พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘๖
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:300). การ​เปิดเผย​ครั้ง​นี้​ได้​รับ​ขณะ​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ทบทวน​และ​แก้ไข​ต้นฉบับ​งาน​แปล​พระ​คัมภีร์​ไบเบิล.
๑–๗, พระเจ้า​ประทาน​ความ​หมาย​ของ​คำ​อุปมา​เรื่อง​ข้าว​สาลี​กับข้าว​ละมาน; ๘–๑๑, พระองค์​ทรง​อธิบาย​ถึง​พร​ฐานะ​ปุโรหิต​สำหรับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เป็น​ทายาท​ตาม​กฎ​ใน​ทาง​เนื้อ​หนัง.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​แก่​เจ้า​ผู้​รับ​ใช้​ทั้งหลาย​ของ​เรา, เกี่ยว​กับ​คำอุปมา​เรื่อง​ข้าว​สาลี​กับ​เรื่อง​ข้าวละมาน:
  ๒ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว, ทุ่ง​คือ​โลก, และ​อัครสาวก​คือ​ผู้​หว่าน​เมล็ด​พันธุ์;
  ๓ และ​หลังจาก​พวก​เขา​หลับ​ไป ผู้​ข่มเหง​อัน​ทรง​พลัง​ของ​ศาสนจักร, ผู้​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ, โสเภณี, แม้​บา​บิโลน, ที่​ทำให้​ประชาชาติ​ทั้งปวง​ดื่ม​จาก​ถ้วย​ของ​นาง, ซึ่ง​ใน​ใจ​ของ​พวก​เขา​ศัตรู, แม้​ซา​ตาน, นั่ง​ปกครอง—ดูเถิด​เขา​หว่าน​ข้าวละมาน; ดังนั้น, ข้าวละมาน​จึง​เบียดเบียน​ข้าว​สาลี​และ​ขับ​ไล่ศาสนจักร​เข้าไป​ใน​แดน​ทุรกันดาร.
  ๔ แต่​ดูเถิด, ใน​วัน​เวลาสุดท้าย, แม้​บัดนี้​ขณะ​ที่​พระเจ้า​ทรง​เริ่ม​นำ​พระ​คำ​ออก​มา, และ​ต้น​ข้าว​กำลัง​ผลิ​ใบ​และ​ยัง​อ่อน​อยู่—
  ๕ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เหล่าเทพ​ร้อง​ทูล​พระเจ้า​ทั้ง​วัน​คืน, ผู้​ที่​เตรียมพร้อม​และ​กำลัง​รอ​ให้​เรา​ส่ง​ออก​ไปเก็บเกี่ยว​ใน​ทุ่ง;
  ๖ แต่​พระเจ้า​ตรัส​แก่​พวก​เขา, อย่า​ถอน​ข้าวละมาน​ทิ้ง ขณะ​ที่​ใบ​ข้าว​ยัง​อ่อน (เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว ศรัทธา​ของ​เจ้า​อ่อน​แรง), เกลือก​เจ้า​ทำลาย​ข้าว​สาลี​ด้วย.
  ๗ ฉะนั้น, จง​ให้​ข้าว​สาลี​และ​ข้าวละมาน​เติบโต​อยู่​ด้วย​กัน​จนกว่า​พืช​ผล​ที่​จะ​เก็บเกี่ยว​สุก​งอม​เต็มที่; จาก​นั้น​ก่อน​อื่น​เจ้า​จง​เก็บข้าว​สาลี​ออก​จาก​บรรดา​ข้าวละมาน, และ​หลังจาก​การ​เก็บข้าว​สาลี​แล้ว, ดูเถิด​และ​ดู​สิ, ข้าวละมาน​จะ​ถูก​มัด​ไว้​เป็น​ฟ่อน​ๆ, และ​ทุ่ง​คงเหลือ​ไว้​เพื่อ​จะ​ถูก​เผา.
  ๘ ฉะนั้น, พระเจ้า​จึง​ตรัส​ดังนี้​แก่​เจ้า, กับ​ผู้​ที่​ฐานะปุโรหิต​ดำรง​อยู่ โดย​ผ่าน​เชื้อสาย​บรรพบุรุษ​ของ​เจ้า—
  ๙ เพราะ​เจ้า​เป็นทายาท​ตาม​กฎ, ใน​ทาง​เนื้อ​หนัง, และ​โดย​ทาง​พระผู้เป็นเจ้า​พระองค์​ทรงซ่อน​เจ้า​จาก​โลก​ไว้​กับ​พระ​คริสต์—
  ๑๐ ฉะนั้น ชีวิต​เจ้า​และ​ฐานะ​ปุโรหิต​ยัง​คง​อยู่, และ​จำเป็น​ต้อง​ยัง​คง​อยู่​โดย​ผ่าน​เจ้า​และ​เชื้อสาย​ของ​เจ้า จนกว่า​จะ​ถึง​การฟื้นฟู​ของ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​พูด​ไว้​จาก​ปากขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทุก​คน​นับ​แต่​โลก​เริ่ม​ต้น.
  ๑๑ ฉะนั้น, เจ้า​เป็น​สุข​แล้ว​หาก​เจ้า​อยู่​ใน​คุณ​ความ​ดี​ของ​เรา​ต่อ​ไป, เป็นความสว่าง​แก่​คน​ต่าง​ชาติ, และ​โดย​ผ่าน​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้, เป็น​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​แก่​ผู้คน​ของ​เรา อิสราเอล. พระเจ้า​ตรัส​เรื่อง​นี้​ไว้. เอ​เมน.