พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘๐
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐ​โอไฮโอ, เดือน​มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:257).
๑–๕, สตีเฟน เบอร์เนตต์ และ​อี​เดน ส​มิ​ธ ได้​รับ​เรียก​ให้​สั่งสอน​ใน​สถาน​ที่​ใด​ก็ตาม​ที่​พวก​เขา​เลือก.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​กับ​เจ้า​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา สตีเฟน เบอร์เนตต์: เจ้า​จง​ไป, เจ้า​จง​ไป​ใน​โลก​และสั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​ชาว​โลก​ทั้งปวง​ที่​ได้ยิน​เสียง​เจ้า.
  ๒ และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ปรารถนา​เพื่อน​ร่วม​งาน, เรา​จะ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา อี​เดน ส​มิ​ธ แก่​เจ้า.
  ๓ ดังนั้น, เจ้า​จง​ไป​สั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา, ไม่​ว่า​ไป​เหนือ​หรือ​ไป​ใต้, ไป​ตะวันออก​หรือ​ไป​ตะวันตก, ก็​หา​สำคัญ​ไม่, เพราะ​เจ้า​ไม่​อาจ​ผิด​พลาด​ได้.
  ๔ ฉะนั้น, จง​ประกาศ​เรื่อง​ซึ่ง​เจ้า​ได้ยิน, และ​เชื่อ​อย่าง​แท้จริง, และรู้​ว่าเป็น​ความ​จริง.
  ๕ ดูเถิด, นี่​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ผู้ทรงเรียก​เจ้า, พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เจ้า, แม้​พระ​เยซู​คริสต์. เอ​เมน.