พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๑๕
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​ฟาร์เวสท์, รัฐ​มิ​สซูรี, วัน​ที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๘, โดย​ทำให้​ทราบ​ถึง​พระ​ประสงค์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เกี่ยว​กับ​การ​เสริม​สร้าง​สถาน​ที่​นั้น​และ​พระ​นิเวศน์​ของ​พระเจ้า (History of the Church, 3:23–25). การ​เปิดเผย​นี้​ทรง​มี​ถึง​เจ้าหน้าที่​ควบคุม​ของ​ศาสนจักร.
๑–๔, พระเจ้า​ทรง​ตั้ง​ชื่อ​ศาสนจักร​ของ​พระองค์​ว่า ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุค​สุดท้าย; ๕–๖, ไซ​อัน​และ​ส​เต​ค​ของ​นาง​เป็น​สถาน​ที่​คุ้ม​ภัย​และ​พักพิง​สำหรับ​วิ​สุทธิ​ชน; ๗–๑๖, วิ​สุทธิ​ชน​ได้​รับ​พระ​บัญชา​ให้​สร้าง​พระ​นิเวศน์​ของ​พระเจ้า​ที่​ฟาร์เวสท์; ๑๗–๑๙, โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ถือ​กุญแจ​ของ​อาณาจักร​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​บน​แผ่นดิน​โลก.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​กับ​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริกดัน​ด้วย, และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ไฮรัม ส​มิ​ด้วย, และ​ที่​ปรึกษา​ของ​เจ้า​ซึ่ง​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ กำหนด​และ​จะ​กำหนด​ต่อ​ไป​ใน​ภายหน้า;
  ๒ และ​กับ​เจ้า​ด้วย, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ, และ​ที่​ปรึกษา​ของ​เขา;
  ๓ และ​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ที่​ซื่อสัตย์​ของ​เรา​ด้วย ผู้​เป็น​ของ​สภา​สูง​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา​ใน​ไซ​อัน, เพราะ​จะ​เรียก​สภา​ดัง​กล่าว​เช่น​นี้, และ​กับ​เอ็ลเด​อร์และ​ผู้คน​ทั้งปวง​ของ​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุค​สุดท้าย​ของ​เรา, ที่​กระจาย​กัน​อยู่​ทั่วไป​ทุกแห่ง​หน​ใน​โลก;
  ๔ เพราะ​จะ​เรียกศาสนจักร​ของ​เรา​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย​ดังนี้, แม้​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุคสุดท้าย.
  ๕ ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ทุก​คน: จง​ลุกขึ้น​และ​ฉาย​ส่อง​ออก​ไป, เพื่อ​แสงสว่าง​ของ​เจ้า​จะ​เป็นธง​ให้​ประชาชาติ;
  ๖ และ​เพื่อ​การรวบรวม​บน​แผ่นดิน​แห่ง​ไซอัน, และ​บน​ส​เต​​ของ​นาง, จะ​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​การ​คุ้ม​ภัย, และ​เพื่อ​เป็น​ที่พักพิง​จาก​พายุ, และ​จาก​พระ​พิโรธ​เมื่อ​จะ​เท​ลงมา​โดย​มิได้​เจือจาง​บน​ทั้ง​ผืน​แผ่นดิน​โลก.
  ๗ ให้​เมือง, ฟาร์เวสท์, เป็น​แผ่นดิน​ศักดิ์สิทธิ์​และ​อุทิศ​ถวาย​แด่​เรา; และ​จะ​เรียก​ว่า​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด, เพราะ​ผืน​ดิน​ซึ่ง​บน​นั้น​เจ้า​ยืน​อยู่ศักดิ์สิทธิ์.
  ๘ ฉะนั้น, เรา​บัญชา​เจ้า​ให้สร้าง​นิเวศน์​แด่​เรา, เพื่อ​การ​รวม​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​เรา, เพื่อ​พวก​เขา​จะนมัสการ​เรา.
  ๙ และ​ให้​มี​การ​เริ่ม​ต้น​งาน​นี้, และ​รากฐาน, และ​การเต​รี​ยม​งาน, ใน​ฤดู​ร้อน​ที่​จะ​มา​ถึง;
  ๑๐ และ​ให้การ​เริ่ม​ต้น​กระทำ​ขึ้น​ใน​วัน​ที่​สี่​กรกฎาคม​หน้า; และ​นับ​จาก​เวลา​นั้น​ไป​ให้​ผู้คน​ของ​เรา​ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​เพื่อ​สร้าง​นิเวศน์​แด่​นาม​ของ​เรา;
  ๑๑ และ​ปีหนึ่ง​จาก​วัน​นี้​ให้​พวก​เขา​เริ่ม​การ​วาง​รากฐานนิเวศน์​ของ​เรา​อีก​ครั้ง.
  ๑๒ ดังนั้น​นับ​จาก​เวลา​นั้น​ไป​ให้​พวก​เขา​ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​จนกว่า​จะ​เสร็จ, จาก​ศิลา​มุม​เอก​ของ​นิเวศน์​นั้น​จนถึง​ยอด​ของ​นิเวศน์​นั้น, จนกว่า​จะ​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ค้าง​คา​หา​เสร็จ​ไม่.
  ๑๓ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, อย่า​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, ไม่​ทั้ง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์, ไม่​ทั้ง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ไฮรัม, เป็น​หนี้​อีก​ใน​การ​สร้าง​นิเวศน์​แด่​นาม​ของ​เรา;
  ๑๔ แต่​ให้​สร้าง​นิเวศน์​แด่​นาม​ของ​เรา​ตามแบบ​ซึ่ง​เรา​จะ​แสดง​แก่​พวก​เขา.
  ๑๕ และ​หาก​ผู้คน​ของ​เรา​มิได้​สร้าง​นิเวศน์​นั้น​ตาม​แบบ​ซึ่ง​เรา​จะ​แสดง​แก่​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​ของ​พวก​เขา, เรา​จะ​ไม่​ยอม​รับ​นิเวศน์​นั้น​จาก​มือ​พวก​เขา.
  ๑๖ แต่​หาก​ผู้คน​ของ​เรา​สร้าง​นิเวศน์​นั้น​ตาม​แบบ​ซึ่ง​เรา​จะ​แสดง​แก่​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​ของ​พวก​เขา, แม้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ และ​ที่​ปรึกษา​ของ​เขา, เรา​ก็​จะ​ยอม​รับ​นิเวศน์​นั้น​จาก​มือ​ผู้คน​ของ​เรา.
  ๑๗ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เป็นความ​ประสงค์​ของ​เรา​ว่า​จะ​เสริม​สร้าง​เมือง​แห่ง​ฟาร์เว​สท์อย่าง​รวดเร็ว​โดย​การ​รวม​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​เรา;
  ๑๘ และ​ว่า​สถาน​ที่​อื่นๆ ควร​กำหนด​ให้​เป็น​ส​เต​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ​ด้วย, ดัง​ที่​จะ​แสดง​สถาน​ที่​เหล่า​นั้น​ให้​ประจักษ์​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, เป็น​ครั้ง​คราว.
  ๑๙ เพราะ​ดูเถิด, เรา​จะ​อยู่​กับ​เขา, และ​เรา​จะ​ชำระ​เขา​ให้​บริสุทธิ์​ต่อหน้า​ผู้คน; เพราะ​แก่​เขา​เรา​ให้กุญแจ​ของ​อาณาจักร​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​นี้. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.