พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
นีไฟฉบับที่​สาม
หนังสือ​ของนีไฟ

บุตร​ของนีไฟ, ผู้​เป็น​บุตร​ของ​ฮีลามัน
บท​ที่ ๙
ใน​ความ​มืด, สุรเสียง​ของ​พระ​คริสต์​ประกาศ​ถึง​ความ​พินาศ​ของ​ผู้คน​และ​เมือง​เป็นอันมาก​เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา—พระองค์​ทรง​ประกาศ​ถึง​ความ​เป็น​พระเจ้า​ของ​พระองค์​ด้วย, ทรง​ประกาศ​ว่า​กฎ​ของ​โมเสส​สมบูรณ์​แล้ว, และ​ทรง​เชื้อเชิญ​มนุษย์​มา​สู่​พระองค์​และ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
  ๑ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือมีเสียง​ได้ยิน​กัน​ใน​บรรดา​ผู้​อยู่​อาศัย​ทั้งปวง​ของ​แผ่นดิน​โลก, ทั่ว​ผืน​แผ่นดิน​นี้, โดย​ร้อง​ว่า:
  ๒ วิบัติ, วิบัติ, วิบัติ​แก่​คน​พวก​นี้; วิบัติ​แก่​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​กลับ​ใจ; เพราะ​มารหัวเราะ, และ​เหล่า​เทพ​ของ​เขา​ชื่นชมยินดี, เพราะ​บุตร​และ​ธิดา​ผู้​งดงาม​แห่ง​ผู้คน​ของ​เรา​ถูก​สังหาร; และ​เป็น​เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​ที่​พวก​เขา​ล้ม​ตาย !
  ๓ ดูเถิด, เรา​เผา​เซรา​เฮ็มลา​เมือง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น​ด้วย​ไฟ, และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น.
  ๔ และ​ดูเถิด, เรา​ให้​โม​โร​ไน​เมือง​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น​จม​ใน​ห้วง​ลึก​ของ​ทะเล, และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น​จม​น้ำตาย.
  ๕ และ​ดูเถิด, เรา​กลบ​โม​โร​ไน​ฮาห์เมือง​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น​ด้วย​ดิน, และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น, เพื่อ​ซ่อน​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​หน้า​เรา, เพื่อ​เลือด​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ไม่​ขึ้น​มา​หา​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป.
  ๖ และ​ดูเถิด, เรา​ทำให้​เมือง​แห่ง​กิลแกล​จม, และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น​ถูก​ฝัง​อยู่​ใน​ห้วง​ลึก​ของ​แผ่นดิน​โลก;
  ๗ แท้จริง​แล้ว, และ​เมือง​แห่ง​โอ​ไน​ฮาห์และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น, และ​เมือง​แห่ง​โม​คัมและ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น, และ​เมือง​แห่ง​เยรูซา​เล็ม​และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น; และ​เรา​ให้น้ำ​ขึ้น​มา​แทน​ที่, เพื่อ​ซ่อน​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​หน้า​เรา, เพื่อ​เลือด​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ไม่​ขึ้น​มา​หา​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป.
  ๘ และ​ดูเถิด, เมือง​แห่ง​แก​ดิแอ​น​ได, และ​เมือง​แห่ง​แก​ดิออมนาห์, และ​เมือง​แห่ง​เจ​คอบ, และ​เมือง​แห่ง​กิมกิมโน, ทั้งหมด​นี้​เรา​ทำให้​จม, และ​ทำให้​เนินเขา​และ​หุบเขา​มา​อยู่ ณ สถาน​ที่​นั้น; และ​เรา​ฝัง​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น​ไว้​ใน​ห้วง​ลึก​ของ​แผ่นดิน​โลก, เพื่อ​ซ่อน​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​หน้า​เรา, เพื่อ​เลือด​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ไม่​ขึ้น​มา​หา​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป.
  ๙ และ​ดูเถิด, เจ​โค​บูกัธ​เมือง​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น, ซึ่ง​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​ผู้คน​ของ​กษัตริย์​เจ​คอบ, เรา​ทำให้​ไหม้​ด้วย​ไฟ​เพราะ​บาป​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา, ซึ่ง​เกิน​กว่า​ความ​ชั่ว​ร้าย​ทั้งหมด​ของ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก, เพราะ​ฆาตกรรม​ลับ​กับ​การ​มั่วสุมลับ​ของ​พวก​เขา; เพราะ​พวก​เขา​นั่นเอง​ที่​ได้​ทำลาย​ความ​สงบ​สุข​ของ​ผู้คน​ของ​เรา​และ​การ​ปกครอง​แผ่นดิน; ฉะนั้น​เรา​ทำให้​พวก​เขา​ถูก​เผา​ไหม้, เพื่อทำลาย​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​หน้า​เรา, เพื่อ​เลือด​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ไม่​ขึ้น​มา​หา​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป.
  ๑๐ และ​ดูเถิด, เมือง​แห่ง​เลมัน, และ​เมือง​แห่ง​จอ​ช, และ​เมือง​แห่ง​แก​ด, และ​เมือง​คิชคูเม็น, และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ใน​นั้น, เรา​ทำให้​ไหม้​ด้วย​ไฟ, เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา​ใน​การ​ขับ​ไล่​ศาสดา​พยากรณ์, และ​ขว้าง​ปา​ก้อน​หิน​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​เรา​ส่ง​ไป​เพื่อ​ประกาศ​แก่​พวก​เขา​เกี่ยว​กับ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา.
  ๑๑ และ​เพราะ​พวก​เขา​ขับ​คน​เหล่า​นั้นทั้ง​หมด​ไป, จน​ไม่​มีค​น​ชอบธรรม​เลย​ใน​บรรดา​พวก​เขา, เรา​จึง​ส่งไฟ​ลง​ไป​ทำลาย​พวก​เขา, เพื่อ​ซ่อน​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​หน้า​เรา, เพื่อ​เลือด​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​ที่​เรา​ส่ง​ไป​ใน​บรรดา​พวก​เขา​จะ​ไม่​ร้อง​จาก​พื้นดิน​ขึ้น​มา​ถึง​เรา​เพื่อ​ฟ้อง​พวก​เขา.
  ๑๒ และ​เรา​ให้​ความ​พินาศ​มหันต์​หลายอย่าง​เกิด​แก่​แผ่นดิน​นี้, และ​แก่​คน​เหล่า​นี้, เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา.
  ๑๓ โอ้​พวก​เจ้า​ทั้งหมด​ที่​ได้​รับ​การละเว้น​เพราะ​เจ้า​ชอบธรรม​กว่า​พวก​เขา, บัดนี้​เจ้า​จะ​ไม่​หัน​กลับ​มา​หา​เรา, และ​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เจ้า, และ​ได้​รับ​การ​เปลี่ยนใจ​เลื่อมใส​หรือ, เพื่อ​เรา​จะรักษา​เจ้า ?
  ๑๔ แท้จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​หาก​เจ้า​มา​หาเรา​เจ้า​จะ​มีชีวิตนิรันดร์. ดูเถิด, แขน​แห่ง​ความเมตตา​ของ​เรา​ยื่น​มายัง​เจ้า, และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​จะ​มา, ผู้​นั้น​เรา​จะ​รับ; และ​คน​ที่มา​หา​เรา​จะ​เป็น​สุข.
  ๑๕ ดูเถิด, เรา​คือ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. เราสร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก, และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​อยู่​ใน​นั้น. เรา​อยู่​กับ​พระ​บิดา​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น. เรา​อยู่​ใน​พระบิดา, และ​พระ​บิดา​ใน​เรา; และ​ใน​เรา​พระ​บิดา​ทรง​แผ่​รัศมี​ภาพ​พระ​นาม​ของ​พระองค์.
  ๑๖ เรา​มา​หา​คน​ของ​เรา, และ​คน​ของ​เรา​หา​รับ​เราไม่. และ​พระ​คัมภีร์​เกี่ยว​กับ​การ​มา​ของ​เรา​จึง​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๑๗ และ​มาก​เท่า​ที่​รับ​เรา, เราให้​แก่​พวก​เขา​เพื่อ​มา​เป็น​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​แม้​เช่น​นั้น​เรา​จะ​ให้​แก่​มาก​เท่า​ที่​เชื่อ​ใน​นาม​ของ​เรา, เพราะ​ดูเถิด, การไถ่​มา​โดย​เรา, และ​ใน​เรา​กฎ​ของโมเสส​จึง​สมบูรณ์.
  ๑๘ เรา​เป็นแสงสว่าง​และ​ชีวิต​ของ​โลก. เรา​เป็นอัลฟา​และ​โอ​เม​กา, ปฐม​และ​อวสาน.
  ๑๙ และ​เจ้า​จะ​ไม่​ถวาย​เครื่องบูชา​ด้วย​การ​หลั่ง​เลือด​อีก​ต่อไป; แท้จริง​แล้ว, เครื่อง​พลี​บูชา​ของ​เจ้า​และ​เครื่อง​เผา​บูชา​ของ​เจ้า​จะ​ยกเลิก​ไป, เพราะ​เรา​จะ​ไม่​รับ​เครื่อง​พลี​บูชา​ของ​เจ้า​และ​เครื่อง​เผา​บูชา​ของ​เจ้า.
  ๒๐ และ​เจ้า​จะ​ถวาย​ใจ​ที่​ชอกช้ำ​และ​วิญญาณ​ที่​สำนึก​ผิด​แก่​เรา​เป็น​เครื่อง​พลีบูชา. และ​ผู้​ใด​ที่มา​หา​เรา​ด้วย​ใจ​ที่​ชอกช้ำ​และ​วิญญาณ​ที่​สำนึก​ผิด, เรา​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศมา​เขา​ด้วย​ไฟ​และ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, แม้​ดัง​ที่​ชาวเล​มัน, ได้​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ด้วย​ไฟ​และ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, เพราะ​ศรัทธา​ของ​พวก​เขา​ที่​มี​ต่อ​เรา​ใน​เวลา​ที่​พวก​เขา​เปลี่ยนใจ​เลื่อมใส, และ​พวก​เขา​หา​รู้​ไม่.
  ๒๑ ดูเถิด, เรา​มายัง​โลก​เพื่อ​นำ​การ​ไถ่​มายัง​โลก, เพื่อ​ช่วย​ให้​โลก​รอด​จาก​บาป.
  ๒๒ ฉะนั้น, ผู้​ใด​ที่​กลับใจ​และ​มา​หา​เรา​ดังเด็ก​เล็ก ๆ, เรา​จะ​รับ​เขา, เพราะ​สำหรับ​คน​เช่น​นั้น​คือ​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, เพื่อ​คน​เช่น​นั้น​เรา​จึง​สละ​ชีวิต​ของเรา, และ​มี​ชีวิต​ขึ้น​มา​อีก; ฉะนั้น​จง​กลับ​ใจ, และ​มา​หา​เรา​เถิด​เจ้า​ทั้งหลาย​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก, และ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.