พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๕๘
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ใน​ไซ​อัน, เทศ​มณฑล​แจ๊คสัน, รัฐ​มิ​สซูรี, วัน​ที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:190–195). ใน​วัน​สะ​บา​โต​แรก​หลังจาก​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​และ​คณะ​ของ​ท่าน​มา​ถึง​เทศ​มณฑล​แจ๊คสัน, รัฐ​มิ​สซูรี, มี​พิธี​ทาง​ศาสนา, และ​ได้​รับ​สมาชิก​สอง​คน​โดย​บัพ​ติ​ศ​มา. ระหว่าง​สัปดาห์​นั้น, วิ​สุทธิ​ชน​จาก​โคล​ส​วิ​ลล์บาง​คนใน​สาขา​ธ​อมพ์สัน​และ​คน​อื่นๆ มา​ถึง (ดู ภาค ๕๔). หลาย​คน​กระตือรือร้น​จะ​เรียน​รู้​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​ใน​สถาน​ที่​ชุมนุม​แห่ง​ใหม่.
๑–๕, ผู้​ที่​อดทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำบาก​จะ​ได้​รับ​การ​สวม​มงกุฎ​ด้วย​รัศมี​ภาพ; ๖–๑๒, วิ​สุทธิ​ชน​ต้องเต​รี​ยม​ตัว​รับ​งาน​มงคล​สมรส​ของ​พระ​เมษ​โปดก​และ​งาน​เลี้ยง​ฉลอง​ของ​พระเจ้า; ๑๓–๑๘, อธิการ​เป็น​ผู้​พิพากษา​ใน​อิส​ราเอล; ๑๙–๒๓, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​เชื่อฟัง​กฎ​ของ​แผ่นดิน; ๒๔–๒๙, มนุษย์​ควร​ใช้​สิทธิ์​เสรี​เพื่อ​ทำความ​ดี; ๓๐–๓๓, พระเจ้า​ทรง​บัญชา​และ​ทรง​ยกเลิก; ๓๔–๔๓, เพื่อ​กลับ​ใจ, มนุษย์​ต้อง​สารภาพ​และ​ละทิ้ง​บาป; ๔๔–๕๘, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​ซื้อ​มรดก​ของ​พวก​เขา​และ​รวม​กัน​ที่​มิ​สซูรี; ๕๙–๖๕, ต้อง​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​ชาว​โลก​ทุก​คน.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง, โอ้​เจ้า​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, และ​จง​เงี่ยหู​ฟัง​คำขอ​ง​เรา, และ​เรียน​รู้​จาก​เรา​ว่า​เรา​ต้องการ​อะไร​เกี่ยว​กับ​เจ้า, และ​เกี่ยว​กับ​แผ่นดินนี้​ด้วย ที่​ซึ่ง​เรา​ส่ง​เจ้า​มา.
  ๒ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, คน​ที่รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​ย่อม​เป็น​สุข, ไม่​ว่า​ใน​ชีวิต​หรือ​ใน​ความตาย; และ​คน​ที่​ซื่อสัตย์​ใน​ความ​ยากลำบาก, รางวัล​ของ​คน​คน​นั้น​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์.
  ๓ เจ้า​จะ​มอง​เห็น​แผน​ของพระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​ดวงตา​ฝ่าย​ธรรมชาติ​ของ​เจ้า​ไม่​ได้, ใน​เวลา​นี้, เกี่ยว​กับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง​ใน​ภายหน้า, และ​รัศมีภาพ​ซึ่ง​จะ​ตาม​มา​หลังจาก​ความ​ยาก​ลำบาก​ยิ่ง.
  ๔ เพราะ​หลังจาก​ความ​ยากลำบาก​มากมาย จึง​บังเกิดพร. ดังนั้น จึง​มี​วัน​ที่​เรา​จะ​สวมมงกุฎ​เจ้า​ด้วย​รัศมีภาพ​ยิ่ง; ยัง​ไม่​ถึง​โมง​นั้น, แต่​อยู่​แค่​เอื้อม.
  ๕ จง​จำ​เรื่อง​นี้, ซึ่ง​เรา​บอก​เจ้า​ไว้​ก่อน, เพื่อ​เจ้า​จะ​ใส่ใจครุ่นคิด, และ​รับ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​ตาม​มา.
  ๖ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​ส่ง​เจ้า​มา—เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​เชื่อฟัง, และ​เพื่อ​ใจ​เจ้า​จะ​ได้พร้อม​แสดงประจักษ์พยาน​ถึง​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง;
  ๗ และ​เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​จาก​การ​วาง​รากฐาน​ด้วย, และ​ใน​การก​ล่า​ว​คำ​พยาน​ถึง​แผ่นดิน​ซึ่ง​บน​นั้น​ไซอัน​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ตั้ง​อยู่;
  ๘ และ​เพื่อ​จะ​ได้​เตรียม​การ​เลี้ยง​ฉลอง​ด้วย​สิ่ง​ที่​อิ่มหนำ​ไว้​ให้​คนจน​ด้วย; แท้จริง​แล้ว, การ​เลี้ยง​ฉลอง​ด้วย​สิ่ง​ที่​อิ่มหนำ, ด้วย​เหล้า​องุ่น​จากกาก​ที่​กลั่นกรอง​อย่าง​ดี, เพื่อ​แผ่นดิน​โลก​จะ​รู้​ว่า​ปากขอ​งบ​ร​ร​ดา​ศาสดา​พยากรณ์​จะ​ไม่​ล้ม​เหลว;
  ๙ แท้จริง​แล้ว, อาหาร​ค่ำ​แห่ง​พระ​นิเวศน์​ของ​พระเจ้า, ที่​เตรียม​ไว้​อย่าง​ดี, ซึ่ง​มื้อ​นี้​ประชาชาติ​ทั้งปวง​จะ​ได้​รับ​เชิญ.
  ๑๐ ก่อน​อื่น, คน​ร่ำรวย​และ​ผู้​คงแก่เรียน, ผู้​มี​ปัญญา​และ​ผู้ทรง​เกียรติ;
  ๑๑ และ​หลังจาก​นั้น วัน​แห่ง​อำนาจ​ของ​เรา​จะ​มา​ถึง; เมื่อนั้น​คน​จน, คน​ง่อย, และ​คน​ตาบอด, และ​คน​หู​หนวก, จะ​เข้า​มา​ใน​งาน​มงคลสมรส​ของ​พระ​เมษ​โปดก, และ​รับ​ส่วน​งาน​เลี้ยงฉลอง​ของ​พระเจ้า, ที่​เตรียม​ไว้​รับ​วัน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๑๒ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, พูด​ไว้​ดังนี้.
  ๑๓ และ​เพื่อประจักษ์พยาน​จะ​ได้​ออก​ไป​จาก​ไซ​อัน, แท้จริง​แล้ว, จาก​ปากขอ​ง​เมือง​มรดก​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า—
  ๑๔ แท้จริง​แล้ว, เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​ส่ง​เจ้า​มา​ที่​นี่, และ​เลือก​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ, และ​กำหนด​พัน​ธ​กิจ​ของ​เขา​ให้​แก่​เขา​ใน​แผ่นดิน​นี้.
  ๑๕ แต่​หาก​เขา​หาก​ลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เขา​ไม่, ซึ่ง​คือ​ความ​ไม่​เชื่อ​และ​ความ​มืด​บอด​ของ​ใจ, ก็​ให้​เขา​ระวัง​เกลือก​เขา​จะตก.
  ๑๖ ดูเถิด พัน​ธ​กิจ​ของ​เขามอ​บ​ให้​เขา, และ​จะ​ไม่​ให้​อีก.
  ๑๗ และ​ผู้​ใด​ที่​มี​พัน​ธ​กิจ​นี้​ย่อม​ได้​รับ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้พิพากษา​ใน​อิส​ราเอล, เหมือน​ที่​เป็น​มา​ใน​สมัย​โบราณ, เพื่อ​แบ่ง​แผ่นดิน​มรดก​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​ลูก​ๆ ของ​พระองค์;
  ๑๘ และ​เพื่อ​พิพากษา​ผู้คน​ของ​พระองค์​โดย​ประจักษ์พยาน​ของ​คน​เที่ยงธรรม, และ​โดย​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ที่​ปรึกษา​ของ​เขา, ตาม​กฎ​แห่ง​อาณาจักร​ซึ่ง​บรรดา​ศาสดาพยากรณ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​ไว้.
  ๑๙ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​รักษา​กฎ​ของ​เรา​บน​แผ่นดิน​นี้.
  ๒๐ อย่า​ให้​มนุษย์​คน​ใด​คิด​ว่า​ตน​เป็น​ผู้​ปกครอง; แต่​ให้​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ปกครอง​คน​ที่​พิพากษา, ตาม​พระ​ดำรัส​แนะนำ​อันเป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​เอง, หรือ, อีก​นัย​หนึ่ง, คน​ที่​แนะนำ​หรือ​นั่ง​บน​บัลลังก์​พิพากษา.
  ๒๑ อย่า​ให้​มนุษย์​คน​ใด​ฝ่าฝืนกฎ​ของ​แผ่นดิน, เพราะ​คน​ที่​รักษา​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ฝ่าฝืน​กฎ​ของ​แผ่นดิน.
  ๒๒ ดังนั้น, จง​ขึ้น​อยู่​กับ​อำนาจ​ที่​ดำรง​อยู่, จนกว่าพระองค์​จะ​ทรง​ปกครอง​ซึ่ง​เป็น​สิทธิ์​แห่ง​พระองค์ ที่​จะ​ทรง​ปกครอง, และ​พิชิต​ศัตรู​ทั้งสิ้น​ให้​ศิโรราบ​อยู่​ใต้ฝ่าพระบาท.
  ๒๓ ดูเถิด, กฎ​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ​จาก​มือ​เรา​เป็น​กฎ​ของ​ศาสนจักร, และ​ใน​ทัศนะ​เยี่ยง​นี้​เจ้า​จะ​ธำรง​ไว้. ดูเถิด, นี่แหละ​ปัญญา.
  ๒๔ และ​บัดนี้, ดัง​ที่​เรา​พูด​เกี่ยว​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ​จ, แผ่นดิน​นี้​คือ​แผ่นดิน​อันเป็น​ถิ่น​พำนัก​ของ​เขา, และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เขา​แต่งตั้ง​ไว้​เป็น​ที่​ปรึกษา; และ​แผ่นดิน​อันเป็น​ถิ่น​พำนัก​ของ​คน​ที่​เรา​แต่งตั้ง​ให้​รักษาคลัง​ของ​เรา​ด้วย;
  ๒๕ ดังนั้น, ให้​พวก​เขา​พา​ครอบครัว​มายัง​แผ่นดิน​นี้, ดัง​ที่​พวก​เขา​จะ​ปรึกษา​ระหว่าง​ตน​เอง​กับ​เรา.
  ๒๖ เพราะ​ดูเถิด, หา​บังควร​ไม่​ที่​เรา​จะ​บัญชา​ไป​ทุก​เรื่อง; เพราะ​คน​ที่​ถูก​บีบบังคับ​ใน​ทุก​เรื่อง, คน​คน​นั้น​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ที่เกียจคร้าน​และ​ไม่​ฉลาด; ดังนั้น​เขา​จึง​ไม่​ได้​รับ​รางวัล.
  ๒๗ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว, มนุษย์​ควร​ทำ​งาน​อย่างทุ่มเท​ใน​อุดมการณ์​ดี, และ​ทำ​สิ่ง​สารพัน​ด้วย​เจตจำนง​อิสระ, และ​ทำให้​เกิด​ความชอบ​ธรรม​ยิ่ง;
  ๒๘ เพราะ​พลัง​อยู่​ใน​พวก​เขา, ซึ่ง​ใน​นั้น​พวก​เขา​เป็น​ผู้​มี​สิทธิ์เสรี​ของ​ตน​เอง. และ​ตราบเท่า​ที่​มนุษย์​ทำ​ดี พวก​เขา​จะ​ไม่​มี​ทาง​สูญ​เสีย​รางวัล​ของ​ตน​เลย.
  ๒๙ แต่​คน​ที่​หา​ได้​ทำ​อะไร​ไม่​จนกว่า​เรา​จะ​บัญชา​เขา, และ​รับคำ​บัญชา​ด้วย​ใจ​สงสัย, และ​รักษา​คำ​บัญชา​นั้น​ด้วย​ความ​เกียจคร้าน, คน​คน​นั้น​ย่อมอัปมงคล.
  ๓๐ เรา​คือ​ใคร​เล่า​ที่รังสรรค์​มนุษย์, พระเจ้า​ตรัส, เรา​จะ​ถือว่า​เขา​ปราศจาก​ความ​ผิด​หรือ​เมื่อ​เขา​หา​เชื่อฟัง​บัญญัติ​ของ​เรา​ไม่ ?
  ๓๑ เรา​คือ​ใคร​เล่า, พระเจ้า​ตรัส, ที่สัญญา​ไว้​และ​ยัง​ไม่​ทำให้​มีสัมฤทธิผล ?
  ๓๒ เรา​บัญชา​และ​มนุษย์​หา​เชื่อฟัง​ไม่; เรายกเลิก​และ​พวก​เขา​ไม่​ได้​รับ​พร.
  ๓๓ ดังนั้น พวก​เขา​กล่าว​ใน​ใจ​ว่า: นี่​มิ​ใช่​งาน​ของ​พระเจ้า, เพราะ​สัญญา​ของ​พระองค์​ไม่​มีสัมฤทธิผล. แต่​วิบัติ​แก่​คน​เช่น​นั้น, เพราะ​รางวัล​ของ​พวก​เขา​ซุ่ม​อยู่​เบื้องล่าง, และ​มิ​ใช่​จาก​เบื้องบน.
  ๓๔ และ​บัดนี้​เรา​ให้​คำ​แนะนำ​เพิ่มเติม​แก่​เจ้า​เกี่ยว​กับ​แผ่นดิน​นี้.
  ๓๕ นี่​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​เรา​ที่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา มาร์ติน แฮ​ร์ริ​ส จะ​เป็น​แบบอย่าง​แก่​ศาสนจักร, ใน​การมอบ​เงินตรา​ของ​เขา​ให้​อธิการ​ของ​ศาสนจักร.
  ๓๖ และ​อนึ่ง, นี่​เป็น​กฎ​สำหรับ​มนุษย์​ทุก​คน​ที่มา​สู่​แผ่นดิน​นี้​เพื่อ​จะ​รับ​มรดก; และ​เขา​จะ​ดำเนิน​การ​กับ​เงินตรา​ของ​เขา​ตาม​ที่​กฎ​ระบุ​ไว้.
  ๓๗ และ​นี่​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ด้วย​ที่​ควร​ซื้อ​แผ่นดิน​ไว้​ใน​อิน​ดิเพน​เดนซ์, เพื่อ​เป็น​สถาน​ที่​สร้าง​คลัง, และ​เพื่อ​สร้าง​โรงพิมพ์​ด้วย.
  ๓๘ และ​คำ​แนะนำ​อื่นๆ เกี่ยว​กับ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา มาร์ติน แฮ​ร์ริ​ส จะ​ให้​แก่​เขา​โดย​พระ​วิญญาณ, เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รับ​มรดก​ของ​เขา​ดัง​ที่​เขา​เห็น​ว่า​ดี;
  ๓๙ และ​ให้​เขา​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เขา, เพราะ​เขา​แสวง​หา​คำ​สรรเสริญเยินยอ​ของ​โลก.
  ๔๐ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา วิลเลียม ดับ​เบิลยู. เฟลพ์ส อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ซึ่ง​เรา​แต่งตั้ง​เขา​ไว้​ด้วย, และ​รับ​มรดก​ของ​เขา​ใน​แผ่นดิน;
  ๔๑ และ​เขา​จำเป็น​ต้อง​กลับ​ใจ​ด้วย, เพราะ​เรา, พระเจ้า, ไม่สู้​จะ​พอใจ​เขา, เพราะ​เขา​หมายมั่น​จะ​ลำพอง, และ​เขา​ไม่​ถ่อม​ตน​เพียงพอ​ต่อหน้า​เรา.
  ๔๒ ดูเถิด, คน​ที่​กลับใจ​จาก​บาป​ของ​เขา, คน​คน​นั้น​ได้​รับ​การให้อภัย, และ​เรา, พระเจ้า, ไม่จำ​มัน​อีก.
  ๔๓ โดย​สิ่ง​นี้​เจ้า​จะ​รู้​ว่า​ถ้า​คน​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เขา—ดูเถิด, เขา​จะสารภาพ​และละทิ้ง​มัน.
  ๔๔ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​เกี่ยว​กับ​บรรดา​เอ็ลเด​อร์ที่​เหลือ​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, ยัง​ไม่​ถึง​เวลา, ยัง​อีก​หลาย​ปี, ที่​เขา​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​รับ​มรดก​ใน​แผ่นดิน​นี้, เว้นแต่​เขา​เหล่า​นั้น​จะ​ปรารถนา​โดย​คำ​สวด​อ้อนวอน​จาก​ศรัทธา, นอก​เสีย​จาก​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​กำหนด​ให้​พวก​เขา​เท่านั้น.
  ๔๕ เพราะ, ดูเถิด, เขา​เหล่า​นั้น​จะ​ผลักดัน​ผู้คน​จาก​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก​มา​รวม​กัน.
  ๔๖ ดังนั้น, จง​ร่วม​ชุมนุม​กัน; และ​คน​ที่​ไม่​ได้​กำหนด​ให้​อยู่​ใน​แผ่นดิน​นี้, ก็​ให้​พวก​เขา​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ; และ​หลังจาก​นั้น​ก็​ให้​พวก​เขา​กลับ​สู่​บ้านเรือน​ตน.
  ๔๗ ให้​พวก​เขา​สั่งสอน​ไป​ระหว่าง​ทาง, และแสดง​ประจักษ์พยาน​ถึง​ความ​จริง​ใน​ทุก​ที่, และ​ร้องขอ​คน​ร่ำรวย, คน​ชั้น​สูง​และ​คน​ชั้น​ต่ำ, และ​คน​ยากจน​ให้​กลับ​ใจ.
  ๔๘ และ​ให้​พวก​เขา​สร้าง​หน่วย​ต่างๆ ของศาสนจักร, ตราบเท่า​ที่​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​กลับ​ใจ.
  ๔๙ และ​ให้​มี​ตัวแทน​กำหนด​ขึ้น​โดย​เสียง​ของ​ศาสนจักร, สำหรับ​หน่วย​ของ​ศาสนจักร​ใน​โอไฮโอ, เพื่อ​รับ​เงินตรา​ไว้​ซื้อ​ที่ดิน​ใน​ไซอัน.
  ๕๐ และ​เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, ว่า​เขา​จะเขียน​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​อัน, และ​คำแถลง​เกี่ยว​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ดัง​ที่​พระ​วิญญาณ​จะ​ทรง​ทำให้​สิ่ง​นี้​เป็น​ที่​รู้​แก่​เขา;
  ๕๑ และ​ให้​เสนอ​สาส์น​และ​การ​ลง​นาม​รับรอง, ไป​ให้​หน่วย​ทั้งหมด​ของ​ศาสนจักร​เพื่อ​จะ​ได้​เงินตรา, ไว้​ใน​มือ​ของ​อธิการ, ของ​ตัว​เขา​หรือ​ตัวแทน, ดัง​ที่​เขา​เห็น​ว่า​ดี​หรือ​ดัง​ที่​เขา​จะ​แนะนำ, เพื่อ​ซื้อ​ที่ดิน​ไว้​เป็น​มรดก​ให้​ลูก​ๆ ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕๒ เพราะ, ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, พระเจ้า​ทรง​ประสงค์​ให้​สานุศิษย์​และ​ลูก​หลาน​มนุษย์​เปิด​ใจ​ของ​พวก​เขา, กระทั่ง​ซื้อ​ทั้ง​ภูมิภาค​นี้​ของ​ประเทศ, ทันที​ที่​เวลา​เอื้ออำนวย.
  ๕๓ ดูเถิด, นี่แหละ​ปัญญา. ให้​พวก​เขา​ทำ​การ​นี้​เกลือก​พวก​เขา​จะ​ไม่​ได้​รับมรดก​เลย, เว้นแต่​จะ​เป็น​ไป​โดย​การ​หลั่ง​เลือด.
  ๕๔ และ​อนึ่ง, ตราบเท่า​ที่​ได้ที่​ดิน​มา, ก็​ให้​มีค​น​งาน​ทุก​ประเภท​ส่ง​ออก​ไป​ยัง​แผ่นดิน​นี้, เพื่อ​ทำ​งาน​ให้​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕๕ ให้​สิ่ง​ทั้งหมด​นี้​ทำ​ไป​ตาม​ระเบียบ; และ​ประกาศ​เอกสิทธิ์​ใน​แผ่นดิน​ให้​ล่วงรู้​เป็น​ครั้ง​คราว, โดย​อธิการ​หรือ​ตัวแทน​ของ​ศาสนจักร.
  ๕๖ และ​มิ​ให้​งาน​แห่ง​การ​รวม​ดำเนิน​ไป​อย่าง​เร่งรีบ, หรือ​โดย​การ​หนี​เตลิด; แต่​ให้​ดำเนิน​ไป​ดัง​ที่​เอ็ลเด​อร์ของ​ศาสนจักร​จะ​แนะนำ​ใน​การ​ประชุม​ใหญ่, ตาม​ความ​รู้​ซึ่ง​พวก​เขา​ได้​รับ​เป็น​ครั้ง​คราว.
  ๕๗ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน อุทิศ​ถวาย​และ​อุทิศ​แผ่นดิน​นี้, และ​ตำแหน่งที่ตั้ง​พระวิหาร, เพื่อ​พระเจ้า.
  ๕๘ และ​ให้​มี​การ​เรียก​ชุมนุม​เพื่อ​การ​ประชุม​ใหญ่; และ​หลังจาก​นั้น​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน และ​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, กลับ​ไป, และ​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี ไป​กับ​พวก​เขา​ด้วย, เพื่อ​ทำ​งาน​ที่​เหลือ​อยู่​ให้​เสร็จ ซึ่ง​เรา​กำหนด​ไว้​ให้​พวก​เขา​ใน​แผ่นดิน​ของ​พวก​เขา​เอง, และ​งาน​ที่​เหลือ​ตาม​ที่​ประชุม​ใหญ่​จะจัดการ.
  ๕๙ และ​มิ​ให้​ใคร​กลับ​จาก​แผ่นดิน​นี้ เว้นแต่​เขา​จะ​กล่าว​คำพยาน​ไป​ระหว่าง​ทาง, ถึง​สิ่ง​ซึ่ง​เขา​รู้​และ​เชื่อ​อย่าง​แน่นอน​ที่สุด.
  ๖๐ ให้​นำ​สิ่ง​ซึ่ง​มอบ​ไว้​กับ​ซี​บา พี​เต​อร์สัน​ไป​จาก​เขา; และ​ให้​เขา​อยู่​เป็น​สมาชิก​ใน​ศาสนจักร, และ​ทำ​งาน​ด้วย​มือ​ตน​เอง, กับ​พี่น้อง, จนกว่า​เขา​จะ​ถูก​ตีสอน​อย่าง​สมควร​เพราะ​บาป​ทั้งหมด​ของ​เขา; เพราะ​เขา​หา​สารภาพ​มัน​ไม่, และ​เขา​คิด​จะ​ปกปิด​มัน.
  ๖๑ ให้​บรรดา​เอ็ลเด​อร์ที่​เหลือขอ​ง​ศาสนจักร​นี้, ผู้​กำลัง​มา​สู่​แผ่นดิน​นี้, ซึ่ง​บาง​คน​ได้​รับ​พร​มาก​ยิ่ง​แม้​จน​มิ​อาจ​ประมาณ​ได้, มี​การ​ประชุม​ใหญ่​บน​แผ่นดิน​นี้​ด้วย.
  ๖๒ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ​จ กำกับ​ดูแล​การ​ประชุม​ใหญ่​ซึ่ง​พวก​เขา​จะ​จัด​ขึ้น.
  ๖๓ และ​ให้​พวก​เขา​กลับ​ไป​ด้วย, โดย​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​ไป​ระหว่าง​ทาง, กล่าว​คำ​พยาน​ถึง​สิ่ง​ซึ่ง​เปิดเผย​แก่​พวก​เขา.
  ๖๔ เพราะ, ตาม​จริง​แล้ว, เสียง​ต้อง​ออก​จาก​สถาน​ที่​นี้​ไป​สู่​ทั่ว​โลก, และ​ไป​สู่​แดน​ไกล​สุด​ของ​แผ่นดิน​โลก—ต้องสั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​ชาว​โลก​ถ้วน​หน้า, พร้อม​ด้วยเครื่องหมาย​ติดตาม​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เชื่อ.
  ๖๕ และ​ดูเถิด บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ​เสด็จมา. เอ​เมน.