พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๓๖
พระ​คำ​และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า, ที่​ประทาน​ผ่าน​ประธาน​บ​ริคัม ยังก์ ที่​วิ​นเทอร์ ค​วอ​เต​อร์ส, ค่าย​ของ​อิส​ราเอล, โอ​มา​ฮา เนชั่น, บน​ฝั่ง​ตะวันตก​ของ​แม่น้ำ​มิ​สซูรี, ใกล้เคาน์ซิล บลัฟส์, รัฐ​ไอ​โอ​วา (Journal History of the Church, 14 Jan. 1847).
๑–๑๖, อธิบาย​วิธี​วาง​ระเบียบ​ค่าย​ของ​อิส​รา​เอลใน​การ​เดินทาง​ไป​ทาง​ตะวันตก; ๑๗–๒๗, วิ​สุทธิ​ชน​ได้​รับ​บัญชา​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​พระ​กิตติคุณ​หลาย​ข้อ; ๒๘–๓๓, วิ​สุทธิ​ชน​ควร​ร้องเพลง, เต้นรำ, สวด​อ้อนวอน, และ​เรียน​รู้​ปัญญา; ๓๔–๔๒, ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย​ถูก​สังหาร​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​และ​คน​ชั่ว​ร้าย​จะ​ได้​ถูก​กล่าวโทษ.
  ๑ พระ​คำ​และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​ค่าย​ของ​อิส​รา​เอลใน​การ​เดินทาง​ของ​พวก​เขา​ไป​ตะวันตก:
  ๒ ให้​ผู้คน​ทั้งปวง​ของ​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุคสุดท้าย, และ​คน​ที่​เดินทาง​กับ​พวก​เขา, วาง​ระเบียบ​เป็น​หมู่​เหล่า, พร้อม​ด้วย​พัน​ธ​สัญญา​และ​คำ​สัญญา​ที่​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​และ​กฎเกณฑ์​ทั้งปวง​ของ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​ทั้งหลาย.
  ๓ ให้​หมู่​เหล่า​วาง​ระเบียบ​ด้วย​ผู้​บังคับ​พล​หนึ่งร้อย, ผู้​บังคับ​พล​ห้า​สิบ, และ​ผู้​บังคับ​พล​สิบ, พร้อม​ด้วย​ประธาน​หนึ่ง​คน​และ​ที่​ปรึกษา​สอง​คน​ของ​เขา​เป็น​หัวหน้า​พวก​เขา, ภาย​ใต้​การ​กำกับ​ดูแล​ของอัครสาวก​สิบ​สอง.
  ๔ และ​นี่​จะ​เป็น​พัน​ธสัญญา​ของ​เรา​ทั้งหลาย—ว่า​เรา​จะ​ดำเนินชีวิต​ในศาสนพิธี​ทั้ง​ปวง​ของ​พระเจ้า.
  ๕ ให้​แต่ละ​หมู่​เหล่า​จัด​เตรียม​ให้​ตน​เอง​ด้วย​สัตว์​เทียม​เกวียน, เกวียน, สัมภาระ, เครื่อง​นุ่งห่ม​ทั้งปวง, และ​สิ่ง​จำเป็น​อื่นๆ สำหรับ​การ​เดินทาง, ที่​พวก​เขา​จะ​เตรียม​ได้.
  ๖ เมื่อ​วาง​ระเบียบ​หมู่​เหล่า​แล้ว​ให้​พวก​เขา​ไป​ด้วย​สุดกำลัง​ของ​พวก​เขา, เพื่อ​เตรียม​สำหรับ​คน​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​จะ​อยู่​ต่อ​ไป.
  ๗ ให้​แต่ละ​หมู่​เหล่า, พร้อม​ด้วย​ผู้​บังคับ​พล​และ​ประธาน​ของ​พวก​เขา, พิจารณา​ว่า​มี​กี่​คน​ที่​จะ​ไป​ได้​ใน​ฤดู​ใบไม้​ผลิ​หน้า; จาก​นั้น​ให้​เลือก​ชาย​ฉกรรจ์​และ​คน​ที่​เชี่ยวชาญ​จำนวน​มาก​พอ, เพื่อ​พาก​อง​เกวียน, เมล็ด​พืช, และ​เครื่องมือ​ทำ​การ​เกษตร, เพื่อ​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ใน​การเต​รี​ยม​ปลูก​พืช​ฤดู​ใบไม้​ผลิ.
  ๘ ให้​แต่ละ​หมู่​เหล่า​แบก​รับ​ส่วน​เท่า​กัน, ตาม​ส่วน​แบ่ง​ทรัพย์สิน​ของ​พวก​เขา, ใน​การ​รับ​คนจน, หญิงหม้าย, เด็ก​กำพร้าบิดา, และ​ครอบครัว​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​เข้า​กองทัพ, เพื่อ​เสียง​ร้องขอ​ง​หญิง​หม้าย​และ​เด็ก​กำพร้า​บิดา​จะ​ไม่​ขึ้น​มา​ถึง​พระ​กรรณ​ของ​พระเจ้า​ฟ้อง​ผู้คน​เหล่า​นี้.
  ๙ ให้​แต่ละ​หมู่​เหล่า​เตรียม​บ้าน, และ​ทุ่ง​ไว้​ปลูก​ธัญพืช, ไว้​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​จะ​อยู่​ต่อ​ไป​ใน​ฤดู​นี้; และ​นี่​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​ผู้คน​ของ​พระองค์.
  ๑๐ ให้​ชาย​ทุก​คนใช้​อิทธิพล​และ​ทรัพย์สิน​ทั้งปวง​ของ​เขา​เพื่อ​พา​ผู้คน​เหล่า​นี้​ออก​ไป​ยัง​สถาน​ที่​ซึ่ง​พระเจ้า​จะ​ทรง​ตั้ง​ส​เต​แห่ง​ไซ​อัน.
  ๑๑ และ​หาก​เจ้า​ทำ​การ​นี้​ด้วย​ใจ​บริสุทธิ์, ด้วย​สุด​ความ​ซื่อสัตย์, เจ้า​จะ​ได้​รับพร; เจ้า​จะ​ได้​รับ​พร​ใน​ฝูง​สัตว์​เลี้ยง​ของ​เจ้า, และ​ใน​ฝูง​สัตว์​ใหญ่​ของ​เจ้า, และ​ใน​ทุ่ง​ของ​เจ้า, และ​ใน​บ้าน​ของ​เจ้า, และ​ใน​ครอบครัว​ของ​เจ้า.
  ๑๒ ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอส​รา ที. เบ็นสัน และ​อี​แรสตัส ส​โนว์ จัดตั้ง​คน​หมู่​หนึ่ง.
  ๑๓ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ออ​ร์สัน แพรทท์ และ​วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ จัดตั้ง​คน​หมู่​หนึ่ง.
  ๑๔ นอกจาก​นี้, ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา อ​มา​สา ไลมัน และ​จอ​ร์จ เอ. ส​มิ​ธ จัดตั้ง​คน​หมู่​หนึ่ง.
  ๑๕ และ​กำหนด​ประธาน​ทั้งหลาย, และ​ผู้​บังคับ​พล​หนึ่ง​ร้อย, และ​ห้า​สิบ, และ​สิบ.
  ๑๖ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ทั้งหลาย​ของ​เรา​ที่​กำหนด​ไว้​ออก​ไป​สอน​เรื่อง​นี้, ความ​ประสงค์​ของ​เรา, ให้​วิ​สุทธิ​ชน, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​พร้อม​ไป​สู่​แผ่นดิน​แห่ง​สันติ​สุข.
  ๑๗ จง​ไป​ตาม​ทาง​ของ​เจ้า​และ​ทำ​ดัง​ที่​เรา​บอก​เจ้า, และ​อย่า​กลัว​ศัตรู​ของ​เจ้า; เพราะ​พวก​เขา​จะ​ไม่​มี​อำนาจ​หยุด​งาน​ของ​เรา.
  ๑๘ ไซ​อัน​จะ​ได้​รับ​การไถ่​ใน​เวลา​อัน​เหมาะสม​ของ​เรา​เอง.
  ๑๙ และ​หาก​มนุษย์​คน​ใด​หมายมั่น​จะ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง, และ​หา​ได้​แสวง​หา​คำแนะนำ​ของ​เรา​ไม่, เขา​จะ​ไม่​มี​อำนาจ, และ​ความ​โง่​เขลา​ของ​เขา​จะ​ถูก​แสดง​ให้​ประจักษ์.
  ๒๐ เจ้า​จง​แสวง​หา; และรักษา​คำมั่น​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ที่​เจ้า​มี​ต่อ​กัน; และ​อย่าโลภ​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ของ​พี่น้อง​เจ้า.
  ๒๑ จงรักษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ที่​จะ​ออก​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ไม่​สมควร, เพราะ​เรา​คือ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, แม้พระผู้เป็นเจ้า​ของ​บรรพบุรุษ​เจ้า, พระผู้เป็นเจ้า​ของ​อับ​รา​ฮัมและ​ของ​อิส​อัคและ​ของ​ยา​โค​บ.
  ๒๒ เรา​คือ​เขา​ผู้​นั้น​ที่​นำ​ลูก​หลาน​ของ​อิส​รา​เอ​ลออ​ก​จาก​แผ่นดิน​แห่ง​อียิปต์; และ​แขน​ของ​เรา​ยื่น​ออก​ไป​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย, เพื่อ​ช่วย​อิส​ราเอล ผู้คน​ของ​เรา​ให้รอด.
  ๒๓ เลิกขัดแย้ง​กัน; เลิก​พูดให้ร้าย​กัน.
  ๒๔ เลิก​เป็น​นักเลงสุรา; และ​ให้​ถ้อยคำ​ของ​เจ้า​โน้ม​ไป​ใน​ทาง​ที่​จะ​จรรโลงใจ​กัน.
  ๒๕ หาก​เจ้า​ขอยืม​จาก​เพื่อนบ้าน​เจ้า, เจ้า​จง​คืน​สิ่ง​ซึ่ง​เจ้าขอยืม; และ​หาก​เจ้า​คืนให้​ไม่​ได้ เมื่อ​เป็น​เช่น​นั้น​จง​ไป​บอก​เพื่อนบ้าน​ของ​เจ้า​ทันที, เกลือก​เขา​จะ​กล่าวโทษ​เจ้า.
  ๒๖ หาก​เจ้า​จะ​พบ​สิ่ง​ซึ่ง​เพื่อนบ้าน​เจ้า​ทำ​สูญหาย, เจ้า​จง​ค้น​หา​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​จนกว่า​เจ้า​จะ​มอบ​สิ่ง​นั้น​คืนให้​เขา.
  ๒๗ เจ้า​จง​ขยัน​หมั่นเพียร​ใน​การ​ปกปักรักษา​สิ่ง​ที่​เจ้า​มี​อยู่, เพื่อ​เจ้า​จะ​เป็น​ผู้พิทักษ์​ที่​มี​ปัญญา; เพราะ​มัน​เป็น​ของ​ประทาน​ได้​เปล่า​จาก​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​เจ้า​เป็น​ผู้​พิทักษ์​ของ​พระองค์.
  ๒๘ หาก​เจ้า​สุข​สำราญ, จง​สรรเสริญ​พระเจ้า​ด้วย​การร้องเพลง, ด้วย​ดนตรี, ด้วย​การ​เต้นรำ, และ​ด้วย​คำ​สวดอ้อนวอน​อันเป็น​การ​สรรเสริญ​และ​การ​น้อม​ขอบพระทัย.
  ๒๙ หาก​เจ้า​โศก​เศร้าเสียใจ, จง​เรียก​หา​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​การ​วิงวอน, เพื่อ​จิต​วิญญาณ​เจ้า​จะ​เกิดปีติ.
  ๓๐ อย่า​กลัว​ศัตรู​ของ​เจ้า, เพราะ​พวก​เขา​อยู่​ใน​มือ​เรา​และ​เรา​จะ​ทำ​กับ​พวก​เขา​ตามใจ​เรา.
  ๓๑ ผู้คน​ของ​เรา​ต้อง​รับ​การทดลอง​ใน​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​พร้อม​รับ​รัศมีภาพ​ที่​เรา​มี​ไว้​ให้​พวก​เขา, แม้​รัศมี​ภาพ​ของ​ไซ​อัน; และ​คน​ที่​จะ​ไม่​ทน​การ​ตีสอน​ก็​ไม่​คู่ควร​กับ​อาณาจักร​ของ​เรา.
  ๓๒ ให้​คน​เขลา​เรียน​รู้ปัญญา​โดย​การ​นอบน้อม​ถ่อมตน​และ​เรียก​หา​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เขา, เพื่อ​ดวงตา​เขา​จะ​ได้​เปิด​เพื่อ​เขา​จะ​มอง​เห็น, และ​หู​เขา​จะ​ได้​เปิด​เพื่อ​เขา​จะ​ได้ยิน;
  ๓๓ เพราะ​เรา​ส่ง​พระวิญญาณ​ของ​เรา​ออก​ไป​ใน​โลก​เพื่อให้​ความ​สว่าง​คน​นอบน้อม​และ​สำนึก​ผิด, และ​เพื่อ​การก​ล่า​ว​โทษ​คน​อาธรรม์.
  ๓๔ พี่น้อง​เจ้า​ปฏิเสธ​เจ้า​และ​ประจักษ์พยาน​ของ​เจ้า, แม้​ประชาชาติ​ที่​ไล่​เจ้า​ออกไป;
  ๓๕ และ​บัดนี้ วัน​แห่ง​ภัย​พิบัติ​ของ​พวก​เขา​จะ​มา​ถึง, แม้​วัน​เวลา​แห่ง​โทมนัส, เหมือน​หญิง​ที่​เจ็บ​ครรภ์; และ​โทมนัส​ของ​พวก​เขา​จะ​ใหญ่​หลวง​เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​กลับ​ใจ​โดย​เร็ว, แท้จริง​แล้ว, โดย​เร็ว​อย่าง​ยิ่ง.
  ๓๖ เพราะ​พวก​เขา​ฆ่า​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย, และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​ส่ง​ไป​หา​พวก​เขา; และ​พวก​เขา​ทำให้​เลือด​บริสุทธิ์​ต้อง​หลั่ง, ซึ่ง​ร้อง​จาก​พื้น​ดิน​ฟ้อง​พวก​เขา.
  ๓๗ ฉะนั้น, อย่า​ประหลาด​ใจ​ใน​เรื่อง​เหล่า​นี้, เพราะ​เจ้า​ยัง​ไม่บริสุทธิ์; เจ้า​ยัง​ทน​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​ไม่​ได้; แต่​เจ้า​จะ​มอง​เห็น​สิ่ง​นี้​หาก​เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​การ​รักษา​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ทั้งหมด​ที่​เราให้​เจ้า​ไว้, นับ​แต่​วัน​เวลา​ของ​อา​ดัมถึง​อับ​ราฮัม, นับ​แต่​อับ​รา​ฮัมถึง​โมเสส, นับ​แต่​โมเสส​ถึง​พระ​เยซู​และ​เหล่า​อัครสาวก​ของ​พระองค์, และ​นับ​แต่​พระ​เยซู​และ​เหล่า​อัครสาวก​ของ​พระองค์​ถึง​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, ผู้​ที่​เรา​ได้​เรียก​หา​โดย​เหล่าเทพ​ของ​เรา, ผู้​รับ​ใช้​ที่​ปฏิบัติ​ของ​เรา, และ​โดย​เสียง​ของ​เรา​เอง​ออก​จาก​สวรรค์, เพื่อ​นำ​งาน​ของ​เรา​ออก​มา;
  ๓๘ ซึ่ง​รากฐาน​นั้น​เขา​ได้​วาง​ไว้, และ​เขา​ซื่อสัตย์; และ​เรา​รับ​เขา​ไว้​กับ​ตัว​เรา.
  ๓๙ หลาย​คน​ประหลาด​ใจ​เนื่องจาก​การ​ตาย​ของ​เขา; แต่​จำเป็น​ที่​เขา​จะผนึกประจักษ์พยาน​ของ​เขา​ด้วยเลือด​ของ​เขา, เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​และ​คน​ชั่ว​ร้าย​จะ​ได้​ถูก​กล่าวโทษ.
  ๔๐ เรา​มิได้​ปลดปล่อย​เจ้า​จากศัตรู​ของ​เจ้า​หรือ, ใน​วิธี​เดียว​เท่านั้น​ที่​เรา​ฝาก​พยาน​ถึง​นาม​ของ​เรา​ไว้ ?
  ๔๑ บัดนี้, ฉะนั้น, จง​สดับ​ฟัง, โอ้​เจ้า​ผู้คน​แห่งศาสนจักร​ของ​เรา; และ​เจ้า​เอ็ลเด​อร์จง​ฟัง​ด้วย​กัน; เจ้า​ได้​รับอาณาจักร​ของ​เรา​แล้ว.
  ๔๒ จง​ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​การ​รักษา​บัญญัติ​ทั้งปวง​ของ​เรา, เกลือก​การ​พิพากษา​จะ​มา​ถึง​เจ้า, และ​ศรัทธา​ของ​เจ้า​ล้ม​เหลว, และ​ศัตรู​ของ​เจ้า​มี​ชัย​เหนือ​เจ้า. ฉะนั้น​ไม่​มี​อะไร​อีก​ใน​ขณะ​นี้. เอ​เมน​และ​เอ​เมน.