พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘๑
บ​รา​เด​อร์กอ​ส​รับ​ใช้​เป็น​เวลา​ระยะ​หนึ่ง​แต่​ได้​รับ​ปัพพาชนียกรรม​จาก​ศาสนจักร​ใน​เดือน​ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒. บ​รา​เด​อร์วิลเลียม​ส์ได้​รับ​แต่งตั้ง​สู่​ตำแหน่ง​ที่​กล่าว​ไว้​ข้าง​ต้น​ใน​วัน​ที่ ๑๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓.
๑–๒, ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​เป็น​ผู้​ถือ​กุญแจ​ทั้งหลาย​แห่ง​อาณาจักร​เสมอ; ๓–๗, หาก​เฟรเด​อริ​ค จี. วิลเลียมส์ ซื่อสัตย์​ใน​งาน​ศาสนกิจ​ของ​เขา, เขา​จะ​มี​ชีวิตนิรันดร์.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เฟรเด​อริ​ค จี. วิลเลียมส์: จง​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระองค์​ผู้​มี​พระ​ดำรัส, ฟัง​พระ​คำขอ​ง​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​สดับ​ฟัง​การ​เรียก​ซึ่ง​ด้วย​การ​นี้​เจ้า​ได้​รับ​เรียก, แม้​ให้​เป็น​มหาปุโรหิต​ใน​ศาสนจักร​ของ​เรา, และ​ที่​ปรึกษา​ให้​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์;
  ๒ แก่​ผู้​ที่​เรา​ให้กุญแจ​ทั้งหลาย​แห่ง​อาณาจักร​ไว้, ซึ่ง​เป็น​ของ​ฝ่ายประธาน​ฐานะ​ปุโรหิต​ระดับ​สูง​เสมอ:
  ๓ ฉะนั้น, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​ยอม​รับ​เขา​และ​จะ​ให้​พร​เขา, และ​เจ้า​ด้วย, ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​การ​ปรึกษา, ใน​หน้าที่​ซึ่ง​เรา​กำหนด​ให้​เจ้า, ใน​การ​สวด​อ้อนวอน​เสมอ, โดย​ออกเสียง​และ​ใน​ใจ​เจ้า, ใน​ที่​สาธารณะ​และ​ใน​ที่​รโหฐาน, ใน​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ใน​การ​ประกาศ​พระ​กิตติคุณ​ใน​แผ่นดิน​ของ​คน​เป็น, และ​ใน​บรรดา​พี่น้อง​เจ้า.
  ๔ และ​ใน​การ​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้ เจ้า​จะ​ทำความ​ดี​มาก​ที่สุด​ต่อ​เพื่อน​มนุษย์​ของ​เจ้า, และ​จะ​ส่งเสริม​รัศมีภาพ​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​เป็น​พระเจ้า​ของ​เจ้า.
  ๕ ดังนั้น, จง​ซื่อสัตย์; จง​ยืน​อยู่​ใน​หน้าที่​ซึ่ง​เรา​กำหนด​ให้​เจ้า; ช่วยเหลือ​คน​อ่อนแอ, ยกมือ​ที่​อ่อน​แรง, และ​ให้กำลัง​เข่า​ที่​อ่อนล้า.
  ๖ และ​หาก​เจ้า​ซื่อสัตย์​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่ เจ้า​จะ​มี​มงกุฎ​แห่ง​ความ​เป็นอมตะ, และ​ชีวิต​นิรันดร์ในปราสาท​ทั้งหลาย​ซึ่ง​เรา​เตรียม​ไว้​ใน​พระ​นิเวศน์​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา.
  ๗ ดูเถิด, และ​ดู​สิ, นี่​คือ​พระ​วจนะ​ของ​อัลฟาและ​โอ​เม​กา, แม้​พระ​เยซู​คริสต์. เอ​เมน.