พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๓๘
นิมิต​ที่​ประทาน​แก่​ประธาน​โจ​เซฟ เอฟ. ส​มิ​ธ ใน​ซอ​ล์ท​เลคซิตี้, รัฐ​ยู​ทาห์, เมื่อ​วัน​ที่ ๓ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๑๘. ใน​สุนทรพจน์​เปิด​การ​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​กึ่ง​ปี​ครั้ง​ที่ ๘๙ ของ​ศาสนจักร, วัน​ที่ ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๑๘, ประธาน​ส​มิ​ธ​ประกาศ​ว่า​ท่าน​ได้​รับ​การ​สื่อสาร​จาก​สวรรค์​มากมาย​ระหว่าง​หลาย​เดือน​ที่​ผ่าน​มา. หนึ่ง​ใน​บรรดา​การ​สื่อสาร​เหล่า​นั้น, ซึ่ง​ประธาน​ส​มิ​ธ​ได้​รับ​เมื่อ​วัน​ก่อน, เกี่ยว​กับ​การ​ที่​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​เสด็จ​เยือน​วิญญาณ​ทั้งหลาย​ของ​คน​ตาย​ขณะ​ที่​พระ​ว​ร​กาย​ของ​พระองค์​อยู่​ใน​อุโมงค์. ท่าน​เขียน​ไว้​ทันที​หลังจาก​ปิด​การ​ประชุม​ใหญ่. เมื่อ​วัน​ที่ ๓๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๑๘, ท่าน​มอบ​สิ่ง​นี้​ให้​ที่​ปรึกษา​ใน​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด, สภา​อัครสาวก​สิบ​สอง, และ​ผู้​ประสาท​พร, และ​ได้​รับ​การ​ยอม​รับ​อย่าง​เป็น​เอกฉันท์​จาก​พวก​เขา.
๑–๑๐, ประธาน​โจ​เซฟ เอฟ. ส​มิ​ธ ไตร่ตรอง​ถึง​งาน​เขียน​ของ​เปโตร​และ​การ​เสด็จ​เยือน​ของ​พระเจ้า​ของ​เรา​ไป​ยัง​โลก​วิญญาณ; ๑๑–๒๔, ประธาน​ส​มิ​ธม​อง​เห็น​คน​ตาย​ที่​ชอบธรรม​รวม​กัน​อยู่​ใน​เมือง​บรม​สุข​เกษม​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​พระ​คริสต์​ท่ามกลาง​พวก​เขา; ๒๕–๓๗, ท่าน​มอง​เห็น​ว่าการ​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​วาง​ระเบียบ​ไว้​อย่างไร​ใน​บรรดา​วิญญาณ​ทั้งหลาย; ๓๘–๕๒, ท่าน​เห็น​อาดัม, เอ​วา, และ​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​หลาย​ท่าน​ใน​โลก​วิญญาณ​ผู้​ที่​มอง​ว่า​สภาวะ​ทาง​วิญญาณ​ของ​พวก​ท่าน​ก่อน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​พันธนาการ; ๕๓–๖๐, คน​ตาย​ที่​ชอบธรรม​ใน​ยุค​นี้​ทำ​งาน​ของ​พวก​เขา​ต่อ​ไป​ใน​โลก​แห่ง​วิญญาณ.
  ๑ วัน​ที่​สาม​เดือน​ตุลาคม, ใน​ปี​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด, ข้าพเจ้า​นั่งไตร่ตรอง​พระ​คัมภีร์​อยู่​ใน​ห้อง;
  ๒ และ​ครุ่นคิด​ถึง​การ​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​เพื่อ​การชดใช้​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​ที่​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​กระทำ, เพื่อ​การไถ่​โลก;
  ๓ และ​ความรัก​อัน​ประเสริฐ​และ​น่า​พิศวง​ที่​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร​ทรง​แสดง​ให้​ประจักษ์​ใน​การ​เสด็จ​มา​ใน​โลก​ของ​พระ​ผู้ไถ่;
  ๔ เพื่อ​โดย​การชดใช้​ของ​พระองค์, และ​โดย​การเชื่อฟัง​หลัก​ธรรม​ทั้งหลาย​แห่ง​พระ​กิตติคุณ, มนุษยชาติ​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๕ ขณะ​ที่​ข้าพเจ้า​ครุ่นคิด​อยู่​ดังนั้น, จิตใจ​ข้าพเจ้า​หวน​นึกถึง​งาน​เขียน​ของ​อัครสาวก​เปโตร, ถึง​วิ​สุทธิ​ชน​สมัยโบราณ​ที่​กระจัดกระจาย​ไป​ทั่วปอนทัส, กา​ลาเทีย, คัปปา​โดเซีย, และ​ภูมิภาค​อื่นๆ ของ​เอเชีย, ซึ่ง​มี​การ​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​หลัง​การ​ตรึง​กางเขน​พระเจ้า.
  ๖ ข้าพเจ้า​เปิด​พระ​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​อ่าน​บท​ที่​สาม​และ​สี่​ใน​สาส์น​ฉบับ​แรก​ของ​เปโตร, และ​ขณะ​ที่​อ่าน ข้าพเจ้า​ประทับใจ​มาก, ยิ่ง​กว่า​ที่​ข้าพเจ้า​เคย​เป็น​มา​ก่อน, ด้วย​ข้อความ​ต่อ​ไป​นี้:
  ๗ “เพราะ​ครั้ง​หนึ่ง​พระ​คริสต์​ทรง​รับ​ทุกขเวทนา​แทน​บาป​ด้วย, ผู้​เที่ยงธรรม​เพื่อ​ผู้​ไม่​เที่ยงธรรม, เพื่อ​พระองค์​จะ​ได้​ทรง​นำ​เรา​มา​หา​พระผู้เป็นเจ้า, โดย​ถูก​ประหาร​ใน​เนื้อ​หนัง, แต่​พระ​วิญญาณ​ทรง​ชุบชีวิต​ให้:
  ๘ “ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​พระองค์​เสด็จ​ไป​สั่งสอน​วิญญาณ​ทั้งหลาย​ในเรือนจำ​ด้วย;
  ๙ “ซึ่ง​ครั้ง​หนึ่ง​ไม่​เชื่อฟัง, เมื่อ​ครั้ง​ความ​อดกลั้น​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​รอ​ไว้​ใน​วัน​เวลา​ของ​โนอาห์, ขณะ​ที่​กำลัง​เตรียม​เรือ, ซึ่ง​ใน​นั้น​น้อย​คน, นั่น​คือ, แปด​คน​รอด​โดย​น้ำ.” (๑ เปโตร ๓:๑๘–๒๐)
  ๑๐ “เพราะ​เพื่อ​เหตุ​นี้​จึง​มี​การ​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ตาย​ด้วย, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​พิพากษา​ตาม​มนุษย์​ใน​เนื้อ​หนัง, แต่​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​วิญญาณ.” (๑ เปโตร ๔:๖)
  ๑๑ ขณะ​ข้าพเจ้า​ไตร่ตรอง​ถึง​เรื่อง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​มีเขียน​ไว้, พระ​วิญญาณ​ทรง​เปิดดวงตา​แห่ง​ความ​เข้าใจ​ของ​ข้าพเจ้า, และ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้าสถิต​บน​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​เห็น​หมู่​คนตาย, ทั้ง​ผู้น้อย​และ​ผู้ใหญ่.
  ๑๒ และ​มี​หมู่​วิญญาณ​ของ​คนเที่ยงธรรม​นับ​ไม่​ถ้วน​รวม​กัน​อยู่​ใน​สถาน​ที่​แห่ง​หนึ่ง, ผู้​ที่ซื่อสัตย์​ใน​ประจักษ์พยาน​ถึง​พระ​เยซู​ขณะ​พวก​เขา​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​เป็น​มรรตัย;
  ๑๓ และ​ผู้​ให้การเสียสละ​ใน​อุปมา​ถึง​การ​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ทนรับ​ความ​ยาก​ลำบาก​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​พวก​เขา.
  ๑๔ วิญญาณ​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​ไป​จาก​ชีวิต​มรรตัย, มั่นคง​ใน​ความหวัง​แห่ง​การ​ฟื้น​คืนชีวิต​อัน​รุ่งโรจน์, โดย​ทาง​พระคุณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า พระบิดา​และ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​ของ​พระองค์, พระ​เยซู​คริสต์.
  ๑๕ ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​พวก​เขา​เปี่ยม​ด้วยปีติ​และ​ความ​ยินดี, และ​ชื่นชมยินดี​อยู่​ด้วย​กัน​เพราะ​วัน​แห่ง​การ​ปลดปล่อย​พวก​เขา​มา​ถึง​แล้ว.
  ๑๖ พวก​เขา​ชุมนุม​กัน​รอ​คอย​ให้​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เสด็จ​เข้า​มา​ใน​โลกวิญญาณ, เพื่อ​ทรง​ประกาศ​การ​ไถ่​พวก​เขา​จาก​สายรัด​แห่ง​ความ​ตาย.
  ๑๗ ผง​ธุลี​ที่​หลับ​ใหลของ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การนำกลับคืน​สู่​โครง​ร่าง​อัน​สมบูรณ์​ของ​มัน, กระดูก​สู่​กระดูก​ของ​มัน, และ​เอ็น​กับ​เนื้อ​หนัง​อยู่​บน​นั้น, วิญญาณ​และ​ร่างกาย​จะ​รวม​เป็น​หนึ่ง​เดียวกัน​ไม่​มี​วัน​แยก​จาก​กัน​อีก​เลย, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่งปีติ.
  ๑๘ ขณะ​มหาชน​มากมาย​นี้​รอ​คอย​และ​สนทนา​กัน​อยู่, ชื่นชมยินดี​ใน​โมง​แห่ง​การ​ปลดปล่อย​พวก​เขา​จาก​โซ่​แห่ง​ความ​ตาย​นั้น, พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ปรากฏ, โดย​ประกาศเสรีภาพ​แก่​เชลย​ผู้​ซื่อสัตย์​ตลอด​มา;
  ๑๙ และ​ที่​นั่น​พระองค์​ทรงสั่งสอน​พระกิตติคุณ​อันเป็น​นิจ​แก่​พวก​เขา, หลัก​คำ​สอน​เกี่ยว​กับ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​และ​การ​ไถ่​มนุษยชาติ​จาก​การตก, และ​จาก​บาป​ของ​แต่ละ​คน​โดย​มี​เงื่อนไข​แห่ง​การก​ลับใจ.
  ๒๐ ทว่า​พระองค์​มิได้​เสด็จ​ไป​หา​คนชั่ว, และ​ใน​บรรดา​คน​อาธรรม์​และ​คน​ที่​ไม่​กลับ​ใจ​ผู้​ทำให้​ตน​เอง​เสื่อม​ความ​ศักดิ์สิทธ์​ขณะ​อยู่​ใน​เนื้อ​หนัง, พระองค์​มิได้​ทรง​เอื้อน​โอษฐ์;
  ๒๑ ทั้งคน​กบฏ​ผู้​ปฏิเสธ​ประจักษ์พยาน​และ​คำ​เตือน​ทั้งหลาย​ของ​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์​ใน​สมัย​โบราณ​ก็​มิได้​มอง​ดู​พระ​สิริ​ของ​พระองค์, หรือ​มอง​พระ​พักตร์​พระองค์.
  ๒๒ แห่ง​หน​ใด​ที่​คน​เหล่า​นี้​อยู่, ความมืด​ก็​ครอบงำ, แต่​ใน​บรรดา​คน​ชอบธรรม​มี​สันติสุข;
  ๒๓ และ​วิ​สุทธิ​ชน​ชื่นชมยินดี​ใน​การไถ่​ของ​พวก​เขา, และ​ย่อเข่า​ลง​และ​ยอม​รับ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​พระ​ผู้​ไถ่ และ​พระ​ผู้​ปลดปล่อย​ของ​พวก​เขา​จาก​ความ​ตาย​และโซ่​แห่ง​นรก.
  ๒๔ สีหน้า​พวก​เขา​ส่อง​สว่าง, และรัศมี​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระเจ้า​อยู่​บน​พวก​เขา, และ​พวก​เขาร้องเพลง​สรรเสริญ​พระ​นาม​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์.
  ๒๕ ข้าพเจ้า​พิศวง, เพราะ​ข้าพเจ้า​เข้าใจ​ว่า​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ทรง​ใช้​เวลา​ประมาณ​สาม​ปี​ใน​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​พระองค์​ใน​บรรดา​ชาว​ยิวและ​คน​เหล่า​นั้น​ที่มา​จาก​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, โดย​ทรง​พยายาม​สอน​พระ​กิตติคุณ​อันเป็น​นิจ​แก่​พวก​เขา​และ​เรียก​พวก​เขา​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ.
  ๒๖ ทว่า, ทั้งที่​งาน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระองค์, และ​สิ่ง​อัศจรรย์, และ​ถ้อยแถลง​ถึง​ความ​จริง, ใน​พลังอำนาจ​และ​สิทธิ​อำนาจ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่, ก็​มี​น้อย​คน​ที่​สดับ​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระองค์, และ​ชื่นชมยินดี​ใน​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์, และ​ได้​รับ​ความ​รอด​จาก​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์.
  ๒๗ แต่​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​พระองค์​ใน​บรรดา​คน​เหล่า​นั้น​ผู้​ที่​ตาย​แล้ว​จำกัด​อยู่​ใน​เวลา​ชั่วครู่​ที่​แทรก​อยู่​ระหว่าง​การ​ตรึง​กางเขน​กับ​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระองค์;
  ๒๘ และ​ข้าพเจ้า​ประหลาด​ใจ​ใน​ถ้อยคำ​ของ​เปโตร—ซึ่ง​ใน​นั้น​ท่าน​กล่าว​ว่า​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​สั่งสอน​เหล่า​วิญญาณ​ใน​เรือนจำ, ผู้​ที่​ครั้ง​หนึ่ง​ไม่​เชื่อฟัง, เมื่อ​ครั้ง​ความ​อดกลั้น​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​รอ​ไว้​ใน​วัน​เวลา​ของ​โนอาห์—และ​เป็น​ไป​ได้​อย่างไร​สำหรับ​พระองค์​ที่​จะ​ทรง​สั่งสอน​วิญญาณ​เหล่า​นั้น​และ​ทรง​ทำ​งาน​ที่​จำเป็น​ใน​บรรดา​พวก​เขา​ใน​เวลา​อัน​รวบรัด​เช่น​นั้น.
  ๒๙ และ​ขณะ​ที่​ข้าพเจ้า​ประหลาด​ใจ​อยู่​นั้น, พระองค์​ทรง​เปิด​ดวงตา​ข้าพเจ้า, และ​ทรงชุบชีวิต​ให้​ความ​เข้าใจ​ของ​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​สำเหนียก​ว่า​พระเจ้า​มิได้​เสด็จ​ไป​ด้วย​พระองค์​เอง​ใน​บรรดา​คน​ชั่ว​ร้าย​และ​คน​ที่​ไม่​เชื่อฟัง ผู้​ปฏิเสธ​ความ​จริง, เพื่อ​ทรง​สอน​พวก​เขา;
  ๓๐ แต่​ดูเถิด, จาก​บรรดา​คน​ชอบธรรม, พระองค์​ทรง​วาง​ระเบียบ​กำลัง​คน​ของ​พระองค์​และ​ทรง​กำหนด​ผู้​ส่ง​สาร​ทั้งหลาย, ห่อ​หุ้ม​ด้วย​พลังอำนาจ​และ​สิทธิ​อำนาจ, และ​ทรง​มอบหมาย​ให้​พวก​เขา​ออก​ไป​นำ​ความ​สว่าง​แห่ง​พระ​กิตติคุณ​ไป​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​อยู่​ใน​ความมืด, แม้​ให้​วิญญาณทั้งปวง​ของ​มนุษย์; และ​จึง​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​คน​ตาย​ดังนั้น.
  ๓๑ และ​ผู้​ส่ง​สาร​ที่​เลือก​แล้ว​เหล่า​นั้น​ออก​ไป​ประกาศ​วัน​อัน​ทรงโปรด​ของ​พระเจ้า​และ​ประกาศเสรีภาพ​แก่​เชลย​ผู้​ถูก​มัด​ไว้, แม้​แก่​คน​ทั้งปวง​ผู้​จะ​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​พวก​เขา​และ​รับ​พระ​กิตติคุณ.
  ๓๒ จึง​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​ดังนั้น​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ผู้ตาย​ใน​บาป​ของ​พวก​เขา, โดย​ปราศจาก​ความรู้​ถึง​ความ​จริง, หรือ​ใน​การ​ล่วง​ละเมิด, โดย​ปฏิเสธ​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย.
  ๓๓ คน​เหล่า​นี้​ได้​รับ​การ​สอน​ถึงศรัทธา​ใน​พระผู้เป็นเจ้า, การก​ลับ​ใจ​จาก​บาป, การ​บัพ​ติ​ศ​มาแทน​เพื่อ​การ​ปลดบาป, ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​โดย​การ​วางมือ,
  ๓๔ และ​หลัก​ธรรม​อื่นๆ ทั้งสิ้น​ของ​พระ​กิตติคุณ​ที่​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​รู้​เพื่อ​ทำให้​ตน​เอง​มี​คุณสมบัติ​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การพิพากษา​ตาม​มนุษย์​ใน​เนื้อ​หนัง, แต่​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​วิญญาณ.
  ๓๕ และ​ดังนั้น​จึง​เป็น​ที่​รู้​ใน​บรรดา​คน​ตาย, ทั้ง​ผู้น้อย​และ​ผู้ใหญ่, ทั้งคน​ไม่​ชอบธรรม​และ​คน​ซื่อสัตย์, ว่าการ​ไถ่​เกิด​ขึ้น​แล้ว​โดย​การ​พลี​พระ​ชนม์ชีพ​ของ​พระ​บุตร​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​บนกางเขน.
  ๓๖ ดังนั้น​จึง​เป็น​ที่​รู้​ว่า พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เรา​ทรง​ใช้​เวลา​ระหว่าง​การ​แวะ​พัก​ของ​พระองค์​ใน​โลก​แห่ง​วิญญาณ, ทรง​สอน​และ​ทรง​เตรียม​วิญญาณ​ซื่อสัตย์​ของ​บรรดา​ศาสดาพยากรณ์​ผู้​เป็น​พยาน​ถึง​พระองค์​ใน​เนื้อ​หนัง;
  ๓๗ เพื่อ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​นำ​ข่าวสาร​การ​ไถ่​ไป​ยัง​คน​ตาย​ทั้งปวง, ไป​ยัง​ผู้​ที่​พระองค์​เสด็จ​ไป​ด้วย​พระองค์​เอง​ไม่​ได้, เนื่องจาก​การกบฏ​และ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้ยิน​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​เช่น​กัน​โดย​ผ่าน​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระองค์.
  ๓๘ ใน​บรรดา​ผู้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​และ​ทรง​อำนาจ​ซึ่ง​มา​รวม​กัน​อยู่​ใน​การ​ชุมนุม​อัน​หนาแน่น​ของ​คน​ชอบธรรม มี​ท่าน​บิดาอาดัม, เมธี​โบราณ​และ​บิดา​ของ​คน​ทั้งปวง,
  ๓๙ และ​ท่าน​มารดา​เอวา​ผู้​ประเสริฐ​ของ​เรา, พร้อม​ด้วย​ธิดา​ที่​ซื่อสัตย์​ของ​นาง​หลาย​คน​ผู้​มี​ชีวิต​ใน​ทุก​ยุค​สมัย​และ​นมัสการ​พระผู้เป็นเจ้า​องค์​จริง​และ​ทรง​พระ​ชนม์.
  ๔๐ อาแบล, ผู้​เป็น​มร​ณสักขี​คน​แรก, อยู่​ที่​นั่น, และ​น้อง​ชาย​ของท่าน เสท, หนึ่ง​ใน​ผู้ทรง​อำนาจ, ผู้​มี​รูปลักษณ์​เหมือน​อาดัม, บิดา​ของ​ท่าน​มาก.
  ๔๑ โนอาห์, ผู้​ให้​คำ​เตือน​เรื่อง​น้ำท่วม; เชม, มหาปุโรหิต​ที่​สำคัญ​ยิ่ง; อับราฮัม, บิดา​ของ​คน​ซื่อสัตย์; อิสอัค, ยา​โค​, และ​โมเสส, มหา​บุรุษ​ผู้​ให้กฎ​ของ​อิส​ราเอล;
  ๔๒ และอิสยาห์, ผู้​ประกาศ​โดย​คำ​พยากรณ์​ว่า​พระ​ผู้​ไถ่​ได้​รับ​การ​เจิม​เพื่อ​สมา​น​ใจ​ที่​ชอกช้ำ, เพื่อ​ประกาศ​เสรีภาพ​แก่เชลย, และ​การ​เปิดเรือนจำ​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​มัด​ไว้, อยู่​ที่​นั่น​ด้วย.
  ๔๓ ยิ่ง​กว่า​นั้น, เอเสเคียล, ซึ่ง​หุบเขา​ใหญ่​แห่ง​กระดูกแห้ง​ปรากฏ​ให้​เห็น​ใน​นิมิต, ซึ่ง​จะ​ห่อ​หุ้ม​ด้วย​เนื้อ​หนัง, เพื่อ​ออก​มา​อีก​ครั้ง​ใน​การ​ฟื้น​คืนชีวิต​ของ​คน​ตาย, เป็น​จิต​วิญญาณ​มี​ชีวิต;
  ๔๔ ดาเนียล, ผู้​มอง​เห็น​ล่วงหน้า​และ​บอก​ไว้​ล่วงหน้า​ถึง​การ​สถาปนาอาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​ยุค​สุดท้าย, โดย​ไม่​มี​วัน​ถูก​ทำลาย​หรือ​มอบ​ให้​แก่​คน​อื่นๆ อีก​เลย;
  ๔๕ เอลีอัส, ผู้​อยู่​กับ​โมเสส​บน​ภูเขา​แห่ง​การ​เปลี่ยนสภาพ;
  ๔๖ และมาลาคี, ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​เป็น​พยาน​ถึง​การ​มา​ของ​เอลียาห์—ผู้​ที่​โม​โร​ไน​กล่าว​ถึง​เช่น​กัน​เมื่อ​พูด​กับ​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์ โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, โดย​ประกาศ​ว่า​ท่าน​จะ​มา​ก่อน​การ​เริ่ม​ต้น​ของวัน​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่า​พรั่นพรึง​ของ​พระเจ้า—อยู่​ที่​นั่น​ด้วย.
  ๔๗ ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​เอ​ลี​ยาห์ต้อง​ปลูก​สัญญา​ที่​ทำ​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา​ไว้​ในใจ​ของ​ลูก​หลาน,
  ๔๘ โดย​บอก​เหตุ​ล่วงหน้า​ถึงงาน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​ที่​ต้อง​ทำ​ใน​พระวิหาร​ทั้งหลาย​ของ​พระเจ้า​ใน​สมัย​การประทาน​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​เวลา, เพื่อ​การ​ไถ่​คน​ตาย, และ​การผนึก​ลูก​ๆ กับ​บิดา​มารดา​พวก​เขา, เกลือก​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​จะ​ถูก​ลง​ทัณฑ์​ด้วย​คำ​สาป​แช่ง​และ​ร้าง​ลง​สิ้น ณ การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์.
  ๔๙ คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​และ​อีก​มากมาย, แม้​บรรดา​ศาสดาพยากรณ์​ผู้​พำนัก​ใน​บรรดา​ชาว​นีไฟและ​เป็น​พยาน​ถึง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ปะปน​อยู่​ใน​การ​ชุมนุม​อัน​หนาแน่น​นั้น​และ​รอ​คอย​การ​ปลดปล่อย​พวก​เขา,
  ๕๐ เพราะ​คน​ตาย​มอง​ว่าการ​ที่วิญญาณ​ของ​พวก​เขา​ละ​จาก​ร่างกาย​เป็น​เวลา​นาน​เป็นพันธนาการ.
  ๕๑ คน​เหล่า​นี้​พระเจ้า​ทรง​สอน, และ​ประทานอำนาจ​ให้​พวก​เขา​ออก​มา, หลัง​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระองค์​จาก​บรรดา​คน​ตาย, เพื่อ​เข้าไป​ใน​อาณาจักร​ของ​พระ​บิดา​ของ​พระองค์, ณ ที่​นั้น​เพื่อ​สวม​มงกุฎ​ด้วย​ความ​เป็นอมตะ​และชีวิตนิรันดร์,
  ๕๒ และ​นับ​จาก​นั้น​ทำ​งาน​ของ​พวก​เขา​ต่อ​ไป​ดัง​ที่​พระเจ้า​ทรง​สัญญา​ไว้, และ​เป็น​ผู้​รับ​ส่วนพร​ทั้งปวง​ซึ่ง​เก็บ​ไว้​รอ​คน​เหล่า​นั้น​ที่รัก​พระองค์.
  ๕๓ ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์ โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, และ​บิดา​ข้าพเจ้า, ไฮรัม ส​มิ​ธ, บ​ริคัม ยังก์, จอห์น เท​ย์เลอร์, วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, และ​วิญญาณ​เลิศ​เลอ​อื่น ๆ ผู้​ที่​ทรงเก็บ​ไว้​รอ​ให้ออก​มา​ใน​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​เวลา​เพื่อ​มี​ส่วน​ใน​การ​วางรากฐาน​ของ​งาน​ยุค​สุดท้าย​อัน​สำคัญ​ยิ่ง,
  ๕๔ รวม​ทั้ง​การ​สร้าง​พระ​วิหาร​ทั้งหลาย​และ​การ​ประกอบ​ศาสนพิธีใน​นั้น​เพื่อ​การ​ไถ่​คนตาย, ก็​อยู่​ใน​โลก​วิญญาณ​ด้วย.
  ๕๕ ข้าพเจ้า​สังเกต​เห็น​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​อยู่​ใน​บรรดา​ผู้​ที่​สูงศักดิ์​และ​ยิ่ง​ใหญ่​ด้วย​ผู้​ได้​รับเลือก​ไว้​ใน​กาล​เริ่ม​ต้น​ให้​เป็น​ผู้​ปกครอง​ใน​ศาสนจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕๖ แม้​ก่อน​พวก​ท่าน​เกิด, พวก​ท่าน, พร้อม​กับ​คน​อื่นๆ มากมาย, ได้​รับ​บทเรียน​แรก​ๆ ของ​พวก​ท่าน​ใน​โลก​แห่ง​วิญญาณ​และ​พร้อม​จะ​ออก​มา​ในเวลา​อัน​เหมาะสม​ของ​พระเจ้า​เพื่อ​ทำ​งาน​ใน​สวนองุ่น​ของ​พระองค์​เพื่อ​ความ​รอด​ของ​จิต​วิญญาณ​มนุษย์.
  ๕๗ ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​เอ็ลเดอร์​ที่​ซื่อสัตย์​ของ​สมัย​การ​ประทาน​นี้, เมื่อ​พวก​เขา​ออก​ไป​จาก​ชีวิต​มรรตัย, ทำ​งาน​ของ​พวก​เขา​ต่อ​ไป​ใน​การ​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แห่ง​การก​ลับ​ใจ​และ​การ​ไถ่, โดย​ผ่าน​การ​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่​ถือกำเนิด​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ใน​บรรดา​คน​เหล่า​นั้น​ผู้​อยู่​ใน​ความมืด​และ​ภาย​ใต้​พันธนาการ​แห่ง​บาป​ใน​โลก​อัน​ไพศาล​แห่ง​วิญญาณ​ของ​คน​ตาย.
  ๕๘ คน​ตาย​ผู้​ที่​กลับ​ใจ​จะ​ได้​รับ​การไถ่, โดย​การ​เชื่อฟังศาสนพิธี​แห่งพระ​นิเวศน์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า,
  ๕๙ และ​หลังจาก​พวก​เขา​รับ​โทษ​ของ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​พวก​เขา, และ​ได้​รับ​การ​ชำระล้าง​ให้​สะอาด​แล้ว, จะ​ได้​รับ​รางวัล​ตามงาน​ของ​พวก​เขา, เพราะ​พวก​เขา​เป็น​ทายาท​แห่ง​ความ​รอด.
  ๖๐ นิมิต​เกี่ยว​กับ​การ​ไถ่​คน​ตาย​เปิดเผย​แก่​ข้าพเจ้า​ดังนี้, และ​ข้าพเจ้า​กล่าว​คำ​พยาน, และ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​บันทึก​ทั้งหมด​นี้​เป็นความจริง, โดย​พร​ของ​พระเจ้า​และ​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา, พระ​เยซู​คริสต์, แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.