พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๐๕
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​แม่น้ำ​ฟิชิง, รัฐ​มิ​สซูรี, วัน​ที่ ๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๔ (History of the Church, 2:108–111). ความ​รุนแรง​ของ​กลุ่ม​คนร้าย​ที่​มี​ต่อ​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​มิ​ส​ซูรีได้​เพิ่ม​ขึ้น, และ​กลุ่ม​ที่​มี​การ​จัดตั้ง​แล้ว​จาก​เทศ​มณฑล​หลาย​แห่ง​ประกาศ​เจตนารมณ์​ของ​พวก​เขา​ที่​จะ​ทำลาย​ผู้คน. ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​มา​จาก​เคิร์ท​แลนด์ เป็น​หัวหน้า​ของ​กลุ่ม​ที่​รู้จัก​กัน​ใน​นาม​ค่าย​ไซ​อัน, โดย​นำ​เสื้อ​ผ้า​และ​สัมภาระ​มา. ขณะ​ที่​กลุ่ม​นี้​ตั้ง​ค่าย​บน​ฝั่ง​แม่น้ำ​ฟิชิง, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ก็ได้​รับ​การ​เปิดเผย.
๑–๕, จะ​เสริม​สร้าง​ไซ​อัน​ให้​สอดคล้อง​กับ​กฎ​ซี​เลสเชียล; ๖–๑๓, การ​ไถ่​ไซ​อัน​ล่า​ช้า​ออก​ไป​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน; ๑๔–๑๙, พระเจ้า​จะ​ทรง​ต่อสู้​ใน​การ​รบ​ของ​ไซ​อัน; ๒๐–๒๖, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​มี​ปัญญา​และ​ไม่​โอ้อวด​ใน​งาน​ยิ่ง​ใหญ่​ขณะ​ที่​พวก​เขา​มา​รวม​กัน; ๒๗–๓๐, ควร​ซื้อ​ที่ดิน​ใน​แจ๊คสัน​และ​ใน​บริเวณ​เทศ​มณฑล​รอบ​ๆ ที่​นั่น; ๓๑–๓๔, เอ็ลเด​อร์ต้อง​ได้​รับ​เอ็น​ดาว​เม้น​ท์ที่​พระ​นิเวศน์​ของ​พระเจ้า​ใน​เคิร์ท​แลนด์; ๓๕–๓๗, วิ​สุทธิ​ชน​ที่​ได้​รับ​เรียก​และ​ได้​รับ​เลือก​ด้วย​จะ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์; ๓๘–๔๑, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​ชู​ธง​แห่ง​สันติภาพ​ต่อ​โลก.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ผู้​มา​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ว่า​เจ้า​จะ​เรียน​รู้ความ​ประสงค์​ของ​เรา​เกี่ยว​กับ​การไถ่​ผู้คน​ที่​ทุกข์​ยาก​ของ​เรา—
  ๒ ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​มิ​ใช่​เพราะ​การ​ล่วงละเมิด​ของ​ผู้คน​ของ​เรา, โดย​พูด​เกี่ยว​กับ​ศาสนจักร​และ​มิ​ใช่​ตัว​บุคคล, พวก​เขา​ก็​น่า​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่​แล้ว แม้​บัดนี้.
  ๓ แต่​ดูเถิด, พวก​เขา​มิได้​เรียน​รู้​ที่​จะ​เชื่อฟัง​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​เรียก​ร้อง​จาก​มือ​พวก​เขา, แต่​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ชั่ว​นานัปการ, และ​ไม่แบ่ง​ทรัพย์สมบัติ​ของ​พวก​เขา, ให้​คน​จน​และ​คน​เป็น​ทุกข์​ใน​บรรดา​พวก​เขา, ดัง​วิ​สุทธิ​ชน​พึง​กระทำ;
  ๔ และ​ไม่​พร้อม​ใจกัน​ตาม​เอกภาพ​ซึ่ง​กฎ​ของ​อาณาจักร​ซี​เลสเชีย​ลเรี​ยก​ร้อง;
  ๕ และ​จะ​เสริม​สร้าง​ไซอัน​ไม่​ได้ เว้นแต่​โดย​หลัก​ธรรม​แห่งกฎ​ของ​อาณาจักร​ซี​เลสเชียล; มิ​ฉะนั้น เรา​รับ​นาง​ไว้​กับ​ตัว​เรา​ไม่​ได้.
  ๖ และ​ผู้คน​ของ​เรา​จำ​ต้อง​ถูก​ตีสอน​จนกว่า​พวก​เขา​จะ​เรียน​รู้​การเชื่อฟัง, หาก​จำเป็น, โดย​สิ่ง​ซึ่ง​พวก​เขา​ทน​ทุกข์.
  ๗ เรา​หา​พูด​เกี่ยว​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ไม่​ที่​เรา​กำหนด​ไว้​ให้​นำ​ผู้คน​ของ​เรา, ผู้​ที่​เป็น​เอ็ลเด​อร์พวกแรก​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, เพราะ​มิ​ใช่​พวก​เขา​ทุก​คน​ที่​อยู่​ภาย​ใต้​การก​ล่า​ว​โทษ​นี้;
  ๘ แต่​เรา​พูด​เกี่ยว​กับ​หน่วย​ต่างๆ ของ​ศาสนจักร​ของ​เรา​ที่​อื่น—มี​หลาย​คน​จะ​กล่าว​ว่า: พระผู้เป็นเจ้า​ของ​พวก​เขา​อยู่​ไหน​เล่า ? ดูเถิด, พระองค์​จะ​ทรง​ปลดปล่อย​พวก​เขา​ใน​เวลา​แห่ง​ความ​ทุกข์​ร้อน, มิ​ฉะนั้น เรา​ทั้งหลาย​จะ​ไม่​ขึ้น​ไป​ยัง​ไซ​อัน, และ​จะ​เก็บ​เงินตรา​ของ​เรา​ไว้.
  ๙ ฉะนั้น, ผล​จาก​การ​ล่วงละเมิด​ของ​ผู้คน​ของ​เรา, เรา​เห็น​สมควร​ว่า​เอ็ลเด​อร์ของ​เรา​จะ​รอ​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน​เพื่อ​การ​ไถ่​ไซ​อัน—
  ๑๐ เพื่อ​ตัว​พวก​เขา​จะ​พร้อม, และ​เพื่อ​ผู้คน​ของ​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​สอน​อย่าง​สมบูรณ์​ยิ่ง​ขึ้น, และ​มี​ประสบการณ์, และ​รู้​อย่าง​สมบูรณ์​ยิ่ง​ขึ้น​เกี่ยว​กับหน้าที่​ของ​พวก​เขา, และ​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​เรียก​ร้อง​จาก​มือ​พวก​เขา.
  ๑๑ และ​นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ไม่​ได้​จนกว่า​เอ็ลเดอร์​ของ​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ประสาทพร​ด้วย​อำนาจ​จาก​เบื้องบน.
  ๑๒ เพราะ​ดูเถิด, เรา​เตรียม​การ​ประสาท​พร​และ​พร​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​จะเท​ลง​มา​ให้​พวก​เขา, ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ซื่อสัตย์​และ​ดำเนิน​ต่อ​ไป​ใน​ความ​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​ต่อหน้า​เรา.
  ๑๓ ฉะนั้น เรา​เห็น​สมควร​ว่า​เอ็ลเด​อร์ของ​เรา​จะ​รอ​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน, เพื่อ​การ​ไถ่​ไซ​อัน.
  ๑๔ เพราะ​ดูเถิด, เรา​ไม่​เรียก​ร้อง​จาก​มือ​พวก​เขา​ให้​ต่อสู้​ใน​การ​รบ​ของ​ไซ​อัน; เพราะ, ดัง​ที่​เรา​กล่าว​ใน​บัญญัติ​ข้อ​ก่อน, แม้​ดังนั้น​เรา​จะ​ทำให้​เกิดสัมฤทธิผล—เรา​จะ​สู้รบ​ให้​เจ้า.
  ๑๕ ดูเถิด, เรา​ส่ง​ผู้ทำลาย​ออก​ไป​ทำลาย​และ​ทำให้​ศัตรู​ของ​เรา​ย่อยยับ; และ​ไม่​กี่​ปี​จาก​นี้​ไป​พวก​เขา​จะ​ไม่​หลงเหลือ​ไว้​ให้​มรดก​ของ​เรา​แปดเปื้อน, และ​ให้ลบหลู่​นาม​ของ​เรา​บน​ผืน​แผ่นดิน​ทั้งหลาย​ซึ่ง​เราอุทิศ​ไว้​เพื่อ​การ​รวม​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​เรา.
  ๑๖ ดูเถิด, เรา​บัญชา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, ให้​กล่าว​แก่กำลัง​ของ​ครัวเรือน​เรา, แม้​นักรบ​ของ​เรา, คน​หนุ่ม​ของ​เรา, และ​ผู้​ที่​อยู่​ใน​วัย​กลางคน, ให้​มา​รวม​กัน​เพื่อ​การ​ไถ่​ผู้คน​ของ​เรา, และ​ทำลาย​ล้าง​หอ​สูง​ของ​ศัตรู​เรา, และ​ทำให้ยาม​ของ​พวก​เขา​กระจัดกระจาย;
  ๑๗ แต่​กำลัง​ของ​ครัวเรือน​เรา​มิได้​สดับ​ฟัง​ถ้อยคำ​ของ​เรา.
  ๑๘ แต่​ตราบเท่า​ที่​มีค​น​เหล่า​นั้น​ที่​สดับ​ฟัง​ถ้อยคำ​ของ​เรา​แล้ว, เรา​เตรียม​พร​และ​การ​ประสาทพร​ไว้​ให้​พวก​เขา, หาก​พวก​เขา​ซื่อสัตย์​ต่อ​ไป.
  ๑๙ เรา​ได้ยิน​คำ​สวด​อ้อนวอน​ของ​พวก​เขา, และ​จะ​รับ​เครื่อง​ถวาย​ของ​พวก​เขา; และ​เรา​เห็น​สมควร​ว่า​พวก​เขา​จะ​ถูก​นำ​มา​ไกล​ถึง​เพียงนี้ เพื่อ​การ​ทดลองศรัทธา​ของ​พวก​เขา.
  ๒๐ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​เจ้า, ว่า​มาก​เท่า​ที่​ขึ้น​มา​ที่​นี่, ผู้​ที่​จะ​อยู่​ได้​ใน​ภูมิภาค​โดย​รอบ, ก็​ให้​พวก​เขา​อยู่;
  ๒๑ และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​อยู่​ไม่​ได้, ผู้​ที่​มีค​รอบ​ครัว​ทาง​ทิศ​ตะวันออก, ก็​ให้​พวก​เขา​ยัง​อยู่​ที่​นั่น​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน, ตราบเท่า​ที่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ จะ​กำหนด​แก่​พวก​เขา;
  ๒๒ เพราะ​เรา​จะ​แนะนำ​เขา​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้, และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เขา​จะ​กำหนด​ให้​พวก​เขา​จะ​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๒๓ และ​ให้​ผู้คน​ทั้งปวง​ของ​เรา​ผู้​ที่​พำนัก​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ​ซื่อสัตย์​ให้​มาก, และ​สวด​อ้อนวอน​ให้​มาก, และ​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​ต่อหน้า​เรา, และ​หา​เปิดเผย​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​เปิดเผย​ให้​พวก​เขา​ไม่, จนกว่า​จะ​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​เรา​ที่​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​รับ​การ​เปิดเผย.
  ๒๔ อย่า​พูด​ถึง​การ​พิพากษา, ทั้ง​อย่าโอ้อวด​ถึง​ศรัทธา​หรือ​งาน​ยิ่ง​ใหญ่, แต่​จง​ค่อยๆ มา​รวม​กัน, ให้​มาก​เท่า​ที่​จะ​มาก​ได้​ใน​ภูมิภาค​หนึ่ง, โดย​สอดคล้อง​กับ​ความ​รู้สึก​ของ​ผู้คน;
  ๒๕ และ​ดูเถิด, เรา​จะ​ให้​ความ​โปรดปราน​และ​ความ​ชื่น​ชอบ​แก่​เจ้า​ใน​สายตา​พวก​เขา, เพื่อ​เจ้า​จะ​อยู่​ใน​สันติสุข​และ​ความ​ปลอดภัย, ขณะ​ที่​เจ้า​กล่าว​แก่​ผู้คน​ว่า: จง​ดำเนิน​การ​พิพากษา​และ​ความ​ยุติธรรม​แก่​พวก​เรา​ตาม​กฎ, และ​ชดใช้​ความ​ผิด​ที่​พวก​เรา​ได้​รับ.
  ๒๖ บัดนี้, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เพื่อน​ทั้งหลาย​ของ​เรา, ใน​วิธี​นี้ เจ้า​จะ​พบ​ความ​โปรดปราน​ใน​สายตา​ของ​ผู้คน, จนกว่ากองทัพ​ของ​อิส​รา​เอลจะใหญ่​ยิ่ง​นัก.
  ๒๗ และ​เรา​จะ​ทำให้​ใจ​ของ​ผู้คน​อ่อน​ลง, ดัง​ที่​เรา​ทำ​กับ​ใจของฟาโรห์, เป็น​ครั้ง​คราว, จนกว่า​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​เอ็ลเด​อร์ของ​เรา, ผู้​ที่​เรา​กำหนด​ไว้, จะ​มี​เวลา​รวม​กำลัง​ของ​ครัวเรือน​เรา,
  ๒๘ และ​จะ​ส่ง​บุรุษ​ผู้​มีปัญญา, ไป​ทำ​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​ไว้​ให้​สำเร็จ​เกี่ยว​กับ​การซื้อ​ที่ดิน​ทั้งหมด​ใน​เทศ​มณฑล​แจ๊คสัน​เท่า​ที่​จะ​ซื้อ​ได้, และ​ใน​เทศ​มณฑล​ใกล้​เคียง​โดย​รอบ.
  ๒๙ เพราะ​เป็นความ​ประสงค์​ของ​เรา​ที่​จะ​ซื้อ​ที่ดิน​เหล่า​นี้; และ​หลังจาก​ซื้อ​แล้ว​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​เรา​จะ​เข้า​ครอบครอง ตาม​กฎ​แห่ง​การ​อุทิศถวาย​ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้.
  ๓๐ และ​หลังจาก​ซื้อ​ที่ดิน​เหล่า​นี้​แล้ว, เรา​จะ​ถือว่ากองทัพ​ของ​อิส​รา​เอลไม่มีความ​ผิด​ใน​การ​เข้าไป​ครอบครอง​แผ่นดิน​ของ​พวก​เขา​เอง, ซึ่ง​พวก​เขา​ซื้อ​มา​ก่อน​หน้า​นี้​ด้วย​เงินตรา​ของ​ตน, และ​ใน​การ​ทำลาย​ล้าง​หอ​สูง​ของ​ศัตรู​เรา​ที่​อาจ​โจมตี​พวก​เขา​อยู่, และ​ทำให้​ยาม​ของ​พวก​เขา​กระจัดกระจาย, และแก้แค้น​ศัตรู​ของ​เรา​ให้​แก่​เรา​จนถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่​สี่​ของ​พวก​เขา​ที่​ชัง​เรา.
  ๓๑ แต่​ก่อน​อื่น​ให้​กองทัพ​ของ​เรา​ทวี​ความ​เกรียงไกร​ยิ่ง​ขึ้น​ไป​อีก, และ​พึง​ชำระ​มัน​ให้บริสุทธิ์​ต่อหน้า​เรา, เพื่อ​มัน​จะ​เฉิดฉัน​ดัง​ดวง​อาทิตย์, และ​กระจ่าง​ดัง​ดวงจันทร์, และ​เพื่อ​ธง​ทิว​ของ​นาง​จะ​น่า​สะพรึงกลัว​ต่อ​ประชาชาติ​ทั้งปวง;
  ๓๒ เพื่อ​บรรดา​อาณาจักร​ของ​โลก​นี้​จะ​จำนน​ที่​จะ​ยอม​รับ​ว่า​โดย​แท้​แล้ว​อาณาจักร​ของ​ไซ​อัน​คืออาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​และ​พระ​คริสต์​ของ​พระองค์; ฉะนั้น, ให้​เรา​ทั้งหลาย​ขึ้น​อยู่กับ​กฎ​ของ​นาง.
  ๓๓ ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เรา​เห็น​สมควร​ว่า​เอ็ลเด​อร์พวก​แรก​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ประสาทพร​ของ​พวก​เขา​จาก​เบื้องบน​ใน​บ้าน​ของ​เรา, ซึ่ง​เรา​บัญชา​ให้​สร้าง​แด่​นาม​เรา​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​เคิร์ท​แลนด์.
  ๓๔ และ​ให้​บัญญัติ​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้​เกี่ยว​กับ​ไซ​อัน​และกฎ​ของ​นาง​นำ​ไป​ปฏิบัติ​และ​เกิดสัมฤทธิผล, หลังจาก​การ​ไถ่​ของ​นาง.
  ๓๕ มี​วัน​แห่ง​การเรียก​มา​แล้ว, แต่​เวลา​มา​ถึง​สำหรับ​วัน​แห่ง​การ​เลือก; และ​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มี​ค่าควร​ได้​รับ​เลือก.
  ๓๖ และ​จะ​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับเลือก​เป็น​ที่​ประจักษ์​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, โดย​เสียง​ของ​พระ​วิญญาณ; และ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้บริสุทธิ์;
  ๓๗ และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ทำ​ตาม​คำแนะนำ​ซึ่ง​พวก​เขา​ได้​รับ, หลังจาก​นั้น​หลาย​วัน​พวก​เขา​จะ​มี​อำนาจ​ทำ​สิ่ง​ทั้งปวง​เกี่ยว​กับ​ไซ​อัน​ให้​สำเร็จ.
  ๓๘ และ​อนึ่ง​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​วิงวอน​ขอ​สันติภาพ, ไม่​เพียง​จาก​ผู้คน​ที่​ทุบตี​เจ้า, แต่​จาก​ผู้คน​ทั้งปวง​ด้วย;
  ๓๙ และ​ชู​ธงสัญญาณ​แห่งสันติภาพ, และ​ออก​ประกาศ​แห่ง​สันติภาพ​ไป​ถึง​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก;
  ๔๐ และ​ยื่น​ข้อ​เสนอ​เพื่อ​สันติภาพ​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ทุบตี​เจ้า, ตาม​เสียง​ของ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​อยู่​ใน​เจ้า, และ​สิ่งทั้งปวง​จะ​ร่วม​กัน​ส่ง​ผล​เพื่อ​ความ​ดี​ของ​เจ้า.
  ๔๑ ฉะนั้น, จง​ซื่อสัตย์; และ​ดูเถิด, และ​ดู​สิ, เรา​อยู่กับ​เจ้า​แม้​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.