พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​อับ​ราฮัม
แปล​จาก​แผ่น​ปา​ปิรุส, โดย​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ
บท​ที่ ๓
อับ​รา​ฮัมเรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​ดวง​อาทิตย์, ดวง​จันทร์, และ​ดวง​ดาว​โดย​ผ่าน​อู​ริม​และ​ทูม​มิม—พระเจ้า​ทรง​เปิดเผย​ธรรมชาติ​นิรันดร์ของ​วิญญาณ​แก่​เขา—เขา​เรียน​รู้​ถึง​ชีวิต​ก่อน​มายัง​แผ่นดิน​โลก, การ​แต่งตั้ง​ล่วงหน้า, การ​สร้าง, การ​เลือก​พระ​ผู้​ไถ่, และ​สถานะ​ที่​สอง​ของ​มนุษย์.
  ๑ และ​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, มี​อู​ริม​และ​ทูมมิม, ซึ่ง​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ประทาน​แก่​ข้าพเจ้า, ใน​เออร์ของ​ชาวเคลเดีย;
  ๒ และ​ข้าพเจ้า​เห็น​หมู่ดาว, ว่า​มัน​เจิดจ้า​ยิ่ง​นัก, และ​ว่า​ดาว​ดวง​หนึ่ง​ใน​หมู่​ดาว​นั้น​อยู่​ใกล้​กับ​พระราช​บัลลังก์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​มาก​ที่สุด; และ​มี​ดาว​เจิดจ้า​หลาย​ดวง​ซึ่ง​อยู่​ใกล้​กับ​ดาว​ดวง​นี้;
  ๓ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: หมู่​ดาว​เหล่า​นี้​คือ​หมู่​ดาว​ที่​ปกครอง; และ​ชื่อ​ของ​ดวง​ที่​เจิดจ้า​คือ โคลอบ, เพราะ​มัน​อยู่​ใกล้​กับ​เรา, เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า: เรา​วาง​ดาว​ดวง​นี้​ไว้​ให้​ปกครอง​ดาว​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​อยู่​ใน​ระเบียบ​เดียวกัน​กับ​ดาว​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่.
  ๔ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า, โดย​อู​ริม​และ​ทูม​มิม, ว่า​โคล​อบ​สอดคล้อง​กับ​วิธี​ของ​พระเจ้า, ตาม​เวลา​และ​ฤดูกาล​ของ​มัน​ใน​การ​หมุน​รอบ​ตัว​เอง; คือ​การ​หมุน​รอบ​ตัว​เอง​หนึ่ง​รอบ​เป็น​หนึ่งวัน​สำหรับ​พระเจ้า, ตาม​วิธีการ​คำนวณ​ของ​พระองค์, เป็น​หนึ่งพันปี​ตาม​เวลา​ที่​กำหนด​ให้​กับ​ดาว​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่. นี่​คือ​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​พระเจ้า, ตาม​การ​คำนวณ​ของ​โคล​อบ.
  ๕ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: ดาว​พระเคราะห์​ซึ่ง​เป็น​แสง​ที่​เจิดจ้า​น้อย​กว่า, เจิดจ้า​น้อย​กว่า​แสง​ซึ่ง​จะ​ปกครอง​กลางวัน, แม้​กลางคืน, เหนือ​กว่า​หรือ​เจิดจ้า​กว่า​ดาว​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่​ใน​เรื่อง​การ​คำนวณ​เวลา, เพราะ​มัน​เคลื่อน​ไป​ใน​ระเบียบ​ที่​ช้า​กว่า; นี้​อยู่​ใน​ระเบียบ​เพราะ​มัน​อยู่​เหนือ​แผ่นดิน​โลก​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่, ฉะนั้น​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​มัน​ใน​เรื่อง​ของ​จำนวน​วัน, และ​เดือน, และ​ปี​ของ​มัน​จึง​ไม่​มาก​เท่า.
  ๖ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: บัดนี้, อับ​ราฮัม, ข้อเท็จจริง​สองข้อ​นี้​มี​อยู่, ดูเถิด ดวงตา​เจ้า​มอง​เห็น​มัน; จึง​ให้​ไว้​แก่​เจ้า​แล้ว​ที่​จะ​รู้​เวลา​สำหรับ​การ​คำนวณ, และ​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้, แท้จริง​แล้ว, เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​แผ่นดิน​โลก​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่, และ​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​แสง​ที่​เจิดจ้า​กว่า​ซึ่ง​กำหนด​ไว้​เพื่อ​ปกครอง​กลางวัน, และ​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​ของ​แสง​ที่​เจิดจ้า​น้อย​กว่า​ซึ่ง​กำหนด​ไว้​เพื่อ​ปกครอง​กลางคืน.
  ๗ บัดนี้​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​แสง​ที่​เจิดจ้า​น้อย​กว่า​ตาม​การ​คำนวณ​ของ​มัน​เป็น​เวลา​ที่​นาน​กว่า​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​แผ่นดิน​โลก​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่.
  ๘ และ​ใน​กรณี​ที่​ข้อเท็จจริง​สอง​ข้อ​นี้​มี​อยู่, จะ​มี​ข้อเท็จจริง​อีก​ข้อ​หนึ่ง​เหนือ​สอง​ข้อ​นี้, นั่น​คือ, จะ​มี​ดาว​พระเคราะห์​อีก​ดวง​หนึ่งซึ่ง​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​มัน​จะ​ยิ่ง​นาน​กว่า​นี้​อีก;
  ๙ และ​จะ​มี​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​ดาว​พระเคราะห์​ดวง​หนึ่ง​เหนือ​อีก​ดวง​หนึ่ง​ดังนั้น, จน​เจ้า​มา​ใกล้​กับ​โคล​อบ, ซึ่ง​โคล​อบ​นั้น​สอดคล้อง​กับ​การ​คำนวณ​เวลา​ของ​พระเจ้า; ซึ่ง​โคล​อบ​นั้น​วาง​อยู่​ใกล้​กับ​พระราช​บัลลังก์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ให้​ปกครอง​ดาว​พระเคราะห์​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​อยู่​ในระเบียบ​เดียวกัน​กับ​ดาว​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่.
  ๑๐ และ​ให้​ไว้​แก่​เจ้า​แล้ว​ที่​จะ​รู้​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​ดวง​ดาว​ทั้งหมด​ที่​กำหนด​ไว้​เพื่อให้​ความ​สว่าง, จน​เจ้า​มา​ใกล้​พระราช​บัลลังก์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๑ ดังนั้น​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, จึงพูด​กับ​พระเจ้า, ตรง​หน้า, ดัง​คน​คน​หนึ่ง​พูด​กับ​อีก​คน​หนึ่ง; และ​พระองค์​ทรง​บอก​ข้าพเจ้า​ถึง​งาน​ทั้งหลาย​ซึ่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​ทรง​รังสรรค์​ไว้;
  ๑๒ และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: บุตร​ของ​เรา, บุตร​ของ​เรา (และ​พระองค์​ทรง​ยื่น​พระ​หัตถ์​ออก​มา), ดูเถิด เรา​จะ​แสดง​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​แก่​เจ้า. และ​พระองค์​ทรง​วาง​พระ​หัตถ์​บน​ดวงตา​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​มอง​เห็น​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​ทรง​รังสรรค์​ไว้, ซึ่ง​มี​เป็นอันมาก; และ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ทวี​ขึ้น​ต่อหน้า​ต่อตา​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​ไม่​สามารถ​มอง​เห็น​การ​สิ้นสุด​ของ​มัน.
  ๑๓ และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: นี่​คือ​ไช​นิฮาห์, ซึ่ง​คือ​ดวง​อาทิตย์. และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: โค​คอบ, ซึ่ง​คือ​ดวง​ดาว. และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: โอ​ลี​อา, ซึ่ง​คือ​ดวง​จันทร์. และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: โค​คอ​บีม, ซึ่ง​ให้​ความ​หมาย​ถึง​หมู่​ดาว, หรือ​แสง​ที่​เจิดจ้า​ทั้งปวง, ซึ่ง​อยู่​ใน​ท้อง​นภา​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์.
  ๑๔ และ​เป็น​เวลา​กลางคืน​เมื่อ​พระเจ้า​รับสั่ง​พระ​วจนะ​เหล่า​นี้​กับ​ข้าพเจ้า: เรา​จะ​ขยายเผ่าพันธุ์​เจ้า, และพงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​ต่อ​จาก​เจ้า, เหมือนกับ​สิ่ง​เหล่า​นี้; และ​หาก​เจ้า​จะ​นับจำนวน​เม็ด​ทราย​ได้​ฉันใด, จำนวน​พงศ์พันธุ์​ของ​เจ้า​ก็​จะ​เป็น​ฉันนั้น.
  ๑๕ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: อับ​ราฮัม, เรา​ให้​เจ้า​เห็น​สิ่ง​เหล่า​นี้​ก่อน​เจ้า​จะ​เข้าไป​ใน​อียิปต์, เพื่อ​เจ้า​จะ​ประกาศ​ถ้อยคำ​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้.
  ๑๖ หาก​วัตถุ​สอง​สิ่ง​ดำรง​อยู่, และ​มี​สิ่ง​หนึ่ง​เหนือ​อีก​สิ่ง​หนึ่ง, จะ​มี​บรรดา​สิ่ง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​เหนือ​มัน; ฉะนั้น​โคลอบ​เจิดจ้า​ที่สุด​ใน​โค​คอ​บี​มทั้ง​หมด​ที่​เจ้า​เห็น, เพราะ​มัน​อยู่​ใกล้​เรา​ที่สุด.
  ๑๗ บัดนี้, หาก​มี​วัตถุ​สอง​สิ่ง, สิ่ง​หนึ่ง​เหนือ​อีก​สิ่ง​หนึ่ง, และ​ดวง​จันทร์​อยู่​เหนือ​แผ่นดิน​โลก, เมื่อ​เป็น​เช่น​นั้น​จะ​เป็นได้​ว่า​มี​ดาว​พระเคราะห์​หรือ​ดาว​ดวง​หนึ่ง​อยู่​เหนือ​มัน; และ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​จะ​มี​พระ​ดำริ​ว่า​จะ​ทำ​นอกจาก​สิ่ง​ที่​พระองค์​จะ​ทรงทำ.
  ๑๘ กระนั้น​ก็ตาม​พระองค์​ทรง​รังสรรค์​ดาว​ดวง​ที่​เจิดจ้า​กว่า; ใน​ทำนอง​เดียวกัน, หาก​มี​วิญญาณ​สอง​วิญญาณ, เช่น​กัน, และ​วิญญาณ​หนึ่ง​จะ​รู้​แจ้ง​กว่า​อีก​วิญญาณ​หนึ่ง, แต่​วิญญาณ​ทั้ง​สอง​นี้, ทั้งที่​วิญญาณ​หนึ่ง​รู้​แจ้ง​กว่า​อีก​วิญญาณ​หนึ่ง, ก็​มิได้​มี​กาล​เริ่ม​ต้น; พวก​เขา​ดำรง​อยู่​มา​ก่อน, พวก​เขา​จะ​ไม่​มี​การ​สิ้นสุด, พวก​เขา​จะ​ดำรง​อยู่​ใน​ภายหลัง, เพราะ​พวก​เขา​คือ โนลาม, หรือนิรันดร์.
  ๑๙ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: ข้อเท็จจริง​สอง​ข้อ​นี้​มี​อยู่จริง, คือ​มี​วิญญาณ​สอง​วิญญาณ, วิญญาณ​หนึ่ง​รู้​แจ้ง​กว่า​อีก​วิญญาณ​หนึ่ง; จะ​มี​อีก​วิญญาณ​หนึ่ง​รู้​แจ้ง​กว่า​พวก​เขา; เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, เรา​รู้​แจ้งกว่า​พวก​เขา​ทั้งปวง.
  ๒๐ พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​ส่ง​เทพ​ของ​พระองค์​มาปลดปล่อย​เจ้า​จาก​เงื้อมมือ​ของ​พระ​แห่ง​เอลเคนาห์.
  ๒๑ เรา​พำนัก​ท่ามกลาง​พวก​เขา​ทั้งปวง; ฉะนั้น, บัดนี้ เรา​จึง​ลง​มา​หา​เจ้า​เพื่อ​ประกาศ​แก่​เจ้า​ถึงงาน​ทั้งหลาย​ซึ่ง​มือ​เรา​รังสรรค์​ไว้, ซึ่ง​ใน​นั้นปัญญา​ของ​เรา​มาก​กว่า​พวก​เขา​ทั้งหมด, เพราะ​เรา​ปกครอง​อยู่​ใน​ฟ้า​สวรรค์​เบื้องบน, และ​ใน​แผ่นดิน​โลก​เบื้อง​ล่าง, ใน​ปัญญา​และ​ความ​เฉียบแหลม​ทั้งปวง, เหนือ​สัต​ภาวะ​รู้​แจ้ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​ดวงตา​เจ้า​มอง​เห็น​ตลอด​มา​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น; เรา​ลง​มา​ใน​กาล​เริ่ม​ต้น​ท่ามกลาง​สัต​ภาวะ​รู้​แจ้ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​เจ้า​เคย​เห็น​มา.
  ๒๒ บัดนี้ พระเจ้า​ทรง​ให้​ข้าพเจ้า, อับ​ราฮัม, เห็น​สัต​ภาวะ​รู้แจ้ง​ซึ่ง​จัด​วาง​ไว้ก่อน​มี​โลก​ขึ้น​มา; และ​ใน​บรรดา​สัต​ภาวะ​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​มี​สัต​ภาวะ​ที่​สูงศักดิ์​และ​ยิ่ง​ใหญ่​มากมาย;
  ๒๓ และ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​มอง​เห็น​จิต​วิญญาณ​เหล่า​นี้​ว่า​พวก​เขา​ดี, และ​พระองค์​ทรง​ยืน​ท่ามกลาง​พวก​เขา, และ​พระองค์​ตรัส: เรา​จะ​ทำให้​จิต​วิญญาณ​เหล่า​นี้​เป็น​ผู้​ปกครอง​ของ​เรา; เพราะ​พระองค์​ทรง​ยืน​ใน​บรรดา​จิต​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ที่​เป็น​วิญญาณ, และ​พระองค์​ทรง​เห็น​ว่า​พวก​เขา​ดี; และ​พระองค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า: อับ​ราฮัม, เจ้า​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา; เจ้า​ได้​รับเลือก​ไว้​ก่อน​เจ้า​เกิด.
  ๒๔ และ​มี​วิญญาณหนึ่ง​ที่​เหมือนกับ​พระผู้เป็นเจ้า ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​พวก​เขา, และ​เขา​กล่าว​แก่​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ผู้​ที่​อยู่​กับ​เขา: พวก​เรา​จะ​ลง​ไป, เพราะ​มี​ที่​ว่าง​ที่​นั่น, และ​เรา​จะ​นำ​สาร​เหล่า​นี้​ไป​ส่วน​หนึ่ง, และเรา​จะ​รังสรรค์​แผ่นดินโลก​แห่ง​หนึ่งซึ่ง​บน​นั้น​วิญญาณ​เหล่า​นี้​จะ​พำนัก;
  ๒๕ และ​พวก​เรา​จะพิสูจน์​พวก​เขา​โดย​วิธี​นี้, เพื่อ​ดู​ว่า​พวก​เขา​จะทำ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​พวก​เขา​จะ​ทรง​บัญชา​พวก​เขา​หรือ​ไม่;
  ๒๖ และ​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ที่​รักษา​สถานะแรก​ของ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​เพิ่มเติม; และ​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ที่​หา​รักษา​สถานะ​แรก​ของ​พวก​เขา​ไม่​จะ​ไม่​มี​รัศมี​ภาพ​ใน​อาณาจักร​เดียว​กับ​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ที่​รักษา​สถานะ​แรก​ของ​พวก​เขา; และ​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​ที่​รักษา​สถานะ​ที่สอง​ของ​พวก​เขา​จะ​มี​รัศมีภาพ​เพิ่มเติม​บน​ศีรษะ​พวก​เขา​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป.
  ๒๗ และพระเจ้า​ตรัส: เรา​จะ​ส่ง​ใคร​ไป​เล่า ? และ​วิญญาณ​หนึ่งซึ่ง​เหมือนกับ​บุตร​แห่ง​พระ​มหาบุรุษ​ทูล​ตอบ: ข้าพระ​องค์​อยู่​ที่​นี่, ขอ​ทรง​ส่ง​ข้าพระ​องค์​ไป​เถิด. และ​อีก​วิญญาณหนึ่ง​ทูล​ตอบ​และ​กล่าว​ว่า: ข้าพระ​องค์​อยู่​ที่​นี่, ขอ​ทรง​ส่ง​ข้าพระ​องค์​ไป​เถิด. และ​พระเจ้า​ตรัส: เรา​จะ​ส่ง​วิญญาณ​แรก.
  ๒๘ และ​วิญญาณ​ที่สอง​โกรธ, และ​หา​รักษา​สถานะ​แรก​ของ​เขา​ไม่; และ, ใน​วัน​นั้น, วิญญาณเป็นอันมาก​ติดตาม​เขา​ไป.