พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘๙
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:327–329). ด้วย​เหตุ​ที่​พี่น้อง​ชาย​ใน​สมัย​แรก​ๆ สูบ​และ​เคี้ยว​ยาสูบ​ใน​การ​ประชุม​ของ​พวก​เขา, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ได้​รับ​การนำ​ทาง​ให้​ไตร่ตรอง​เรื่อง​นี้; ดังนั้น, ท่าน​ทูล​ถาม​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้. การ​เปิดเผย​ครั้ง​นี้, รู้จัก​กัน​ว่าเป็น​พระ​คำ​แห่ง​ปัญญา, คือ​ผล​ที่​ตาม​มา. สาม​ข้อ​แรก​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​เขียน​ไว้​แต่​แรก​เพื่อ​เป็น​คำนำ​และ​คำ​อธิบาย​ที่​ได้​รับ​การ​ดลใจ.
๑–๙, การ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น, เครื่อง​ดื่ม​แรง, การ​สูบ​และ​เคี้ยว​ยาสูบ, และ​ดื่ม​เครื่อง​ดื่ม​ร้อน​เป็น​สิ่ง​ต้อง​ห้าม; ๑๐–๑๗, สมุนไพร, ผลไม้, เนื้อ​สัตว์, และ​ธัญพืช​กำหนด​ไว้​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​มนุษย์​และ​สัตว์; ๑๘–๒๑, การ​เชื่อฟัง​กฎ​พระ​กิตติคุณ, รวม​ทั้ง​พระ​คำ​แห่ง​ปัญญา, นำ​พร​ทาง​โลก​และ​ทาง​วิญญาณ​มา​ให้.
  ๑ พระ​คำ​แห่งปัญญา, เพื่อ​ประโยชน์​ของ​สภา​ของ​มหา​ปุโรหิต, ซึ่ง​ชุมนุม​กัน​ใน​เคิร์ท​แลนด์, และ​ศาสนจักร, และ​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​ไซ​อัน​ด้วย—
  ๒ เพื่อ​ส่ง​ความ​ปรารถนา​ดี; มิ​ใช่​โดย​พระ​บัญญัติ​หรือ​ข้อบังคับ, แต่​โดย​การ​เปิดเผย​และ​พระ​คำ​แห่ง​ปัญญา, โดย​แสดง​ถึง​ระเบียบ​และ​พระประสงค์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เกี่ยว​กับ​ความ​รอด​ฝ่าย​โลก​ของ​วิ​สุทธิ​ชน​ทั้งปวง​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย—
  ๓ ประทาน​ให้​เป็น​หลัก​ธรรม​พร้อม​ด้วยสัญญา, ซึ่ง​ปรับ​ให้​เข้า​กับ​ความ​สามารถ​ของ​คน​อ่อนแอ​และ​คน​อ่อนแอ​ที่สุด​จาก​วิ​สุทธิชน​ทั้งปวง, ผู้​ที่​เป็น​หรือ​จะ​เรียก​ได้​ว่าเป็น​วิ​สุทธิ​ชน.
  ๔ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​กับ​เจ้า​ดังนี้: เนื่องจาก​ความชั่ว​และ​แผน​ซึ่ง​มี​และ​จะ​มี​อยู่​ใน​ใจ​คน​ช่างคบคิด​ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย, เราเตือน​เจ้า​แล้ว, และ​เตือน​เจ้า​ล่วงหน้า, โดย​ให้​คำ​แห่ง​ปัญญา​นี้​แก่​เจ้า​โดย​การ​เปิดเผย—
  ๕ ว่า​ตราบเท่า​ที่​มนุษย์​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ดื่ม​เหล้าองุ่น​หรือ​เครื่อง​ดื่ม​แรง​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า, ดูเถิด มัน​ไม่​ดี, ทั้ง​ไม่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​บิดา​ของ​เจ้า, เว้นแต่​ใน​การ​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ของ​เจ้า​เพื่อ​ถวาย​ศีล​ระลึก​ของ​เจ้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์.
  ๖ และ, ดูเถิด, นี่​ควร​เป็น​เหล้า​องุ่น, แท้จริง​แล้ว, เหล้า​องุ่นบริสุทธิ์​ของ​องุ่น​จาก​เถา​องุ่น, ซึ่ง​เจ้า​ทำ​เอง.
  ๗ นอกจาก​นี้, เครื่อง​ดื่มแรง​มิ​ใช่​สำหรับ​ท้อง, แต่​สำหรับ​การ​ล้าง​ร่างกาย​ของ​เจ้า.
  ๘ นอกจาก​นี้, ยาสูบ​มิ​ใช่​สำหรับร่างกาย, ทั้ง​มิ​ใช่​สำหรับ​ท้อง, และ​ไม่​ดี​สำหรับ​มนุษย์, แต่​เป็น​สมุนไพร​สำหรับ​แผล​ฟก​ช้ำ​และ​ปศุสัตว์​ที่​เจ็บป่วย​ทั้งหมด, พึง​ใช้​ด้วย​วิจารณญาณ​และ​ความ​ชำนาญ.
  ๙ นอกจาก​นี้, เครื่อง​ดื่ม​ร้อน​มิ​ใช่​สำหรับ​ร่างกาย​หรือ​ท้อง.
  ๑๐ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, สมุนไพร​ที่​มี​ประโยชน์​ทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​กำหนด​ไว้​สำหรับ​โครงสร้าง, ธรรมชาติ, และ​การ​บริโภค​ของ​มนุษย์—
  ๑๑ สมุนไพร​ทุก​ชนิด​ใน​ฤดู​ของ​มัน, และ​ผลไม้​ทุก​ชนิด​ใน​ฤดู​ของ​มัน; สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​พึง​ใช้​ด้วย​ความ​รอบคอบ​และ​การ​น้อม​ขอบพระทัย.
  ๑๒ แท้จริง​แล้ว, เนื้อ​ของสัตว์​และ​ของ​สัตว์​ปีก​ใน​อากาศ​ด้วย, เรา, พระเจ้า, กำหนด​ไว้​เพื่อ​การ​บริโภค​ของ​มนุษย์​ด้วย​การ​น้อม​ขอบ​พระทัย; กระนั้น​ก็ตาม พึง​ใช้​อย่างมัธยัสถ์;
  ๑๓ และ​เป็น​ที่​พอใจ​แก่​เรา​ที่​จะ​ไม่​ใช้​สิ่ง​เหล่า​นั้น, เว้นแต่​ใน​เวลา​ฤดู​หนาว, หรือ​อากาศ​เย็น, หรือ​อดอยาก.
  ๑๔ ธัญพืช​ทั้งปวง​กำหนด​ไว้​เพื่อ​การ​บริโภค​ของ​มนุษย์​และ​ของ​สัตว์, เพื่อ​เป็น​ไม้เท้า​แห่ง​ชีวิต, มิ​ใช่​สำหรับ​มนุษย์​เท่านั้น​แต่​สำหรับ​บรรดา​สัตว์​แห่ง​ท้อง​ทุ่ง, และ​สัตว์​ปีก​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์, และ​สัตว์​ป่า​ทั้งปวง​ที่​วิ่ง​หรือ​เลื้อยคลาน​บน​แผ่นดิน​โลก;
  ๑๕ และ​สิ่ง​เหล่า​นี้​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​รังสรรค์​ไว้​เพื่อ​การ​บริโภค​ของ​มนุษย์​ใน​เวลา​อดอยาก​และ​หิว​โหย​เท่านั้น.
  ๑๖ ธัญพืช​ทั้งปวง​ดี​สำหรับ​เป็น​อาหาร​ของ​มนุษย์; ดัง​ผล​จาก​ไม้​เลื้อย​ด้วย; สิ่ง​ซึ่ง​ให้​ผล, ไม่​ว่า​ใน​พื้น​ดิน​หรือ​เหนือ​พื้น​ดิน—
  ๑๗ กระนั้น​ก็ตาม, ข้าว​สาลี​สำหรับ​มนุษย์, และ​ข้าวโพด​สำหรับ​วัว​ควาย, และ​ข้าว​โอ๊ต​สำหรับ​ม้า, และ​ข้าว​ไรย์​สำหรับ​สัตว์​ปีก​และ​สำหรับ​สุกร, และ​สำหรับ​สัตว์​ทั้งปวง​แห่ง​ท้อง​ทุ่ง, และ​ข้าว​บาร์เลย์​สำหรับ​สัตว์​ที่​มี​ประโยชน์​ทั้งปวง, และ​สำหรับ​เป็น​เครื่อง​ดื่ม​อ่อน​ๆ, ดัง​ธัญพืช​อื่น​ด้วย.
  ๑๘ และ​วิ​สุทธิ​ชน​ทั้งปวง​ผู้​จดจำ​ที่​จะ​รักษา​และ​ทำ​ตาม​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้, โดย​ดำเนิน​ชีวิต​อยู่​ใน​การ​เชื่อฟัง​พระ​บัญญัติ, จะ​ได้​รับพลานามัย​ใน​สะดือ​พวก​เขา​และ​ไข​แก่​กระดูก​พวก​เขา;
  ๑๙ และ​จะ​พบปัญญา​และ​ขุม​ทรัพย์​แห่ง​ความรู้, แม้​ขุม​ทรัพย์​ที่​ซ่อน​อยู่;
  ๒๐ และ​จะวิ่ง​และ​ไม่​เหน็ดเหนื่อย, และ​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​ล้า.
  ๒๑ และ​เรา, พระเจ้า, ให้สัญญา​แก่​พวก​เขา, ว่า​เทพ​ผู้​ทำลาย​จะผ่าน​พวก​เขา​ไป, ดัง​ลูก​หลาน​ของ​อิส​ราเอล, และ​ไม่​สังหาร​พวก​เขา. เอ​เมน.