พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๔๔
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ และ​ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, ปลาย​เดือน​กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:157). เพื่อให้​เป็น​ไป​ตาม​ข้อกำหนด​ที่​นำ​เสนอ​ไว้​ใน​นี้, ศาสนจักร​จึง​กำหนด​ให้​มี​การ​ประชุม​ใหญ่​ต้น​เดือน​มิถุนายน​ที่​จะ​ถึง.
๑–๓, เอ็ลเด​อร์ต้อง​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ใน​การ​ประชุม​ใหญ่; ๔–๖, พวก​เขา​ต้อง​วาง​ระเบียบ​ตาม​กฎ​ของ​แผ่นดิน​และ​ดูแล​คน​ยากจน.
  ๑ ดูเถิด, พระเจ้า​ตรัส​กับ​เจ้า ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ดังนี้, เรา​เห็น​สมควร​ว่า​เจ้า​พึง​เรียก​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา​มา​รวม​กัน, จาก​ทิศ​ตะวันออก​และ​จาก​ทิศ​ตะวันตก, และ​จาก​ทิศ​เหนือ​และ​จาก​ทิศ​ใต้, โดย​จดหมาย​หรือ​วิธี​อื่น.
  ๒ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ซื่อสัตย์, และ​ใช้​ศรัทธา​ใน​เรา, เรา​จะ​เทพ​ระวิญญาณ​ของ​เรา​ลง​มา​ให้​พวก​เขา​ใน​วัน​ที่​พวก​เขา​ร่วม​ชุมนุม​กัน.
  ๓ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พวก​เขา​จะ​ออก​ไป​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ, และสั่งสอน​การก​ลับ​ใจ​แก่​ผู้คน.
  ๔ และ​หลาย​คน​จะ​เปลี่ยนใจเลื่อมใส, ถึงขนาด​ที่​เจ้า​จะ​ได้​พลัง​มา​วาง​ระเบียบ​ให้​ตน​เองตาม​กฎ​ของ​มนุษย์;
  ๕ เพื่อศัตรู​ของ​เจ้า​จะ​ไม่​มี​พลัง​เหนือ​เจ้า; เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง; เพื่อ​จะ​ทำให้​เจ้า​สามารถ​รักษา​กฎ​ของ​เรา; เพื่อ​เครื่อง​พันธนาการ​ทุก​อย่าง​จะ​หลุด​ไป​ซึ่ง​เครื่อง​พันธนาการ​นั้น​ศัตรู​หมายมั่น​จะ​ใช้​ทำลาย​ผู้คน​ของ​เรา.
  ๖ ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​ต้อง​ไปเยี่ยม​คน​จน​และ​คน​ขัดสน​และ​ช่วย​สงเคราะห์​เพื่อ​คลาย​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​คน​เหล่า​นั้น, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ดูแล​จนกว่า​สิ่ง​ทั้งปวง​จะ​กระทำ​ไป​ตาม​กฎ​ของ​เรา​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ. เอ​เมน.