พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​แอลมา
บุตร​ของ​แอลมา
บท​ที่ ๔๒
ความ​เป็น​มรรตัย​คือ​เวลา​แห่ง​การ​ทดลอง​ที่​ทำให้​มนุษย์​สามารถ​กลับ​ใจ​และ​รับ​ใช้​พระผู้เป็นเจ้า—การ​ตก​นำ​ความ​ตาย​ทาง​โลก​และ​ทาง​วิญญาณ​มา​สู่​มนุษยชาติ​ทั้งปวง—การ​ไถ่​เกิด​ขึ้น​โดย​ผ่าน​การก​ลับ​ใจ—พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ชดใช้​บาป​ของ​โลก​เอง—ความ​เมตตา​มี​ไว้​สำหรับ​บรรดา​ผู้​กลับ​ใจ—คน​อื่น ๆ ทั้งหมด​อยู่​ภาย​ใต้​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—ความ​เมตตา​เกิด​ขึ้น​เนื่องจาก​การ​ชดใช้—ผู้​สำนึก​ผิด​อย่าง​แท้จริง​เท่านั้น​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด. ประมาณ ๗๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​สำเหนียก​ว่า​ยัง​มี​บาง​สิ่ง​อยู่​อีก​ที่​ทำให้​จิตใจ​ลูก​กังวล, ซึ่ง​ลูก​ไม่​อาจ​เข้าใจ​ได้—ซึ่ง​เกี่ยว​กับ​ความยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​การ​ลงโทษ​ผู้​ทำบาป; เพราะ​ลูกคิด​ว่าเป็น​การ​อ​ยุติธรรม​ที่​จะ​ส่ง​ผู้​ทำบาป​ไป​สู่​สภาพ​แห่ง​ความ​เศร้าหมอง.
  ๒ บัดนี้​ดูเถิด, ลูก​พ่อ, พ่อ​จะ​อธิบาย​เรื่อง​นี้​แก่​ลูก. เพราะ​ดูเถิด, หลังจาก​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรงส่ง​บิดา​มารดา​แรก​ของ​เรา​ออก​จาก​สวน​แห่ง​เอเดน, เพื่อ​ทำ​ไร่​ไถนา, ซึ่ง​จาก​ดิน​นั้น​พระองค์​ทรง​นำ​พวก​ท่าน​ออก​มา—แท้จริง​แล้ว พระองค์​ทรง​นำ​ชาย​นั้น​ออก​มา, และ​ทรง​วาง​เหล่าเครูบ​ไว้​ที่​ท้าย​สวน​แห่ง​เอ​เดน​ด้าน​ตะวันออก, พร้อม​กับ​ดาบ​เพลิง​ซึ่ง​หัน​ไป​ได้​ทุก​ทาง, เพื่อ​รักษา​ต้นไม้​แห่งชีวิต
  ๓ บัดนี้, เรา​เห็น​ว่า​ชาย​นั้น​กลับกลาย​เป็น​ดัง​พระผู้เป็นเจ้า, รู้ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว; และ​เกลือก​ชาย​นั้น​จะ​ยื่นมือ​ของ​เขา​ออก​มา, และ​รับ​เอา​ผล​จาก​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​ด้วย, และ​กิน​และ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​กาล, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จึง​ทรง​วาง​เหล่า​เครูบ​และ​ดาบ​เพลิง​ไว้, เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​รับ​ส่วน​ผล​นั้น—
  ๔ และ​ดังนั้น​เรา​จึง​เห็น, ว่า​มี​เวลา​ที่​ประทาน​ให้​มนุษย์​เพื่อ​กลับ​ใจ, แท้จริง​แล้ว, เวลา​แห่ง​การทดลอง, เวลา​ที่​จะ​กลับ​ใจ​และ​รับ​ใช้​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕ เพราะ​ดูเถิด, หาก​อา​ดัมยื่น​มือ​ของ​เขา​ออก​มา​ทันที, และ​รับ​ส่วน​จาก​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต, เขา​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​กาล, ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ไม่​มี​ช่วง​เวลา​เพื่อ​การก​ลับ​ใจ; แท้จริง​แล้ว, และ​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ไม่​มีค​วาม​หมาย​ด้วย, และ​แผน​แห่ง​ความ​รอด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​จะ​ถูก​ทำให้​ล้ม​เหลว.
  ๖ แต่​ดูเถิด, พระองค์​ทรง​กำหนด​ให้​มนุษย์ตาย—ฉะนั้น, ดัง​ที่​พวก​เขา​ถูก​ตัดขาด​จาก​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​แล้ว​พวก​เขา​จะ​ถูก​ตัดขาด​จาก​พื้น​พิภพ—และ​มนุษย์​จะ​สูญ​สิ้น​ตลอด​กาล, แท้จริง​แล้ว, พวก​เขา​กลับกลาย​เป็น​คนตก.
  ๗ และ​บัดนี้, ลูก​เห็น​จาก​เรื่อง​นี้​ว่า​บิดา​มารดา​แรก​ของ​เรา​ถูกตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระเจ้า​ทั้ง​ฝ่าย​โลก​และ​ฝ่าย​วิญญาณ; และ​ดังนั้น​เรา​จึง​เห็น​ว่า​พวก​เขา​กลับกลาย​เป็น​ผู้​ที่​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​ทำตา​มค​วามประสงค์​ของ​ตน​เอง.
  ๘ บัดนี้​ดูเถิด, ไม่​เหมาะสม​ที่​จะ​เรียก​มนุษย์​คืน​จาก​ความ​ตาย​ทาง​โลก​นี้, เพราะ​นั่น​จะ​ทำลายแผน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​แห่ง​ความ​สุข.
  ๙ ฉะนั้น, เมื่อ​จิต​วิญญาณ​ตาย​ไม่​ได้​เลย, และ​การตก​นำ​ความ​ตาย​ทาง​วิญญาณ​และ​ทาง​โลก​มา​สู่​มนุษยชาติ​ทั้งปวง, ซึ่ง​คือ, พวก​เขา​ถูก​ตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระเจ้า, จึง​สมควร​ที่​จะ​ช่วย​มนุษยชาติ​กลับคืน​มา​จาก​ความ​ตาย​ทาง​วิญญาณ​นี้.
  ๑๐ ฉะนั้น, เมื่อ​พวก​เขา​กลาย​เป็น​คน​มีตัณหา, รา​คจ​ริ​ต, และ​เป็น​เหมือน​มาร, โดยธรรมชาติ, สภาพ​แห่ง​การทดลอง​นี้​จึง​กลาย​เป็น​สภาพ​ให้​พวก​เขา​เตรียมตัว; มัน​กลาย​เป็น​สภาพ​แห่ง​การเต​รี​ยม​ตัว.
  ๑๑ และ​บัดนี้​จง​จำ​ไว้, ลูก​พ่อ, หาก​ไม่​ใช่​เพราะ​แผน​แห่ง​การ​ไถ่ (คือ​ถ้า​ไม่​มี) ใน​ทันที​ที่​พวก​เขา​ตาย​จิต​วิญญาณ​พวก​เขา​ย่อมเศร้าหมอง, โดยที่​ถูก​ตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระเจ้า.
  ๑๒ และ​บัดนี้, ไม่​มี​วิธี​ช่วย​มนุษยชาติ​กลับคืน​มา​จาก​สภาพ​ที่​ตก​นี้, ซึ่ง​มนุษย์​นำ​มา​สู่​ตน​เอง​เพราะ​ความ​ไม่​เชื่อฟัง​ของ​ตน​เอง;
  ๑๓ ฉะนั้น, ตาม​ความ​ยุติธรรม, แผน​แห่ง​การไถ่​จะ​เกิด​ขึ้น​ไม่​ได้, เว้นแต่​โดย​เงื่อนไข​การก​ลับใจ​ของ​มนุษย์​ใน​สภาพ​แห่ง​การ​ทดลอง​นี้, แท้จริง​แล้ว, สภาพ​แห่ง​การเต​รี​ยม​นี้; เพราะ​นอกจาก​จะ​เป็น​ไป​ตาม​เงื่อนไข​เหล่า​นี้, ความ​เมตตา​จะ​เกิด​ผล​ไม่​ได้​เว้นแต่​จะ​ทำลาย​งาน​แห่ง​ความ​ยุติธรรม​เสีย. บัดนี้​งาน​แห่ง​ความ​ยุติธรรม​จะ​ถูก​ทำลาย​ไม่​ได้; หาก​เป็น​เช่น​นั้น, พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรงยุติ​การ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๔ และ​ดังนั้น​เรา​จึง​เห็น​ว่า​มนุษยชาติ​ทั้งปวงตก​แล้ว, และ​พวก​เขา​อยู่​ใน​เงื้อมมือ​ของ​ความยุติธรรม; แท้จริง​แล้ว, ความ​ยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​ส่ง​ให้​พวก​เขา​ถูก​ตัดขาด​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์​ตลอด​กาล.
  ๑๕ และ​บัดนี้, แผน​แห่ง​ความ​เมตตา​จะ​เกิด​ขึ้น​ไม่​ได้​เว้นแต่​จะ​มี​การ​ชดใช้​เกิด​ขึ้น; ฉะนั้น​พระผู้เป็นเจ้า​พระองค์​เอง​จึง​ทรงชดใช้​บาป​ของ​โลก, เพื่อ​นำ​มา​ซึ่ง​แผน​แห่ง​ความเมตตา, เพื่อให้​พอ​แก่​ข้อ​เรียก​ร้องขอ​ง​ความยุติธรรม, เพื่อ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​ดีพร้อม, เที่ยงธรรม, และ​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​ทรง​เมตตา​ด้วย.
  ๑๖ บัดนี้, การก​ลับ​ใจมา​สู่​มนุษย์​ไม่​ได้​เว้นแต่​จะ​มี​การ​ลงโทษ, ซึ่ง​เป็นนิรันดร์​ด้วย​ดัง​ชีวิต​ของ​จิต​วิญญาณ​จะ​เป็น, โดย​ตั้ง​ไว้​ให้​ตรงกันข้าม​กับ​แผน​แห่ง​ความ​สุข, ซึ่ง​เป็น​นิรันดร์เช่น​เดียว​กับ​ชีวิต​ของ​จิต​วิญญาณ.
  ๑๗ บัดนี้, มนุษย์​จะ​กลับ​ใจ​ได้​อย่างไร​เว้นแต่​เขา​จะ​ทำบาป ? เขา​จะ​ทำบาป​ได้​อย่างไร​หาก​ไม่​มี​กฎ ? กฎ​จะ​มี​ได้​อย่างไร​หาก​ไม่​มี​การ​ลงโทษ ?
  ๑๘ บัดนี้, มี​การ​ลงโทษ​ตั้ง​ไว้, และ​ให้​กฎ​ที่​เที่ยงธรรม​ไว้, ซึ่ง​นำ​ความ​สำนึก​ผิด​จากมโนธรรม​มา​สู่​มนุษย์.
  ๑๙ บัดนี้, หาก​ไม่​มี​กฎ​ให้​ไว้—หาก​มนุษย์​กระทำฆาตกรรม​เขา​ก็​ควร​ตาย—เขา​จะ​กลัว​ไหม​ว่า​เขา​จะ​ตาย​หาก​เขา​กระทำ​ฆาตกรรม ?
  ๒๐ และ​อนึ่ง, หาก​ไม่​มี​กฎ​ให้​ไว้​เพื่อ​ห้าม​ทำบาป​มนุษย์​ก็​ไม่​กลัว​ที่​จะ​ทำบาป.
  ๒๑ และ​หาก​ไม่​มี​กฎ​ให้ไว้, หาก​มนุษย์​ทำบาป​ความ​ยุติธรรม​จะ​ทำ​อะไร​ได้, ทั้ง​ความ​เมตตา​ด้วย, เพราะ​ทั้ง​สอง​อย่าง​นี้​ใช่​จะ​มี​การ​อ้าง​สิทธิ์​เหนือ​มนุษย์ ?
  ๒๒ แต่​มี​กฎ​ให้​ไว้, และ​มี​การ​ลงโทษ​ตั้ง​ไว้​พร้อม​กฎ, และ​ให้​มี​การก​ลับใจ; ซึ่ง​การก​ลับ​ใจ​นี้, ความ​เมตตา​มี​การ​อ้าง​สิทธิ์; มิ​ฉะนั้น, ความ​ยุติธรรม​จะ​อ้าง​สิทธิ์​ใน​มนุษย์​และ​บังคับ​ใช้​กฎ, และ​กฎ​ทำให้​มี​การ​ลงโทษ; หาก​ไม่​เช่น​นั้น, งาน​แห่ง​ความ​ยุติธรรม​จะ​ถูก​ทำลาย, และ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​ยุติ​การ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๓ แต่​พระผู้เป็นเจ้า​มิ​ทรง​ยุติ​การ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ความเมตตา​อ้าง​สิทธิ์​ใน​ผู้​สำนึก​ผิด, และ​ความ​เมตตา​เกิด​เพราะ​การชดใช้; และ​การ​ชดใช้​ทำให้​เกิด​การ​ฟื้น​คืนชีวิต​ของ​คน​ตาย; และ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​คน​ตาย​นำ​มนุษย์กลับ​มายัง​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ดังนั้น​คน​ทั้งหลาย​ได้​รับ​การนำ​กลับคืน​มายัง​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์, เพื่อ​รับ​การพิพากษา​ตาม​งาน​ของ​พวก​เขา, อันเป็นไป​ตาม​กฎ​และ​ความ​ยุติธรรม.
  ๒๔ เพราะ​ดูเถิด, ความ​ยุติธรรม​ปฏิบัติ​ข้อ​เรียก​ร้อง​ทั้งหมด​ของ​มัน, และ​ความ​เมตตา​อ้าง​สิทธิ์​ใน​ทุก​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​มัน​เอง​ด้วย; และ​ด้วย​เหตุ​นี้, จึง​ไม่​มี​ผู้​ใด​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​นอกจาก​คน​ที่​สำนึก​ผิด​อย่าง​แท้จริง.
  ๒๕ อะไร​เล่า, ลูกคิด​ว่าความ​เมตตา​ขโมย​จาก​ความยุติธรรม​ได้​หรือ ? พ่อ​กล่าว​แก่​ลูก, ไม่​เลย; ไม่​มี​เลย​แม้แต่​น้อย, หาก​เป็น​เช่น​นั้น, พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​ยุติ​การ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๖ และ​ด้วย​เหตุ​นี้​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​นำ​มา​ซึ่ง​พระประสงค์​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​และ​เป็น​นิรันดร์ของ​พระองค์, ซึ่ง​ทรง​เตรียม​ไว้​นับ​แต่​การ​วาง​รากฐาน​ของโลก. และ​ด้วย​เหตุ​นี้​จึง​เกิด​ความ​รอด​และ​การ​ไถ่​ของ​มนุษย์, และ​ความ​พินาศ​และ​ความ​เศร้าหมอง​ของ​พวก​เขา​ด้วย.
  ๒๗ ฉะนั้น, โอ้​ลูก​พ่อ, ผู้​ใดก็ตาม​ที่​ประสงค์​จะ​มา​ย่อม​มา​ได้​และ​รับ​ส่วน​แบ่ง​ใน​สายน้ำ​แห่ง​ชีวิต​ได้โดย​เสรี; และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​ไม่​ประสงค์​จะ​มา​ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​ไม่​ถูก​บีบบังคับ​ให้​มา; แต่​ใน​วัน​สุดท้าย​จะ​นำกลับคืน​มา​ให้​เขา​ตาม​การก​ระทำ​ของ​เขา.
  ๒๘ หาก​เขา​ปรารถนา​จะ​ทำความชั่ว, และ​ไม่​กลับ​ใจ​ใน​วัน​เวลา​ของ​เขา, ดูเถิด, ความ​ชั่ว​จะ​เกิด​กับ​เขา, ตาม​การนำ​กลับคืน​มา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๙ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, พ่อ​ปรารถนา​ว่า​ลูก​จะ​ไม่​ให้​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​ที่​ลำบาก​ใจ​ลูก​อีก​ต่อ​ไป, และ​ขอ​ให้​บาป​ของ​ลูก​เท่านั้น​เป็น​เรื่อง​ลำบาก​ใจ​ลูก, ด้วย​ความ​ลำบาก​ใจ​นั้น​ซึ่ง​จะ​นำ​ลูก​ลง​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ.
  ๓๐ โอ้​ลูก​พ่อ, พ่อ​ปรารถนา​ว่า​ลูก​จะ​ไม่​ปฏิเสธ​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​อีก​ต่อ​ไป. จง​อย่า​พยายาม​แก้ตัว​แม้แต่​น้อย​เพราะ​บาป​ของ​ลูก, โดย​ปฏิเสธ​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; แต่​ลูก​จง​ยอม​ให้​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​พระ​เมตตา​ของ​พระองค์, และ​ความ​อดกลั้น​ของ​พระองค์​มี​อิทธิพล​เต็มที่​อยู่​ใน​ใจ​ลูก; และ​ขอ​ให้​มัน​นำ​ลูก​ลง​มา​ถึง​ภัสมธุลี​ใน​ความ​ถ่อมตน.
  ๓๑ และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, ลูก​ได้​รับ​การ​เรียก​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​สั่งสอน​พระ​วจนะ​แก่​คน​เหล่า​นี้. และ​บัดนี้, ลูก​พ่อ, จง​ไป​ตาม​ทาง​ของ​ลูก, ประกาศ​พระ​วจนะ​ด้วย​ความ​จริง​และ​ด้วย​ความ​มี​สติ, เพื่อ​ลูก​จะ​นำ​จิต​วิญญาณ​ทั้งหลาย​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ, เพื่อ​แผน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​แห่ง​ความ​เมตตา​จะ​อ้าง​สิทธิ์​เหนือ​พวก​เขา. และ​ขอ​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้​ลูก​แม้​ตาม​ถ้อยคำ​ของ​พ่อ. เอ​เมน.