พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๙
พระเจ้า​จะ​ทรง​รวม​ชาว​ยิวไว้​ใน​ผืน​แผ่นดิน​แห่ง​คำ​สัญญา​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา—การ​ชดใช้​ไถ่​มนุษย์​จาก​การ​ตก—ร่างกาย​ของ​คน​ตาย​จะ​ออก​มา​จาก​หลุม​ฝัง​ศพ, และ​วิญญาณ​ของ​พวก​เขา​จาก​นรก​และ​จาก​เมือง​บรม​สุข​เกษม—พระองค์​จะ​ทรง​พิพากษา​พวก​เขา—การ​ชดใช้​ช่วย​มนุษย์​ให้​รอด​จาก​ความ​ตาย, นรก, มาร, และ​ความ​ทรมาน​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่—คน​ชอบธรรม​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—การ​ลงโทษ​ความ​ผิด​บาป​ถูก​กำหนด​ไว้—พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​รา​เอลทรง​เป็น​องค์​ทวารบาล. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​อ่าน​เรื่อง​เหล่า​นี้​เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้​เกี่ยว​กับ​พัน​ธสัญญา​ของ​พระเจ้า​ที่​พระองค์​ทรง​ทำ​ไว้​กับ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอลทั้ง​หมด—
  ๒ ที่​พระองค์​รับสั่ง​ไว้​กับ​ชาวยิว, โดย​ปากขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์, แม้​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น​ลง​มา, จาก​รุ่น​สู่​รุ่น, จน​เวลา​นั้น​มา​ถึง​เมื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​นำ​พวก​เขา​กลับคืน​สู่ศาสนจักร​และ​คอก​ที่แท้​จริง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; เมื่อ​พระองค์​จะ​ทรงรวม​พวก​เขา​กลับ​บ้าน​ไป​สู่​ผืนแผ่นดิน​แห่ง​มรดก​ของ​พวก​เขา, และ​จะ​ทรง​สถาปนา​ขึ้น​ใน​ผืน​แผ่นดิน​แห่ง​คำ​สัญญา​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา.
  ๓ ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​พูด​เรื่อง​เหล่า​นี้​กับ​ท่าน​เพื่อ​ท่าน​จะ​ชื่นชมยินดี, และ​เงยหน้า​ของ​ท่าน​ตลอด​กาล, เพราะ​พร​ซึ่ง​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ประสาท​ให้​ลูก​หลาน​ท่าน.
  ๔ เพราะ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า, หลาย​คนใน​พวก​ท่าน, ค้น​หา​มา​มาก, เพื่อให้​รู้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง; ดังนั้น​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า ท่าน​รู้​ว่า​เนื้อ​หนัง​ของ​เรา​ต้อง​เสื่อม​สภาพ​และ​ตาย​ไป; กระนั้น​ก็ตาม, ในร่างกาย​ของ​เรา​เรา​จะ​เห็น​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕ แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ท่าน​รู้​ว่า​พระองค์​จะ​ทรง​แสดง​องค์​ใน​พระ​ว​ร​กาย​ต่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เยรูซา​เล็ม, ที่​ซึ่ง​เรา​จาก​มา; เพราะ​สมควร​ที่​เรื่อง​นี้​จะ​เป็น​ไป​ใน​บรรดา​พวก​เขา; เพราะ​พระ​ผู้สร้าง​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​ทรง​เห็น​ความ​จำเป็น​ที่​พระองค์​จะ​ทรง​ยอม​องค์​มา​ขึ้น​อยู่​กับ​มนุษย์​ใน​เนื้อ​หนัง, และ​สิ้นพระชนม์​เพื่อ​มนุษย์ทั้งปวง, เพื่อ​มนุษย์​ทั้งปวง​จะ​ได้​มา​ขึ้น​อยู่​กับ​พระองค์.
  ๖ เพราะ​เนื่องจาก​ความ​ตาย​มี​แก่​มนุษย์​ทั้งปวง, เพื่อให้แผน​ซึ่ง​เต็ม​ไป​ด้วย​พระ​เมตตา​ของ​พระ​ผู้​สร้าง​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​เกิดสัมฤทธิผล, จึง​จำเป็น​ต้อง​มี​พลัง​แห่ง​การ​ฟื้น​คืนชีวิต, และ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​จำเป็น​ต้อง​มา​สู่​มนุษย์​โดย​เหตุ​ของ​การตก; และ​การ​ตก​มา​โดย​เหตุ​ของ​การ​ล่วง​ละเมิด; และ​เพราะ​มนุษย์​กลาย​เป็น​คน​ตก​พวก​เขา​จึง​ถูกตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระเจ้า.
  ๗ ดังนั้น, จำเป็น​ต้อง​มี​การชดใช้​อัน​ไม่​มีขอบเขต—เว้นแต่​จะ​เป็นการ​ชดใช้​อัน​ไม่​มี​ขอบเขต​ความ​เน่า​เปื่อย​นี้​จะ​สวม​ใส่ความ​ไม่​เน่า​เปื่อย​ไม่​ได้. ด้วย​เหตุ​นี้, การ​พิพากษาแรก​ซึ่ง​มา​สู่​มนุษย์​จำเป็น​ต้อง​คง​อยู่​ต่อ​ไป​เป็น​เวลา​อัน​หา​ได้​สิ้นสุดไม่. และ​หาก​เป็น​ดังนั้น, เนื้อ​หนัง​นี้​คง​ต้อง​นอน​ลง​เพื่อ​เน่า​เปื่อย​และ​สลาย​สู่​แผ่นดิน​แม่​ของ​มัน, เพื่อ​จะ​ไม่​ลุก​ขึ้น​อีก​ต่อ​ไป.
  ๘ โอ้​พระ​ปรีชาญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, พระเมตตา​และ​พระคุณ​ของ​พระองค์ ! เพราะ​ดูเถิด, หาก​เนื้อหนัง​จะ​ไม่​ลุก​ขึ้น​อีก​ต่อ​ไป​วิญญาณ​ของ​เรา​ย่อม​ต้อง​มา​ขึ้น​อยู่​กับ​เทพ​ผู้​นั้น​ซึ่งตก​จาก​เบื้องหน้า​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์, และ​กลาย​เป็นมาร, เพื่อ​จะ​ไม่​ลุก​ขึ้น​อีก​ต่อ​ไป.
  ๙ และ​วิญญาณ​ของ​เรา​ต้อง​กลาย​เป็น​เหมือนกับ​เขา, และ​เรา​กลาย​เป็น​เหล่า​มาร, เหล่าเทพ​ของ​มาร, ซึ่ง​จะถูกกัน​ไว้​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา, และ​จะ​คง​อยู่​กับ​บิดา​แห่ง​ความเท็จ, ใน​ความ​เศร้าหมอง, เหมือนกับ​ตัว​เขา; แท้จริง​แล้ว, สำหรับ​สัต​ภาวะ​นั้น​ผู้หลอกลวง​บิดา​มารดา​แรก​ของ​เรา, ผู้​แปลงกาย​เกือบ​เหมือน​เทพ​แห่ง​ความสว่าง, และ​ยั่ว​ยุ​ให้​ลูก​หลาน​มนุษย์​ทำ​การ​มั่วสุมลับ​แห่ง​ฆาตกรรม​และ​งาน​ลับ​แห่ง​ความ​มืด​ทั้งปวง.
  ๑๐ โอ้​พระ​คุณ​ความ​ดี​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​ไร้​ขอบเขต​เพียง​ใด, ผู้ทรง​เตรียม​ทาง​เพื่อ​การ​หนี​ของ​เรา​จาก​เงื้อมมือ​ของ​อสูร​ร้าย​ผู้​นี้; แท้จริง​แล้ว, อสูร​นั้น, ความ​ตาย​และนรก, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​เรียก​ว่าความ​ตาย​ของ​ร่างกาย, และ​ความ​ตาย​ของ​วิญญาณ​ด้วย.
  ๑๑ และ​เพราะ​ทาง​แห่ง​การปลดปล่อย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา, พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, ความตาย​นี้, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้, ซึ่ง​เป็น​ฝ่าย​โลก, จะ​ปล่อย​คน​ตาย​ของ​มัน​ขึ้น​มา; ซึ่ง​ความ​ตาย​นั้น​คือ​หลุม​ศพ.
  ๑๒ และ​ความตาย​นี้​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้, ซึ่ง​เป็นความ​ตาย​ทาง​วิญญาณ, จะ​ปล่อย​คน​ตาย​ของ​มัน​ขึ้น​มา; ซึ่ง​ความ​ตาย​ทาง​วิญญาณ​คือนรก; ดังนั้น, ความ​ตาย​และ​นรก​ต้อง​ปล่อย​คน​ตาย​ของ​มัน​ขึ้น​มา, และ​นรก​ต้อง​ปล่อย​วิญญาณ​ที่​ถูก​คุม​ขัง​ของ​มัน​ขึ้น​มา, และ​หลุม​ศพ​ต้อง​ปล่อย​ร่างกาย​ที่​ถูก​คุม​ขัง​ของ​มัน​ขึ้น​มา, และ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​นำ​ร่างกาย​กับ​วิญญาณมนุษย์กลับคืน​ให้​กันและกัน; และ​สิ่ง​นี้​เป็น​ไป​โดย​พลัง​แห่ง​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๑๓ โอ้แผน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​สำคัญ​ยิ่ง​เพียง​ใด ! เพราะ​อีก​ทาง​หนึ่ง, เมือง​บรม​สุขเกษม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ต้อง​ปล่อย​วิญญาณ​ของ​คน​ชอบธรรม​ขึ้น​มา, และ​หลุม​ศพ​ปล่อย​ร่างกาย​ของ​คน​ชอบธรรม​ขึ้น​มา; และ​พระองค์​ทรง​นำ​วิญญาณ​และ​ร่างกายกลับคืน​ให้​ตัว​ของ​มัน​อีก, และ​มนุษย์​ทั้งปวง​กลับ​ไม่​เน่า​เปื่อย, และ​เป็นอมตะ, และ​พวก​เขา​เป็น​จิต​วิญญาณ​ที่​มี​ชีวิต, โดย​มีค​วามรู้​อันสมบูรณ์​เหมือนกับ​เรา​ใน​เนื้อ​หนัง, เว้นแต่​ว่าความ​รู้​ของ​เรา​จะ​สมบูรณ์.
  ๑๔ ดังนั้น, เรา​จะ​มีค​วามรู้​อัน​สมบูรณ์​เกี่ยว​กับ​ความผิด​ทั้งหมด​ของ​เรา, และ​ความ​ไม่​สะอาด​ของ​เรา, และ​ความ​เปลือยเปล่า​ของ​เรา; และ​คน​ชอบธรรม​จะ​มีค​วาม​รู้​อัน​สมบูรณ์​เกี่ยว​กับ​ความ​เกษมศานต์​ของ​พวก​เขา, และ​ความชอบธรรม​ของ​พวก​เขา, โดยที่​ห่อหุ้ม​ไว้​ด้วย​ความพิศุทธิ์, แท้จริง​แล้ว, แม้​ด้วย​เสื้อ​คลุม​แห่ง​ความชอบธรรม.
  ๑๕ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เมื่อ​คน​ทั้งปวง​จะ​ผ่าน​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​แรก​นี้​สู่​ชีวิต, ถึงขนาด​ที่​พวก​เขา​กลาย​เป็น​อมตะ, พวก​เขา​ย่อม​ต้อง​ปรากฏ​ตัว​ต่อหน้า​บัลลังก์พิพากษา​ของ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล; และ​แล้ว​การพิพากษา​ย่อม​มา​ถึง, และ​จาก​นั้น​พวก​เขา​ต้อง​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​พิพากษา​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๖ และ​โดย​แน่แท้, ดัง​ที่​พระเจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่, เพราะ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​รับสั่ง​มัน​ไว้, และ​มัน​เป็น​พระวจนะ​นิรันดร์ของ​พระองค์, ซึ่ง​จะ​สูญสิ้น​ไป​ไม่​ได้, คือ​พวก​เขา​ที่​ชอบธรรม​จะ​ยัง​ชอบธรรม​อยู่, และ​พวก​เขา​ที่สกปรก​จะ​ยังสกปรก​อยู่; ดังนั้น, พวก​เขา​ที่​สกปรก​คือมาร​และ​เทพ​ของ​เขา; และ​พวก​เขา​จะ​ออก​ไป​สู่​ไฟ​อันเป็นนิจ, ซึ่ง​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พวก​เขา; และ​ความ​ทรมาน​ของ​พวก​เขา​เป็น​ดัง​ทะเลเพลิง​และ​กำมะถัน, ซึ่ง​เปลว​เพลิง​นั้น​ลุก​โชน​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป​และ​ไม่​มี​ที่สุด.
  ๑๗ โอ้​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​และ​ความยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา ! เพราะ​พระองค์​ทรง​ดำเนิน​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​ทั้งหมด, และ​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​ออก​ไป​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระองค์​แล้ว, และ​พระองค์​ต้อง​ทรง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​พระองค์.
  ๑๘ แต่, ดูเถิด, คน​ชอบธรรม, วิ​สุทธิชน​ของ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, พวก​เขา​ที่​เชื่อ​แล้ว​ใน​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, พวก​เขา​ที่​อดทน​ต่อกางเขน​ทั้งหลาย​ของ​โลก​มา​แล้ว, และ​เกลียด​ชัง​ความ​น่า​อับอาย​ของ​มัน, พวก​เขา​จะ​สืบทอดอาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​มรดก, ซึ่ง​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พวก​เขา​นับ​แต่​การ​วาง​รากฐาน​ของโลก, และ​ปีติ​ของ​พวก​เขา​จะ​เปี่ยม​อยู่​ตลอดกาล.
  ๑๙ โอ้​ความ​ไร้​ขอบเขต​แห่ง​พระ​เมตตา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​เรา, พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล ! เพราะ​พระองค์​ทรงปลดปล่อย​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​พระองค์​จาก​มาร​อสูรร้าย​ผู้​นั้น, และ​ความ​ตาย, และนรก, และ​ทะเล​เพลิง​และ​กำมะถัน​แห่ง​นั้น, ซึ่ง​เป็นความ​ทรมาน​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่
  ๒๐ โอ้​ความบริสุทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​เรา​ไร้​ขอบเขต​เพียง​ใด ! เพราะ​พระองค์​ทรง​รู้​ทุกเรื่อง, และ​หา​ได้​มี​เรื่อง​ใด​ที่​พระองค์​มิ​ทรง​รู้.
  ๒๑ และ​พระองค์​เสด็จ​มา​ใน​โลก​เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ช่วย​มนุษย์​ทั้งปวง​ให้รอด​หาก​พวก​เขา​จะ​สดับ​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระองค์; เพราะ​ดูเถิด, พระองค์​ทรง​ทน​รับ​ความ​เจ็บปวด​ของ​มนุษย์​ทั้งปวง, แท้จริง​แล้ว, ความเจ็บปวด​ของ​ชาว​โลก​ที่​มี​ชีวิต​ทุก​คน, ทั้ง​ชาย, หญิง, และ​เด็ก, ที่​เป็น​ของ​ครอบครัวอาดัม.
  ๒๒ และ​พระองค์​ทรง​ทน​รับ​สิ่ง​นี้​เพื่อ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​จะ​มี​แก่​มนุษย์​ทั้งปวง, เพื่อ​คน​ทั้งปวง​จะ​ได้​ยืน​อยู่​เบื้อง​พระ​พักตร์​พระองค์​ใน​วัน​พิพากษา​และ​วัน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง.
  ๒๓ และ​พระองค์​ทรง​บัญชา​คน​ทั้งปวง​ว่า​พวก​เขา​ต้อง​กลับใจ, และ​รับ​บัพ​ติ​ศมา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์, โดย​มี​ศรัทธา​อัน​สมบูรณ์​ใน​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, มิ​ฉะนั้น​พวก​เขา​จะ​ไม่​สามารถ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๔ และ​หาก​พวก​เขา​จะ​ไม่​กลับ​ใจ​และ​เชื่อ​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์, และ​อดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะหาไม่​แล้ว, พวก​เขา​ต้องอัปมงคล; เพราะ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, รับสั่ง​ไว้.
  ๒๕ ดังนั้น, พระองค์​ประทานกฎ​ให้; และ​ที่​ใด​ไม่​มี​กฎ​ให้ไว้​ย่อม​ไม่​มี​โทษ; และ​ที่​ใด​ไม่​มี​โทษ​ย่อม​ไม่​มี​การก​ล่า​ว​โทษ; และ​ที่​ใด​ไม่​มี​การก​ล่า​ว​โทษ​พระ​เมตตา​ของ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​รา​เอลย่อม​มี​สิทธิ์​กับ​พวก​เขา, เนื่องจาก​การ​ชดใช้; เพราะ​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์.
  ๒๖ เพราะ​การชดใช้​สนอง​ข้อ​เรียก​ร้อง​แห่ง​ความยุติธรรม​ของ​พระองค์​ที่​ทรง​มี​ต่อ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ผู้​ไม่มี​กฎ​ให้ไว้​แก่​พวก​เขา, จน​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย​ให้​พ้น​จาก​อสูร​ร้าย​ผู้​นั้น, ความ​ตาย​และ​นรก, และ​มาร, และ​ทะเล​เพลิง​และ​กำมะถัน, ซึ่ง​เป็นความ​ทรมาน​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่; และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​นำ​พวก​เขา​กลับคืน​มายัง​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้​ประทาน​ลมหายใจ​ให้​พวก​เขา, ซึ่ง​ทรง​เป็น​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๒๗ แต่​วิบัติ​แก่​เขา​ที่​มีกฎ​ให้​ไว้, แท้จริง​แล้ว, ที่​มี​พระ​บัญญัติ​ทั้งหมด​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เหมือน​กัน​กับ​เรา, และ​ที่​ล่วง​ละเมิด​พระ​บัญญัติ​เหล่า​นั้น, และ​ที่​ใช้​วัน​แห่ง​การ​ทดลอง​ของ​เขา​ไป​โดย​สูญ​เปล่า, เพราะ​สภาพ​ของ​เขา​น่า​พรั่นพรึง !
  ๒๘ โอ้แผน​การ​อัน​แยบยล​ของ​มาร​ร้าย​นั้น ! โอ้​ความถือดี, และ​ความ​อ่อนแอ, และ​ความ​โง่​ของ​มนุษย์ ! เมื่อ​พวก​เขา​เป็น​ผู้คงแก่เรียน​พวก​เขา​คิด​ว่า​ตนฉลาด, และ​พวก​เขา​ไม่​สดับ​ฟัง​คำแนะนำ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​พวก​เขา​เมิน​คำ​แนะนำ​เหล่า​นั้น, โดย​คิด​ว่า​พวก​เขา​รู้​ด้วย​ตน​เอง, ดังนั้น, ปัญญา​ของ​พวก​เขา​คือ​ความ​โง่​และ​มัน​หา​เป็น​ประโยชน์​แก่​พวก​เขา​ไม่. และ​พวก​เขา​จะ​พินาศ.
  ๒๙ แต่​การ​เป็น​ผู้​คงแก่เรียน​ย่อม​ดี​หาก​พวก​เขา​สดับ​ฟัง​คำแนะนำ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๓๐ แต่​วิบัติ​แก่​คนร่ำรวย, ซึ่ง​ร่ำรวย​ด้วย​สิ่ง​ต่างๆ ของ​โลก. เพราะ​ด้วย​เหตุ​ที่​พวก​เขา​ร่ำรวย​พวก​เขา​จึง​เกลียด​ชัง​คนจน, และ​พวก​เขา​ข่มเหง​คน​อ่อนโยน, และ​ใจ​พวก​เขา​อยู่​กับ​ทรัพย์สมบัติ​ของ​พวก​เขา; ดังนั้น, ทรัพย์สมบัติ​ของ​พวก​เขา​จึง​เป็น​เทพเจ้า​ของ​พวก​เขา. และ​ดูเถิด, ทรัพย์สมบัติ​ของ​พวก​เขา​จะ​ถูก​ทำลาย​พร้อม​กับ​พวก​เขา​ด้วย.
  ๓๑ และ​วิบัติ​แก่​คน​หู​หนวก​ที่​ไม่​ยอมฟัง; เพราะ​พวก​เขา​จะ​พินาศ.
  ๓๒ และ​วิบัติ​แก่​คน​มืด​บอด​ที่​ไม่​ยอม​ดู; เพราะ​พวก​เขา​จะ​พินาศ​ด้วย.
  ๓๓ วิบัติ​แก่​คน​มี​ใจ​ที่​มิได้​เข้าสุหนัต, เพราะ​ความ​รู้​เรื่อง​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา​จะ​ลง​ทัณฑ์​พวก​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๓๔ วิบัติ​แก่​คน​กล่าว​คำเท็จ, เพราะ​เขา​จะ​ถูก​โยน​ลงนรก.
  ๓๕ วิบัติ​แก่​ฆาตกร​ซึ่งฆ่า​ด้วย​เจตนา, เพราะ​เขา​จะตาย.
  ๓๖ วิบัติ​แก่​คน​ที่​กระทำ​การ​ผิดประเวณี, เพราะ​พวก​เขา​จะ​ถูก​โยน​ลง​นรก.
  ๓๗ แท้จริง​แล้ว, วิบัติ​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นมัสการ​รูปเคารพ, เพราะ​จอม​มาร​แห่ง​เหล่า​มาร​ทั้งปวง​เบิกบาน​ใน​พวก​เขา.
  ๓๘ และ, ท้าย​ที่สุด, วิบัติ​แก่​คน​ทั้งปวง​ที่​ตาย​ใน​บาป​ของ​ตน; เพราะ​พวก​เขา​จะ​กลับ​ไป​หา​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เห็น​พระ​พักตร์​พระองค์, และ​คง​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน.
  ๓๙ โอ้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​จำ​ความ​น่า​พรั่นพรึง​ใน​การ​ล่วง​ละเมิด​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้​บริสุทธิ์, และ​ความ​น่า​พรั่นพรึง​ของ​การ​ยอม​แพ้​ต่อ​การ​ชักจูง​ของ​คน​เล่ห์เหลี่ยมจัด​ผู้​นั้น. จง​จำ​ไว้​ว่า, การ​มี​จิต​ฝักใฝ่​ใน​เนื้อหนัง​คือ​ความ​ตาย, และ​การ​มี​จิต​ฝักใฝ่​ฝ่าย​วิญญาณ​คือนิรันดร​แห่งชีวิต.
  ๔๐ โอ้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​เงี่ยหู​ฟัง​คำ​ข้าพเจ้า. จง​จำ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล. อย่า​กล่าว​ว่า​ข้าพเจ้า​พูด​เรื่อง​ยุ่งยาก​ใส่​ท่าน; เพราะ​หาก​ท่าน​กล่าว​เช่น​นั้น, ท่าน​จะ​สบประมาท​ความจริง; เพราะ​ข้าพเจ้า​พูด​คำขอ​ง​พระ​ผู้​รังสรรค์​ของ​ท่าน. ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​คำ​แห่ง​ความ​จริง​เป็น​เรื่องยุ่งยาก​สำหรับ​ความ​ไม่​สะอาด​ทั้งปวง; แต่​คน​ชอบธรรม​หา​กลัว​คำ​แห่ง​ความ​จริง​ไม่, เพราะ​พวก​เขา​รัก​ความ​จริง​และ​ไม่​หวั่นไหว.
  ๔๑ โอ้​เมื่อ​เป็น​ดังนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​มา​หาพระเจ้า, พระ​ผู้​บริสุทธิ์. จง​จำ​ไว้​ว่า​วิถี​ของ​พระองค์​ชอบธรรม. ดูเถิด, ทาง​สำหรับ​มนุษย์แคบ, แต่​วาง​อยู่​ใน​วิถี​ทาง​ตรง​ต่อหน้า​เขา, และ​องค์ทวารบาล​คือ​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล; และ​พระองค์​ไม่​ทรง​จ้าง​ผู้​รับ​ใช้​ที่​นั่น; และ​ไม่​มี​ทาง​อื่น​ใด​นอกจาก​ทาง​ประตู​นั้น; เพราะ​พระองค์​ทรง​ถูก​หลอกลวง​ไม่​ได้, เพราะ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​คือ​พระ​นาม​ของ​พระองค์.
  ๔๒ และ​ผู้​ใด​เคาะ, ผู้​นั้น​พระองค์​จะ​ทรง​เปิด​ให้​เขา; และ​ผู้​มีปัญญา, และ​ผู้​คงแก่เรียน, และ​คน​ร่ำรวย, ซึ่งผยอง​เพราะ​ความ​รู้​ของ​ตน, และ​ปัญญา​ของ​ตน, และ​ความ​มั่งคั่ง​ของ​ตน—แท้จริง​แล้ว, พวก​เขา​คือ​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​เกลียด​ชัง; และ​เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​ทิ้ง​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไป, และ​พิจารณา​ตน​เป็น​คนโง่​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ลง​มา​สู่​ห้วง​ลึก​แห่ง​ความ​ถ่อมตน, พระองค์​จะ​ไม่​ทรง​เปิด​ให้​พวก​เขา.
  ๔๓ แต่​เรื่อง​ของ​ผู้​มี​ปัญญา​และ​วิญญูชน​จะ​ถูกปิดบัง​จาก​พวก​เขา​ตลอด​กาล—แท้จริง​แล้ว, ความ​สุข​นั้น​ซึ่ง​เตรียม​ไว้​ให้​วิ​สุทธิ​ชน.
  ๔๔ โอ้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​จำ​คำ​ข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้า​ถอด​อาภรณ์​ของ​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​สะบัด​มัน​ต่อหน้า​ท่าน; ข้าพเจ้า​สวด​อ้อนวอน​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​พระองค์​ทรง​มอง​ดู​ข้าพเจ้า​ด้วย​พระ​เนตร​อันถ้วนถี่; ดังนั้น, ท่าน​จะ​รู้​ใน​วัน​สุดท้าย, เมื่อ​คน​ทั้งปวง​จะ​ถูก​พิพากษา​เพราะ​งาน​ของ​พวก​เขา, ว่า​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​อิส​รา​เอลได้ทรง​ประจักษ์​ว่า​ข้าพเจ้า​สะบัด​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​ท่าน​จาก​จิต​วิญญาณข้าพเจ้า​แล้ว, และ​ว่า​ข้าพเจ้า​ยืน​อยู่​ด้วย​ความ​เจิดจ้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์, และ​ปราศจาก​โลหิต​ของท่าน.
  ๔๕ โอ้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​หัน​หลัง​ให้​บาป​ของ​ท่าน; จง​สะบัดโซ่​ของ​เขา​ที่​อยาก​มัด​ท่าน​ให้​แน่น; จง​มา​เฝ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​เป็นศิลา​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ท่าน.
  ๔๖ จง​เตรียม​จิต​วิญญาณ​ท่าน​ไว้​สำหรับ​วัน​อัน​รุ่งโรจน์​นั้น​เมื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​มอบ​ความยุติธรรม​ให้​แก่​คน​ชอบธรรม, แม้​วัน​แห่ง​การพิพากษา, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ระย่อ​ด้วย​ความ​กลัว​อัน​น่า​พรั่นพรึง; เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​จดจำ​ความผิด​อัน​น่า​พรั่นพรึง​ของ​ท่าน​ใน​ความ​สมบูรณ์, และ​ถูก​บีบคั้น​ให้​ร้อง​ว่า: บริสุทธิ์, การ​พิพากษา​ของ​พระองค์​บริสุทธิ์, ข้า​แต่​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ฤทธา​นุภาพ—แต่​ข้าพระ​องค์​รู้ความ​ผิด​ของ​ข้าพระ​องค์; ข้าพระ​องค์​ล่วง​ละเมิด​กฎ​ของ​พระองค์, และ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ข้าพระ​องค์​เป็น​ของ​ข้าพระ​องค์; และ​มาร​ได้​รับ​ข้าพระ​องค์​แล้ว, จน​ข้าพระ​องค์​เป็น​เหยื่อ​ของ​ความ​เศร้าหมอง​อัน​น่า​พรั่นพรึง​ของ​เขา.
  ๔๗ แต่​ดูเถิด, พี่น้อง​ของ​ข้าพเจ้า, สมควร​หรือ​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​ปลุก​ให้ท่า​น​ตื่น​ขึ้น​สู่​ความ​เป็น​จริง​อัน​น่า​พรั่นพรึง​ของ​เรื่อง​เหล่า​นี้ ? ข้าพเจ้า​จะ​ทรมาน​จิต​วิญญาณ​ท่าน​หรือ​หาก​จิตใจ​ท่าน​พิศุทธิ์ ? ข้าพเจ้า​จะ​ตรง​ไป​ตรง​มา​กับ​ท่าน​ตาม​ความ​ตรง​ไป​ตรง​มา​ของ​ความ​จริง​หรือ​หาก​ท่าน​พ้น​จาก​บาป​แล้ว ?
  ๔๘ ดูเถิด, หาก​ท่าน​บริสุทธิ์​ข้าพเจ้า​จะ​พูด​กับ​ท่าน​ถึง​ความ​บริสุทธิ์; แต่​เนื่องจาก​ท่าน​ไม่​บริสุทธิ์, และ​ท่าน​นับถือ​ข้าพเจ้า​เป็น​ผู้​สอน, จึง​จำเป็น​ที่​ข้าพเจ้า​ต้องสอน​ท่าน​เรื่อง​ผล​ของบาป.
  ๔๙ ดูเถิด, จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​ชิงชัง​บาป, และ​ใจ​ข้าพเจ้า​เบิกบาน​ใน​ความชอบ​ธรรม; และ​ข้าพเจ้า​จะสรรเสริญ​พระ​นาม​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า.
  ๕๐ มา​เถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ทุก​คน​ที่​กระหาย, ท่าน​จง​มา​สู่​ผืนน้ำ; และ​เขา​ผู้​นั้น​ที่​ไม่​มี​เงินตรา, จง​มา​ซื้อ​และ​กิน​เถิด; แท้จริง​แล้ว, จง​มา​ซื้อ​เหล้า​องุ่น​และ​นม​โดย​ไม่​เสียเงินตรา​และ​ไม่​คิด​ราคา.
  ๕๑ ดังนั้น, อย่า​ใช้​เงินตรา​เพื่อ​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​ค่า, หรือ​ใช้แรงงาน​ของ​ท่าน​เพื่อ​สิ่ง​ที่​ทำความ​พอใจ​ให้​ไม่​ได้. จง​สดับ​ฟัง​ข้าพเจ้า​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร, และ​จำ​คำ​ที่​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้; และ​จง​มา​เฝ้า​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล, และดื่มด่ำ​สิ่ง​ที่​ไม่​เสื่อม​ถอย, ทั้ง​เน่า​เปื่อย​ไม่​ได้, และ​จง​ให้​จิต​วิญญาณ​ท่าน​เบิกบาน​ใน​ความ​อิ่ม​เอม.
  ๕๒ ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​จำ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ท่าน; จง​สวด​อ้อนวอน​พระองค์​ตลอด​เวลา​กลางวัน, และ​น้อม​ขอบพระทัย​แด่​พระ​นาม​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์​เวลา​กลางคืน. จง​ให้​ใจ​ท่าน​เบิกบาน​เถิด.
  ๕๓ และ​ดูเถิด​พัน​ธสัญญา​ของ​พระเจ้า​สำคัญ​ยิ่ง​เพียง​ใด, และ​พระ​จริยวัตร​อัน​อ่อนน้อม​ของ​พระองค์​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์​ไร้​ขอบเขต​เพียง​ใด; และ​เพราะ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระองค์, และ​พระ​คุณ​และ​พระเมตตา​ของ​พระองค์, พระองค์​ทรง​สัญญา​กับ​เรา​ว่า​พงศ์พันธุ์​ของ​เรา​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย​สิ้น, ตาม​เนื้อ​หนัง, แต่​พระองค์​จะ​ทรง​ปกปักรักษา​พวก​เขา; และ​ใน​คน​รุ่น​ต่อ ๆ ไป​พวก​เขา​จะ​กลาย​เป็นอังกูร​อัน​ชอบธรรม​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๕๔ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​อยาก​พูด​กับ​ท่าน​อีก; แต่​ใน​วัน​พรุ่ง​ข้าพเจ้า​จะ​ประกาศ​แก่​ท่าน​ถึง​ถ้อยคำ​ที่​ยัง​เหลือ​อยู่​ของ​ข้าพเจ้า. เอ​เมน.