พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ ถึง​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ที่​ฮา​ร์โมนีย์, รัฐ​เพ​นน์ซิลเวเนีย, เดือน​เมษายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:36–37). ระหว่าง​การ​แปล​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น, ออ​ลิเวอร์, ผู้​ยัง​เป็น​คน​จด​คำ​แปล, โดย​เขียน​ตาม​คำ​ที่​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​บอก, ปรารถนา​จะ​ได้​รับ​การ​ประสาท​พร​ด้วย​ของ​ประทาน​แห่ง​การ​แปล. พระเจ้า​ทรง​ตอบ​รับคำ​วิงวอน​ของ​เขา​โดย​ประทาน​การ​เปิดเผย​นี้.
๑–๕, การ​เปิดเผย​มา​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์; ๖–๑๒, ความ​รู้​ถึง​ความ​ลี้ลับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​อำนาจ​ใน​การ​แปล​บันทึก​โบราณ​มา​โดย​ศรัทธา.
  ๑ ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อรี, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​พระเจ้า​ผู้ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​และ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เจ้า, ทรง​พระ​ชนม์​อยู่จริง​แท้​แน่นอน​ฉันใด, แม้​ฉันนั้น​เจ้า​จะ​ได้​รับ​ความรู้​อย่าง​แน่นอน​ถึง​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะขอ​ด้วย​ศรัทธา, ด้วย​ใจ​ซื่อสัตย์, โดย​เชื่อ​ว่า​เจ้า​จะ​ได้​รับ​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​อักขระ​ของบันทึก​เก่า​แก่, ที่​โบราณ, ซึ่ง​มี​พระ​คัมภีร์​ส่วน​ต่างๆ เหล่า​นั้น​ของ​เรา​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​มี​พูด​ไว้​โดย​การ​แสดง​ให้ประจักษ์​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา.
  ๒ แท้จริง​แล้ว, ดูเถิด, เรา​จะบอก​เจ้า​ใน​ความ​นึกคิด​เจ้า​และ​ในใจ​เจ้า, โดย​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่ง​จะ​เสด็จ​มายัง​เจ้า​และ​ซึ่ง​จะ​สถิต​อยู่​ใน​ใจ​เจ้า.
  ๓ บัดนี้, ดูเถิด, นี่​คือ​วิญญาณ​แห่ง​การ​เปิดเผย; ดูเถิด, นี่​คือ​วิญญาณ​ซึ่ง​โดย​วิญญาณ​นี้ โมเสส​นำ​ลูก​หลาน​ของ​อิส​รา​เอลผ่าน​ทะเลแดง​มาบ​น​พื้น​ดิน​แห้ง.
  ๔ ฉะนั้น นี่​คือ​ของ​ประทาน​ของ​เจ้า; จง​นำ​ของ​ประทาน​นี้​มา​ใช้, และ​เจ้า​ย่อม​เป็น​สุข, เพราะ​สิ่ง​นี้​จะ​ปลดปล่อย​เจ้า​ออก​จาก​เงื้อมมือ​พวก​ศัตรู​ของ​เจ้า, ทว่า, หาก​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น, พวก​เขา​จะ​สังหาร​เจ้า​และ​นำ​จิต​วิญญาณ​ของ​เจ้า​ลง​ไป​สู่​ความ​พินาศ.
  ๕ โอ้, จง​จำถ้อยคำ​เหล่า​นี้, และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา. จง​จำ​ไว้, นี่​คือ​ของ​ประทาน​ของ​เจ้า.
  ๖ บัดนี้ นี่​มิ​ใช่​ของ​ประทาน​ทั้งหมด​ของ​เจ้า; เพราะ​เจ้า​มี​ของ​ประทาน​อีก​อย่าง​หนึ่ง, ซึ่ง​เป็น​ของ​ประทาน​แห่ง​อา​โร​น; ดูเถิด, ของ​ประทาน​นี้​บอก​เจ้า​มา​หลาย​เรื่อง​แล้ว;
  ๗ ดูเถิด, ไม่​มี​อำนาจ​อื่น, นอกจาก​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ที่​จะ​ทำให้​ของ​ประทาน​แห่ง​อา​โร​น​นี้​อยู่​กับ​เจ้า​ได้.
  ๘ ฉะนั้น, อย่า​สงสัย, เพราะ​นี่​เป็น​ของ​ประทาน​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; และ​เจ้า​จะ​ถือ​ไว้​ใน​มือ​เจ้า, และ​ทำ​งาน​อัศจรรย์; และ​ไม่​มี​อำนาจ​ใด​จะ​สามารถ​นำ​ของ​ประทาน​นี้​ไป​จาก​มือ​เจ้า​ได้, เพราะ​นี่​เป็น​งาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๙ และ, ฉะนั้น, สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะ​ขอ​ให้​เรา​บอก​เจ้า​โดย​ทาง​นั้น, สิ่ง​นั้น​เรา​จะ​ให้​เจ้า, และ​เจ้า​จะ​มีค​วาม​รู้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​นั้น.
  ๑๐ จง​จำ​ว่า​ถ้า​ปราศจากศรัทธา​เจ้า​จะ​ทำ​อะไร​ไม่​ได้; ฉะนั้น​จง​ขอ​ด้วย​ศรัทธา. อย่า​ล้อ​เล่น​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้; อย่าขอ​สิ่ง​ที่​เจ้า​ไม่​ควร​ขอ.
  ๑๑ ถาม​เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้ความ​ลี้ลับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เพื่อ​เจ้า​จะแปล​และ​ได้​รับ​ความ​รู้​จาก​บันทึก​โบราณ​ทั้งหมด​นั้น​ที่​ซ่อน​ไว้, ซึ่ง​ศักดิ์สิทธิ์; และ​ตาม​ศรัทธา​ของ​เจ้า มัน​จะ​บังเกิด​กับ​เจ้า.
  ๑๒ ดูเถิด, คือ​เรา​ที่​พูด​สิ่ง​นี้​ไว้; และ​เรา​คือ​ผู้​เดียวกัน​นั้น​ที่​พูด​กับ​เจ้า​มา​ตั้งแต่​ต้น. เอ​เมน.