พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๔๕
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ ถึง​ศาสนจักร, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:158–163). เพื่อ​เป็น​คำปรารภ​สำหรับ​บันทึก​ของ​ท่าน​เกี่ยว​กับ​การ​เปิดเผย​นี้, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​แถลง​ว่า “ศาสนจักร​ใน​ยุค​สมัย​นี้...มี​รายงาน​เท็จ...และ​เรื่อง​โง่​เขลา, ตี​พิมพ์...และ​แพร่​สะพัด​ออก​มา​มาก,...เพื่อ​กีดกัน​ผู้คน​มิ​ให้​มาส​น​ใจ​งาน, หรือ​น้อม​รับ​ความ​เชื่อ...แต่​ยัง​ความ​ปรีดี​แก่​วิ​สุทธิ​ชน,...ข้าพเจ้า​ได้​รับ​ดังนี้” (History of the Church, 1:158).
๑–๕, พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ผู้​วิงวอน​พระ​บิดา​แทน​เรา; ๖–๑๐, พระ​กิตติคุณ​คือ​ผู้​ส่ง​สาร​ที่​เตรียม​มรรคา​ไว้​ก่อน​พระเจ้า; ๑๑–๑๕, พระเจ้า​ทรง​รับ​เอ​โน​ค​และ​พี่น้อง​ท่าน​ไว้​กับ​พระองค์; ๑๖–๒๓, พระ​คริสต์​ทรง​เปิดเผย​เครื่องหมาย​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์​ตาม​ที่​ประทาน​ไว้​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ; ๒๔–๓๘, พระ​กิตติคุณ​จะ​ได้​รับ​การ​ฟื้นฟู, เวลา​ของ​คน​ต่าง​ชาติ​จะ​สิ้นสุด​ลง, และ​โรค​ภัย​แห่ง​วิปโยค​จะ​ปกคลุม​แผ่นดิน; ๓๙–๔๗, เครื่องหมาย, การ​อัน​น่า​พิศวง, และ​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​จะ​เกิด​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง; ๔๘–๕๓, พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ยืน​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ, และ​ชาว​ยิวจะ​เห็น​บาดแผล​ที่​พระ​หัตถ์​และ​พระ​บาท​ของ​พระองค์; ๕๔–๕๙, พระเจ้า​จะ​ทรง​ปกครอง​ใน​ช่วงมิลเลเนียม; ๖๐–๖๒, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ได้​รับคำ​แนะนำ​ให้​เริ่ม​แปล​พระ​ค​ริ​สต​ธรรม​คัมภีร์ ภาค​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่, โดย​ผ่าน​งาน​นี้​ข้อมูล​สำคัญ​จะ​ทำให้​เป็น​ที่​รู้; ๖๓–๗๕, วิ​สุทธิ​ชน​ได้​รับ​บัญชา​ให้​มา​รวม​กัน​และ​สร้าง​เยรูซา​เล็ม​ใหม่, ซึ่ง​ผู้คน​จาก​ประชาชาติ​ทั้งปวง​จะ​มายัง​สถาน​ที่​นี้.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง​เถิด, โอ้​เจ้า​ผู้คน​แห่งศาสนจักร​ของ​เรา, แก่​ผู้​ที่อาณาจักร​ให้​ไว้; เจ้า​จง​สดับ​ฟัง​และ​จง​เงี่ยหู​ฟัง​พระองค์​ผู้ทรง​วาง​รากฐาน​ของ​แผ่นดิน​โลก, ผู้ทรงสร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​ไพร่พล​ทั้งปวง​ใน​นั้น, และ​โดย​พระองค์​นี้​สิ่ง​ทั้งปวง​สร้าง​ขึ้น​มา​ซึ่ง​มี​ชีวิต, และ​เคลื่อนไหว, และ​มี​การ​ดำรง​อยู่.
  ๒ และ​เรา​กล่าว​อีก, จง​สดับ​ฟัง​เสียง​ของ​เรา, เกลือก​ความตาย​จะ​ตาม​ทัน​เจ้า; ในโมง​เมื่อ​เจ้า​หา​คิด​ไม่​ว่า​ฤดู​ร้อน​จะ​ผ่าน​ไป, และ​ฤดูเก็บเกี่ยว​สิ้นสุด, และ​จิต​วิญญาณ​เจ้า​ไม่​รอด.
  ๓ จง​ฟัง​พระองค์​ซึ่ง​ทรง​เป็น​ผู้วิงวอน​พระ​บิดา​แทน​เจ้า, ผู้​กำลัง​วิงวอน​แก้ต่าง​ให้​เจ้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์—
  ๔ โดย​ทูล​ว่า: พระ​บิดา, ขอ​พระองค์​ทอดพระเนตร​ความทุกขเวทนา​และ​ความ​ตาย​ของ​คน​ที่​มิได้ทำบาป, ผู้​ที่​พระองค์​พอ​พระทัย​มาก; ขอ​พระองค์​ทอดพระเนตร​พระ​โลหิต​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์​ซึ่ง​หลั่ง​ไว้, พระ​โลหิต​ของ​คน​ที่​พระองค์​ทรง​มอบ​ให้ เพื่อ​พระองค์​เอง​จะ​ทรง​ได้​รับสรรเสริญ;
  ๕ ดังนั้น, พระ​บิดา, ขอ​ทรง​ละเว้น​พี่น้อง​เหล่า​นี้​ของ​ข้าพระ​องค์​ที่เชื่อ​ใน​นาม​ของ​ข้าพระ​องค์, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มา​หา​ข้าพระ​องค์​และ​มี​ชีวิต​อันเป็นนิจ.
  ๖ จง​สดับ​ฟัง, โอ้​เจ้า​ผู้คน​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, และ​เจ้า​เอ็ลเด​อร์จง​ฟัง​ด้วย​กัน, และ​ได้ยิน​เสียง​ของ​เรา​ตลอด​เวลา​ที่​เรียก​ว่า​วันนี้, และ​อย่า​ทำใจ​แข็ง​กระด้าง;
  ๗ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า เรา​เป็น​อัลฟาและ​โอ​เมกา, ปฐม​และ​อวสาน, แสงสว่าง​และ​ชีวิต​ของโลก—แสงสว่าง​ซึ่ง​ส่อง​ใน​ความ​มืด​และ​ความ​มืด​หา​เข้าใจ​แสงสว่าง​นี้​ไม่.
  ๘ เรา​มา​หา​คน​ของ​เรา, และ​คน​ของ​เรา​หา​รับ​เรา​ไม่; ทว่า​มาก​เท่า​ที่​รับ​เรา​ไว้ เรา​ได้​ให้อำนาจ​ที่​จะ​ทำปาฏิหาริย์​หลาย​อย่าง, และ​มา​เป็นบุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​แม้​กับ​คน​ที่เชื่อ​ใน​นาม​ของ​เรา เรา​ก็​ให้​อำนาจ​ที่​จะ​ได้ชีวิตนิรันดร์.
  ๙ และ​แม้​ดังนั้น​เรา​ส่ง​พัน​ธสัญญา​อันเป็นนิจ​ของ​เรา​มา​ใน​โลก, มา​เป็น​แสงสว่าง​แก่​โลก, และ​เป็นมาตรฐาน​ให้​ผู้คน​ของ​เรา, และ​ให้​คน​ต่างชาติ​แสวง​หา​มัน, และ​เป็น​ผู้​ส่งสาร​ต่อหน้า​เรา​เพื่อ​เตรียม​มรรคา​ไว้​ก่อน​เรา.
  ๑๐ ดังนั้น, เจ้า​จง​มา​หา​มัน, และ​กับ​คน​ที่มา​เรา​จะ​ให้​เหตุผล​ดัง​กับ​คนใน​สมัย​โบราณ, และ​เรา​จะ​แสดง​เหตุผล​ที่​ทรงพลัง​ของ​เรา​แก่​เจ้า.
  ๑๑ ดังนั้น, เจ้า​จง​สดับ​ฟัง​ด้วย​กัน​และ​ให้​เรา​แสดง​แก่​เจ้า​แม้​ปรีชา​ญาณ​ของ​เรา—ปรีชา​ญาณ​ของ​พระองค์​ผู้​ที่​เจ้า​กล่าว​ว่าเป็น​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เอ​โน, และ​พี่น้อง​ของ​เขา,
  ๑๒ ผู้​ที่​เราแยก​ไป​จาก​แผ่นดิน​โลก, และ​รับ​ไว้​กับ​ตัวเรา—เมือง​ที่​สงวน​ไว้​จนกว่า​วัน​แห่ง​ความชอบ​ธรรม​วัน​หนึ่ง​จะ​มา​ถึง—วัน​ซึ่ง​คน​บริสุทธิ์​ทั้งปวง​แสวง​หา, และ​พวก​เขา​หา​พบ​มัน​ไม่​เนื่องจาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง;
  ๑๓ และ​ยอม​รับ​ว่า​พวก​เขา​เป็น​คน​แปลกหน้า​และ​คน​แปลก​ถิ่น​บน​แผ่นดิน​โลก;
  ๑๔ แต่​ได้​รับสัญญา​ว่า​พวก​เขา​จะ​พบ​และ​เห็น​มัน​ใน​เนื้อ​หนัง​ของ​ตน.
  ๑๕ ดังนั้น, จง​สดับ​ฟัง และ​เรา​จะ​ชี้แจง​เหตุผล​กับ​เจ้า, และ​เรา​จะ​พูด​กับ​เจ้า และ​พยากรณ์, ดัง​กับ​คนใน​สมัย​โบราณ.
  ๑๖ และ​เรา​จะ​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​แจ้ง​ชัด​ดัง​ที่​เราแสดง​แก่​สานุศิษย์​ของ​เรา​ขณะ​ที่​เรา​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พวก​เขา​ใน​เนื้อ​หนัง, และ​พูด​กับ​พวก​เขา​โดย​กล่าว​ว่า: ดัง​ที่​เจ้า​ถาม​เรา​เกี่ยว​กับเครื่องหมาย​การ​มา​ของ​เรา, ใน​วัน​ที่​เรา​จะ​มา​ใน​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​ใน​หมู่​เมฆ​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์, เพื่อ​ทำให้​สัญญา​ที่​เรา​ทำ​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​เจ้า​เกิดสัมฤทธิผล,
  ๑๗ เพราะ​เนื่องจาก​เจ้า​เห็น​ว่าการ​แยก​ออกไป​เป็น​เวลา​นาน​ของวิญญาณ​เจ้า​จาก​ร่าง​ของ​เจ้า​เป็น​พันธนาการ, เรา​จะ​แสดง​แก่​เจ้า​ว่า​วัน​แห่ง​การ​ไถ่​จะ​มา​อย่างไร, และ​การฟื้นฟู​อิส​ราเอลที่กระจัดกระจาย​ด้วย.
  ๑๘ และ​บัดนี้​เจ้า​เห็น​วิหาร​นี้​ซึ่ง​อยู่​ใน​เยรูซา​เล็ม, ซึ่ง​เจ้า​เรียก​ว่า​พระ​นิเวศน์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ศัตรู​เจ้า​กล่าว​ว่า​พระ​นิเวศน์​นี้​จะ​ไม่​พินาศ​เลย.
  ๑๙ แต่, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าความ​หายนะ​จะ​มา​ถึง​คน​รุ่น​นี้​ดัง​ขโมย​ใน​ยาม​ค่ำคืน, และ​ผู้คน​ดัง​กล่าว​จะ​ถูก​ทำลาย​และ​กระจัดกระจาย​ใน​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง.
  ๒๐ และ​วิหาร​นี้​ซึ่ง​เจ้า​เห็น​บัดนี้​จะ​ถูก​โค่น​ลง​จน​จะ​ไม่​หลงเหลือ​แม้​หิน​สัก​ก้อน​ซ้อน​ทับ​กัน​อยู่​เลย.
  ๒๑ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ, ชาว​ยิวรุ่น​นี้​จะ​ไม่​ล่วงลับ​ไป​จนกว่า​ความ​หายนะ​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​เรา​บอก​เจ้า​ไว้​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​จะ​บังเกิด​ขึ้น.
  ๒๒ เจ้า​กล่าว​ว่า​เจ้า​รู้​ว่าการสิ้นสุด​ของ​โลก​มา​ถึง; เจ้า​กล่าว​ด้วยว่า​เจ้า​รู้​ว่า​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก​จะ​สูญ​สิ้น​ไป;
  ๒๓ และ​ใน​นี้​เจ้า​กล่าว​ถูก​แล้ว, เพราะ​มัน​เป็น​เช่น​นั้น; แต่​เรื่อง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​เรา​บอก​เจ้า​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น​ไป​จนกว่า​ทุก​สิ่ง​จะ​ลุล่วง.
  ๒๔ และ​นี่​เรา​บอก​เจ้า​เกี่ยว​กับ​เยรูซา​เล็ม; และ​เมื่อ​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง, ส่วน​หนึ่ง​ที่​เหลือ​อยู่​จะกระจัดกระจาย​ใน​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง;
  ๒๕ แต่​เรา​จะรวม​พวก​เขา​อีก; แต่​พวก​เขา​จะ​คง​อยู่​อย่าง​นั้น​จนกว่า​เวลา​ของ​คน​ต่างชาติ​จะ​สิ้นสุด​ลง.
  ๒๖ และ​ใน​วันนั้น​จะ​ได้ยิน​เรื่องสงคราม​และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม, และ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​จะ​อยู่​ใน​ความ​โกลาหล, และ​ใจ​มนุษย์​จะท้อแท้, และ​พวก​เขา​จะ​กล่าว​ว่า​พระ​คริสต์​ทรงรีรอ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์​จนกว่า​การ​สูญ​สิ้น​ของ​แผ่นดิน​โลก.
  ๒๗ และ​ความ​รัก​ของ​มนุษย์​จะ​เย็น​ชาล​ง, และ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​จะ​มี​มาก.
  ๒๘ และ​เมื่อ​เวลา​ของ​คน​ต่างชาติ​เข้า​มา, แสงสว่าง​จะ​ฉาย​ส่อง​ใน​บรรดา​พวก​เขา​ที่นั่ง​อยู่​ใน​ความ​มืด, และ​จะ​เป็นความ​สมบูรณ์​แห่ง​กิตติคุณ​ของ​เรา;
  ๒๙ แต่​พวก​เขา​ไม่รับ​สิ่ง​นี้; เพราะ​พวก​เขา​หา​สำเหนียก​แสงสว่าง​นั้น​ไม่, และ​พวก​เขา​หันเหใจ​ไป​จาก​เรา​เพราะกฎเกณฑ์​ของ​มนุษย์.
  ๓๐ และ​ใน​คน​รุ่น​นั้น​เวลา​ของ​คน​ต่าง​ชาติ​จะ​สิ้นสุด​ลง.
  ๓๑ และ​จะ​มี​มนุษย์​ยืนยง​อยู่​ใน​คน​รุ่น​นั้น, ซึ่ง​จะ​ไม่​ล่วงลับ​ไป​จนกว่า​พวก​เขา​จะ​เห็นแส้​ที่​ตวัด​ออก​ไป​เป็น​วง​กว้าง; เพราะ​โรค​ภัย​แห่ง​วิปโยค​จะ​ปกคลุม​แผ่นดิน.
  ๓๒ แต่​สานุศิษย์​ของ​เรา​จะยืน​อยู่​ใน​สถาน​ที่​ศักดิ์สิทธิ์, และ​จะ​ไม่​หวั่นไหว; แต่​ใน​บรรดา​คน​ชั่ว​ร้าย, มนุษย์​จะ​เปล่ง​เสียง​ของ​พวก​เขา​และ​สาปแช่ง​พระผู้เป็นเจ้า​และ​ตาย.
  ๓๓ และ​จะ​มีแผ่นดินไหว​ใน​สถาน​ที่​ต่างๆ ด้วย, และ​ความ​รกร้าง​ว่าง​เปล่า​มากมาย; แต่​มนุษย์​จะ​ยัง​ทำใจ​แข็ง​กระด้าง​ต่อต้าน​เรา, และ​พวก​เขา​จะ​จับดาบ, ต่อสู้​กัน, และ​พวก​เขา​จะ​เข่นฆ่า​กัน.
  ๓๔ และ​บัดนี้, เมื่อ​เรา​พระเจ้า​พูด​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​กับ​สานุศิษย์​ของ​เรา, พวก​เขา​กังวล​ใจ.
  ๓๕ และ​เรา​กล่าว​แก่​พวก​เขา: อย่า​กังวลใจ​เลย, เพราะ, เมื่อ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น, เจ้า​จะ​รู้​ว่า​สัญญา​ซึ่ง​ทำ​ไว้​กับ​เจ้า​จะ​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๓๖ และ​เมื่อ​แสงสว่าง​จะ​เริ่ม​ฉาย​ส่อง, มัน​จะ​เป็น​กับ​พวก​เขา​เหมือน​ดัง​คำ​อุปมา​ซึ่ง​เรา​จะ​แสดง​แก่​เจ้า—
  ๓๗ เจ้า​มอง​ดู​ต้นมะเดื่อ, และ​เจ้า​เห็น​มัน​ด้วย​ดวงตา​เจ้า, และ​เจ้า​กล่าว​เมื่อ​มัน​เริ่ม​ระบัด, และ​ใบ​ของ​มัน​ยัง​อ่อน, ว่า​บัดนี้​ฤดู​ร้อน​อยู่​แค่​เอื้อม;
  ๓๘ แม้​มัน​จะ​เป็น​เช่น​นั้น​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​พวก​เขา​จะ​เห็น​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้, เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​รู้​ว่า​โมง​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว.
  ๓๙ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​คน​ที่​เกรงกลัว​เรา​จะ​เฝ้ารอ​ให้​ถึงวัน​สำคัญ​ยิ่ง​ของ​พระเจ้า, แม้​เฝ้า​รอเครื่องหมาย​การ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหาบุรุษ.
  ๔๐ และ​พวก​เขา​จะ​เห็น​เครื่องหมาย​และ​การ​อัน​น่า​พิศวง, เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​แสดงออก​มา​ใน​ฟ้า​สวรรค์​เบื้องบน​และ​ใน​แผ่นดิน​โลก​เบื้อง​ล่าง.
  ๔๑ และ​พวก​เขา​จะ​เห็น​เลือด, และไฟ, และ​หมอก​ควัน.
  ๔๒ และ​ก่อน​ที่​วัน​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​ถึง, ดวงอาทิตย์​จะ​กลับกลาย​เป็นความ​มืด​มิด, และ​ดวง​จันทร์​จะ​กลับกลาย​เป็น​โลหิต, และ​เหล่า​ดวง​ดารา​ร่วง​หล่น​จาก​ฟ้า​สวรรค์.
  ๔๓ และ​เรา​จะ​รวบรวม​คน​ที่​เหลือ​อยู่​มายัง​สถาน​ที่​นี้;
  ๔๔ และ​เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​มอง​หา​เรา, และ, ดูเถิด, เรา​จะ​มา; และ​พวก​เขา​จะ​เห็น​เรา​ใน​หมู่​เมฆ​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์, ห่อ​หุ้ม​ด้วย​อำนาจ​และ​รัศมีภาพ​เรือง​โรจน์; พร้อม​ด้วย​เทพ​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งหมด; และ​คน​ที่​มิได้​เฝ้ารอ​เรา​จะ​ถูก​ตัดขาด.
  ๔๕ แต่​ก่อน​ที่​พระ​พาหุ​ของ​พระเจ้า​จะ​หวด​ลง​มา, เทพ​ผู้​หนึ่ง​จะเป่าแตร​ของ​เขา, และ​วิ​สุทธิ​ชน​ที่​หลับ​อยู่​จะ​ออก​มา​พบ​เรา​ในเมฆ.
  ๔๖ ดังนั้น, หาก​เจ้า​หลับ​อยู่​ใน​ความ​สงบสุข​เจ้า​ย่อม​เป็น​สุข; เนื่องจาก​เจ้า​เห็น​เรา​บัดนี้​และ​รู้​ว่า​เรา​ดำรง​อยู่​ฉันใด, แม้​ฉันนั้น​เจ้า​จะมา​หา​เรา​และ​จิต​วิญญาณ​เจ้า​ทั้งหลาย​จะ​มีชีวิต, และ​การ​ไถ่​เจ้า​จะ​สมบูรณ์; และ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ออก​มา​จาก​สี่​เสี้ยว​ของ​แผ่นดิน​โลก.
  ๔๗ จาก​นั้น​พระพาหุ​ของ​พระเจ้า​จะ​หวด​ลง​มาบ​น​ประชาชาติ.
  ๔๘ และ​เมื่อนั้น​พระเจ้า​จะ​ทรง​วาง​พระ​บาท​ของ​พระองค์​บนภูเขา​นี้, และ​มัน​จะ​แยก​เป็น​สอง, และ​แผ่นดิน​โลก​จะไหว, และ​เหวี่ยง​ไป​มา, และ​ฟ้า​สวรรค์​จะ​สั่นสะเทือน​ด้วย.
  ๔๙ และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​เอ่ย​สุรเสียง​ของ​พระองค์, และ​ทั่ว​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้ยิน; และ​ประชาชาติ​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​โศกเศร้า, และ​คน​ที่​หัวเราะ​จะ​เห็น​ความ​โง่​เขลา​ของ​ตน.
  ๕๐ และ​หายนะ​จะ​ถม​ทับ​คน​ที่​ล้อเลียน, และ​คน​ที่​เยาะ​เย้ย​จะ​มอด​ไหม้; และ​คน​ที่​เฝ้า​เสาะ​หาความ​ชั่วช้า​สามานย์​จะ​ถูก​โค่น​และ​โยน​เข้าไป​ใน​ไฟ.
  ๕๑ และ​จาก​นั้น​ชาวยิว​จะ​มองดู​เรา​และ​กล่าว​ว่า: แผล​เหล่า​นี้​ที่​มือ​ของ​ท่าน​และ​ที่​เท้า​ของ​ท่าน​คือ​อะไร ?
  ๕๒ เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​พระเจ้า; เพราะ​เรา​จะ​กล่าว​แก่​พวก​เขา​ว่า: แผล​เหล่า​นี้​เป็น​แผล​ซึ่ง​เรา​ได้​รับบาดเจ็บ​ใน​บ้าน​ของ​เพื่อน​เรา. เรา​คือ​คน​ที่​ถูก​ยก​ขึ้น. เรา​คือ​เยซู​ที่​ถูก​ตรึงกางเขน. เรา​คือ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕๓ และ​เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะร่ำไห้​เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​ตน; เมื่อนั้น​พวก​เขา​จะ​คร่ำครวญ​เพราะ​พวก​เขา​ข่มเหงกษัตริย์​ของ​ตน.
  ๕๔ และ​จาก​นั้น​ประชาชาติ​นอกศาสนา​จะ​รับ​การ​ไถ่, และ​พวก​เขา​ที่​มิได้​รู้​กฎ​จะ​มี​ส่วน​ใน​การ​ฟื้น​คืนชีวิต​ครั้ง​แรก; และ​มัน​จะ​พอ​ทนได้​สำหรับ​พวก​เขา.
  ๕๕ และ​ซาตาน​จะ​ถูกพันธนาการ, เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​มี​ที่​ใน​ใจ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๕๖ และ​ในวัน​นั้น, เมื่อ​เรา​จะ​มา​ใน​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา, คำ​อุปมา​ซึ่ง​เรา​พูด​ไว้ เกี่ยว​กับ​หญิงพรหมจารี​สิบ​คน​จะ​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๕๗ เพราะ​คน​ที่​ฉลาด​และ​รับ​ความจริง, และ​รับ​พระ​วิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์​เป็น​ผู้นำทาง​ของ​พวก​เขา, และ​ไม่​ถูกหลอก—ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, พวก​เขา​จะ​ไม่​ถูก​โค่น​และ​โยน​เข้าไป​ในไฟ, แต่​จะ​ทน​อยู่​ได้​ใน​วัน​นั้น.
  ๕๘ และ​แผ่นดินโลก​จะ​ให้​ไว้​แก่​พวก​เขา​เป็นมรดก; และ​พวก​เขา​จะ​ขยาย​เผ่าพันธุ์​และ​แข็งแกร่ง​ขึ้น, และ​ลูก​หลาน​ของ​พวก​เขา​จะเติบโต​ไป​สู่​ความรอด​โดย​ไม่​มี​บาป.
  ๕๙ เพราะ​พระเจ้า​จะ​ประทับ​อยู่ท่ามกลาง​พวก​เขา, และ​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา, และ​พระองค์​จะ​ทรง​เป็น​กษัตริย์​ของ​พวก​เขา​และ​ผู้​ให้กฎ​ของ​พวก​เขา.
  ๖๐ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จะ​ไม่​ให้​แก่​เจ้าที่​จะ​รู้มาก​ขึ้น​เกี่ยว​กับ​บท​นี้, จนกว่า​จะ​มี​การ​แปล​พระ​ค​ริ​สต​ธรรม​คัมภีร์ ภาค​พัน​ธ​สัญญาใหม่, และ​ใน​นั้น​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​ที่​รู้;
  ๖๑ ดังนั้น เรา​อนุญาต​เจ้า​ว่า​บัดนี้​ให้​เจ้า​แปล, เพื่อ​เจ้า​จะ​พร้อม​สำหรับ​เรื่อง​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๖๒ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เรื่อง​สำคัญ​ยิ่ง​รอ​คอย​เจ้า​อยู่;
  ๖๓ เจ้า​ได้ยิน​เรื่องสงคราม​ใน​ต่าง​แดน; แต่, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, มัน​อยู่​ใกล้, แม้​ที่​ประตู​ของ​เจ้า, และ​อีก​ไม่​กี่​ปี​จาก​นี้​เจ้า​จะ​ได้ยิน​เรื่อง​สงคราม​ใน​ผืน​แผ่นดิน​เจ้า​เอง.
  ๖๔ ดังนั้น เรา, พระเจ้า, กล่าว​ไว้, เจ้า​จง​พร้อม​ใจ​กัน​ออก​จาก​ผืน​แผ่นดินตะวันออก, เจ้า​จง​ร่วม​ชุมนุม​กัน เจ้า​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา; เจ้า​จง​ออก​ไป​สู่​ประเทศ​ตะวันตก, เรียก​หา​ผู้​อยู่​อาศัย​ให้​กลับ​ใจ, และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​กลับ​ใจ, จง​เสริม​สร้าง​หน่วย​ต่างๆ ของ​ศาสนจักร​แก่​เรา.
  ๖๕ และ​ด้วย​จิตใจ​เดียว​และ​ด้วย​ความ​คิด​เดียว, จง​รวม​ของ​มี​ค่า​ของ​เจ้า​เพื่อ​เจ้า​จะซื้อ​มรดก​ซึ่ง​ต่อ​ไป​ใน​ภาย​ภาค​หน้า​จะ​กำหนด​ไว้​กับ​เจ้า.
  ๖๖ และ​จะ​เรียก​มัน​ว่า​เยรูซา​เล็มใหม่, แผ่นดิน​แห่ง​ความ​สงบสุข, นคร​แห่ง​การพักพิง, สถาน​ที่​แห่ง​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​สูง​สุด;
  ๖๗ และ​รัศมีภาพ​ของ​พระเจ้า​จะ​อยู่​ที่​นั่น, และ​ความ​น่า​สะพรึงกลัว​ของ​พระเจ้า​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย, ถึงขนาด​ที่​คน​ชั่ว​ร้าย​จะ​ไม่​มา​สู่​ที่​นั่น, และ​จะ​เรียก​ที่​นั่น​ว่า​ไซ​อัน.
  ๖๘ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​ใน​บรรดา​คน​ชั่ว​ร้าย, คือ​มนุษย์​ทุก​คน​ที่​จะ​ไม่​จับ​ดาบ​ของ​เขา​ต่อสู้​เพื่อนบ้าน​จำเป็น​ต้อง​หลบ​หนี​มา​สู่​ไซ​อัน​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย.
  ๖๙ และ​จะรวม​จาก​ทุก​ประชาชาติ​ภาย​ใต้​ฟ้า​สวรรค์​มา​สู่​ที่​นั่น; และ​จะ​เป็น​ผู้คน​กลุ่ม​เดียว​ที่​จะ​ไม่​ทำ​สงคราม​กัน.
  ๗๐ และ​จะ​มี​กล่าว​ไว้​ใน​บรรดา​คน​ชั่ว​ร้าย​ว่า: ขอ​เรา​อย่า​ขึ้น​ไป​สู้​รบ​กับ​ไซ​อัน​เลย, เพราะ​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ไซ​อัน​น่า​สะพรึงกลัว; ดังนั้น​พวก​เรา​จะ​ต้าน​ไม่​ไหว.
  ๗๑ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ เรา​จะ​รวบรวม​คน​ชอบธรรม​จาก​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งปวง, และ​จะ​มา​สู่​ไซ​อัน, พลาง​ขับ​ขาน​บทเพลง​แห่ง​ปีติ​อันเป็น​นิจ.
  ๗๒ และ​บัดนี้​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​เก็บ​เรื่อง​เหล่า​นี้ มิ​ให้​แพร่งพราย​ออก​ไป​สู่​โลก​จนกว่า​เรา​จะ​เห็น​สมควร, เพื่อ​เจ้า​จะ​ทำ​งาน​นี้​ให้​ลุล่วง​ใน​สายตา​ผู้คน, และ​ใน​สายตา​ศัตรู​ของ​เจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ไม่​รู้​ถึง​งาน​ของ​เจ้า​จนกว่า​เจ้า​จะ​ลุล่วง​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​เจ้า​ไว้;
  ๗๓ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พวก​เขา​จะ​รู้​สิ่ง​นี้, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​พิจารณา​เรื่อง​เหล่า​นี้.
  ๗๔ เพราะ​เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ปรากฏ​พระองค์​จะ​เป็น​ที่​น่าสะพรึงกลัว​ต่อ​พวก​เขา, เพื่อ​ความ​กลัว​จะ​ครอบงำ​พวก​เขา, และ​พวก​เขา​จะ​ยืน​อยู่​ห่าง​ๆ และ​ตัว​สั่น.
  ๗๕ และ​ประชาชาติ​ทั้งปวง​จะ​กลัว​เพราะ​ความ​น่า​สะพรึงกลัว​ของ​พระเจ้า, และ​อำนาจ​แห่ง​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระองค์. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.