พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๒๕
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​ฮา​ร์โมนีย์, รัฐ​เพ​นน์ซิลเวเนีย, เดือน​กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:103–104). (ดู​หัว​บท​ภาค ๒๔.) การ​เปิดเผย​นี้​แสดง​ให้​ประจักษ์​ถึง​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​ต่อเอ็มมา ส​มิ​ธ, ภริยา​ของ​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์.
๑–๖, เอ็มมา ส​มิ​ธ, สตรี​ผู้​ที่​ทรง​เลือก​ไว้, ได้​รับ​เรียก​ให้​ช่วยเหลือ​และ​ปลอบโยน​สามี​ของ​เธอ; ๗–๑๑, เธอ​ได้​รับ​เรียก​ให้​บันทึก, อรรถาธิบาย​พระ​คัมภีร์, และ​เลือก​เพลง​สวด; ๑๒–๑๔, เพลง​จาก​คน​ชอบธรรม​เป็น​คำ​สวด​อ้อนวอน​พระเจ้า; ๑๕–๑๖, บรรดา​หลัก​ธรรม​แห่ง​การ​เชื่อฟัง​ใน​การ​เปิดเผย​นี้​ประยุกต์​ใช้ได้​กับ​ทุก​คน.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, ขณะ​ที่​เรา​พูด​กับ​เจ้า, เอ็มมา ส​มิ​ธ, ธิดา​ของ​เรา; เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, คน​ทั้งปวง​ที่รับ​กิตติคุณ​ของ​เรา​คือ​บุตร​และ​ธิดา​ในอาณาจักร​ของ​เรา.
  ๒ เรา​ให้การ​เปิดเผย​แก่​เจ้า​เกี่ยว​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​เรา; และ​หาก​เจ้า​ซื่อสัตย์​และเดิน​ใน​วิถี​แห่งคุณธรรม​ต่อหน้า​เรา, เรา​จะ​ปกปักรักษา​ชีวิต​เจ้า, และ​เจ้า​จะ​ได้​รับมรดก​ใน​ไซ​อัน.
  ๓ ดูเถิด, บาป​ของ​เจ้า​ได้​รับ​การ​ให้อภัย​แล้ว, และ​เจ้า​เป็น​สตรี​ที่​เรา​เลือก​ไว้, ผู้​ที่​เราเรียก.
  ๔ อย่า​พร่ำ​บ่น​เพราะ​สิ่ง​ซึ่ง​เจ้า​ไม่​เห็น, เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ถูกกัน​ไว้​จาก​เจ้า​และ​จาก​โลก, ซึ่ง​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​เรา​ใน​เวลา​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๕ และ​หน้าที่​แห่ง​การ​เรียก​ของ​เจ้า​จะ​เป็นการปลอบโยน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, สามี​ของ​เจ้า, ใน​ความ​ทุกข์​ของ​เขา, ด้วย​ถ้อยคำ​ปลอบ​ประโลม, ใน​วิญญาณ​แห่ง​ความ​อ่อนโยน.
  ๖ และ​เจ้า​จง​ไป​กับ​เขา​ใน​เวลา​ที่​เขา​ไป, และ​เป็น​ผู้​จด​คำ​แปล​ให้​เขา, เมื่อ​ไม่​มี​ใคร​เป็น​ผู้​จด​คำ​แปล​ให้​เขา, เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ส่ง​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, ไป​ที่​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​ต้องการ.
  ๗ และ​เจ้า​จะ​ได้​รับแต่งตั้ง​ภาย​ใต้​มือ​ของ​เขา​ให้​อรรถาธิบาย​พระ​คัมภีร์, และ​ให้​แนะนำ​ศาสนจักร, ตาม​ที่​จะ​ให้​แก่​เจ้า​โดย​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา.
  ๘ เพราะ​เขา​จะวางมือ​ของ​เขา​บน​เจ้า, และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, และ​เจ้า​จง​ให้​เวลา​แก่​การ​เขียน, และ​แก่​การ​เรียน​รู้​ให้​มาก.
  ๙ และ​เจ้า​ไม่​ต้อง​กลัว, เพราะ​สามี​เจ้า​จะ​สนับสนุน​เจ้า​ใน​ศาสนจักร; เพราะ​การเรียก​ของ​เขา​ก็​เพื่อ​คน​เหล่า​นั้น, เพื่อ​ทุก​สิ่ง​จะ​ได้​รับ​การเปิดเผย​แก่​พวก​เขา, อะไร​ก็ตาม​ที่​เรา​ต้องการ, ตาม​ศรัทธา​ของ​พวก​เขา.
  ๑๐ และ​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า​เจ้า​จง​ละทิ้ง​สิ่ง​ต่างๆ ของโลก​นี้, และ​แสวงหา​สิ่ง​ต่างๆ ของ​โลก​ที่​ดี​กว่า.
  ๑๑ และ​จะ​ให้​แก่​เจ้า, เช่น​กัน, ที่​จะ​เลือก​เพลงสวด​อัน​ศักดิ์สิทธิ์, ดัง​ที่​จะ​ให้​แก่​เจ้า, ซึ่ง​เป็น​ที่​พอใจ​แก่​เรา, ที่​จะ​ให้​มี​ใน​ศาสนจักร​ของ​เรา.
  ๑๒ เพราะ​จิต​วิญญาณ​เรา​เบิกบาน​ใน​เพลง​จากใจ; แท้จริง​แล้ว, เพลง​จาก​คน​ชอบธรรม​เป็น​คำ​สวด​อ้อนวอน​ต่อ​เรา, และ​จะ​ได้​รับ​ตอบ​ด้วย​พรบ​น​ศีรษะ​พวก​เขา.
  ๑๓ ดังนั้น, จง​รื่นเริง​ใจ​และ​ชื่นชมยินดี, และ​แนบ​สนิท​กับ​พัน​ธ​สัญญา​ซึ่ง​เจ้า​ทำ​ไว้.
  ๑๔ ดำเนิน​ต่อ​ไป​ใน​วิญญาณ​แห่ง​ความอ่อนโยน, และ​ระวัง​ความ​หยิ่งจองหอง. ให้​จิต​วิญญาณ​เจ้า​เบิกบาน​ใน​สามี​เจ้า, และ​คำ​สรรเสริญ​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง​เขา.
  ๑๕ จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​ตลอด​ไป, และมงกุฎ​แห่ง​ความชอบธรรม​เจ้า​จะ​ได้​รับ. และ​เว้นแต่​เจ้า​ทำ​การ​นี้, ที่​ซึ่ง​เรา​อยู่​เจ้า​จะ​มา​ไม่ได้.
  ๑๖ และ​ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​นี่​คือเสียง​ของ​เรา​ถึง​ทุก​คน. เอ​เมน.