พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๓๒
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​นอวู, รัฐ​อิลลิน​อยส์ ซึ่ง​บันทึก​ไว้​เมื่อ​วัน​ที่ ๑๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๔๓, เกี่ยว​กับ​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ, รวม​ทั้ง​นิรันดร​ของ​พัน​ธ​สัญญา​การ​แต่งงาน, และ​การ​มี​ภรรยา​หลาย​คน​ด้วย (History of the Church, 5:501–507). แม้​ว่าการ​เปิดเผย​นี้​บันทึก​ไว้​ใน​ปี ๑๘๔๓, แต่​ก็​เป็น​ที่​ประจักษ์​ชัด​จาก​บันทึก​ทาง​ประวัติศาสตร์​ว่า​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ทราบ​ถึง​หลัก​คำ​สอน​และ​หลัก​ธรรม​ที่​อยู่​ใน​การ​เปิดเผย​นี้​มา​ตั้งแต่​ปี ๑๘๓๑.
๑–๖, ความ​สูงส่ง​ได้​มา​โดย​ผ่าน​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ; ๗–๑๔, พระองค์​ทรง​อธิบาย​ถึง​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ของ​พัน​ธ​สัญญา​นั้น; ๑๕–๒๐, การ​แต่งงาน​ซี​เลสเชีย​ลและ​ความ​ต่อ​เนื่อง​ของ​หน่วย​ครอบครัว​ทำให้​มนุษย์​สามารถ​เป็น​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้; ๒๑–๒๕, วิถี​ทาง​คับแคบ​และ​แคบ​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​ทั้งหลาย​อันเป็นนิรันดร์; ๒๖–๒๗, พระองค์​ประทาน​กฎ​ไว้​เกี่ยว​กับ​การ​ลบหลู่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์; ๒๘–๓๙, คำ​สัญญา​ต่างๆ ถึง​การ​เพิ่มพูน​นิรันดร์และ​ความ​สูงส่ง​ทำ​ไว้​กับ​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์​และ​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​ทุก​ยุค​สมัย; ๔๐–๔๗, พระองค์​ประทาน​อำนาจ​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ใน​การ​ผูก​และ​ผนึก​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก​และ​ใน​สวรรค์; ๔๘–๕๐, พระเจ้า​ทรง​ผนึก​ความ​สูงส่ง​ของ​ท่าน​บน​ท่าน; ๕๑–๕๗, เอ็มมา ส​มิ​ธ ได้​รับคำ​แนะนำ​ให้​ซื่อสัตย์​และ​แน่วแน่; ๕๘–๖๖, อธิบาย​ถึง​กฎ​ที่​ควบคุม​เรื่อง​การ​มี​ภรรยา​หลาย​คน.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​กับ​เจ้า ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, ว่า​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ขอ​จาก​มือ​เรา​เพื่อ​รู้​และ​เข้าใจ​ว่า​เรา, พระเจ้า, รับรอง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา อับ​ราฮัม, อิสอัค, และ​ยา​โค​บอ​ย่าง​ไร, และ​โมเสส, ดา​วิด​และ​ซา​โลม​อ​น​ด้วย, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, เกี่ยว​กับ​หลัก​ธรรม​และ​หลัก​คำ​สอน​เรื่อง​การ​ที่​พวก​เขา​มีภรรยา​และ​อนุภรรยา​หลาย​คน—
  ๒ ดูเถิด, และ​ดู​สิ, เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​จะ​ตอบ​เจ้า​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้.
  ๓ ฉะนั้น, เตรียม​ใจ​ของ​เจ้าที่​จะ​รับ​และ​เชื่อฟัง​คำ​แนะนำ​ซึ่ง​เรา​กำลัง​จะ​ให้​แก่​เจ้า; เพราะ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ที่​มี​กฎ​นี้​เปิดเผย​แก่​พวก​เขา​จะ​ต้อง​เชื่อฟัง​กฎ​นั้น​นั้น.
  ๔ เพราะ​ดูเถิด, เรา​เปิดเผย​พัน​ธสัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ​แก่​เจ้า; และ​หาก​เจ้า​หา​ปฏิบัติ​ตาม​พัน​ธ​สัญญา​นั้น​ไม่, เมื่อ​เป็น​ดังนี้​เจ้า​ก็​จะอัปมงคล; เพราะ​ไม่​มี​ใคร​จะปฏิเสธ​พัน​ธ​สัญญา​นี้​และ​ได้​รับ​อนุญาต​ให้​เข้า​มา​ใน​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​ได้.
  ๕ เพราะ​คน​ทั้งปวง​ที่​ปรารถนา​รับพร​จาก​มือ​เรา​จะ​ปฏิบัติ​ตามกฎ​ซึ่ง​กำหนด​ไว้​สำหรับ​พร​นั้น, และ​เงื่อนไข​ใน​นั้น, ดัง​ที่​วาง​ไว้​นับ​แต่​ก่อน​การ​วาง​รากฐาน​ของ​โลก.
  ๖ และ​ดัง​ที่​เกี่ยว​กับ​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็นนิจ​นั้น, สิ่ง​นี้​สถาปนา​ไว้​เพื่อ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​รัศมีภาพ​ของ​เรา; และ​คน​ที่​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​ของ​รัศมี​ภาพ​นั้น​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​และ​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ, มิ​ฉะนั้น​เขา​จะ​อัปมงคล, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส.
  ๗ และ​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าเงื่อนไข​ของ​กฎ​นี้​คือ​สิ่ง​เหล่า​นี้: พัน​ธ​สัญญา, สัญญา, พันธะ, ข้อ​ผูกพัน, คำมั่น, คำ​ปฏิญาณ, การ​ปฏิบัติ, ความ​เกี่ยวดอง, สัมพันธภาพ, หรือ​ความ​คาด​หวัง​ทั้งปวง, ที่​มิได้​ทำ​และ​เข้า​สู่​และผนึก​โดย​พระ​วิญญาณศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​คำ​สัญญา, โดย​ผู้​ที่​รับ​การ​เจิม, ทั้ง​เพื่อ​กาล​เวลา​และ​เพื่อ​ชั่ว​นิรันดร​ด้วย​เช่น​กัน, และ​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​มาก​ที่สุด​ด้วย, โดย​การเปิดเผย​และ​บัญญัติ โดย​ผ่าน​สื่อ​กลาง​อัน​ได้แก่​ผู้​รับ​การ​เจิม​ของ​เรา, ผู้​ที่​เรา​กำหนด​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก​ให้​ถือ​อำนาจ​นี้ (และ​เรา​กำหนด​ไว้​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ให้​ถือ​อำนาจ​นี้​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย, และ​ไม่​มี​ใคร​เลย​เว้นแต่​คน​เดียว​เท่านั้น​บน​แผ่นดิน​โลก​ใน​เวลา​ใด​เวลา​หนึ่ง​ที่​ได้​รับ​การ​ประสาท​อำนาจ​นี้​และกุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้), ย่อม​ไม่​เกิด​ผล, ประสิทธิผล, หรือ​ผล​บังคับ​ใน​และ​หลัง​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​จาก​บรรดา​คน​ตาย; เพราะ​สัญญา​ทั้งปวง​ที่​มิได้​ทำ​ไว้​เพื่อ​เจตจำนง​นี้​สิ้นสุด​เมื่อ​มนุษย์​ตาย.
  ๘ ดูเถิด, บ้าน​ของ​เรา​เป็นบ้า​น​แห่ง​ระเบียบ, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส, และ​มิ​ใช่​บ้าน​แห่ง​ความ​สับสน.
  ๙ เรา​จะ​ยอม​รับ​จาก​เครื่อง​ถวายบูชา, ที่​มิได้​ถวาย​ใน​นาม​ของ​เรา​หรือ, พระเจ้า​ตรัส ?
  ๑๐ หรือ​จะ​รับ​จาก​มือ​เจ้า​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​มิได้กำหนด​หรือ ?
  ๑๑ และ​เรา​จะ​กำหนด​แก่​เจ้า​หรือ, พระเจ้า​ตรัส, เว้นแต่​จะ​เป็น​โดย​กฎ, แม้​ดัง​ที่​เรา​และ​พระ​บิดา​ของ​เรา แต่งตั้ง​ไว้​กับ​เจ้า, ก่อน​มี​โลก​ขึ้น​มา ?
  ๑๒ เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า; และ​เรา​ให้​บัญญัติ​นี้​แก่​เจ้า—ว่า​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​จะ​มาเฝ้า​พระ​บิดา​นอกจาก​โดย​เรา​หรือ​โดย​คำขอ​ง​เรา, ซึ่ง​เป็น​กฎ​ของ​เรา, พระเจ้า​ตรัส.
  ๑๓ และ​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก, ไม่​ว่า​แต่งตั้ง​จาก​มนุษย์, โดย​บัลลังก์, หรือ​มณฑล, หรือ​อำนาจ, หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​นาม​เป็น​ที่​รู้จัก, ไม่​ว่า​จะ​เป็น​สิ่ง​ใด​ก็ตาม, ซึ่ง​มิ​ใช่​โดย​เรา​หรือ​โดย​คำขอ​ง​เรา, พระเจ้า​ตรัส, จะ​ถูก​โค่น​ลง, และ​จะ​ไม่หลงเหลือ​อยู่​หลังจาก​มนุษย์​ตาย, ไม่​ทั้ง​ใน​หรือ​หลัง​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ตรัส.
  ๑๔ เพราะ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ยัง​อยู่​เป็น​เช่น​นั้น​โดย​เรา; และ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น​โดย​เรา​จะ​ถูก​ทำให้​สั่น​สะเทือน​และ​ถูก​ทำลาย.
  ๑๕ ฉะนั้น, หาก​ชายแต่ง​ภรรยา​ให้​ตน​ใน​โลก, และ​เขา​หา​ได้​แต่ง​กับ​นาง​โดย​เรา​หรือ​โดย​คำขอ​ง​เรา​ไม่, และ​เขา​ทำ​พัน​ธ​สัญญา​กับ​นาง​ตราบเท่า​ที่​เขา​อยู่​ใน​โลก​และ​นาง​กับ​เขา, พัน​ธ​สัญญา​และ​การ​แต่งงาน​ของ​คน​ทั้ง​สอง​ไม่​มี​ผล​บังคับ​เมื่อ​พวก​เขา​ตาย, และ​เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก; ฉะนั้น, คน​ทั้ง​สอง​จึง​ไม่​มี​กฎ​ใด​ผูก​ไว้​เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก.
  ๑๖ ฉะนั้น, เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก​พวก​เขา​จึง​ไม่​แต่งงาน​ทั้ง​ไม่​มี​ใคร​ยก​ให้แต่งงาน; แต่​ทรง​กำหนด​ไว้​เป็นเทพ​ใน​สวรรค์, ซึ่ง​เทพ​นั้น​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ที่​ปฏิบัติ, เพื่อ​ปฏิบัติ​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​คู่ควร​กับ​น้ำหนัก​อันเป็น​นิรันดร์แห่ง​รัศมี​ภาพ, และ​เกิน​กว่า, และ​มาก​ยิ่ง.
  ๑๗ เพราะ​เทพ​เหล่า​นี้​มิได้​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​เรา; ฉะนั้น, พวก​เขา​จะ​ขยาย​ไม่​ได้, แต่​คง​อยู่​แยก​กัน​และ​อยู่​ตามลำพัง, โดย​ปราศจาก​ความ​สูงส่ง, ใน​สภาพ​ที่​รอด​แล้ว​ของ​พวก​เขา, จนถึง​ชั่ว​นิรันดร; และ​นับ​แต่​นั้น​ไป​ไม่​เป็น​ผู้​เป็น​เจ้า, แต่​เป็น​เทพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป.
  ๑๘ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ชาย​แต่ง​กับ​ภรรยา, และ​ทำ​พัน​ธ​สัญญา​กับ​นาง​เพื่อ​กาล​เวลา​และ​เพื่อ​ชั่ว​นิรันดร, หาก​พัน​ธ​สัญญา​นั้น​มิได้​เป็น​โดย​เรา​หรือ​โดย​คำขอ​ง​เรา, ซึ่ง​เป็น​กฎ​ของ​เรา, และ​มิได้​ผนึก​ไว้​โดย​พระ​วิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​คำ​สัญญา, โดย​ผ่าน​เขา​ผู้​ที่​เรา​เจิม​และ​กำหนด​ไว้​สู่​อำนาจ​นี้, เมื่อ​เป็น​ดังนี้ พัน​ธ​สัญญา​นั้น​จะ​ไม่​มี​ผล​บังคับ​ทั้ง​ไม่​มี​ผล​เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก, เพราะ​พวก​เขา​มิได้​มา​รวม​กัน​โดย​เรา, พระเจ้า​ตรัส, ทั้ง​ไม่​โดย​คำขอ​ง​เรา; เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก​ก็​จะ​รับ​พัน​ธ​สัญญา​ที่​นั่น​ไม่​ได้, เพราะ​บรรดา​เทพ​และ​ผู้​เป็น​เจ้า​ถูก​กำหนด​ไว้​ที่​นั่น, ผู้​ที่​พวก​เขา​จะ​ผ่าน​ไม่​ได้; ฉะนั้น, พวก​เขา​จะ​สืบ​ทอด​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​ไม่​ได้; เพราะ​บ้าน​ของ​เรา​เป็นบ้า​น​แห่ง​ระเบียบ, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส.
  ๑๙ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ชาย​แต่ง​กับ​ภรรยา​โดย​คำขอ​ง​เรา, ซึ่ง​เป็น​กฎ​ของ​เรา, และ​โดย​พัน​ธ​สัญญาใหม่​และ​เป็น​นิจ, และผนึก​ไว้​กับ​พวก​เขา​โดย​พระ​วิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​คำสัญญา, โดย​เขา​ผู้​ที่​รับ​การ​เจิม, แก่​ผู้​ที่​เรา​กำหนด​อำนาจ​นี้​และกุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้​ให้; และ​จะ​กล่าว​แก่​พวก​เขา—เจ้า​จะ​ออก​มา​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก; และ​หาก​จะ​เกิด​ขึ้น​หลัง​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก, ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​หน​ต่อ​ไป; และ​จะ​สืบ​ทอดบัลลังก์, อาณาจักร, มล​ฑล, และ​อำนาจ, อำนาจ​การ​ปกครอง, ยอด​สูง​สุด​และ​ห้วง​ลึก​ทั้งปวง—เมื่อนั้น​จะ​มี​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่งชีวิต​ของ​พระ​เมษ​โปดก, ว่า​เขา​จะ​ไม่​กระทำ​ฆาตกรรม​ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง, และ​หาก​เจ้า​ปฏิบัติ​ตาม​พัน​ธ​สัญญา​ของ​เรา, และ​ไม่​กระทำ​ฆาตกรรม​ซึ่ง​โดย​การ​นั้น​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง, มัน​จะ​บังเกิด​กับ​พวก​เขา​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ให้​ไว้​แก่​พวก​เขา, ใน​กาล​เวลา, และ​ตราบ​ชั่ว​นิรันดร; และ​จะ​มี​ผล​บังคับ​เต็มที่​เมื่อ​พวก​เขา​ไป​จาก​โลก; และ​พวก​เขา​จะ​ผ่าน​เหล่า​เทพ, และ​บรรดา​ผู้​เป็น​เจ้า, ซึ่ง​กำหนด​ไว้​ให้​อยู่​ที่​นั่น, ไป​สู่​ความสูงส่ง​และ​รัศมี​ภาพ​ของ​พวก​เขา​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง, ดัง​ที่​ผนึก​ไว้​บน​ศีรษะ​พวก​เขา, ซึ่ง​รัศมี​ภาพ​นี้​จะ​เป็นความ​สมบูรณ์​และ​ความ​ต่อ​เนื่อง​ของ​พงศ์พันธุ์​ทั้งหลาย​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป.
  ๒๐ เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​เป็น​ผู้​เป็น​เจ้า, เพราะ​พวก​เขา​ไม่​มี​ที่​สิ้นสุด; ฉะนั้น พวก​เขา​จะ​ดำรง​อยู่​จาก​ความ​เป็น​นิจ​ถึง​ความ​เป็น​นิจ, เพราะ​พวก​เขา​ดำเนิน​ต่อ​เนื่อง​ไป; เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​อยู่​เหนือ​สิ่ง​ทั้งปวง, เพราะ​สิ่ง​ทั้งปวง​ขึ้น​อยู่​กับ​พวก​เขา. เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​เป็น​ผู้​เป็นเจ้า, เพราะ​พวก​เขา​มี​อำนาจทั้งปวง, และ​เหล่า​เทพ​ขึ้น​อยู่​กับ​พวก​เขา.
  ๒๑ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เว้นแต่​เจ้า​จะ​ปฏิบัติ​ตามกฎ​ของ​เรา เจ้า​จะ​บรรลุ​ถึง​รัศมี​ภาพ​นี้​ไม่​ได้.
  ๒๒ เพราะคับแคบ​คือ​ประตู, และ​แคบ​คือทาง​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​สูงส่ง​และ​ความ​ต่อ​เนื่อง​ของ​บรรดาชีวิต, และ​มี​น้อย​คน​ที่​พบ, เพราะ​เจ้า​หา​รับ​เรา​ไม่​ใน​โลก​ทั้ง​เจ้า​หา​รู้จัก​เรา​ไม่.
  ๒๓ แต่​หาก​เจ้า​รับ​เรา​ใน​โลก, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​เจ้า​จะ​รู้จัก​เรา, และ​จะ​ได้​รับ​ความ​สูงส่ง​ของ​เจ้า; เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่ที่ไหน​เจ้า​ก็​จะ​อยู่​ด้วย.
  ๒๔ นี่​คือ​บรรดาชีวิตนิรันดร์—ที่​จะ​รู้จัก​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ปรีชา​ญาณ​และ​เที่ยงแท้​พระองค์​เดียว, และ​พระ​เยซู​คริสต์, ผู้​ที่​พระองค์​ทรงส่ง​มา. เรา​คือ​ผู้​นั้น. ฉะนั้น, เจ้า​จง​รับ​กฎ​ของ​เรา.
  ๒๕ กว้างขวาง​คือ​ประตู, และ​กว้าง​คือ​ทาง​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย​ทั้งหลาย; และ​มีค​น​เป็นอันมาก​ที่​ไป​ทาง​นั้น, เพราะ​พวก​เขา​หารับ​เรา​ไม่, ทั้ง​พวก​เขา​มิได้​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​เรา.
  ๒๖ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ชาย​แต่ง​กับ​ภรรยา​ตาม​คำขอ​ง​เรา, และ​คน​ทั้ง​สอง​ได้​รับ​การ​ผนึก​โดย​พระ​วิญญาณศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​คำ​สัญญา, ตาม​ข้อกำหนด​ของ​เรา, และ​เขา​หรือ​นาง​จะ​กระทำ​บาป​หรือ​การ​ล่วง​ละเมิด​ใด​แห่ง​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม, และ​การ​ลบหลู่​นานัปการ, และ​หาก​คน​ทั้ง​สอง​ไม่กระทำ​ฆาตกรรม​ซึ่ง​โดย​การ​นั้น​พวก​เขา​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง, ทว่า​พวก​เขา​จะ​ยัง​ออก​มา​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก, และ​เข้า​สู่​ความ​สูงส่ง​ของ​พวก​เขา; แต่​พวก​เขา​จะ​ถูก​ทำลาย​ใน​เนื้อ​หนัง, และ​จะ​ถูกส่ง​ไป​รับ​ความ​ทุกข์​ทรมาน​จาก​ซาตาน​จนถึง​วัน​แห่ง​การ​ไถ่, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส.
  ๒๗ การลบหลู่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​จะ​ไม่​ได้รับ​การ​ให้อภัย​ใน​โลก​หรือ​เมื่อ​ไป​จาก​โลก​แล้ว, คือ​ใน​การ​ที่​เจ้า​กระทำ​ฆาตกรรม​ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​เจ้า​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง, และ​เห็น​ชอบ​กับ​ความ​ตาย​ของ​เรา, หลังจาก​เจ้า​ได้​รับ​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ​ของ​เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส; และ​คน​ที่​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​นี้​จะ​ไม่​มี​ทาง​เข้า​สู่​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​ได้, แต่​จะอัปมงคล, พระเจ้า​ตรัส.
  ๒๘ เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​จะ​ให้​กฎ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​เรา​แก่​เจ้า, ดัง​ที่​เรา​และ​พระ​บิดา​ของ​เรา​แต่งตั้ง​ไว้​ก่อน​มี​โลก​ขึ้น​มา.
  ๒๙ อับ​ราฮัม​ได้​รับ​สิ่ง​ทั้งปวง, ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เขา​ได้​รับ, โดย​การ​เปิดเผย​และ​บัญญัติ, โดย​คำขอ​ง​เรา, พระเจ้า​ตรัส, และ​เข้า​สู่​ความ​สูงส่ง​ของ​เขา​และ​นั่ง​บน​บัลลังก์​ของ​เขา.
  ๓๐ อับ​รา​ฮัมได้​รับสัญญา​เกี่ยว​กับ​พงศ์พันธุ์​ของ​เขา, และ​เกี่ยว​กับ​เลือดเนื้อเชื้อไข​ของ​เขา—จากเอว​ของ​ผู้​นั้น​ที่​เจ้า​เกิด​มา, กล่าว​คือ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ—ซึ่ง​ต้อง​ดำเนิน​ต่อ​ไป​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​อยู่​ใน​โลก; และ​ดัง​ที่​เกี่ยว​กับ​อับ​รา​ฮัมและ​พงศ์พันธุ์​ของ​เขา, เมื่อ​ไป​จาก​โลก​แล้ว​พวก​เขา​จะ​ดำเนิน​ต่อ​ไป; ทั้ง​ใน​โลก​และ​เมื่อ​ไป​จาก​โลก​แล้ว​พวก​เขา​จะ​ดำเนิน​ต่อ​ไป​นับ​ไม่​ถ้วน​ดัง​ดวงดาว; หรือ, หาก​เจ้า​จะ​นับ​ทราย​บน​ฝั่ง​ทะเล​ก็​เหลือวิสัย​ที่​เจ้า​จะ​นับ​ได้.
  ๓๑ สัญญา​นี้​เป็น​ของ​เจ้า​เช่น​กัน, เพราะ​เจ้า​เป็น​ของ​อับราฮัม, และ​สัญญา​ทำ​ไว้​กับ​อับ​ราฮัม; และ​โดย​กฎ​นี้​จึง​มีค​วาม​ต่อ​เนื่อง​ใน​งาน​ของ​พระ​บิดา​แห่ง​เรา, ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​พระองค์​ทรง​ทำให้​พระองค์​เอง​จำเริญ​ด้วย​พระ​สิริ.
  ๓๒ ฉะนั้น, เจ้า​จง​ไป, และ​ทำงาน​ของ​อับ​ราฮัม; เจ้า​จง​เข้า​มา​ใน​กฎ​ของ​เรา​และ​เรา​จะ​ช่วย​เจ้า​ให้​รอด.
  ๓๓ แต่​หาก​เจ้า​หา​ได้​เข้า​มา​ใน​กฎ​ของ​เรา​ไม่ เจ้า​จะ​รับ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา​แห่ง​เรา​ไม่​ได้, ซึ่ง​พระองค์​ทรง​ทำ​กับ​อับ​ราฮัม.
  ๓๔ พระผู้เป็นเจ้า​ทรงบัญชา​อับ​ราฮัม, และ​ซาราห์​มอบ​ฮาการ์​แก่อับ​รา​ฮัมเป็น​ภรรยา. และ​เหตุ​ใด​นาง​จึง​ทำ​สิ่ง​นี้​เล่า ? เพราะ​นี่​เป็น​กฎ; และ​จาก​ฮา​การ์เกิดผู้คน​มากมาย. ฉะนั้น, สิ่ง​นี้​ทำให้​สัญญา​เกิดสัมฤทธิผล, ท่ามกลาง​สิ่ง​อื่นๆ.
  ๓๕ ฉะนั้น, อับ​รา​ฮัมอยู่​ภาย​ใต้​การก​ล่า​ว​โทษ​หรือ ? ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ไม่​เลย; เพราะ​เรา, พระเจ้า, บัญชา​เรื่อง​นี้​ไว้.
  ๓๖ อับ​รา​ฮัมได้​รับบัญชา​ให้​ถวาย​บุตร​ของ​เขา อิสอัค; กระนั้น​ก็ตาม, มี​เขียน​ไว้: เจ้า​จะ​ไม่ฆ่า. อย่างไรก็ดี, อับ​รา​ฮัมมิได้​ปฏิเสธ, และ​จึง​ถือ​เป็นความชอบธรรม​แก่​เขา.
  ๓๗ อับ​รา​ฮัมรับอนุภรรยา, และ​พวก​นาง​คลอด​บุตร​ให้​เขา; และ​เรื่อง​นี้​ถือ​เป็นความ​ชอบธรรม​แก่​เขา, เพราะ​มี​พระ​บัญชา​ให้​มอบ​คน​เหล่า​นั้น​แก่​เขา, และ​เขา​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​เรา; ดัง​อิส​อัคด้วยและ​ยา​โค​มิ​ได้​ทำ​สิ่ง​อื่น​ใด​นอกจาก​สิ่ง​ซึ่ง​พวก​เขา​ได้​รับ​บัญชา; และ​เพราะ​พวก​เขา​มิได้​ทำ​สิ่ง​อื่น​ใด​นอกจาก​สิ่ง​ซึ่ง​พวก​เขา​ได้​รับ​บัญชา, พวก​เขา​จึง​เข้า​สู่​ความสูงส่ง​ของ​พวก​เขา, ตาม​คำ​สัญญา​ทั้งหลาย, และ​นั่ง​บน​บัลลังก์, และ​มิได้​เป็น​เหล่า​เทพ​แต่​เป็น​ผู้​เป็น​เจ้า.
  ๓๘ ดาวิด​รับ​ภรรยา​และ​อนุภรรยา​หลายคน​ด้วย, และ​ซา​โลม​อ​น​และ​โมเสส​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ด้วย, ดัง​ผู้​รับ​ใช้​คน​อื่นๆ ของ​เรา​หลาย​คน​ด้วย, นับ​ตั้งแต่​เริ่ม​ต้น​การ​สร้าง​จนถึง​เวลา​นี้; และ​พวก​เขา​มิได้​ทำบาป​อะไร​นอกจาก​ใน​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​พวก​เขา​หา​ได้​รับ​จาก​เรา​ไม่.
  ๓๙ เรามอบ​ภรรยา​และ​อนุภรรยา​ให้​ดา​วิด, โดย​มือ​ของ​นาธัน, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, และ​คน​อื่นๆ จาก​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์ ผู้​มีกุญแจ​ของ​อำนาจ​นี้; และ​ไม่​มี​อะไร​ใน​สิ่ง​เหล่า​นี้​ที่​เขา​ได้​ทำบาป​ต่อ​เรา เว้นแต่​ใน​กรณี​ของ​อุ​รีอาห์​และ​ภรรยา​ของ​เขา; และ, ฉะนั้น​เขา​จึง​ตก​จาก​ความ​สูงส่ง​ของ​เขา, และ​ได้​รับ​ส่วน​ของ​เขา; และ​เขา​จะ​ไม่​ได้​สืบ​ทอด​คน​เหล่า​นั้น​เมื่อ​ไป​จาก​โลก​แล้ว, เพราะ​เรามอบ​พวก​เขา​ให้​อีก​คน​หนึ่ง, พระเจ้า​ตรัส.
  ๔๐ เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​เรา​ให้​แก่​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, หน้าที่​รับผิดชอบ, และฟื้นฟู​สิ่ง​ทั้งปวง. ขอ​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ประสงค์, และ​จะ​ให้​แก่​เจ้า​ตาม​คำขอ​ง​เรา.
  ๔๑ และ​เพราะ​เจ้า​ถาม​เกี่ยว​กับ​การ​ล่วงประเวณี, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ชาย​ได้​รับ​ภรรยา​ใน​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ, และ​หาก​นาง​อยู่​กับ​ชาย​อื่น, และ​เรา​มิได้​กำหนด​ไว้​ให้​นาง​โดย​การ​เจิม​อัน​ศักดิ์สิทธิ์, นาง​ก็​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​และ​จะ​ถูก​ทำลาย.
  ๔๒ หาก​นาง​หา​ได้​อยู่​ใน​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่​และ​เป็น​นิจ​ไม่, และ​นาง​อยู่​กับ​ชาย​อื่น, นาง​ก็​ประพฤติล่วงประเวณี.
  ๔๓ และ​หาก​สามี​ของ​นาง​อยู่​กับ​หญิง​อื่น, และ​เขา​อยู่​ภาย​ใต้​คำปฏิญาณ, เขา​ก็​ฝ่าฝืน​คำ​ปฏิญาณ​ของ​เขา​และ​ประพฤติ​ล่วงประเวณี.
  ๔๔ และ​หาก​นาง​มิได้​ประพฤติ​ล่วงประเวณี, แต่​เป็น​ผู้​บริสุทธิ์​และ​มิได้​ฝ่าฝืน​คำ​ปฏิญาณ​ของ​นาง, และ​นาง​รู้​สิ่ง​นี้, และ​เรา​เปิดเผย​แก่​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​เจ้า​จะ​มี​อำนาจ, โดย​อำนาจ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​เรา, ที่​จะ​รับ​นาง​และ​มอบ​นาง​ให้​คน​ที่​มิได้​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​แต่ซื่อสัตย์​ตลอด​มา; เพราะ​พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​เขา​เป็น​ผู้​ปกครอง​เหนือ​หลาย​สิ่ง.
  ๔๕ เพราะ​เรา​ประสาทกุญแจ​ทั้งหลาย​และ​อำนาจ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ไว้​แก่​เจ้า, ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​เราฟื้นฟู​สิ่ง​ทั้งปวง, และ​ทำให้​สิ่ง​ทั้งปวง​เป็น​ที่​รู้​แก่​เจ้า​ใน​เวลา​อัน​สมควร.
  ๔๖ และ​ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้าผนึก​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก​จะ​ผนึก​ไว้​ใน​สวรรค์; และ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ผูก​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก, ใน​นาม​ของ​เรา​และ​โดย​คำขอ​ง​เรา, พระเจ้า​ตรัส, สิ่ง​นั้น​จะ​ผูก​ไว้​เป็น​นิรันดร์ใน​สวรรค์; และ​บาป​ของ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้าปลด​บน​แผ่นดิน​โลก​จะ​ปลด​เป็น​นิรันดร์ใน​สวรรค์; และ​บาป​ของ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​คง​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก​จะ​คง​ไว้​ใน​สวรรค์.
  ๔๗ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว, ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ให้​พร​เรา​จะ​ให้​พร, และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​สาป​แช่ง เรา​จะ​สาปแช่ง, พระเจ้า​ตรัส; เพราะ​เรา, พระเจ้า, คือ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า.
  ๔๘ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, ว่า​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ให้​บน​แผ่นดิน​โลก, และ​แก่​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ให้​คน​หนึ่ง​คน​ใด​บน​แผ่นดิน​โลก, โดย​คำขอ​ง​เรา​และ​ตาม​กฎ​ของ​เรา, การ​ทำ​เช่น​นี้​จะ​ได้​รับ​การ​เยือน​ด้วย​พร​และ​มิ​ใช่​การ​สาป​แช่ง, และ​ด้วย​อำนาจ​ของ​เรา, พระเจ้า​ตรัส, และ​จะ​ปราศจาก​การก​ล่า​ว​โทษ​บน​แผ่นดิน​โลก​และ​ใน​สวรรค์.
  ๔๙ เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​แม้​จนถึง​การสิ้นสุด​ของ​โลก, และ​ตราบ​ชั่ว​นิรันดร; เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว เราผนึก​ความสูงส่ง​ของ​เจ้า​ไว้​กับ​เจ้า, และ​เตรียม​บัลลังก์​ไว้​ให้​เจ้า​ใน​อาณาจักร​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา, พร้อม​กับ​อับ​ราฮัม บิดา​ของ​เจ้า.
  ๕๐ ดูเถิด, เรา​เห็น​การเสียสละ​ทั้งหลาย​ของ​เจ้า, และ​จะ​ให้อภัย​บาป​ทั้งหมด​ของ​เจ้า; เรา​เห็น​การ​เสียสละ​ของ​เจ้า​ใน​การ​เชื่อฟัง​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บอก​เจ้า​ไว้. ฉะนั้น, จง​ไป​เถิด, และ​เรา​เตรียม​ทาง​สำหรับ​การ​หนี​ของ​เจ้า, ดัง​ที่​เรา​ยอมรับ​เครื่อง​ถวาย​บูชา​ของ​อับ​รา​ฮัมอัน​ได้แก่​บุตร​ของ​เขา อิสอัค.
  ๕๑ ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า: บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​สาว​ใช้​ของ​เรา, เอ็มมา ส​มิ​ธ, ภรรยา​ของ​เจ้า, ผู้​ที่​เรา​มอบ​แก่​เจ้า, ว่า​นาง​จง​ยับยั้ง​ตน​เอง​และ​ไม่​รับ​ส่วน​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​ให้​เจ้า​เสนอ​แก่​นาง; เพราะ​เรา​ทำ​สิ่ง​นั้น, พระเจ้า​ตรัส, เพื่อ​พิสูจน์​เจ้า​ทุก​คน, ดัง​ที่​เรา​พิสูจน์​อับ​ราฮัม, และ​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เรียก​ร้อง​เครื่อง​ถวาย​บูชา​จาก​มือ​เจ้า, โดย​พัน​ธ​สัญญา​และ​การ​เสียสละ.
  ๕๒ และ​ให้​สาว​ใช้​ของ​เรา, เอ็มมา ส​มิ, รับ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ที่​เรา​มอบ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, และ​ผู้​ที่​มี​พรหมจรรย์​และ​บริสุทธิ์​ต่อ​เรา; และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​บริสุทธิ์, และ​กล่าว​ไว้​ว่า​พวก​เขา​บริสุทธิ์, จะ​ถูก​ทำลาย, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส.
  ๕๓ เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​เจ้า​พึง​เชื่อฟัง​เสียง​ของ​เรา; และ​เรา​ให้​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ว่า​เรา​จะ​ทำให้​เขา​เป็น​ผู้​ปกครอง​เหนือ​หลาย​สิ่ง; เพราะ​เขาซื่อสัตย์​มา​แล้ว​ใน​ไม่​กี่​สิ่ง, และ​นับ​แต่​นี้​ไป​เรา​จะ​เสริม​ความ​เข้มแข็ง​ให้​เขา.
  ๕๔ และ​เรา​บัญชา​สาว​ใช้​ของ​เรา, เอ็มมา ส​มิ​ธ, ให้​อยู่​ต่อ​ไป​และ​แนบ​สนิท​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ, และ​หา​ใช่​ใคร​อื่น​ไม่. แต่​หาก​นาง​จะ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำ​บัญชา​นี้​นาง​จะ​ถูก​ทำลาย, พระเจ้า​ตรัส; เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​จะ​ทำลาย​นาง​หาก​นาง​หา​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​เรา​ไม่.
  ๕๕ แต่​หาก​นาง​จะ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำ​บัญชา​นี้, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ พึง​ทำ​สิ่ง​ทั้งปวง​ให้​นาง, แม้​ดัง​ที่​เขา​กล่าว​ไว้; และ​เรา​จะ​ให้​พร​เขา​และ​ทำให้​เขา​ขยาย​เผ่าพันธุ์​และ​ให้​แก่​เขา​ร้อยเท่า​ใน​โลก​นี้, ด้วย​เหล่า​บิดา​และ​มารดา, พี่น้อง​ชาย​และ​หญิง, บ้าน​และ​ที่ดิน, ภรรยา​และ​ลูก, และ​มงกุฎ​แห่ง​บรรดา​ชีวิตนิรันดร์​ใน​บรรดา​โลกนิรันดร์.
  ๕๖ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว, ให้​สาว​ใช้​ของ​เราให้อภัย​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ใน​ความ​ผิด​ของ​เขา; และ​เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​นาง​จะ​ได้​รับ​การ​ให้อภัย​ความ​ผิด​ของ​นาง, ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​นาง​ทำความ​ผิด​ต่อ​เรา; และ​เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, จะ​ให้​พร​นาง, และ​ทำให้​นาง​ขยาย​เผ่าพันธุ์, และ​ทำให้​ใจ​ของ​นาง​ชื่นชมยินดี.
  ๕๗ และ​อนึ่ง, เรา​กล่าว, อย่า​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ปล่อย​ทรัพย์สิน​ของ​เขา​ให้​หลุดมือ​ไป, เกลือก​ศัตรู​จะ​มา​ทำลาย​เขา; เพราะ​ซา​ตานหมายมั่น​จะ​ทำลาย; เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​เขา​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา; และ​ดูเถิด, และ​ดู​สิ, เรา​อยู่​กับ​เขา, ดัง​ที่​เรา​อยู่​กับ​อับ​ราฮัม, บิดา​ของ​เจ้า, แม้​จนถึง​ความสูงส่ง​และ​รัศมี​ภาพ​ของ​เขา.
  ๕๘ บัดนี้, เกี่ยว​กับ​กฎ​ของ​ฐานะปุโรหิต, มี​หลาย​สิ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​เรื่อง​นั้น.
  ๕๙ ตาม​จริง​แล้ว, หาก​ชาย​คน​หนึ่ง​จะ​ได้​รับ​เรียก​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา, ดัง​ที่​อา​โร​ได้​รับ​เรียก, โดย​เสียง​ของ​เรา​เอง, และ​โดย​สุรเสียง​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​ส่ง​เรา​มา, และ​เรา​ประสาท​เขา​ด้วยกุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​อำนาจ​แห่ง​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้, หาก​เขา​ทำ​สิ่ง​ใด​ใน​นาม​ของ​เรา, และ​ตาม​กฎ​ของ​เรา​และ​โดย​คำขอ​ง​เรา, เขา​จะ​ไม่​กระทำ​บาป, และ​เรา​จะ​รับรอง​เขา.
  ๖๐ ฉะนั้น, อย่า​ให้​ผู้​ใด​ว่ากล่าว​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ; เพราะ​เรา​จะ​รับรอง​เขา; เพราะ​เขา​จะ​ทำ​การ​เสียสละ​ซึ่ง​เรา​เรียก​ร้อง​จาก​มือ​เขา​สำหรับ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​เขา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ตรัส.
  ๖๑ และ​อนึ่ง, ดัง​ที่​เกี่ยว​กับ​กฎ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต—หาก​ชาย​ใด​ครอง​คู่​กับ​หญิงพรหมจารี​คน​หนึ่ง, และ​ปรารถนา​จะ​ครอง​คู่​กับ​อีก​คนหนึ่ง, และ​คน​แรก​ให้​ความ​ยินยอม​ของ​นาง, และ​หาก​เขา​ครอง​คู่​กับ​คน​ที่​สอง, และ​คน​ทั้ง​สอง​เป็น​หญิง​พรหมจารี, และ​มิได้​ให้​คำ​ปฏิญาณ​แก่​ชาย​อื่น​ไว้, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​เขา​ทำ​ถูก​ต้อง; เขา​จะ​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​ไม่​ได้​เพราะ​มอบ​ทั้ง​สอง​นาง​แก่​เขา​แล้ว; เพราะ​เขา​จะ​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​ไม่​ได้​กับ​คน​ที่​เป็น​ของ​เขา​และ​หา​ได้​เป็น​ของ​ใคร​อื่น​ไม่.
  ๖๒ และ​หาก​มี​หญิง​พรหมจารี​สิบ​คน​มอบ​ให้​แก่​เขา​โดย​กฎ​นี้, เขา​จะ​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​ไม่​ได้, เพราะ​พวก​นาง​เป็น​ของ​เขา, และ​มอบ​พวก​นาง​ให้​เขา; ฉะนั้น เขา​ทำ​ถูก​ต้อง.
  ๖๓ แต่​หาก​คน​หนึ่ง​หรือ​คน​ใด​ก็ตาม​ใน​หญิง​พรหมจารี​สิบ​คน, หลังจาก​นาง​ครอง​คู่​แล้ว, จะ​อยู่​กับ​ชาย​อื่น, นาง​ก็​ประพฤติ​ล่วงประเวณี, และ​จะ​ถูก​ทำลาย; เพราะ​มอบ​พวก​นาง​ให้​เขา​แล้ว​เพื่อ​ขยายเผ่าพันธุ์​และ​เพิ่มพูน​ให้​เต็ม​แผ่นดิน​โลก, ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา, และ​ทำให้​สัญญา​เกิด​สัมฤทธิผลซึ่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา​ประทาน​ไว้​ก่อน​การ​วาง​รากฐาน​ของ​โลก, และ​เพื่อ​ความ​สูงส่ง​ของ​พวก​นางใน​บรรดา​โลกนิรันดร์, เพื่อ​พวก​นาง​จะ​ให้​กำเนิด​จิต​วิญญาณ​ของ​มนุษย์; เพราะ​ใน​การ​นี้งาน​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ดำเนิน​ต่อ​ไป, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​รุ่งโรจน์.
  ๖๔ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ชาย​ใด​มี​ภรรยา, ผู้​ถือ​กุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​อำนาจ​นี้, และ​เขา​สอน​กฎ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ของ​เรา​แก่​นาง, ดัง​ที่​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​นาง​พึง​เชื่อ​และ​เกื้อกูล​เขา, มิ​ฉะนั้น นาง​จะ​ถูก​ทำลาย, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ตรัส; เพราะ​เรา​จะ​ทำลาย​นาง; เพราะ​เรา​จะ​ขยาย​นาม​ของ​เรา​กับ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น ผู้​ที่​รับ​และ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ของ​เรา.
  ๖๕ ฉะนั้น, สิ่ง​นี้​จะ​ถูก​ต้องตา​มก​ฎ​ใน​เรา, หาก​นาง​หา​รับ​กฎ​นี้​ไม่, ที่​เขา​จะ​รับ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เขา, จะ​ให้​เขา, เพราะ​นาง​มิได้​เชื่อ​และ​เกื้อกูล​เขา​ตาม​คำขอ​ง​เรา; และ​เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​นาง​จึง​กลาย​เป็น​ผู้​ล่วง​ละเมิด; และ​เขา​ได้​รับ​ยกเว้น​จาก​กฎ​ของ​ซาราห์, ผู้​เกื้อกูล​อับ​รา​ฮัมตาม​กฎ​เมื่อ​เรา​บัญชา​อับ​รา​ฮัมให้​นำ​เอา​ฮา​การ์มาเป็น​ภรรยา.
  ๖๖ และ​บัดนี้, ดัง​ที่​เกี่ยว​กับ​กฎ​นี้, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เรา​จะ​เปิดเผย​กับ​เจ้า​มาก​ขึ้น, ต่อ​ไป​ใน​ภายหลัง; ฉะนั้น, ให้​สิ่ง​นี้​เพียงพอ​เท่า​นี้​สำหรับ​ขณะ​นี้. ดูเถิด, เรา​เป็น​อัลฟาและ​โอ​เม​กา. เอ​เมน.