พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​แอลมา
บุตร​ของ​แอลมา
บท​ที่ ๓๗
แผ่น​จารึก​ทองเหลือง​และ​พระ​คัมภีร์​อื่น ๆ ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ไว้​เพื่อ​นำ​จิต​วิญญาณ​มา​สู่​ความ​รอด—ชาว​เจ​เร็ดถูก​ทำลาย​เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา—คำ​ปฏิญาณ​ลับ​และ​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พวก​เขา​ต้อง​ไม่​ให้​ผู้คน​ล่วงรู้—จง​ปรึกษา​พระเจ้า​ใน​การก​ระ​ทำ​ทุก​อย่าง​ของ​ท่าน—ดัง​ที่​เลีย​โฮ​นา​นำ​ชาวนีไฟ, พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์​นำ​มนุษย์​สู่​ชีวิตนิรันดร์. ประมาณ ๗๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, ฮีลามัน​ลูก​พ่อ, พ่อ​สั่ง​ลูก​ว่า​ลูก​จง​รับบันทึก​ซึ่ง​พ่อ​ได้​รับมอบหมาย​ไว้;
  ๒ และ​พ่อ​สั่ง​ลูก​ด้วยว่า​ให้​ลูก​จด​บันทึก​ของ​คน​พวก​นี้, ไว้​บน​แผ่น​จารึก​ของนีไฟ, ดัง​ที่​พ่อ​ทำ​มา, และ​รักษา​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้งหมด​ที่​พ่อ​รักษา​มา​ให้​ศักดิ์สิทธิ์, แม้​ดัง​ที่​พ่อ​รักษา​ไว้; เพราะ​การ​นี้​เป็น​ไป​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อัน​ชาญฉลาด​ที่​รักษา​มัน​ไว้.
  ๓ และ​แผ่น​จารึกทองเหลือง​เหล่า​นี้, ซึ่ง​มี​อักขระ​เหล่า​นี้​อยู่, ซึ่ง​มี​บันทึก​ของ​คัมภีร์​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​อยู่, ซึ่ง​มี​ลำดับ​การ​สืบ​เชื้อสาย​บรรพบุรุษ​ของ​เรา, แม้​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น—
  ๔ ดูเถิด, บรรพบุรุษ​เรา​พยากรณ์​ไว้, ว่า​มัน​จะ​ได้​รับ​การ​รักษา​ไว้​และ​สืบ​ทอด​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น, และ​พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า​จะ​เก็บ​และ​ปกปักรักษา​ไว้​จนกว่า​จะ​ออก​ไป​สู่​ทุก​ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ​ผู้คน, ว่า​พวก​เขา​จะ​รู้​ถึง​ความลี้ลับ​ที่​อยู่​ใน​นั้น.
  ๕ และ​บัดนี้​ดูเถิด, หาก​รักษา​ไว้​ย่อม​ต้อง​คง​ความ​เจิดจ้า​ของ​มัน; แท้จริง​แล้ว, และ​จะ​คง​ความ​เจิดจ้า​ของ​มัน; แท้จริง​แล้ว, และ​แผ่น​จารึก​ทั้งหมด​ซึ่ง​มี​อักขระ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​จะ​คง​ความ​เจิดจ้า​ด้วย.
  ๖ บัดนี้​ลูก​จะ​คิด​ว่า​นี่​เป็นความ​โง่เขลา​ของ​พ่อ; แต่​ดูเถิด​พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ว่า​โดย​เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย​สิ่ง​สำคัญ​จะ​เกิด​ขึ้น; และ​วิธี​เล็กน้อย​ใน​หลาย​ครั้ง​ทำให้​ผู้​มี​ปัญญา​จำนน.
  ๗ และ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ทำ​งาน​โดยวิธี​ต่าง ๆ ที่​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​พระ​ประสงค์​อัน​นิรันดร์และ​สำคัญ​ยิ่ง​ของ​พระองค์; และ​โดย​วิธี​เล็ก ๆ น้อย ๆ พระเจ้า​ทรง​ทำให้​ผู้​มี​ปัญญา​จำนน​และ​ทรง​ทำให้​ความ​รอด​เกิด​แก่​จิต​วิญญาณ​เป็นอันมาก.
  ๘ และ​บัดนี้, จนถึง​ทุกวันนี้​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​สิ่ง​เหล่า​นี้​ควร​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ไว้; เพราะ​ดูเถิด, มันขยาย​ความ​ทรง​จำ​ของ​คน​เหล่า​นี้, แท้จริง​แล้ว, และ​ทำให้​หลาย​คน​ตระหนัก​ถึง​ความ​ผิด​ของ​วิถี​แห่ง​ตน, และ​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​ความ​รู้​ถึง​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ตน​อัน​ไป​สู่​ความ​รอด​ของ​จิต​วิญญาณ.
  ๙ แท้จริง​แล้ว, พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ว่า​หาก​ไม่ใช่​เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ที่​มี​อยู่​ใน​บันทึก​เหล่า​นี้, ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้, แอ​มัน​และ​พี่น้อง​ท่าน​จะ​ทำให้​ชาวเล​มัน​หลาย​พัน​คนตระหนัก​ไม่​ได้​ใน​ประเพณี​อัน​ไม่​ถูก​ต้อง​ของ​บรรพบุรุษ​พวก​เขา; แท้จริง​แล้ว, บันทึก​เหล่า​นี้​และถ้อยคำ​ของ​พวก​ท่าน​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ; นั่น​คือ, สิ่ง​เหล่า​นี้​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​ความ​รู้​ถึง​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ตน, และ​เพื่อ​ชื่นชมยินดี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​ตน.
  ๑๐ และ​ใคร​เล่า​จะ​รู้​ว่า​บางที​บันทึก​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​วิธี​นำ​พวก​เขา​หลาย​พัน​คน​มา, แท้จริง​แล้ว, และ​ชาวนีไฟ, พี่น้อง​เรา​หลาย​พัน​คน​ที่​ดื้อ​รั้น​ด้วย, ผู้​ซึ่ง​บัดนี้​กำลัง​ทำใจ​ตน​แข็ง​กระด้าง​อยู่​ใน​บาป​และ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์, มา​สู่​ความ​รู้​เรื่อง​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​ตน​ด้วย ?
  ๑๑ บัดนี้​ความ​ลี้ลับ​เหล่า​นี้​ยัง​ไม่​เผย​ให้​เป็น​ที่​รู้​โดย​สมบูรณ์​แก่​พ่อ; ฉะนั้น​พ่อ​จะ​หยุด​ก่อน.
  ๑๒ และ​อาจ​เพียงพอ​หาก​พ่อ​เพียง​แต่​กล่าว​ว่า​บันทึก​เหล่า​นี้​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ไว้​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อัน​ชาญ​ฉลาด, ซึ่ง​จุด​ประสงค์​นี้​เป็น​ที่​รู้​แก่​พระผู้เป็นเจ้า; เพราะ​พระองค์​ประทาน​คำปรึกษา​ด้วย​ปรีชา​ญาณ​ใน​งาน​ทั้งหมด​ของ​พระองค์, และ​ทาง​ของ​พระองค์​ตรง, และ​วิถี​ของ​พระองค์​เป็น​หนึ่งรอบนิรันดร์.
  ๑๓ โอ้​จง​จำ​ไว้, จง​จำ​ไว้, ฮีลามัน​ลูก​พ่อ, ว่า​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้าเคร่งครัด​เพียง​ใด. และ​พระองค์​ตรัส: หาก​เจ้า​จะรักษา​บัญญัติ​ของ​เรา เจ้า​จะรุ่งเรือง​อยู่​ใน​แผ่นดิน—แต่​หาก​ลูก​ไม่​รักษา​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ลูก​จะ​ถูก​ตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์.
  ๑๔ และ​บัดนี้​จง​จำ​ไว้, ลูก​พ่อ, ว่า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรงมอบหมาย​สิ่ง​เหล่า​นี้​แก่​ลูก, ซึ่งศักดิ์สิทธิ์, ซึ่ง​พระองค์​ทรง​รักษา​ไว้​ให้​ศักดิ์สิทธิ์, และ​ซึ่ง​พระองค์​จะ​ทรง​เก็บ​และ​ปกปักรักษา​ไว้​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อัน​ชาญฉลาด​ของ​พระองค์​ด้วย, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​แสดง​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์​ให้​ปรากฏ​แก่​อนุชน​รุ่น​ต่อ ๆ ไป.
  ๑๕ และ​บัดนี้​ดูเถิด, พ่อ​บอก​ลูก​โดย​วิญญาณ​แห่ง​การ​พยากรณ์, ว่า​หาก​ลูก​ล่วง​ละเมิด​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ดูเถิด, สิ่ง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​จะ​ถูก​นำ​ไป​จาก​ลูก​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ลูก​จะ​ถูก​มอบ​ให้​ซา​ตาน, เพื่อ​เขา​จะ​ฝัด​ลูก​ดัง​แกลบ​ต้อง​ลม.
  ๑๖ แต่​หาก​ลูก​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ปฏิบัติ​ต่อ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ตาม​ที่​พระเจ้า​ทรง​บัญชา​ลูก, (เพราะ​ลูก​ต้อง​วิงวอน​พระเจ้า​สำหรับ​ทุก​สิ่ง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​ลูก​จะ​ต้อง​ทำ​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้) ดูเถิด, ไม่​มี​อำนาจ​ของ​แผ่นดิน​โลก​หรือ​นรก​จะนำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไป​จาก​ลูก​ได้, เพราะ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เด​ชานุ​ภาพ​ที่​จะ​ทำให้​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​เกิด​สัมฤทธิผลทั้ง​หมด.
  ๑๗ เพราะ​พระองค์​จะ​ทรง​ทำ​ตาม​สัญญา​ของ​พระองค์​ทั้งหมด​ซึ่ง​พระองค์​จะ​ทรง​ทำ​กับ​ลูก, เพราะ​พระองค์​ทรง​ทำ​ตาม​สัญญา​ของ​พระองค์​ซึ่ง​ทรง​ทำ​กับ​บรรพบุรุษ​เรา​มา​แล้ว.
  ๑๘ เพราะ​พระองค์​ทรง​สัญญา​กับ​พวก​เขา​ว่า​พระองค์​จะ​ทรงปกปักรักษา​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไว้​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อัน​ชาญ​ฉลาด​ของ​พระองค์, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​แสดง​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์​ให้​ปรากฏ​แก่​อนุชน​รุ่น​ต่อๆ ไป.
  ๑๙ และ​บัดนี้​ดูเถิด, พระองค์​ทรง​ทำให้​จุด​ประสงค์​อย่าง​หนึ่ง​ของ​พระองค์​เกิดสัมฤทธิผล, แม้​ทำให้​ชาวเล​มัน​หลายพัน​คน​กลับคืน​มา​สู่​ความ​รู้​เรื่อง​ความ​จริง; และ​พระองค์​ทรง​แสดง​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์​ออก​มา​ใน​สิ่ง​เหล่า​นี้, และ​พระองค์​จะ​ยัง​ทรง​แสดง​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์​ออก​มา​ใน​สิ่ง​เหล่า​นี้​ให้​แก่​อนุชน​ใน​รุ่น​ต่อ ๆ ไป; ฉะนั้น​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ไว้.
  ๒๐ ฉะนั้น​พ่อ​สั่ง​ลูก, ฮีลามัน​ลูก​พ่อ, ให้​ลูก​ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​การ​ทำ​ตาม​ถ้อยคำ​ของ​พ่อ​ทั้งหมด, และ​ให้​ลูก​ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​การ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ดัง​ที่​เขียน​ไว้.
  ๒๑ และ​บัดนี้, พ่อ​จะ​พูด​กับ​ลูก​เกี่ยว​กับ​แผ่น​จารึก​ยี่สิบสี่​แผ่น, ให้​ลูก​รักษา​มัน​ไว้, เพื่อ​ความ​ลี้ลับ​และ​งาน​แห่ง​ความ​มืด, และ​งานลับ​ของ​พวก​เขา, หรือ​งาน​ลับ​ของ​ผู้คน​เหล่า​นั้น​ผู้​ถูก​ทำลาย​ไป​แล้ว, จะ​เป็น​ที่​ประจักษ์​แก่​คน​เหล่า​นี้; แท้จริง​แล้ว, การ​ฆาตกรรม, และ​การ​โจรกรรม, และ​การ​ปล้น​สะดม​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ของ​พวก​เขา, และ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ของ​พวก​เขา, จะ​เป็น​ที่​ประจักษ์​แก่​คน​พวก​นี้; แท้จริง​แล้ว, และ​ให้​ลูก​ปกปักรักษา​เครื่อง​แปล​ความหมาย​เหล่า​นี้​ไว้.
  ๒๒ เพราะ​ดูเถิด, พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่าผู้​คน​ของ​พระองค์​เริ่ม​ทำ​งาน​ใน​ความ​มืด, แท้จริง​แล้ว, ทำ​งาน​ฆาตกรรม​และ​สิ่ง​น่า​ชิงชัง​เป็นการ​ลับ; ฉะนั้น​พระเจ้า​ตรัส, หาก​พวก​เขา​ไม่​กลับ​ใจ​พวก​เขา​จะ​ถูก​ทำลาย​ออก​จาก​พื้น​พิภพ.
  ๒๓ และ​พระเจ้า​ตรัส: เรา​จะ​เตรียมศิลา​ก้อน​หนึ่ง, ไว้​ให้​เก​เซ​เล็ม​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, ซึ่ง​จะ​ฉาย​ส่อง​ใน​ความ​มืด​ออก​มา​สู่​ความ​สว่าง, เพื่อ​เรา​จะ​เปิดเผย​ต่อ​ผู้คน​ของ​เรา​ที่​รับ​ใช้​เรา, เพื่อ​เรา​จะ​เปิดเผย​งาน​ของ​พี่น้อง​พวก​เขา​ต่อ​พวก​เขา, แท้จริง​แล้ว, งาน​ลับ​ของ​พวก​เขา, งาน​แห่ง​ความ​มืด​ของ​พวก​เขา, และ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา.
  ๒๔ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, เครื่อง​แปล​ความ​หมาย​เหล่า​นี้​เตรียม​ไว้​เพื่อ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​เกิดสัมฤทธิผล, ซึ่ง​พระองค์​รับสั่ง​ไว้, มีค​วาม​ว่า:
  ๒๕ เรา​จะนำ​งาน​ลับ​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา​ออก​จาก​ความ​มืด​มา​สู่​ความ​สว่าง; และ​เว้นแต่​พวก​เขา​กลับ​ใจ​เรา​จะทำลาย​พวก​เขา​ออก​จาก​พื้น​พิภพ; และ​เรา​จะ​นำ​ความ​ลับ​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา​มา​สู่​ความ​สว่าง, ให้​แก่​ทุก​ประชาชาติ​ที่​ต่อ​จาก​นี้​ไป​จะ​ครอบครอง​แผ่นดิน.
  ๒๖ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, เรา​เห็น​ว่า​พวก​เขา​ไม่​กลับ​ใจ; ฉะนั้น​พวก​เขา​จึง​ถูก​ทำลาย, และ​จนถึง​บัดนี้​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เกิดสัมฤทธิผล; แท้จริง​แล้ว, ความ​น่า​ชิงชัง​อย่าง​ลับๆ ของ​พวก​เขา​ถูก​นำ​ออก​มา​จาก​ความ​มืด​และ​ทำให้​เป็น​ที่​รู้​แก่​เรา.
  ๒๗ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​สั่ง​ลูก​ให้​เก็บ​คำ​ปฏิญาณ​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา, และ​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พวก​เขา, และข้อ​ตกลง​ใน​ความ​น่า​ชิงชัง​อย่าง​ลับๆ ของ​พวก​เขา​ไว้; แท้จริง​แล้ว, และ​ลูก​จะ​เก็บเครื่องหมาย​ของ​พวก​เขา​และ​การ​อัน​น่า​พิศวง​ของ​พวก​เขา​ทั้งหมด​ให้​พ้น​จาก​คน​เหล่า​นี้, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ไม่​รู้จัก​มัน, มิ​ฉะนั้น​พวก​เขา​อาจ​จะ​ตก​ไป​ใน​ความ​มืด​ด้วย​และ​ถูก​ทำลาย.
  ๒๘ เพราะ​ดูเถิด, มี​การ​สาปแช่ง​อยู่​บน​ทั่ว​แผ่นดิน​นี้, ว่าความ​พินาศ​จะ​มา​สู่​ผู้​ทำ​งาน​แห่ง​ความ​มืด​ทั้งหมด​เหล่า​นั้น, ตาม​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เมื่อ​พวก​เขา​สุก​งอม​เต็มที่​แล้ว; ฉะนั้น​พ่อ​ปรารถนา​ว่า​คน​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย.
  ๒๙ ฉะนั้น​ลูก​จง​เก็บ​แผนการ​ลับ​เหล่า​นี้​แห่ง​คำปฏิญาณ​ของ​พวก​เขา​และ​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​คน​เหล่า​นี้, และ​ลูก​จง​ให้​เป็น​ที่​รู้​แก่​คน​เหล่า​นี้​แต่​เพียง​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา​และ​การ​ฆาตกรรม​ของ​พวก​เขา​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา; และ​ลูก​จง​สอน​พวก​เขา​ให้เกลียด​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​และ​การ​ฆาตกรรม​เช่น​นั้น; และ​ลูก​จง​สอน​พวก​เขา​ด้วยว่า​คน​เหล่า​นั้น​ถูก​ทำลาย​ไป​แล้ว​เนื่องจาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา​และ​การ​ฆาตกรรม​ของ​พวก​เขา.
  ๓๐ เพราะ​ดูเถิด, พวก​เขา​กระทำ​ฆาตกรรม​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหมด​ของ​พระเจ้า​ผู้​มา​ใน​บรรดา​พวก​เขา​เพื่อ​ประกาศ​แก่​พวก​เขา​เกี่ยว​กับ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา; และ​เลือด​ของ​ท่าน​เหล่า​นั้น​ที่​พวก​เขา​กระทำ​ฆาตกรรม​ได้​ร้อง​ทูล​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​พวก​ท่าน​เพื่อ​การ​แก้แค้น​ผู้​ที่​เป็น​ฆาตกร; และ​ดังนั้น​การ​พิพากษา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ได้​เกิด​กับ​ผู้​ทำ​งาน​แห่ง​ความ​มืด​และ​การ​มั่วสุม​ลับ.
  ๓๑ แท้จริง​แล้ว, และ​แผ่นดิน​ถูก​สาป​แช่ง​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป​สำหรับ​ผู้​ทำ​งาน​แห่ง​ความ​มืด​และ​การ​มั่วสุม​ลับ​เหล่า​นั้น, แม้​จนถึง​ความ​พินาศ, เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​กลับ​ใจ​ก่อน​ที่​พวก​เขา​จะ​สุก​งอม​เต็มที่.
  ๓๒ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, จง​จำ​ถ้อยคำ​ที่​พ่อ​พูด​กับ​ลูก; อย่า​มอบ​แผนการ​ลับ​เหล่า​นั้น​ให้​คน​พวก​นี้, แต่​จง​สอน​ความ​เกลียดชัง​อันเป็น​นิจ​ต่อ​บาป​และ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​แก่​พวก​เขา.
  ๓๓ จงสั่งสอน​พวก​เขา​ถึง​การก​ลับ​ใจ, และ​ศรัทธา​ใน​พระเจ้า​พระ​เยซู​คริสต์; จง​สอน​พวก​เขา​ให้​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​และอ่อนโยน​และ​มี​ใจ​นอบน้อม; จง​สอน​พวก​เขา​ให้​ต้านทาน​การล่อลวง​ทุก​อย่าง​ของ​มาร, ด้วย​ศรัทธา​ของ​พวก​เขา​ใน​พระเจ้า​พระ​เยซู​คริสต์.
  ๓๔ จง​สอน​พวก​เขา​ไม่​ให้​เบื่อ​หน่าย​ใน​การ​งาน​ดี, แต่​ให้​อ่อนโยน​และ​มี​ใจ​นอบน้อม; เพราะ​คน​เช่น​นั้น​จะ​พบ​การพักผ่อน​สำหรับ​จิต​วิญญาณ​ของ​ตน.
  ๓๕ โอ้, จง​จำ​ไว้, ลูก​พ่อ, และ​จง​เรียน​รู้ปัญญา​ใน​วัย​เยาว์​ของ​ลูก; แท้จริง​แล้ว, จง​เรียน​รู้​ใน​วัย​เยาว์​ของ​ลูก​ที่​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๓๖ แท้จริง​แล้ว, และ​จง​เรียกหา​พระผู้เป็นเจ้า​เพื่อ​การ​ดำรง​ชีวิต​ทุก​อย่าง​ของ​ลูก; แท้จริง​แล้ว, ขอ​ให้การ​กระทำ​ทั้งหมด​ของ​ลูก​เป็น​ไป​เพื่อ​พระเจ้า, และ​ไม่​ว่า​ลูก​จะ​ไป​ที่​ใด​ก็​ขอ​ให้การ​นั้น​อยู่​กับ​พระเจ้า; แท้จริง​แล้ว, ขอ​ให้​ความ​คิด​ของ​ลูก​มุ่ง​อยู่​กับ​พระเจ้า; แท้จริง​แล้ว, ขอ​ให้​ความ​รัก​ของ​ใจ​ลูก​มอบ​ไว้​แด่​พระเจ้า​ตลอด​กาล.
  ๓๗ จงปรึกษา​พระเจ้า​ใน​การก​ระ​ทำ​ทั้งหมด​ของ​ลูก, และ​พระองค์​จะ​ทรง​ชี้​ทาง​ให้​ลูก​เพื่อ​ความ​ดี; แท้จริง​แล้ว, เมื่อ​ลูก​ลง​นอน​ตอน​กลางคืน​จง​ลง​นอน​อยู่​กับ​พระเจ้า, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ดูแล​ลูก​ใน​การ​หลับ​ของ​ลูก; และ​เมื่อ​ลูก​ลุก​ขึ้น​ตอน​เช้า​ขอ​ให้​ใจ​ลูก​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ขอบพระทัย​พระผู้เป็นเจ้า; และ​หาก​ลูก​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้, พระองค์​จะ​ทรง​ยก​ลูก​ขึ้น​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๓๘ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​มี​บาง​สิ่ง​จะ​กล่าว​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​บรรพบุรุษ​เรา​เรียก​ว่า​วัตถุ​ทรง​กลม, หรือ​เครื่อง​ชี้​ทาง—หรือ​ที่​บรรพบุรุษ​เรา​เรียก​ว่า​เลีย​โฮนา, ซึ่ง, เมื่อ​แปล​ความ​หมาย, คือ​เข็มทิศ; และ​พระเจ้า​ทรง​เตรียม​มัน.
  ๓๙ และ​ดูเถิด, ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​ที่​จะ​ทำ​งาน​แบบ​นี้​ได้​ด้วย​งาน​ฝีมือ​วิจิตรพิสดาร​เช่น​นั้น. และ​ดูเถิด, สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้​รับ​การเต​รี​ยม​ไว้​ให้​บรรพบุรุษ​เรา​เพื่อ​แสดง​วิถี​ซึ่ง​เขา​ควร​ไป​ใน​แดน​ทุรกันดาร.
  ๔๐ และ​มัน​ทำ​งาน​ให้​พวก​เขา​ตามศรัทธา​ที่​พวก​เขา​มี​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า; ฉะนั้น, หาก​พวก​เขา​มี​ศรัทธา​ที่​จะ​เชื่อ​ว่า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ทำให้​แกน​เหล่า​นั้น​ชี้​ทาง​ที่​พวก​เขา​ควร​ไป, ดูเถิด, มัน​ก็​เป็น​ไป; ฉะนั้น​พวก​เขา​จึง​มี​ปาฏิหาริย์​นี้, และ​ปาฏิหาริย์​อื่น ๆ อีก​มากมาย​ด้วย​ซึ่ง​เกิด​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, วันแล้ววันเล่า.
  ๔๑ กระนั้น​ก็ตาม, เพราะ​ปาฏิหาริย์​เหล่า​นี้​ทำ​งาน​โดย​วิธี​เล็ก ๆ น้อย ๆ เครื่อง​ชี้​ทาง​นี้​แสดง​งาน​น่า​อัศจรรย์​แก่​พวก​เขา. พวก​เขา​จึง​เกียจคร้าน, และ​ลืม​ใช้​ศรัทธา​และ​ความ​ขยัน​หมั่น​เพียร​ของ​ตน​และ​แล้ว​งาน​อัศจรรย์​เหล่า​นั้น​ก็​หยุด, และ​พวก​เขา​จึง​ไม่​ก้าวหน้า​ใน​การ​เดินทาง​ของ​ตน;
  ๔๒ ฉะนั้น, พวก​เขา​จึง​คง​อยู่​ใน​แดน​ทุรกันดาร, หรือ​ไม่​ได้​เดินทาง​ไป​ตาม​วิถี​ตรง, และ​ต้อง​ทน​ทุกข์​ด้วย​ความ​หิว​โหย​และ​ความ​กระหาย, เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ตน.
  ๔๓ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​อยาก​ให้​ลูก​เข้าใจ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​หา​ใช่​ปราศจาก​รูป​ลักษณ์​ไม่; เพราะ​เมื่อ​บรรพบุรุษ​เรา​เกียจคร้าน​ที่​จะ​เอาใจใส่​เข็มทิศ​นี้ (บัดนี้​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​เรื่อง​ฝ่าย​โลก) พวก​เขา​มิได้​รุ่งเรือง; และ​เป็น​เช่น​นั้น​กับ​สิ่ง​ที่​เป็น​ฝ่าย​วิญญาณ.
  ๔๔ เพราะ​ดูเถิด, มัน​ง่าย​ที่​จะ​เอาใจใส่​ต่อ​พระวจนะ​ของ​พระ​คริสต์, ซึ่ง​จะ​ชี้​วิถี​ตรง​ให้​ลูก​ไป​สู่​ความ​บรม​สุขนิรันดร์, ดัง​ที่​เป็น​มา​กับ​บรรพบุรุษ​เรา​ที่​จะ​เอาใจใส่​เข็มทิศ​นี้, ซึ่ง​จะ​ชี้​วิถี​ตรง​ไป​สู่​แผ่นดิน​ที่​สัญญา​ไว้​ให้​แก่​พวก​เขา
  ๔๕ และ​บัดนี้​พ่อ​กล่าว, ไม่​มี​รูป​แบบ​ใน​สิ่ง​นี้​หรือ ? เพราะ​เหมือนกับ​ที่​เครื่อง​ชี้​ทาง​นี้​นำ​บรรพบุรุษ​เรา, โดย​การ​ตาม​วิถี​ของ​มัน, มา​สู่​แผ่นดิน​ที่​สัญญา​ไว้​โดย​แน่แท้​ฉันใด, พระ​วจนะ​แห่ง​พระ​คริสต์​นั้น, หาก​เรา​ติดตาม​วิถี​แห่ง​พระ​วจนะ, ย่อม​พา​เรา​พ้น​หุบเขา​แห่ง​โทมนัส​ไป​สู่​แผ่นดิน​แห่ง​คำ​สัญญา​ซึ่ง​ดี​กว่า​มาก​ฉันนั้น.
  ๔๖ โอ้​ลูก​พ่อ, ขอ​เรา​อย่า​ได้เกียจคร้าน​เพราะ​ความ​ง่าย​ของทาง; เพราะ​เป็น​มา​แล้ว​เช่น​นั้น​กับ​บรรพบุรุษ​เรา; เพราะ​สิ่ง​นี้​ได้​รับ​การเต​รี​ยม​ไว้​ดังนั้น​สำหรับ​พวก​เขา, ว่า​หาก​พวก​เขา​จะ​มอง​ดู​พวก​เขา​จะ​มีชีวิต; มัน​ก็​เป็น​เช่น​นั้น​กับ​เรา. ทาง​เตรียม​ไว้​แล้ว, และ​หาก​เรา​จะ​มอง​ดู​เรา​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​กาล.
  ๔๗ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, จง​ดู​ว่า​ลูก​รักษา​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​เหล่า​นี้, แท้จริง​แล้ว, จง​ดู​ว่า​ลูก​พึ่ง​พา​พระผู้เป็นเจ้า​และ​มี​ชีวิต. จง​ไป​สู่​คน​เหล่า​นี้​และ​ประกาศ​พระ​วจนะ, และ​จง​เป็น​ผู้​มี​สติ. ลูก​พ่อ, ลา​ก่อน.