พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​แอลมา
บุตร​ของ​แอลมา
คำสั่ง​ของ​แอ​ลมาต่อ​โค​ริ​แอ​นท​อ​น​บุตร​ของ​ท่าน.
ประกอบด้วย​บท​ที่ ๓๙ ถึง ๔๒.
บท​ที่ ๓๙
บาป​ทาง​เพศ​เป็น​สิ่ง​น่า​ชิงชัง—บาป​ของ​โค​ริ​แอ​นท​อ​น​กีดกั้น​ชาว​โซ​รัมจาก​การ​ได้​รับ​พระ​วจนะ—การ​ไถ่​ของ​พระ​คริสต์​มี​ผล​ย้อน​หลัง​ใน​การ​ช่วย​ผู้​ซื่อสัตย์​ซึ่ง​มี​ชีวิต​อยู่​ก่อน​หน้า​นั้น​ให้​รอด. ประมาณ ๗๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​มี​บาง​สิ่ง​ที่​จะ​กล่าว​แก่​ลูก​มาก​กว่า​ที่​พ่อ​กล่าว​ไป​แล้ว​กับ​พี่​ชาย​ของ​ลูก; เพราะ​ดูเถิด, ลูก​ไม่​สังเกต​ความ​แน่วแน่​ของ​พี่​ชาย​ของ​ลูก​หรือ, ความ​ซื่อสัตย์​ของ​เขา, และ​ความ​ขยัน​หมั่น​เพียร​ของ​เขา​ใน​การ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า ? ดูเถิด, เขา​ไม่​ได้​เป็น​ตัวอย่าง​ที่​ดี​สำหรับ​ลูก​หรือ ?
  ๒ เพราะ​ลูก​ไม่​ได้​ให้​ความ​เอาใจใส่​ถ้อยคำ​ของ​พ่อ​มาก​ดัง​ที่​พี่​ชาย​ของ​ลูก​ให้, ใน​บรรดา​ผู้คน​ชาวโซรัม. บัดนี้​นี่​คือ​เรื่อง​ที่​พ่อ​ไม่​พอใจ​ลูก; ลูก​ยัง​คง​โอ้อวด​ต่อ​ไป​ใน​กำลัง​ของ​ลูก​และ​ปัญญา​ของ​ลูก.
  ๓ และ​นี่​ไม่​ใช่​ทั้งหมด, ลูก​พ่อ, ลูก​ได้​ทำ​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ที่​เศร้า​โศก​แก่​พ่อ; เพราะ​ลูก​ทิ้ง​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ, และ​ข้าม​ไป​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​รอน​ซึ่ง​อยู่​ใน​เขตแดน​ของ​ชาวเล​มัน, เพื่อ​ติดตาม​อิสะเบ็ลหญิงโสเภณี.
  ๔ แท้จริง​แล้ว, นางลัก​ใจ​คน​ไป​เป็นอันมาก; แต่​นี่​ไม่​ใช่​ข้อ​แก้ตัว​สำหรับ​ลูก, ลูก​พ่อ. ลูก​ควร​เอาใจใส่​ต่อ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ลูก​ได้​รับ​มอบหมาย.
  ๕ ลูก​ไม่​รู้​หรือ, ลูก​พ่อ, ว่า​สิ่ง​เหล่านี้​เป็นความ​น่า​ชิงชัง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า; แท้จริง​แล้ว, น่า​ชิงชัง​ที่สุด​เหนือ​บาป​ทั้งปวง​นอกจาก​การ​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง​หรือ​การ​ปฏิเสธ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ?
  ๖ เพราะ​ดูเถิด, หาก​ลูกปฏิเสธ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​ครั้ง​หนึ่ง​ทรง​สถิต​ใน​ลูก, และ​ลูก​รู้​ว่า​ลูก​ปฏิเสธ​พระองค์, ดูเถิด, นี่​เป็น​บาป​ที่​ยก​ให้​ไม่ได้; แท้จริง​แล้ว, และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​กระทำ​ฆาตกรรม​อัน​ขัด​ต่อ​ความ​สว่าง​และ​ความ​รู้​เรื่อง​พระผู้เป็นเจ้า, มัน​ไม่​ง่าย​สำหรับ​เขา​ที่​จะ​ได้​รับ​การให้อภัย; แท้จริง​แล้ว, พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ลูก​พ่อ, ว่า​มัน​ไม่​ง่าย​สำหรับ​เขา​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ให้อภัย.
  ๗ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​ปรารถนา​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​ว่า​ลูก​ไม่​มีค​วามผิด​เพราะ​ความ​ผิด​ร้ายแรง​เช่น​นั้น. พ่อ​ไม่​อยาก​พูด​ถึง​ความ​ผิด​ของ​ลูก​อีก​ต่อ​ไป, อัน​จะ​ทรมาน​จิต​วิญญาณ​ลูก, หาก​ไม่​ใช่​เพื่อ​ความ​ดี​ของ​ลูก.
  ๘ แต่​ดูเถิด, ลูก​ซ่อน​ความ​ผิด​ของ​ลูก​ให้​พ้น​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​ได้; และ​เว้นแต่​ลูก​กลับ​ใจ​มัน​จะ​อยู่​เป็น​ประจักษ์พยาน​กล่าวโทษ​ลูก​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๙ บัดนี้​ลูก​พ่อ, พ่อ​อยาก​ให้​ลูก​กลับ​ใจ​และ​ละทิ้ง​บาป​ของ​ลูก, และ​ไม่​หลง​อยู่​กับ​ตัณหาราคะ​ใน​สิ่ง​ที่​เห็น​อีก​ต่อ​ไป, แต่​จงห้าม​ตน​เอง​จาก​สิ่ง​ทั้งหมด​นี้; เพราะ​เว้นแต่​ลูก​ทำ​ดังนี้​ลูก​ก็​ไม่​มี​ทาง​สืบ​ทอด​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​มรดก​ได้​เลย. โอ้, จง​จำ​ไว้, และ​ถือ​เรื่อง​นี้​เป็น​หน้าที่, และ​ห้าม​ตน​จาก​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๑๐ และ​พ่อ​สั่ง​ลูก​ให้​ถือ​เป็น​หน้าที่​ที่​จะ​ปรึกษา​กับ​พี่ ๆ ใน​การก​ระ​ทำ​ของ​ลูก; เพราะ​ดูเถิด, ลูก​อยู่​ใน​วัย​เยาว์, และ​ลูก​ยัง​ต้องการ​ให้​พี่​ๆ ของ​ลูก​บำรุง​เลี้ยง. และ​จง​เอาใจใส่​ต่อ​คำ​ปรึกษา​ของ​พวก​เขา.
  ๑๑ อย่า​ยอม​ให้​ตน​เอง​ถูก​ชักนำ​ไป​โดย​สิ่ง​ไร้​ประโยชน์​หรือ​โง่​เขลา​ใด ๆ; อย่า​ยอม​ให้​มาร​ชักนำ​ใจ​ของ​ลูก​ให้​ตาม​หญิง​โสเภณี​ชั่ว​ร้าย​เหล่า​นั้น​อีก. ดูเถิด, โอ้​ลูก​พ่อ, ลูก​นำ​เอา​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ใหญ่​หลวง​เพียง​ใด​มา​สู่​ชาวโซรัม; เพราะ​เมื่อ​พวก​เขา​เห็น​ความประพฤติ​ของ​ลูก​พวก​เขา​ก็​ไม่​ยอม​เชื่อ​ถ้อยคำ​ของ​พ่อ.
  ๑๒ และ​บัดนี้​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​พ่อ: จงสั่ง​ลูก ๆ ของ​เจ้า​ให้​ทำความ​ดี, เกลือก​พวก​เขา​จะ​ชักนำ​ใจ​ผู้คน​เป็นอันมาก​ไป​สู่​ความ​พินาศ; ฉะนั้น​พ่อ​สั่ง​เจ้า, ลูก​พ่อ, ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​พระผู้เป็นเจ้า, ให้​ลูก​ละเว้น​จาก​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​ลูก;
  ๑๓ ให้​ลูก​หัน​ไป​หา​พระเจ้า​ด้วย​สุด​ความ​นึกคิด, พลัง, และ​พละ​กำลัง​ทั้งหมด​ของ​ลูก; มิ​ให้​ลูก​ชักนำ​ใจ​ผู้​ใด​ให้​ประพฤติ​ชั่ว​ร้าย; แต่​ตรงกันข้าม​จง​กลับ​ไป​หา​พวก​เขา, และ​ยอมรับ​ความ​ผิด​พลาด​ของ​ลูก​และ​ความ​ผิด​นั้น​ที่​ลูก​ทำ​ไป.
  ๑๔ อย่า​แสวงหา​ความ​มั่งคั่ง​หรือ​สิ่ง​ที่​ไร้​ประโยชน์​ของ​โลก​นี้; เพราะ​ดูเถิด, ลูก​จะ​พา​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ไป​กับ​ลูก​ไม่​ได้.
  ๑๕ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​อยาก​กล่าว​บาง​สิ่ง​แก่​ลูก​เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์. ดูเถิด, พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ว่า​พระองค์​นั่นเอง​ที่​จะ​เสด็จ​มา​โดย​แน่แท้​เพื่อ​ทรง​รับ​เอา​บาป​ของ​โลก​ไป; แท้จริง​แล้ว, พระองค์​เสด็จ​มา​เพื่อ​ประกาศ​ข่าว​อัน​น่า​ยินดี​แห่ง​ความ​รอด​ให้​ผู้คน​ของ​พระองค์.
  ๑๖ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, นี่​คือ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ซึ่ง​ลูก​ได้​รับ​เรียก​มา, เพื่อ​ประกาศ​ข่าว​อัน​น่า​ยินดี​แก่​คน​เหล่า​นี้, เพื่อ​เตรียม​จิตใจ​พวก​เขา; หรือ​ที่จริง​แล้ว​เพื่อ​ความ​รอด​นั้น​จะ​มา​สู่​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เตรียม​จิตใจ​ลูก​ๆ ของ​ตน​ให้​ฟัง​พระ​วจนะ​ใน​เวลา​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์.
  ๑๗ และ​บัดนี้​พ่อ​จะ​ทำให้​จิตใจ​ลูก​สบาย​ขึ้น​บ้าง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้. ดูเถิด, ลูก​ประหลาด​ใจ​อยู่​ว่า​เหตุ​ใด​สิ่ง​เหล่า​นี้​จึง​ต้อง​เป็น​ที่​รู้​มา​ก่อน​เป็น​เวลา​นาน​ถึง​เพียงนี้. ดูเถิด, พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ว่า​จิต​วิญญาณ​ใน​เวลา​นี้​มี​ค่า​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​ดัง​จิต​วิญญาณ​ใน​เวลา​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์​มิ​ใช่​หรือ ?
  ๑๘ จำเป็น​มิ​ใช่​หรือ​ที่​แผน​แห่ง​การ​ไถ่​ควร​เป็น​ที่​รู้​แก่​คน​เหล่า​นี้​เช่น​เดียว​กับ​เป็น​ที่​รู้​แก่​ลูก​หลาน​ของ​พวก​เขา ?
  ๑๙ มัน​ง่าย​มิ​ใช่​หรือ​ที่​พระเจ้า​จะ​ทรง​ส่ง​เทพ​ของ​พระองค์​มา​ประกาศ​ข่าว​อัน​น่า​ยินดี​เหล่า​นี้​แก่​เรา​ใน​เวลา​นี้​ดัง​เช่น​ลูก​หลาน​ของ​เรา, หรือ​ดัง​เช่น​ภายหลัง​เวลา​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์ ?