พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๖๐
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ใน​เทศ​มณฑล​แจ๊คสัน, รัฐ​มิ​สซูรี, วัน​ที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:201–202). ใน​โอกาส​นี้​เอ็ลเด​อร์ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​กำหนด​ให้​กลับ​ไป​ทาง​ตะวันออก​ปรารถนา​จะ​รู้​ว่า​พวก​เขา​ควร​ดำเนิน​การ​อย่างไร และ​เดินทาง​ไป​ใน​เส้นทาง​ใด​และ​โดย​วิธี​ใด.
๑–๙, บรรดา​เอ็ลเด​อร์ต้อง​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​ใน​การ​ชุมนุม​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย; ๑๐–๑๔, พวก​เขา​ไม่​ควร​ปล่อย​ให้​เวลา​ของ​ตน​เสีย​ไป​โดย​เปล่า​ประโยชน์, ทั้ง​ไม่​ซุกซ่อน​พรสวรรค์​ของ​ตน; ๑๕–๑๗, พวก​เขา​อาจ​ล้าง​เท้า​ของ​ตน​เพื่อ​เป็น​ประจักษ์พยาน​ต่อต้าน​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ปฏิเสธ​พระ​กิตติคุณ.
  ๑ ดูเถิด, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​กับ​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​พระองค์, ผู้​ที่​ต้อง​กลับ​ไป​โดย​เร็ว​ยัง​แผ่นดิน​ซึ่ง​พวก​เขา​จาก​มา: ดูเถิด, มัน​ทำให้​เรา​พอใจ, ที่​เจ้า​ขึ้น​มา​ที่​นี่;
  ๒ แต่​กับ​บาง​คน​เรา​ไม่สู้​จะ​พอใจ, เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ยอม​อ้าปาก, แต่​พวก​เขาซ่อน​พรสวรรค์​ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก​เขา, เพราะ​ความกลัว​มนุษย์. วิบัติ​แก่​คน​เช่น​นั้น, เพราะ​ความ​โกรธ​ของ​เรา​ดาลเดือด​กับ​พวก​เขา.
  ๓ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, หาก​พวก​เขา​ไม่​ซื่อสัตย์​ต่อ​เรา​มาก​กว่า​นี้, เรา​จะ​นำ​สิ่ง​นั้นไป, แม้​สิ่ง​ซึ่ง​พวก​เขา​มี.
  ๔ เพราะ​เรา, พระเจ้า, ปกครอง​อยู่​ใน​ฟ้า​สวรรค์​เบื้องบน, และ​ท่ามกลางกองทัพ​ทั้งหลาย​ของ​แผ่นดิน​โลก; และ​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​เรา​จะ​เลือกสรร​เพชรพลอย​ของ​เรา, มนุษย์​ทั้งปวง​จะ​รู้​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕ แต่, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​จะ​พูด​กับ​เจ้า​เกี่ยว​กับ​การ​เดินทาง​ของ​เจ้า​ไป​สู่​แผ่นดิน​ซึ่ง​เจ้า​จาก​มา. ให้​สร้าง​พาหนะ, หรือ​ซื้อ, ดัง​ที่​เจ้า​เห็น​ว่า​ดี, มัน​ไม่​สำคัญ​สำหรับ​เรา, และ​ออก​เดินทาง​โดย​เร็ว​ไป​ยัง​สถาน​ที่​ซึ่ง​เรียก​ว่า เซนต์หลุยส์.
  ๖ และ​จาก​ที่​นั่น​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ออก​เดินทาง​ไป​ซิ​น​ซิ​น​เนติ;
  ๗ และ ณ สถาน​ที่​นี้ ให้​พวก​เขา​เปล่ง​เสียง​ของ​พวก​เขา​และ​ประกาศ​คำขอ​ง​เรา​ด้วย​เสียง​ดัง, โดย​ปราศจาก​โทสะ​หรือ​ความ​สงสัย, โดย​ยกมือ​บริสุทธิ์​ขึ้น​เหนือ​พวก​เขา. เพราะ​เรา​สามารถ​ทำให้​เจ้าบริสุทธิ์, และ​บาป​ของ​เจ้า​ได้​รับ​การให้อภัย​แล้ว.
  ๘ และ​ให้​คน​ที่​เหลือ​ออก​เดินทาง​จาก​เซนต์หลุยส์, เป็น​คู่​ๆ, และ​สั่งสอน​พระ​คำ, มิ​ใช่​อย่าง​เร่งรีบ, ท่ามกลาง​การ​ชุมนุม​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย, จนกว่า​พวก​เขา​จะ​กลับ​ไป​หน่วย​ต่างๆ ของ​ศาสนจักร​ซึ่ง​พวก​เขา​จาก​มา.
  ๙ และ​ทั้งหมด​นี้ เพื่อ​ประโยชน์​ของ​หน่วย​ต่างๆ ของ​ศาสนจักร; ด้วย​เจตนา​นี้​เรา​จึง​ส่ง​พวก​เขา​ไป.
  ๑๐ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ​จ แบ่ง​เงินตรา​ซึ่ง​เรา​ให้​เขา​ไว้, ส่วน​หนึ่ง​ให้​เอ็ลเด​อร์ของ​เรา​ผู้​ที่​เรา​บัญชา​ให้​กลับ;
  ๑๑ และ​คน​ที่​สามารถ​คืน​เงินตรา, ก็​ให้​เขา​คืน​โดย​ทาง​ตัวแทน; และ​คน​ที่​ไม่​สามารถ​คืน​เงินตรา, ก็​ไม่​เรียก​ร้อง​จาก​เขา.
  ๑๒ และ​บัดนี้ เรา​พูด​ถึง​คน​ที่​เหลือ​ซึ่ง​จะ​มายัง​แผ่นดิน​นี้.
  ๑๓ ดูเถิด, เรา​ส่ง​พวก​เขา​ไป​สั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา​ท่ามกลาง​การ​ชุมนุม​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย; ดังนั้น, เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​พวก​เขา, ดังนี้: เจ้า​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​เวลา​เสีย​ไป​โดย​เปล่าประโยชน์, ทั้ง​เจ้า​จะ​ไม่​ซุกซ่อนพรสวรรค์​ของ​เจ้า​เพื่อ​ไม่​ให้​เป็น​ที่​รู้.
  ๑๔ และ​หลังจาก​เจ้า​ขึ้น​มายัง​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​อัน, และ​ประกาศ​คำขอ​ง​เรา​แล้ว, เจ้า​จง​กลับ​โดย​เร็ว, โดย​ประกาศ​คำขอ​ง​เรา​ท่ามกลาง​การ​ชุมนุม​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย, มิ​ใช่​ใน​ความเร่ง​รีบ, ทั้ง​มิ​ใช่​ในโทสะ​หรือ​ด้วย​การ​วิวาท.
  ๑๕ และ​สลัดฝุ่น​จาก​เท้า​เจ้า​ต่อต้าน​คน​เหล่า​นั้น​ที่​หา​รับ​เจ้า​ไม่, มิ​ใช่​ต่อหน้า​พวก​เขา, เกลือก​เจ้า​จะ​ทำให้​พวก​เขา​ขุ่นเคือง, แต่​ใน​ที่​ลับตา; และ​ล้าง​เท้า​ของ​เจ้า, เพื่อ​เป็น​ประจักษ์พยาน​ต่อต้าน​พวก​เขา​ใน​วัน​แห่ง​การ​พิพากษา.
  ๑๖ ดูเถิด, สิ่ง​นี้​เพียงพอ​สำหรับ​เจ้า, และ​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​ส่ง​เจ้า​ไป.
  ๑๗ และ​โดย​ปากขอ​ง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, จะ​ทำให้​เป็น​ที่​รู้​เกี่ยว​กับ ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน และ​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี. ส่วน​ที่​เหลือ​ต่อ​ไป​ใน​ภายหน้า. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.