พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๖
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ และ ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ที่​ฮา​ร์โมนีย์, รัฐ​เพ​นน์ซิลเวเนีย, เดือน​เมษายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:32–35). ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี​เริ่ม​งาน​ของ​เขา​ใน​ฐานะ​ผู้​จด​คำ​แปล​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น, ใน​วัน​ที่ ๗ เมษายน ค.ศ. ๑๘๒๙. เขา​ได้​รับ​การ​แสดง​ให้​ประจักษ์​จาก​สวรรค์​ยืนยัน​ความ​จริง​ถึง​ประจักษ์พยาน​ของ​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​แผ่น​จารึก ซึ่ง​บน​นั้น​มี​บันทึก​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น​จารึก​อยู่. ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ทูล​ถาม​พระเจ้า​โดย​ผ่าน​อู​ริม​และ​ทูม​มิ​มและ​ได้​รับคำ​ตอบ​นี้.
๑–๖, คน​งาน​ใน​ทุ่ง​ของ​พระเจ้า​จะ​ได้ความ​รอด; ๗–๑๓, ไม่​มี​ของ​ประทาน​ใด​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ของ​ประทาน​แห่ง​ความ​รอด; ๑๔–๒๗, พยาน​แห่ง​ความ​จริง​เกิด​ขึ้น​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ; ๒๘–๓๗, จง​ดู​พระ​คริสต์, และ​ทำความ​ดี​ตลอด​เวลา.
  ๑ งาน​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่าอัศจรรย์​กำลัง​จะ​ออก​มา​สู่​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๒ ดูเถิด, เรา​คือ​พระผู้เป็นเจ้า; จง​เอาใจใส่คำ​ขอ​ง​เรา, ซึ่ง​มี​ชีวิต​และ​ทรงพลัง, คม​กว่า​ดาบส​อง​คม, ที่​จะ​แยก​ทั้ง​ข้อ​ต่อ​และ​ไขกระดูก​ออก​จาก​กัน; ฉะนั้น​จง​เอาใจใส่​ถ้อยคำ​ของ​เรา.
  ๓ ดูเถิด, ทุ่ง​ขาว​พร้อม​ที่​จะ​เก็บเกี่ยว; ฉะนั้น, ผู้​ใด​ที่​ปรารถนา​จะ​เก็บเกี่ยว, ก็​ให้​เขา​ยื่น​เคียว​เข้า​มา​ด้วย​เรี่ยวแรง​ของ​เขา, และ​เก็บเกี่ยว​เมื่อ​ยัง​วัน​อยู่, เพื่อ​เขา​จะ​สั่งสม​ความ​รอด​อันเป็น​นิจ​ไว้​ให้​จิต​วิญญาณ​ของ​เขา​ใน​อาณาจักร​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๔ แท้จริง​แล้ว, ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​จะยื่น​เคียว​ของ​เขา​เข้า​มา​และ​เก็บเกี่ยว, คน​คน​นั้น​ได้​รับ​เรียก​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕ ฉะนั้น, หาก​เจ้า​จะขอ​จาก​เรา​เจ้า​จะ​ได้​รับ; หาก​เจ้า​จะ​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​มัน​ให้​เจ้า.
  ๖ บัดนี้, เนื่องจาก​เจ้า​ขอ, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, และหมายมั่น​นำ​ออก​มา​และ​สถาปนา​อุดมการณ์​ของ​ไซอัน;
  ๗ อย่า​แสวงหา​ความมั่งคั่ง​แต่​จง​แสวง​หาปัญญา, และ​ดูเถิด, ความลี้ลับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ถูก​คลี่​ให้​เจ้า, และ​เมื่อนั้น​จะ​ทำให้​เจ้า​ร่ำรวย. ดูเถิด, คน​ที่​มี​ชีวิตนิรันดร์ ร่ำรวย.
  ๘ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, แม้​เจ้า​ปรารถนา​จาก​เรา​ฉันใด มัน​จะ​เป็น​กับ​เจ้า​ฉันนั้น; และ​หาก​เจ้า​ปรารถนา, เจ้า​จะ​เป็น​ทาง​แห่ง​การ​ทำ​ดี​มากมาย​ใน​คน​รุ่น​นี้.
  ๙ อย่า​กล่าว​อะไร​เลย​นอกจาก​การก​ลับใจ​แก่​คน​รุ่น​นี้; จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, และ​ช่วย​นำ​งาน​ของ​เรา​ออก​มา, ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา, และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​พร.
  ๑๐ ดูเถิด เจ้า​มี​ของ​ประทาน, และ​เจ้า​เป็น​สุข​เพราะ​ของ​ประทาน​ของ​เจ้า. จำ​ไว้​ว่า​สิ่ง​นี้ศักดิ์สิทธิ์​และ​มา​จาก​เบื้องบน—
  ๑๑ และ​หาก​เจ้า​จะ​สอบถาม, เจ้า​จะ​รู้ความลี้ลับ​ซึ่ง​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่า​อัศจรรย์; ฉะนั้น​เจ้า​จง​ใช้​ของประทาน​ของ​เจ้า, เพื่อ​เจ้า​จะ​พบ​ความ​ลี้ลับ, เพื่อ​เจ้า​จะ​นำ​คน​หลาย​คน​มา​สู่​ความ​รู้​เรื่อง​ความ​จริง, แท้จริง​แล้ว, ทำให้​พวก​เขาตระหนัก​ถึง​ความ​ผิด​ของ​วิถี​แห่ง​ตน.
  ๑๒ อย่า​ทำให้​ของ​ประทาน​ของ​เจ้า​เป็น​ที่​รู้​แก่​ใคร​นอกจาก​คน​เหล่า​นั้น​ที่​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​เดียว​กับ​เจ้า. อย่า​ล้อ​เล่น​กับ​สิ่งศักดิ์สิทธิ์.
  ๑๓ หาก​เจ้า​จะ​ทำ​ดี, แท้จริง​แล้ว, และยืนหยัด​อย่างซื่อสัตย์​จนกว่า​ชีวิต​จะหาไม่, เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​เป็น​ของ​ประทาน​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​แห่ง​ของ​ประทาน​ทั้งปวง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; เพราะ​ไม่​มี​ของ​ประทาน​ใด​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ของ​ประทาน​แห่ง​ความรอด.
  ๑๔ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เจ้า​เป็น​สุข​เพราะ​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทำ​ไป; เพราะ​เจ้า​สอบถาม​เรา, และ​ดูเถิด, บ่อย​เท่า​ที่​เจ้า​สอบ​ถาม เจ้า​ก็ได้​รับคำ​แนะนำ​จาก​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา. หาก​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น, เจ้า​คง​ไม่​ได้​มา​อยู่​ตรง​ที่​ซึ่ง​เจ้า​อยู่ ณ เวลา​นี้.
  ๑๕ ดูเถิด, เจ้า​รู้​ว่า เจ้า​สอบ​ถาม​เรา และ​เรา​ได้​ทำให้​ความนึกคิด​ของ​เจ้า​สว่าง; และ​บัดนี้ เรา​บอก​เจ้า​เรื่อง​เหล่า​นี้​เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้​ว่า​เจ้า​ได้​รับ​ความ​สว่าง​โดย​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง;
  ๑๖ แท้จริง​แล้ว, เรา​บอก​เจ้า, เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้​ว่า ไม่​มี​ใคร​อีก​เลย​นอกจาก​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​ทรงรู้​ความ​นึกคิด​เจ้า​และ​เจตนา​ของใจ​เจ้า.
  ๑๗ เรา​บอก​เจ้า​เรื่อง​เหล่า​นี้ ให้​เป็น​พยาน​แก่​เจ้า—ว่า​ถ้อยคำ​หรือ​งาน​ซึ่ง​เจ้า​กำลัง​เขียน​อยู่ เป็นความจริง.
  ๑๘ ฉะนั้น​จง​ขยัน​หมั่นเพียร; ยืน​เคียง​ข้าง​โจ​เซฟ ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, อย่าง​ซื่อสัตย์, ใน​สถานการณ์​ยุ่งยาก​ใด​ก็ตาม​ที่​เขา​จะ​อยู่​เพราะ​เห็นแก่​ถ้อยคำ​นั้น.
  ๑๙ เตือนสติ​เขา​ใน​ความ​ผิด​ของ​เขา, และ​รับ​การ​เตือนสติ​จาก​เขา​ด้วย. จง​อดทน; จง​มี​สติ; จง​ยับยั้ง​ตน; มีค​วาม​อดทน, ศรัทธา, ความ​หวัง​และ​จิต​กุศล.
  ๒๐ ดูเถิด, เจ้า​คือ​ออ​ลิเวอร์, และ​เรา​ได้​พูด​กับ​เจ้า​เพราะ​ความ​ปรารถนา​ของ​เจ้า; ฉะนั้น จงสั่งสม​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​ไว้​ใน​ใจ​เจ้า. จง​ซื่อสัตย์​และ​ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​การ​รักษา​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เรา​จะ​โอบ​เจ้า​ไว้​ใน​อ้อม​แขน​แห่ง​ความ​รัก​ของ​เรา.
  ๒๑ ดูเถิด, เรา​คือ​พระ​เยซู​คริสต์, พระบุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. เรา​คือ​ผู้​เดียวกัน​นั้น​ที่มา​หา​คน​ของเรา, และ​คน​ของ​เรา​หา​รับ​เรา​ไม่. เรา​เป็นแสงสว่าง​ซึ่ง​ส่อง​ใน​ความมืด, และ​ความ​มืด​หา​เข้าใจ​มัน​ไม่.
  ๒๒ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​เจ้า​ปรารถนา​พยาน​อีก, จง​หวน​ระลึก​ถึง​คืน​ที่​เจ้า​ร้อง​หา​เรา​ใน​ใจ​เจ้า, เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้รู้​เกี่ยว​กับ​ความ​จริง​ของ​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๒๓ เรา​มิได้​พูด​ให้​ความสงบ​แก่​จิตใจ​เจ้า​หรือ​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้ ? เจ้า​จะ​มีพยาน​ใด​ดี​ไป​กว่า​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​เล่า ?
  ๒๔ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เจ้า​ได้​รับ​พยาน​แล้ว; เพราะ​หาก​เรา​บอก​เจ้า​ถึง​เรื่อง​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​รู้ เจ้า​ก็ได้​รับ​พยาน​แล้ว​มิ​ใช่​หรือ ?
  ๒๕ และ, ดูเถิด, เรา​ให้​ของ​ประทาน​แก่​เจ้า, หาก​เจ้า​ปรารถนา​จาก​เรา, ที่​จะแปล, แม้​ดัง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ.
  ๒๖ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​มีบันทึก​ซึ่ง​มี​กิตติคุณ​ของ​เรา​อยู่​มาก, ซึ่ง​เรา​ยับยั้ง​ไว้​เพราะ​ความ​ชั่วร้าย​ของ​ผู้คน;
  ๒๗ และ​บัดนี้​เรา​บัญชา​เจ้า, ว่า​หาก​เจ้า​มีค​วาม​ปรารถนา​ดี—ความ​ปรารถนา​ที่​จะ​สะสม​ทรัพย์​ไว้​เพื่อ​ตน​ใน​สวรรค์—เมื่อนั้น​เจ้า​จะ​ช่วย​ใน​การนำ​พระคัมภีร์​ส่วน​ต่างๆ เหล่า​นั้น​ของ​เรา​ซึ่ง​เรา​ซ่อน​ไว้​เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์, ออก​มา​สู่​ความ​สว่าง, ด้วย​ของ​ประทาน​ของ​เจ้า.
  ๒๘ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​ให้​กุญแจ​แห่ง​ของ​ประทาน​นี้, แก่​เจ้า, และ​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟด้วย, ซึ่ง​จะ​นำ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​นี้​ออก​มา​สู่​ความ​สว่าง; และ​ด้วย​ปากขอ​งพยาน​สอง​หรือ​สาม​คน​คำ​ทุก​คำ​จะ​ได้​รับ​สถาปนา.
  ๒๙ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​พวก​เขา​ปฏิเสธ​ถ้อยคำ​ของ​เรา, และ​กิตติคุณ​และ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ส่วน​นี้​ของ​เรา, เจ้า​ย่อม​เป็น​สุข, เพราะ​พวก​เขา​จะ​ทำ​กับ​เจ้า​ไม่​ได้​มาก​กว่า​ที่​ทำ​กับ​เรา.
  ๓๐ และ​แม้​หาก​พวก​เขาทำ​กับ​เจ้า​แม้​ดัง​ที่​พวก​เขา​ทำ​กับ​เรา, เจ้า​ย่อม​เป็น​สุข, เพราะ​เจ้า​จะพำนัก​อยู่​กับ​เรา​ใน​รัศมีภาพ.
  ๓๑ แต่​หาก​พวก​เขา​หาปฏิเสธ​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ไม่, ซึ่ง​จะ​สถาปนา​ไว้​โดยประจักษ์พยาน​ที่​จะ​ให้​ไว้, พวก​เขา​ย่อม​เป็น​สุข, และ​เมื่อนั้น​เจ้า​จะ​มี​ปีติ​ใน​ผล​แห่ง​การ​ลงแรง​ของ​เจ้า.
  ๓๒ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ดัง​ที่​เรา​กล่าว​แก่​สานุศิษย์​ของ​เรา, ที่​ใด​ซึ่ง​มี​สอง​หรือ​สาม​คน​มา​รวมกัน​ใน​นาม​ของ​เรา, เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ใด​ก็ตาม, ดูเถิด, ที่​นั่น​เรา​จะ​อยู่ท่ามกลาง​พวก​เขา​ฉันใด—แม้​ฉันนั้น​เรา​อยู่​ท่ามกลาง​เจ้า.
  ๓๓ อย่ากลัว​เลย​ที่​จะ​ทำ​ดี, บุตร​ของ​เรา, เพราะ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้าหว่าน, เจ้า​ก็​จะ​เก็บเกี่ยว​สิ่ง​นั้น; ฉะนั้น, หาก​เจ้า​หว่าน​ความ​ดี​เจ้า​ก็​จะ​เก็บเกี่ยว​ความ​ดี​เป็น​รางวัล​ของ​เจ้า.
  ๓๔ ฉะนั้น, อย่า​กลัว​เลย, เจ้า​ฝูง​แกะ​น้อย; จง​ทำ​ดี​เถิด; ต่อ​ให้​แผ่นดิน​โลก​และ​นรก​รวม​กัน​ต่อต้าน​เจ้า, แต่​หาก​เจ้า​สร้าง​ขึ้น​บนศิลา​ของ​เรา, พวก​เขา​จะ​เอาชนะ​ไม่​ได้.
  ๓๕ ดูเถิด, เรา​ไม่​กล่าวโทษ​เจ้า; จง​ไป​ตาม​ทาง​ของ​เจ้า​และ​อย่าทำบาป​อีก​เลย; จง​ทำ​งาน​ซึ่ง​เรา​บัญชา​เจ้า​ด้วย​ความ​มี​สติ.
  ๓๖ จงดู​ที่​เรา​ใน​ความ​นึกคิด​ทุก​อย่าง; อย่า​สงสัย, อย่า​กลัว.
  ๓๗ จงดู​แผล​ถูก​แทง​ที่​สีข้าง​เรา, และ​รอยตะปู​ที่​มือ​และ​เท้า​ของ​เรา​ด้วย; จง​ซื่อสัตย์, รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, และ​เจ้า​จะ​สืบทอดอาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เป็น​มรดก. เอ​เมน.