พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
นีไฟฉบับที่​สาม
หนังสือ​ของนีไฟ

บุตร​ของนีไฟ, ผู้​เป็น​บุตร​ของ​ฮีลามัน
พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​แสดง​องค์​ต่อ​ผู้คน​ของนีไฟ, ใน​ขณะ​ที่​ฝูง​ชน​มา​รวม​กัน​ใน​แผ่นดิน​อุดม​มั่งคั่ง, และ​ทรง​ปฏิบัติ​ต่อ​พวก​เขา; และ​โดย​วิธี​นี้​พระองค์​ทรง​แสดง​องค์​ต่อ​พวก​เขา.
ประกอบด้วย​บท​ที่ ๑๑ ถึง ๒๖.
บท​ที่ ๑๑
พระ​บิดา​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​บุตร​ที่รัก​ของ​พระองค์—พระ​คริสต์​ทรง​ปรากฏ​องค์​และ​ประกาศ​การ​ชดใช้​ของ​พระองค์—ผู้คน​สัมผัส​รอย​แผล​ใน​พระ​หัตถ์,และ​พระ​บาท, และ​พระ​ปรัศว์​ของ​พระองค์—พวก​เขา​เปล่ง​เสียง​ร้อง​โฮ​ซันนา—พระองค์​ทรง​กำหนด​ลักษณะ​และ​วิธี​ปฏิบัติ​ของ​การ​บัพ​ติ​ศ​มา—วิญญาณ​ของ​ความ​ขัดแย้ง​เป็น​ของ​มาร—หลัก​คำ​สอน​ของ​พระ​คริสต์​คือ​มนุษย์​ควร​เชื่อ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​และ​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. ประมาณ​ค.ศ. ๓๔.
  ๑ และ​บัดนี้​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​มี​ฝูง​ชน​เป็น​จำนวน​มาก, ของ​ผู้คน​ของ​นีไฟมารวม​กัน, รอบ​พระ​วิหาร​ซึ่ง​อยู่​ใน​แผ่นดิน​อุดม​มั่งคั่ง; และ​พวก​เขา​กำลัง​ประหลาด​ใจ​และ​พิศวง​กัน​อยู่, และ​กำลัง​ชี้​ชวน​กันให้​ดู​ความ​เปลี่ยนแปลง​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่าอัศจรรย์​ที่​ได้​เกิด​ขึ้น.
  ๒ และ​พวก​เขา​กำลัง​พูด​กัน​ถึง​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​นี้​ด้วย, ผู้​ซึ่ง​มีเครื่องหมาย​ให้​ไว้​เกี่ยว​กับ​การ​สิ้นพระชนม์​ของ​พระองค์.
  ๓ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ขณะ​ที่​พวก​เขา​กำลัง​พูด​กัน​อยู่​ดังนั้น, พวก​เขา​ได้ยินเสียง​หนึ่ง​ประหนึ่ง​ว่า​ดัง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์; และ​พวก​เขา​จึง​กวาดตา​ไป​โดย​รอบ, เพราะ​หา​เข้าใจ​เสียง​ที่​ได้ยิน​ไม่; และ​เสียง​นั้น​มิ​ใช่​เสียง​กระด้าง, ทั้ง​มิ​ใช่​เสียง​ดัง; กระนั้น​ก็ตาม, และ​แม้​จะ​เป็น​เสียง​เบา แต่​ก็​เสียด​แทง​คน​ที่​ได้ยิน​จนถึง​กลาง​ใจ, ถึงขนาด​ที่​ไม่​มี​ส่วน​ใด​ของ​ร่างกาย​ของ​พวก​เขา​ที่​เสียง​นั้น​จะ​ไม่​ทำให้​สั่น​ได้; แท้จริง​แล้ว, มัน​เสียด​แทง​พวก​เขา​จนถึง​จิต​วิญญาณ​ทีเดียว, และ​ทำให้​ใจ​พวก​เขา​ไหม้.
  ๔ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พวก​เขา​ได้ยิน​เสียง​อีก, และ​พวก​เขา​หา​เข้าใจ​ไม่.
  ๕ และ​พวก​เขา​ได้ยิน​เสียง​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม, และ​ได้​เงี่ยหู​ฟัง; และ​ดวงตา​ของ​พวก​เขามอ​ง​ไป​ทาง​เสียง​นั้น; และ​พวก​เขา​เพ่ง​มอง​ดู​ไป​ทาง​ฟ้า​สวรรค์, ซึ่ง​มีเสียง​ดัง​มา​จาก​ที่​นั่น.
  ๖ และ​ดูเถิด, ครั้ง​ที่​สาม​พวก​เขา​จึง​ได้​เข้าใจ​เสียง​ที่​พวก​เขา​ได้ยิน; และ​เสียง​นั้น​กล่าว​แก่​พวก​เขา​ว่า:
  ๗ จง​ดู​บุตรที่รัก​ของ​เรา, ผู้​ที่​เรา​พอใจมาก, ใน​เขา​เรา​แผ่​รัศมี​ภาพ​นาม​ของ​เรา—เจ้า​จง​ฟัง​เขา.
  ๘ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น, เมื่อ​พวก​เขา​เข้าใจ​พวก​เขา​กวาด​สายตา​ขึ้น​ไป​ทาง​ฟ้า​สวรรค์​อีก; และ​ดูเถิด, พวก​เขาเห็น​ชาย​ผู้​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์; และ​พระองค์​ทรง​สวม​เสื้อ​คลุม​สี​ขาว; และ​พระองค์​ลง​มา​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​พวก​เขา; และ​ดวงตา​ของ​ฝูง​ชน​ทั้งหมด​หัน​มา​ที่​พระองค์, และ​พวก​เขา​ไม่​กล้า​อ้า​ปาก, แม้แต่​จะ​พูด​กันเอง, และ​ไม่​รู้​ว่า​มัน​มีค​วาม​หมาย​อะไร, เพราะ​คิด​ว่าเป็น​เทพ​ที่มา​ปรากฏ​แก่​พวก​เขา.
  ๙ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระองค์​ทรง​ยื่น​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​ออก​มา​และ​ตรัส​กับ​ผู้คน, ว่า:
  ๑๐ ดูเถิด, เรา​คือ​พระ​เยซู​คริสต์, ผู้​ที่​ศาสดา​พยากรณ์​เป็น​พยาน​ว่า​จะ​มา​ใน​โลก.
  ๑๑ และ​ดูเถิด, เรา​เป็นแสงสว่าง​และ​เป็น​ชีวิต​ของ​โลก; และ​เรา​ดื่ม​แล้ว​จากถ้วย​อัน​ขมขื่น​ซึ่ง​พระ​บิดา​ประทาน​ให้​เรา, และ​ถวาย​สรรเสริญ​พระ​บิดา​โดย​รับ​เอา​บาป​ของ​โลก​มา​ไว้​บนเรา, ซึ่ง​ใน​การ​นี้​เรา​ยอม​ตาม​พระประสงค์​ของ​พระ​บิดา​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น.
  ๑๒ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เมื่อ​พระ​เยซู​รับสั่ง​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​ฝูง​ชน​ทั้งหมด​ล้ม​ลง​สู่​พื้น​ดิน; เพราะ​พวก​เขา​จำ​ได้​ว่า​มี​การพยากรณ์​ไว้​ใน​บรรดา​พวก​เขา​ว่า​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​แสดง​องค์​กับ​พวก​เขา​หลังจาก​การ​เสด็จ​ขึ้น​สู่​สวรรค์.
  ๑๓ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระเจ้า​รับสั่ง​กับ​พวก​เขา​มีค​วาม​ว่า:
  ๑๔ จง​ลุก​ขึ้น​และ​ออก​มา​หา​เรา, เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้แยง​มือ​เข้าไป​ใน​สีข้าง​ของ​เรา, และ​เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้สัมผัส​รอย​ตะปู​ที่​มือ​เรา​และ​เท้า​เรา​ด้วย, เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้​ว่า​เรา​คือพระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​อิส​ราเอล, และ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ทั้ง​แผ่นดินโลก, และ​ถูก​ประหาร​เพื่อ​บาป​ของ​โลก.
  ๑๕ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ฝูง​ชน​ได้​ออก​ไป, และ​ยื่นมือ​พวก​เขา​เข้าไป​ใน​พระ​ปรัศว์​ของ​พระองค์, และ​สัมผัส​รอย​ตะปู​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​และ​ที่​พระ​บาท​ของ​พระองค์; และ​การ​นี้​พวก​เขา​ทำ, โดย​ออก​ไป​ที​ละ​คน​จน​พวก​เขา​ทั้งหมด​ได้​ออก​ไป, และ​เห็น​ด้วย​ตาขอ​ง​ตน​และ​สัมผัส​ด้วย​มือ​ของ​ตน, และ​รู้​แน่​แก่​ใจ​และ​เป็น​พยาน, ว่า​คือพระองค์, ผู้​ซึ่ง​ศาสดา​พยากรณ์​เขียน​ไว้, ว่า​จะ​เสด็จ​มา.
  ๑๖ และ​เมื่อ​พวก​เขา​ทั้งหมด​ได้​ออก​ไป​และ​เห็น​ด้วย​ตน​เอง, พวก​เขา​ร้อง​ออก​มา​เป็น​เสียง​เดียว, มีค​วาม​ว่า:
  ๑๗ โฮ​ซันนา ! ขอ​พระ​นาม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​สูง​สุด​ทรง​เจริญ​ด้วย​พระ​สิริ​เถิด ! และ​พวก​เขา​ทรุด​ลง​แทบ​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู, และนมัสการ​พระองค์.
  ๑๘ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พระองค์​รับสั่ง​กับนีไฟ (เพราะ​นีไฟอยู่ใน​บรรดา​ฝูง​ชน) และ​พระองค์​ทรง​บัญชา​ให้ท่า​นอ​อก​มา.
  ๑๙ และ​นีไฟลุก​ขึ้น​และ​ออก​ไป, และ​น้อม​กาย​ลง ณ เบื้อง​พระ​พักตร์​พระองค์​และ​จูบ​พระ​บาท​ของ​พระองค์.
  ๒๐ และ​พระเจ้า​ทรง​บัญชา​ให้ท่า​น​ลุก​ขึ้น. และ​ท่าน​ลุก​ขึ้น​ยืน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์.
  ๒๑ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า: เรา​จะ​ให้อำนาจ​แก่​เจ้า​เพื่อ​เจ้า​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศมา​คน​เหล่า​นี้​เมื่อ​เรา​กลับ​ขึ้น​สวรรค์​อีก.
  ๒๒ และ​พระเจ้า​ทรง​เรียก​คน​อื่น ๆ มา​อีก, และ​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ทำนอง​เดียวกัน; และ​พระองค์​ประทาน​อำนาจ​แก่​พวก​เขา​ที่​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา. และ​พระองค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า: เจ้า​จง​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ตาม​วิธี​นี้; และ​จะ​ไม่​มี​การโต้แย้ง​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า.
  ๒๓ แท้จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าผู้​ใด​ที่​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เขา​โดย​ผ่านถ้อยคำ​ของ​เจ้า, และปรารถนา​ที่​จะ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา, ตาม​วิธี​นี้​เจ้า​จง​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​พวก​เขา—ดูเถิด, เจ้า​จะ​ลง​ไป​และ​ยืน​ในน้ำ, และ​ใน​นาม​ของ​เรา​เจ้า​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​พวก​เขา.
  ๒๔ และ​บัดนี้​ดูเถิด, เจ้า​จง​พูด​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้, โดย​เรียก​ชื่อ​พวก​เขา, กล่าว​ว่า:
  ๒๕ โดยที่​มีอำนาจ​ประทาน​ให้​ข้าพเจ้า​จาก​พระ​เยซู​คริสต์, ข้าพเจ้า​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ท่าน​ใน​พระ​นาม​ของ​พระบิดา, และ​ของ​พระ​บุตร, และ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. เอ​เมน.
  ๒๖ และ​แล้ว​เจ้า​จงจุ่ม​พวก​เขา​ใน​น้ำ, และ​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ​อีก.
  ๒๗ และ​ตาม​วิธี​นี้​เจ้า​จง​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา; เพราะ​ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​พระ​บิดา, และ​พระ​บุตร, และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ทรง​เป็นหนึ่ง; และ​เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา, และ​พระ​บิดา​ใน​เรา, และ​พระ​บิดา​และ​เรา​เป็น​หนึ่ง.
  ๒๘ และ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง​เจ้า เจ้า​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ดังนี้. และ​จะ​ไม่​มี​การโต้เถียง​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า, ดัง​ที่​เคย​มี​มา​ก่อน; ทั้ง​จะ​ไม่​มี​การ​โต้เถียง​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า​เกี่ยว​กับ​ประเด็น​ของ​หลัก​คำ​สอน​เรา, ดัง​ที่​เคย​มี​มา​ก่อน.
  ๒๙ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, คน​ที่​มี​วิญญาณ​ของ​ความขัดแย้ง​ย่อม​ไม่​เป็น​ของ​เรา, แต่​เป็น​ของมาร, ผู้​เป็น​บิดา​แห่ง​ความ​ขัดแย้ง, และ​เขา​ยั่ว​ยุ​ใจ​มนุษย์​ให้​ขัดแย้ง​ด้วย​ความ​โกรธ, ต่อ​กัน.
  ๓๐ ดูเถิด, นี่​ไม่​ใช่​หลัก​คำ​สอน​ของ​เรา, ที่​จะ​ยั่ว​ยุ​ใจ​มนุษย์​ให้​มีค​วาม​โกรธ​กัน; แต่​นี่​เป็น​หลัก​คำ​สอน​ของ​เรา, ว่า​เรื่อง​เช่น​นั้น​จะ​หมด​ไป.
  ๓๑ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เรา​จะ​ประกาศ​หลัก​คำสอน​ของ​เรา​แก่​เจ้า.
  ๓๒ และ​นี่​คือ​หลัก​คำสอน​ของ​เรา, และ​มัน​คือ​หลัก​คำ​สอน​ซึ่ง​พระ​บิดา​ประทาน​ให้​เรา; และ​เรา​เป็นพยาน​ถึง​พระ​บิดา, และ​พระ​บิดา​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​เรา, และ​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​บิดา​และ​เรา; และ​เรา​เป็น​พยาน​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​บัญชา​มนุษย์​ทั้งปวง, ทุกแห่ง​หน, ให้​กลับ​ใจ​และ​เชื่อ​ใน​เรา.
  ๓๓ และ​ผู้​ใด​ที่​เชื่อ​ใน​เรา, และ​รับ​บัพ​ติ​ศมา, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้รอด; และ​พวก​เขา​เป็น​ผู้​ที่​จะ​สืบ​ทอด​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็นมรดก.
  ๓๔ และ​ผู้​ใด​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​เรา, และ​ไม่​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, จะ​ต้อง​อัปมงคล.
  ๓๕ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​นี่​คือ​หลัก​คำ​สอน​ของ​เรา, และ​เรา​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​นี้​จาก​พระ​บิดา; และ​ผู้​ใด​ที่เชื่อ​ใน​เรา​ย่อม​เชื่อ​ใน​พระ​บิดา​ด้วย; และ​แก่​ผู้​นั้น​พระ​บิดา​จะ​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​เรา, เพราะ​พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​เยือน​เขา​ด้วยไฟ​และ​ด้วย​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์.
  ๓๖ และ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​เรา​ดังนี้, และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​ทรง​เป็น​พยาน​แก่​เขา​ถึง​พระ​บิดา​และ​เรา; เพราะ​พระ​บิดา, และ​เรา, และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ทรง​เป็น​หนึ่ง.
  ๓๗ และ​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​อีก, เจ้า​ต้อง​กลับ​ใจ, และ​กลับ​เป็น​เหมือน​เด็กเล็ก ๆ, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา, มิ​ฉะนั้น​เจ้า​ไม่​มี​ทาง​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้​เลย.
  ๓๘ และ​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​อีก, เจ้า​ต้อง​กลับ​ใจ, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา, และ​กลับ​เป็น​เหมือน​เด็ก​เล็ก ๆ, มิ​ฉะนั้น​เจ้า​ไม่​มี​ทาง​จะ​สืบ​ทอด​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​มรดก​ได้​เลย.
  ๓๙ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​นี่​คือ​หลัก​คำ​สอน​ของ​เรา, และ​ผู้​ใด​ที่สร้าง​อยู่​บน​นี้​ย่อม​สร้าง​อยู่​บน​ศิลา​ของ​เรา, และประตู​แห่ง​นรก​จะ​เอาชนะ​พวก​เขา​ไม่​ได้.
  ๔๐ และ​ผู้​ใด​ที่​ประกาศ​มาก​หรือ​น้อย​ไป​กว่า​นี้, และ​สถาปนา​มัน​เป็น​หลัก​คำ​สอน​ของ​เรา, คน​คน​นั้น​มา​จาก​ความ​ชั่ว, และ​ไม่​สร้าง​อยู่​บน​ศิลา​ของ​เรา; แต่​เขา​สร้าง​อยู่​บน​รากฐานทราย, และ​ประตู​แห่ง​นรก​เปิด​รับ​คน​เช่น​นั้น​เมื่อ​น้ำ​ท่วม​และ​พายุ​กระหน่ำ​มา​ที่​พวก​เขา.
  ๔๑ ฉะนั้น, จง​ออก​ไป​สู่​ผู้คน​เหล่า​นี้, และ​ประกาศ​พระ​วจนะ​ที่​เรา​พูด, จนถึง​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก.