื่อมโทรม.
  ๑๒ เพราะ​ความจองหอง, และ​เพราะ​ผู้​สอน​ปลอม, และ​หลัก​คำ​สอน​เท็จ, ศาสนจักร​ของ​พวก​เขา​เสื่อมโทรม, และ​ศาสนจักร​ของ​พวก​เขา​ผยอง; เพราะ​ความ​จองหอง​พวก​เขา​จึง​ลำพอง.
  ๑๓ พวก​เขา​ปล้น​คนจน​เพราะ​สถาน​ศักดิ์สิทธิ์​งดงาม​ของ​พวก​เขา; พวก​เขา​ปล้น​คน​จน​เพราะ​เสื้อ​ผ้า​งดงาม​ของ​พวก​เขา; และ​พวก​เขา​ข่มเหง​คน​อ่อนโยน​และ​คน​ใจ​นอบน้อม, เพราะ​ใน​ความจองหอง​ของ​พวก​เขา พวก​เขา​ลำพอง.
  ๑๔ พวก​เขาชูคอ​และ​เชิด​หน้า; แท้จริง​แล้ว, และ​เพราะ​ความ​จองหอง, และ​ความ​ชั่ว​ร้าย, และ​ความ​น่า​ชิงชัง, และ​การ​ผิด​ประเวณี, พวก​เขา​จึง​หลงทาง​ไป​สิ้น​เว้นแต่​เพียง​ไม่​กี่​คน, ซึ่ง​เป็น​ผู้​ติดตาม​ที่​ถ่อม​ตน​ของ​พระ​คริสต์; กระนั้น​ก็ตาม, พวก​เขา​ยัง​ถูก​นำ​ไป, ผล​คือ​ใน​หลาย​ครั้ง​พวก​เขา​ผิด​พลาด​เพราะ​กฎเกณฑ์​ของ​มนุษย์​สอน​พวก​เขา.
  ๑๕ โอ้​ผู้​มีปัญญา, และ​คน​มี​การ​ศึกษา, และ​คน​ร่ำรวย, ที่​ลำพอง​ใน​ความจองหอง​ของ​ใจ​ตน, และ​คน​ทั้งหลาย​ที่​สั่งสอน​หลัก​คำ​สอน​เท็จ, และ​คน​ทั้งหลาย​ที่​กระทำ​การ​ผิด​ประเวณี, และ​บิดเบือน​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง​ของ​พระเจ้า, วิบัติ, วิบัติ, วิบัติ​จง​มี​แก่​พวก​เขา, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ฤทธา​นุ​ภาพ​ตรัส, เพราะ​พวก​เขา​จะ​ถูก​ผลัก​ลง​นรก !
  ๑๖ วิบัติ​แก่​พวก​เขา​ซึ่ง​ผลัก​คน​เที่ยงธรรม​ออกไป​ดัง​สิ่ง​ไร้​ค่า​และ​สบประมาท​สิ่ง​ที่​ดี, และ​กล่าว​ว่า​นั่น​หา​ใช่​สิ่ง​ที่​มี​คุณ​ค่า​ไม่ ! เพราะ​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​เสด็จ​เยือน​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​รวดเร็ว; และ​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​พวก​เขา​สุก​งอม​เต็มที่​อยู่​ใน​ความ​ชั่วช้าสามานย์​พวก​เขา​จะ​ตาย.
  ๑๗ แต่​ดูเถิด, หาก​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​กลับ​ใจ​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา พวก​เขา​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.
  ๑๘ แต่​ดูเถิด, ศาสนจักร​อัน​เรืองอำนาจ​และ​น่า​ชิงชัง​นั้น, โสเภณี​ของ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก, ต้องทลาย​ลง​สู่​แผ่นดิน, และ​การ​ตก​ของ​มัน​ต้อง​ใหญ่​หลวง.
  ๑๙ เพราะ​อาณาจักร​ของ​มาร​ต้อง​สั่นสะเทือน, และ​คน​ที่​เป็น​ของ​มัน​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​ปลุก​เร้า​ให้​เกิด​การก​ลับ​ใจ, มิ​ฉะนั้นมาร​จะ​จับ​พวก​เขา​ไว้​ด้วยโซ่​อันเป็น​นิจ​ของ​เขา, และ​พวก​เขา​จะ​ถูก​ปลุกปั่น​ให้​โกรธ, และ​พินาศ;
  ๒๐ เพราะ​ดูเถิด, ใน​วัน​นั้น​เขา​จะลุกลาม​ใน​ใจ​ลูก​หลาน​มนุษย์, และ​ปลุกปั่น​พวก​เขา​ให้​โกรธ​สิ่ง​ที่​ดี.
  ๒๑ และ​คน​อื่น​นั้น​เขา​จะปลอบโยน, และ​กล่อม​พวก​เขา​ไป​ใน​ความ​มั่นคง​ทาง​เนื้อ​หนัง, จน​พวก​เขา​จะ​กล่าว​ว่า: ทุก​อย่าง​ดี​ใน​ไซ​อัน; แท้จริง​แล้ว, ไซ​อัน​รุ่งเรือง, ทุก​อย่าง​ดี— และ​ดังนี้​เองมาร​โกง​จิต​วิญญาณ​พวก​เขา, และ​ค่อยๆ พา​พวก​เขา​ลง​สู่​นรก.
  ๒๒ และ​ดูเถิด, คน​อื่น​นั้น​เขา​หว่านล้อม, และ​บอก​พวก​เขา​ว่า​ไม่​มีนรก; และ​เขา​กล่าว​แก่​พวก​นี้​ว่า: ข้าพเจ้า​มิ​ใช่​มาร, เพราะ​ไม่​มี​มาร​เลย— และ​เขา​กระซิบ​ใน​หู​ของ​พวก​เขา​เช่น​นั้น, จน​เขา​จับ​พวก​นี้​ไว้​ด้วยโซ่​อัน​น่า​พรั่นพรึง​ของ​เขา, ซึ่ง​จาก​นั้น​ย่อม​ไม่​มี​การ​ปลดปล่อย.
  ๒๓ แท้จริง​แล้ว, พวก​เขา​ถูก​จับ​ไว้​โดย​ความ​ตาย, และ​นรก; และ​ความ​ตาย, และ​นรก, และ​มาร, และ​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​ถูก​ยึด​โดย​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ต้อง​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระราช​บัลลังก์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​รับ​การพิพากษา​ตาม​งาน​ของ​พวก​เขา, ซึ่ง​จาก​นั้น​พวก​เขา​ต้อง​ไป​สู่​ที่​ซึ่ง​เตรียม​ไว้​ให้​พวก​เขา, แม้​ทะเลเพลิง​และ​กำมะถัน, ซึ่ง​เป็นความ​ทรมาน​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่.
  ๒๔ ฉะนั้น, วิบัติ​จง​มี​แก่​เขา​ซึ่ง​นิ่ง​นอนใจ​ใน​ไซ​อัน !
  ๒๕ วิบัติ​จง​มี​แก่​เขา​ที่​ร้อง​ว่า: ทุก​อย่าง​ดี !
  ๒๖ แท้จริง​แล้ว, วิบัติ​จง​มี​แก่​เขา​ที่​สดับ​ฟัง​กฎเกณฑ์​ของมนุษย์, และ​ปฏิเสธ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ !
  ๒๗ แท้จริง​แล้ว, วิบัติ​จง​มี​แก่​เขา​ที่​กล่าว​ว่า: เรา​ได้​รับ​แล้ว, และ​เรา​ไม่​ต้องการ​อีก !
  ๒๘ และ​ท้าย​ที่สุด, วิบัติ​จง​มี​แก่​คน​ทั้งปวง​ที่​ตัว​สั่น, และโกรธ​เพราะ​ความ​จริง​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า ! เพราะ​ดูเถิด, คน​ที่​สร้าง​บนศิลา​ย่อม​รับ​ความ​จริง​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย​ความ​ยินดี; และ​คน​ที่​สร้าง​บน​รากฐาน​ที่​เป็น​ทราย​ย่อม​ตัว​สั่น​เกลือก​เขา​จะ​ตก.
  ๒๙ วิบัติ​จง​มี​แก่​เขา​ที่​จะ​กล่าว​ว่า: เรา​ได้​รับ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แล้ว, และ​เราไม่​ต้องการ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​อีก, เพราะ​เรา​มี​พอ​แล้ว !
  ๓๐ เพราะ​ดูเถิด, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส​ดังนี้: เรา​จะ​ให้​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์​บรรทัด​มา​เติม​บรรทัด, กฎเกณฑ์​มา​เติมกฎเกณฑ์, ที่​นี่​นิด​และ​ที่​นั่น​หน่อย; และ​คน​ที่​ฟัง​กฎเกณฑ์​ของ​เรา, และ​เงี่ยหู​ฟัง​คำ​แนะนำ​ของ​เรา​ย่อม​เป็น​สุข, เพราะ​พวก​เขา​จะ​เรียน​รู้ปัญญา; เพราะ​แก่​เขา​ที่รับ​ไว้​เรา​จะ​ให้อีก; และ​จาก​พวก​เขา​ที่​กล่าว​ว่า, เรา​มี​พอ​แล้ว, เรา​จะ​เอา​ไป​จาก​พวก​เขา​แม้​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​มี.
  ๓๑ คน​ที่​มอบ​ความ​ไว้​วางใจ​ของ​เขา​ในมนุษย์, หรือ​ทำ​เนื้อ​หนัง​ให้​เป็น​แขน​ของ​เขา, หรือ​จะ​สดับ​ฟัง​กฎเกณฑ์​ของ​มนุษย์​ย่อม​ถูก​สาป​แช่ง, เว้นแต่​กฎเกณฑ์​ของ​พวก​เขา​จะ​ประทาน​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
  ๓๒ วิบัติ​จง​มี​แก่​คน​ต่างชาติ, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส ! เพราะ​แม้​ว่า​เรา​จะ​ยื่น​แขน​ของ​เรา​ออก​ไป​ให้​พวก​เขา​วันแล้ววันเล่า, พวก​เขา​จะ​ปฏิเสธ​เรา; กระนั้น​ก็ตาม, เรา​ก็​จะ​เมตตา​พวก​เขา, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส, หาก​พวก​เขา​จะ​กลับ​ใจ​และ​มา​หา​เรา; เพราะแขน​ของ​เรา​ยื่น​ออก​ไป​ตลอด​ทั้ง​วัน, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.