พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​อับ​ราฮัม
แปล​จาก​แผ่น​ปา​ปิรุส, โดย​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ
บท​ที่ ๒
อับ​รา​ฮัมออก​จาก​เออร์เพื่อ​ไป​คา​นา​อัน—พระ​เยโฮ​วาห์ทรง​ปรากฏ​ต่อ​เขา​ที่​ฮา​ราน—พร​พระ​กิตติคุณ​ทั้งปวง​สัญญา​ไว้​แก่​พงศ์พันธุ์​ของ​เขา​และ​ผ่าน​พงศ์พันธุ์​ของ​เขา​ไป​สู่​คน​ทั้งปวง—เขา​ไป​คา​นา​อัน​และ​ต่อ​ไป​ยัง​อียิปต์.
  ๑ บัดนี้​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ทำให้​ความ​อดอยาก​รุนแรง​ขึ้น​ใน​แผ่นดิน​แห่งเออร์, ถึงขนาด​ที่​ฮาราน, น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า, ตาย; แต่เทราห์, บิดา​ข้าพเจ้า, ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​แผ่นดิน​แห่งเออร์, ของ​ชาวเคลเดีย.
  ๒ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, รับ​ซาราย​เป็น​ภรรยา, และ​นาโฮร์, น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า, รับ​มิ​ลคาห์เป็น​ภรรยา, นาง​เป็น​ธิดา​ของ​ฮา​ราน.
  ๓ บัดนี้​พระเจ้าตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ไว้​ว่า: อับ​ราฮัม, เจ้า​จง​ออก​จาก​แผ่นดิน​ของ​เจ้า, และ​จาก​ญาติ​พี่น้อง​ของ​เจ้า, และ​จาก​บ้าน​บิดา​ของ​เจ้า, ไป​ยัง​แผ่นดิน​ที่​เรา​จะ​แสดง​แก่​เจ้า.
  ๔ ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​ออก​จาก​แผ่นดินแห่งเออร์, ของ​ชาวเคลเดีย, เพื่อ​เข้าไป​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​คา​นา​อัน; และ​ข้าพเจ้า​พาโล​ท, บุตร​ของ​น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า, และ​ภรรยา​ของ​เขา, และ​ซา​ราย​ภรรยา​ข้าพเจ้า​ไป; และบิดา​ข้าพเจ้า​ตาม​ข้าพเจ้า​ไป​ด้วย, ไป​ยัง​แผ่นดิน​ซึ่ง​เรา​ขนาน​นาม​ว่า​ฮา​ราน.
  ๕ และ​ความ​อดอยาก​ทุเลา​ลง; และ​บิดา​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​ฮา​ราน​ต่อ​ไป​และ​พำนัก​ที่​นั่น, เพราะ​มี​ฝูง​สัตว์​มากมาย​ใน​ฮา​ราน; และ​บิดา​ข้าพเจ้า​หัน​ไป​สู่​การ​นับถือ​รูปเคารพ​ของ​ท่าน​อีก, ฉะนั้น​ท่าน​จึง​ยัง​อยู่​ต่อ​ไป​ใน​ฮา​ราน.
  ๖ แต่​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, และโลท, บุตร​ของ​น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า, สวด​อ้อนวอน​พระเจ้า, และ​พระเจ้า​ทรงปรากฏ​ต่อ​ข้าพเจ้า, และ​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: จง​ลุก​ขึ้น, และ​พาโล​ท​ไป​กับ​เจ้า; เพราะ​เรา​ตกลง​ใจ​จะ​พา​เจ้า​ออก​ไป​จาก​ฮา​ราน, และ​จะ​ทำให้​เจ้า​เป็น​ผู้​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​เพื่อ​รับนาม​ของ​เรา​ในแผ่นดิน​ต่าง​แดน​แห่ง​หนึ่งซึ่ง​เรา​จะ​ให้​แก่​พงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​ต่อ​จาก​เจ้า เพื่อ​เป็น​ทรัพย์สมบัติ​อันเป็น​นิจ, เมื่อ​พวก​เขา​สดับ​ฟัง​เสียง​ของ​เรา.
  ๗ เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า; เรา​พำนัก​ใน​สวรรค์; แผ่นดิน​โลก​คือ​ที่​วางเท้า​ของ​เรา; เรา​ยื่นมือ​ของ​เรา​เหนือ​ทะเล, และ​มัน​เชื่อฟัง​เสียง​ของ​เรา; เรา​ทำให้​ลม​และ​ไฟ​เป็น​รถศึก​ของ​เรา; เรา​กล่าว​แก่​ภูเขา—จง​ออก​ไป​จาก​ที่​นี่—และ​ดูเถิด, มัน​ถูก​ลม​หมุน​พัด​ไป, ใน​ทันที​ทันใด, อย่าง​ฉับพลัน.
  ๘ นาม​ของ​เรา​คือเยโฮวาห์, และ​เรารู้​จุดจบ​นับ​แต่​กาล​เริ่ม​ต้น; ฉะนั้น​มือ​ของ​เรา​จะ​อยู่​เหนือ​เจ้า.
  ๙ และ​เรา​จะ​รังสรรค์​จาก​เจ้า​ประชาชาติ​ที่​ยิ่ง​ใหญ่, และ​เรา​จะ​อวยพร​เจ้า​จน​มิ​อาจ​ประมาณ​ได้, และ​ทำให้​นาม​ของ​เจ้า​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง, และ​เจ้า​จะ​เป็น​พร​แก่​พงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​ต่อ​จาก​เจ้า, กระทั่ง​ใน​มือ​พวก​เขา พวก​เขา​จะ​นำ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​และ​ฐานะปุโรหิต​นี้​สู่​ประชาชาติ​ทั้งปวง;
  ๑๐ และ​เรา​จะ​อวย​พร​พวก​เขา​โดย​ผ่าน​ชื่อ​ของ​เจ้า; เพราะ​มาก​เท่า​ที่​ได้​รับ​พระกิตติคุณ​นี้​จะ​ได้​รับ​เรียก​ตาม​ชื่อ​ของ​เจ้า, และ​จะ​นับ​ไว้​เป็นพงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า, และ​จะ​ลุก​ขึ้น​และ​อวย​พร​เจ้า, เป็นบิดา​พวก​เขา;
  ๑๑ และ​เรา​จะ​อวยพร​คน​เหล่า​นั้น​ที่​อวย​พร​เจ้า, และ​สาป​แช่ง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​สาป​แช่ง​เจ้า; และ​โดย​เจ้า (นั่น​คือ, โดย​ฐานะ​ปุโรหิต​ของ​เจ้า) และ​โดยพงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า (นั่น​คือ, ฐานะ​ปุโรหิต​ของ​เจ้า), คือ​เรา​ให้​สัญญา​แก่​เจ้า​ว่าสิทธิ์​นี้​จะ​ยัง​คง​อยู่​ใน​เจ้า, และ​ใน​พงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​ต่อ​จาก​เจ้า (นั่น​หมาย​ถึง, พงศ์พันธุ์​โดย​ตรง, หรือ​พงศ์พันธุ์​จาก​ตัว​เจ้า) ครอบครัว​ทั้งหมด​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้​รับ​พร, แม้​ด้วย​พร​แห่ง​พระ​กิตติคุณ, ซึ่ง​คือ​พร​แห่ง​ความ​รอด, แม้​แห่ง​ชีวิตนิรันดร์.
  ๑๒ บัดนี้, หลังจาก​พระเจ้า​ทรง​ละ​ไป​จาก​การ​รับสั่ง​กับ​ข้าพเจ้า, และ​ทรง​ถอน​พระ​พักตร์​ไป​จาก​ข้าพเจ้า​แล้ว, ข้าพเจ้า​กล่าว​ใน​ใจ​ข้าพเจ้า: ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระองค์​แสวงหา​พระองค์​มา​อย่าง​ตั้งใจ​จริง; บัดนี้​ข้าพระ​องค์​พบ​พระองค์​แล้ว;
  ๑๓ พระองค์​ได้​ทรง​ส่ง​เทพ​ของ​พระองค์​มาปลดปล่อย​ข้าพระ​องค์​จาก​เทพเจ้า​ของ​เอลเคนาห์, และ​จะ​เป็นการ​ดี​หาก​ข้าพระ​องค์​สดับ​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระองค์, ฉะนั้น​ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระองค์​ลุก​ขึ้น​และ​ออก​ไป​อย่าง​สงบ​สุข.
  ๑๔ ดังนั้น​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, จึง​ออก​ไป​ดัง​ที่​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า, และ​โลท​กับ​ข้าพเจ้า; และ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, อายุ​หก​สิบ​สองปี​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออก​ไป​จาก​ฮา​ราน.
  ๑๕ และ​ข้าพเจ้า​พา​ซาราย​ไป, ผู้​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​รับ​เป็น​ภรรยา​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่ในเออร์, ในเคลเดีย, และ​โลท, บุตร​ของ​น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า, และ​ทรัพย์สิน​ทั้งหมด​ของ​เรา​ที่​เรา​รวบรวม​ไว้, และ​บรรดา​คน​ที่​เรา​ชนะใจ​ใน​ฮา​ราน, และ​ออก​ไป​ใน​เส้นทาง​สู่​แผ่นดิน​แห่ง​คา​นาอัน, และ​พำนัก​ใน​กระโจม​เมื่อ​เรา​อยู่​ระหว่าง​ทาง;
  ๑๖ ฉะนั้น, อนันตกาลคือ​เครื่อง​กำบัง​ของ​เรา​และศิลา​ของ​เรา​และ​ความ​รอด​ของ​เรา, ขณะ​ที่​เรา​เดินทาง​จาก​ฮา​ราน​โดย​ผ่าน​ไป​ทาง​เจอร์ชอ​น, เพื่อ​มายัง​แผ่นดิน​แห่ง​คา​นา​อัน.
  ๑๗ บัดนี้​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, สร้าง​แท่นบูชา​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​เจอร์ชอ​น, และ​ประกอบ​พิธี​ถวาย​เครื่องบูชา​แด่​พระเจ้า, และ​สวด​อ้อนวอน​เพื่อ​ความอดอยาก​จะ​ได้​หมด​สิ้น​ไป​จาก​บ้าน​ของ​บิดา​ข้าพเจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ไม่​ตาย.
  ๑๘ และ​จาก​นั้น​เรา​ผ่าน​จาก​เจอร์ชอ​น​ทาง​แผ่นดิน​ไป​ยัง​สถาน​ที่​แห่ง​เชเคม; สถาน​ที่​นี้​ตั้ง​อยู่​ใน​ที่ราบโมเรห์, และ​เรา​ได้​เข้า​มา​ใน​ชาย​แดน​แผ่นดิน​ของ​ชาว​คา​นาอัน​แล้ว, และ​ข้าพเจ้า​ถวาย​เครื่อง​พลีบูชา​ที่​นั่น​ใน​ที่ราบโมเรห์, และ​เรียก​หา​พระเจ้า​อย่าง​ภักดี, เพราะ​เรา​เข้า​มา​ใน​แผ่นดิน​ของ​ประชาชาติ​ที่​กราบ​ไหว้​รูป​เคารพ​นี้​แล้ว.
  ๑๙ และ​พระเจ้า​ทรง​ปรากฏ​ต่อ​ข้าพเจ้า​เป็นการ​ตอบ​คำ​สวด​อ้อนวอน​ของ​ข้าพเจ้า, และ​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: แก่​พงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​เรา​จะ​ให้แผ่นดิน​นี้.
  ๒๐ และ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, ลุก​จาก​สถาน​ที่​ของ​แท่น​บูชา​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​สร้าง​ถวาย​พระเจ้า, และ​ออก​จาก​ที่​นั่น​ไป​ยัง​ภูเขา​ลูก​หนึ่ง​ทาง​ตะวันออกของเบธเอล, และ​ตั้ง​กระโจม​ของ​ข้าพเจ้า​ที่​นั่น, เบธเอลทาง​ตะวันตก, และอัย​ทาง​ตะวันออก; และ​ที่​นั่น​ข้าพเจ้า​สร้าง​แท่น​บูชา​อีก​แท่น​หนึ่ง​ถวาย​พระเจ้า, และ​เรียกหา​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​อีก​ครั้ง.
  ๒๑ และ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, เดินทาง​ไป, โดย​ยัง​มุ่ง​ไป​ทาง​ทิศ​ใต้; และ​มีค​วาม​อดอยาก​ต่อ​เนื่อง​ใน​แผ่นดิน; และ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, ตัดสินใจ​ลง​ไป​ใน​อียิปต์, เพื่อ​พัก​แรม​อยู่​ที่​นั่น, เพราะ​ความ​อดอยาก​เริ่ม​ทวี​ความ​รุนแรง.
  ๒๒ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​ใกล้​จน​เกือบ​จะ​เข้าไป​ใน​อียิปต์, พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: ดูเถิด, ซาราย, ภรรยา​เจ้า, เป็น​หญิง​ที่​งดงาม​มาก​น่า​พิสมัย;
  ๒๓ ฉะนั้น​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, เมื่อ​ชาว​อี​ยิปต์จะ​เห็น​นาง, พวก​เขา​จะ​กล่าว—นาง​เป็น​ภรรยา​ของ​เขา; และ​พวก​เขา​จะ​ฆ่า​เจ้า, แต่​พวก​เขา​จะ​ช่วย​นาง​ไว้​ไม่​ให้​นาง​ตาย; ฉะนั้น​ดู​ว่า​เจ้า​ทำ​ใน​ทำนอง​นี้:
  ๒๔ ให้​นาง​กล่าว​แก่​ชาว​อียิปต์, นาง​เป็น​น้อง​สาว​เจ้า, และ​ชีวิต​เจ้า​จะ​ยัง​อยู่.
  ๒๕ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, บอก​ซา​ราย, ภรรยา​ข้าพเจ้า, ทุก​อย่าง​ที่​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า—ฉะนั้น​จง​กล่าว​แก่​พวก​เขา, ข้า​อ้อนวอน​เจ้า, เจ้า​เป็น​น้อง​สาว​ของ​ข้า, เพื่อ​จะ​เป็นการ​ดี​กับ​ข้า​เพราะ​เห็นแก่​เจ้า, และ​ชีวิต​ข้า​จะ​ยัง​อยู่​เนื่องจาก​เจ้า.