พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
นีไฟฉบับที่​สาม
หนังสือ​ของนีไฟ

บุตร​ของนีไฟ, ผู้​เป็น​บุตร​ของ​ฮีลามัน
บท​ที่ ๑๔
พระ​เยซู​ทรง​บัญชา​ว่า: อย่า​ตัดสิน; ทูล​ขอ​พระผู้เป็นเจ้า; จง​ระวัง​ศาสดา​พยากรณ์​ปลอม—พระองค์​ทรง​สัญญา​ความ​รอด​สำหรับ​ผู้​ที่​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา—เปรียบเทียบ​มัทธิว ๗. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
  ๑ และ​บัดนี้​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เมื่อ​พระ​เยซู​รับสั่ง​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​แล้ว​พระองค์​ทรง​หัน​ไป​ทาง​ฝูง​ชน​อีก, และ​ทรง​เผย​พระ​โอษฐ์​กับ​พวก​เขา​อีก, โดย​ตรัส​ว่า: ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, อย่าตัดสิน, เพื่อ​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ตัดสิน.
  ๒ เพราะ​ด้วย​การ​ตัดสิน​ใด​ที่​เจ้า​ตัดสิน, เจ้า​จะ​ถูกตัดสิน; และ​ด้วย​มาตร​ใด​ที่​เจ้า​วัด, ก็​จะ​นำ​มา​วัด​เจ้า​เช่น​กัน.
  ๓ และ​เหตุ​ใด​เจ้า​จึง​มอง​เห็น​ผง​ที่​อยู่​ใน​ดวงตา​พี่น้อง​ของ​เจ้า, แต่​หา​พิจารณา​ท่อน​ไม้​ที่​อยู่​ใน​ดวงตา​ของ​ตน​เอง​ไม่ ?
  ๔ หรือ​เจ้า​จะ​กล่าว​แก่​พี่น้อง​ของ​เจ้า​ได้​อย่างไร​เล่า​ว่า: จง​ให้​ข้าพเจ้า​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ดวงตา​ของ​ท่าน—และ​ดูเถิด, มี​ท่อน​ไม้​อยู่​ใน​ดวงตา​ของ​เจ้า​เอง ?
  ๕ เจ้า​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด, เอา​ท่อนไม้​ออก​จาก​ดวงตา​ของ​เจ้า​เอง​เสีย​ก่อน; และ​แล้ว​เจ้า​จะ​มอง​เห็น​ชัด​เพื่อ​เอา​ผง​ออก​จาก​ดวงตา​พี่น้อง​ของ​เจ้า.
  ๖ อย่า​ให้​สิ่ง​ที่ศักดิ์สิทธิ์​แก่​สุนัข, ทั้ง​อย่า​โยน​ไข่มุก​ของ​เจ้า​ให้​สุกร, เกลือก​มัน​จะ​เหยียบย่ำ​ไว้​ใต้เท้า, และ​หัน​กลับ​มา​อีก​และ​ทำร้าย​เจ้า.
  ๗ ขอ, แล้ว​เจ้า​จะ​ได้​รับ; หา, แล้ว​เจ้า​จะ​พบ; เคาะ, และ​จะ​เปิด​มัน​ให้​เจ้า.
  ๘ เพราะ​ทุก​คน​ที่​ขอ, ย่อม​ได้​รับ; และ​คน​ที่​หา, ย่อม​พบ; และ​แก่​ผู้​ที่​เคาะ, มัน​จะ​เปิด​ให้.
  ๙ หรือ​มีค​น​ใด​เล่า​ใน​พวก​เจ้า, ซึ่ง, หาก​บุตร​ขอ​ขนมปัง, เจ้า​จะ​ให้​ก้อน​หิน ?
  ๑๐ หรือ​หาก​ขอ​ปลา, เขา​จะ​ให้​งู ?
  ๑๑ เมื่อ​เป็น​ดังนั้น, โดยที่​ชั่ว, หาก​เจ้า​รู้​ว่า​จะ​ให้​ของขวัญ​ดี ๆ แก่​ลูก​ๆ อย่างไร​แล้ว, พระ​บิดา​ของ​เจ้า​ผู้ทรง​สถิต​อยู่​ใน​สวรรค์​จะ​ประทาน​สิ่ง​ดี ๆ ให้​คน​ที่​ทูล​ขอ​พระองค์​มาก​กว่า​นั้น​สัก​เพียง​ใด ?
  ๑๒ ฉะนั้น, ทุก​สิ่ง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​อยาก​ให้​มนุษย์​ทำ​กับ​เจ้า, เจ้า​จงทำ​เช่น​นั้น​กับ​พวก​เขา, เพราะ​นี่​เป็น​กฎ​และ​ศาสดา​พยากรณ์.
  ๑๓ เจ้า​จง​เข้า​ทาง​ประตูคับแคบ; เพราะ​กว้าง​คือ​ประตู, และกว้างขวาง​คือ​ทาง, ซึ่ง​นำ​สู่​ความ​พินาศ, และ​มีค​น​เป็นอันมาก​ที่​ไป​ทาง​นั้น;
  ๑๔ เพราะ​คับแคบ​คือประตู, และ​แคบ​คือ​ทาง, ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ชีวิต, และ​มีน้อย​คน​ที่​พบ.
  ๑๕ จง​ระวัง​ศาสดา​พยากรณ์ปลอม, ผู้​จะ​มา​หา​เจ้า​ใน​เครื่อง​นุ่งห่ม​ของ​แกะ, แต่​ภายใน​พวก​เขา​เป็น​สุนัข​ป่า​ที่​หิว​โหย.
  ๑๖ เจ้า​จะ​รู้จัก​พวก​เขา​ด้วย​ผล​ของ​พวก​เขา. มนุษย์​จะ​เก็บ​องุ่น​จาก​กอ​หนาม, หรือ​เก็บ​มะเดื่อ​จาก​ต้น​หนาม​ได้​หรือ ?
  ๑๗ แม้​กระนั้น​ต้นไม้​ดี​ทุก​ต้น​ย่อม​ออก​ผล​ดี; แต่​ต้นไม้​มี​โรค​ย่อม​ออก​ผล​ชั่ว.
  ๑๘ ต้นไม้​ดี​จะ​ออก​ผล​ชั่ว​ไม่​ได้, ทั้ง​ต้นไม้​มี​โรค​จะ​ออก​ผล​ดี​ไม่​ได้.
  ๑๙ ต้นไม้​ทุก​ต้น​ที่​ไม่​ออก​ผลดี​ย่อม​ถูก​โค่น, และ​โยน​เข้าไป​ใน​ไฟ.
  ๒๐ ดังนั้น, โดยผล​ของ​มัน​เจ้า​จะ​รู้จัก​มัน.
  ๒๑ มิ​ใช่​ทุก​คน​ที่​กล่าว​แก่​เรา, พระเจ้า, พระเจ้า, จะ​เข้า​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์; แต่​คือ​คน​ที่​ทำ​ตาม​น้ำ​พระทัย​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้ทรง​สถิต​อยู่​ใน​สวรรค์.
  ๒๒ หลาย​คน​จะกล่าว​แก่​เรา​ใน​วัน​นั้น​ว่า: พระเจ้า, พระเจ้า, พวก​ข้าพระ​องค์​มิได้​พยากรณ์​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​หรือ, และ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​ขับ​เหล่า​มาร, และ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​ทำ​งาน​อัน​น่า​พิศวง​หลาย​อย่าง​หรือ ?
  ๒๓ และ​เมื่อนั้น​เรา​จะ​ประกาศ​แก่​พวก​เขา​ว่า: เรา​ไม่​เคยรู้จัก​เจ้า; จง​ออก​ไป​จากเรา, เจ้าที่​ทำความ​ชั่วช้า​สามานย์.
  ๒๔ ฉะนั้น, ผู้​ใด​ที่​ได้ยิน​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้​ของ​เรา​และ​ทำ​ตาม, เรา​จะ​เปรียบ​เขา​เช่น​คน​ฉลาด, ผู้​สร้าง​บ้าน​ของ​ตน​บนศิลา
  ๒๕ และฝน​ลง​มา, และ​น้ำ​ท่วม, และ​พายุ​พัด, และ​กระหน่ำ​มา​ที่​บ้าน​นั้น; และ​มัน​หาพัง​ไม่, เพราะ​มัน​มี​รากฐาน​บน​ศิลา.
  ๒๖ และ​ทุก​คน​ที่​ได้ยิน​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้​ของ​เรา​และ​หา​ทำ​ตาม​ไม่​จะ​เปรียบ​เช่น​คน​โง่, ผู้​สร้าง​บ้าน​ของ​ตน​บนทราย
  ๒๗ และ​ฝน​ลง​มา, และ​น้ำ​ท่วม, และ​พายุ​พัด, และ​กระหน่ำ​มา​ที่​บ้าน​นั้น; และ​มัน​พัง, และ​การ​พัง​ทลาย​นั้น​ใหญ่​หลวง​นัก.