พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๙๘
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:403–406). การ​เปิดเผย​นี้​เกิด​ขึ้น​โดย​ผล​สืบ​เนื่องจาก​การ​ข่มเหง​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​มิ​สซูรี. เป็น​เรื่อง​ธรรมดา​ที่​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​มิ​สซูรี, โดยที่​ทน​ทุกข์​ทาง​ร่างกาย​และ​สูญ​เสีย​ทรัพย์สิน​ด้วย, จะ​รู้สึก​เอนเอียง​ไป​ใน​ทาง​ตอบโต้​และ​แก้แค้น. ดังนั้น, พระเจ้า​ประทาน​การ​เปิดเผย​นี้. แม้​ว่า​ข่าวสาร​บาง​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​ปัญหา​ใน​มิ​ส​ซูรีจะ​รู้​ไป​ถึง​หู​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ใน​เคิร์ท​แลน​ด์อยู่​บ้าง​อย่าง​ไม่​ต้อง​สงสัย (ห่าง​กัน​เก้า​ร้อย​ไมล์), แต่​ความ​ร้ายแรง​ของ​สถานการณ์​จะ​เป็น​ที่​รู้​แก่​ท่าน​ได้ ณ วัน​นั้น​โดย​การ​เปิดเผย​เท่านั้น.
๑–๓, ความ​ทุกข์​ของ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​เป็น​ไป​เพื่อ​ความ​ดี​ของ​พวก​เขา; ๔–๘, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​เกื้อกูล​กฎ​รัฐธรรมนูญ​ของ​แผ่นดิน; ๙–๑๐, คน​ที่​ซื่อสัตย์, มี​ปัญญา, และ​เป็น​คน​ดี​ควร​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ให้​ปกครอง​ทาง​โลก; ๑๑–๑๕, คน​เหล่า​นั้น​ที่​พลี​ชีพ​ของ​ตน​ใน​อุดมการณ์​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​ชีวิตนิรันดร์; ๑๖–๑๘, จง​เลิก​ทำ​สงคราม​และ​ประกาศ​สันติภาพ; ๑๙–๒๒, วิ​สุทธิ​ชน​ใน​เคิร์ท​แลน​ด์ถูก​ตำหนิ​และ​ได้​รับ​บัญชา​ให้​กลับ​ใจ; ๒๓–๓๒, พระเจ้า​ทรง​เปิดเผย​กฎ​ของ​พระองค์​ที่​ครอบ​คลุม​การ​ข่มเหง​และ​ความ​ทุกข์​ซึ่ง​กำหนด​โทษ​กับ​ผู้คน​ของ​พระองค์; ๓๓–๓๘, สงคราม​เป็น​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ต่อ​เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​บัญชา​เท่านั้น; ๓๙–๔๘, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​ให้อภัย​ศัตรู​ของ​พวก​เขา, ผู้​ซึ่ง, หาก​กลับ​ใจ, จะ​หนี​พ้น​การ​แก้แค้น​ของ​พระเจ้า​ด้วย.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า เพื่อน​ทั้งหลาย​ของ​เรา, อย่ากลัว​เลย, ให้​ใจ​เจ้า​สบาย; แท้จริง​แล้ว, จง​ชื่นชมยินดี​ตลอด​ไป, และ​ใน​ทุก​สิ่ง​จง​น้อม​ขอบพระทัย;
  ๒ ขณะ​ที่​รอคอย​พระเจ้า​อย่าง​อดทน, เพราะ​คำ​สวด​อ้อนวอน​ของ​เจ้า​เข้า​มา​ถึง​พระ​กรรณ​ของ​พระเจ้า​แห่ง​ซา​บา​โอ​ธ, และ​บันทึก​ไว้​ด้วย​ตรา​และ​พยาน​หลักฐาน​นี้—พระเจ้า​ประทาน​คำมั่น​และ​ทรง​ประกาศิต​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​ตาม​ที่​ขอ.
  ๓ ฉะนั้น, พระองค์​ประทาน​สัญญา​นี้​แก่​เจ้า, ด้วย​พัน​ธ​สัญญา​ที่​ไม่​แปร​เปลี่ยน​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เกิดสัมฤทธิผล; และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​ด้วย​สิ่ง​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ที่​เจ้า​เป็นทุกข์​มา​ก็​จะ​ร่วม​กัน​ส่ง​ผล​เพื่อ​ความ​ดี​ของ​เจ้า, และ​ต่อ​รัศมี​ภาพ​ของ​นาม​เรา, พระเจ้า​ตรัส.
  ๔ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​เกี่ยว​กับ​กฎ​ของ​แผ่นดิน, เป็นความ​ประสงค์​ของ​เรา​ที่​ผู้คน​ของ​เรา​จะ​ถือ​ปฏิบัติ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เรา​บัญชา​พวก​เขา.
  ๕ และกฎ​ของ​แผ่นดิน​ข้อ​นั้น​ซึ่ง​เป็น​กฎรัฐธรรมนูญ, อัน​สนับสนุน​หลัก​ธรรม​แห่ง​เสรีภาพ​ข้อ​นั้น​ใน​การ​ธำรง​รักษา​สิทธิ์​และ​เอกสิทธิ์, เป็น​ของ​มนุษยชาติ​ทั้งปวง, และ​เป็น​ที่​ถูก​ต้อง​ต่อหน้า​เรา.
  ๖ ฉะนั้น, เรา, พระเจ้า, รับรอง​เจ้า, และ​พี่น้อง​เจ้า​จาก​ศาสนจักร​ของ​เรา, ใน​การ​เกื้อกูล​กฎ​นั้น​ซึ่ง​เป็น​กฎ​รัฐธรรมนูญ​ของ​แผ่นดิน;
  ๗ และ​เมื่อ​เกี่ยวข้อง​กับ​กฎ​ของ​มนุษย์, สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่มา​ก​หรือ​น้อย​กว่า​นี้, มา​จาก​ความ​ชั่ว.
  ๘ เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ทำให้​เจ้า​เป็นอิสระ, ฉะนั้น เจ้า​เป็น​อิสระ​จริงๆ; และ​กฎ​ทำให้​เจ้า​เป็น​อิสระ​ด้วย.
  ๙ กระนั้น​ก็ตาม, เมื่อ​คน​ชั่วร้าย​ปกครอง ผู้คน​โศก​เศร้า.
  ๑๐ ดังนั้น, ควร​แสวง​หา​คนซื่อสัตย์​และ​ผู้​มี​ปัญญา​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร, และ​คน​ดี​และ​ผู้​มี​ปัญญา​เจ้า​ควร​ยึดถือ​ที่​จะ​เชิดชู; มิ​ฉะนั้น​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​น้อย​ไป​กว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​มา​จาก​ความ​ชั่ว.
  ๑๑ และ​เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​จะ​ละทิ้ง​ความ​ชั่ว​ทั้งสิ้น​และ​แนบ​สนิท​กับ​ความ​ดี​ทั้งปวง, ว่า​เจ้า​จะ​ดำเนิน​ชีวิต​ตามคำ​ทุก​คำ​ซึ่ง​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๒ เพราะ​พระองค์​จะประทาน​แก่​คน​ซื่อสัตย์​เป็น​บรรทัด​มา​เติม​บรรทัด, กฎเกณฑ์​มา​เติม​กฎเกณฑ์; และ​เรา​จะทดลอง​เจ้า​และ​พิสูจน์​เจ้า​โดย​วิธี​นี้.
  ๑๓ และ​ผู้​ใดพลี​ชีพ​ของ​เขา​ใน​อุดมการณ์​ของ​เรา, เพื่อ​เห็นแก่​นาม​เรา, จะ​พบ​มัน​อีก, แม้​นิรันดร​แห่ง​ชีวิต.
  ๑๔ ฉะนั้น, อย่ากลัว​ศัตรู​ของ​เจ้า​เลย, เพราะ​เรา​ประกาศิต​ไว้​ใน​ใจ​เรา, พระเจ้า​ตรัส, ว่า​เรา​จะพิสูจน์​เจ้า​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง, ว่า​เจ้า​จะ​อยู่​ใน​พัน​ธ​สัญญา​ของ​เรา​หรือ​ไม่, แม้​จนถึง​ความตาย, เพื่อ​จะ​พบ​ว่า​เจ้า​มี​ค่า​ควร.
  ๑๕ เพราะ​หาก​เจ้า​จะ​ไม่​อยู่​ใน​พัน​ธ​สัญญา​ของ​เรา เจ้า​ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับ​เรา.
  ๑๖ ฉะนั้น, จงเลิก​ทำ​สงคราม และ​ประกาศสันติภาพ, และ​มุ​มานะ​ที่​จะ​หันใจ​ลูก​หลาน​มา​หาบ​ร​รพ​บุรุษ​ของ​พวก​เขา, และ​ใจ​บรรพบุรุษ​มา​หา​ลูก​หลาน;
  ๑๗ และ​อนึ่ง, ใจ​ของ​ชาวยิว​มา​หา​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย, และ​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย​มา​หา​ชาวยิว; เกลือก​เรา​จะ​มา​ลง​ทัณฑ์​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​ด้วย​คำ​สาป​แช่ง, และ​เนื้อ​หนัง​ทั้งปวง​จะ​ถูก​เผา​ไหม้​ต่อหน้า​เรา.
  ๑๘ อย่า​ให้​ใจ​เจ้า​กังวล; เพราะ​ใน​พระ​นิเวศน์​ของ​พระ​บิดา​แห่ง​เรา​คือ​ปราสาทมากมาย, และ​เรา​เตรียม​สถาน​ที่​ไว้​ให้​เจ้า​แล้ว; และ​ที่​ใด​ที่​พระ​บิดา​ของ​เรา​และ​เรา​อยู่, ที่​นั่น​เจ้า​ก็​จะ​อยู่​ด้วย.
  ๑๙ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, ไม่สู้​จะ​พอใจ​หลาย​คน​ที่​อยู่​ใน​หน่วย​ของ​ศาสนจักร​ที่​เคิร์ท​แลนด์;
  ๒๐ เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ละทิ้ง​บาป​ของ​ตน, และ​ทาง​เดิน​อัน​ชั่ว​ร้าย​ของ​ตน, ความ​ถือดี​ใน​ใจ​ตน, และ​ความ​โลภ​ของ​ตน, และ​สิ่ง​ที่​น่า​รังเกียจ​ทั้งสิ้น​ของ​ตน, และ​ยึดถือ​พระ​วจนะ​แห่ง​ปัญญา​และ​ชีวิต​นิรันดร์ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก​เขา.
  ๒๑ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เรา, พระเจ้า, จะ​ตีสอน​พวก​เขา​และ​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​ต้องการ, หาก​พวก​เขา​ไม่​กลับ​ใจ​และ​ยึดถือ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เรา​กล่าว​แก่​พวก​เขา​ไว้.
  ๒๒ และ​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​อีก​ครั้ง, หาก​เจ้า​ถือปฏิบัติ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​บัญชา​เจ้า, เรา, พระเจ้า, จะ​หยุด​ยั้ง​โทสะ​และ​ความ​เคือง​แค้น​ทั้งหมด​ไป​จาก​เจ้า, และประตู​แห่ง​นรก​จะ​เอาชนะ​เจ้า​ไม่​ได้.
  ๒๓ บัดนี้, เรา​พูด​กับ​เจ้า​เกี่ยว​กับ​ครอบครัว​เจ้า—หาก​มนุษย์​จะทำร้าย​เจ้า, หรือ​ครอบครัว​เจ้า, หนึ่ง​ครั้ง, และ​เจ้า​รับ​ไว้​อย่าง​อดทน​และ​หาส​บ​ประมาท​พวก​เขา​ไม่, ทั้ง​ไม่​พยายาม​แก้แค้น, เจ้า​จะ​ได้​รับ​รางวัล;
  ๒๔ แต่​หาก​เจ้า​รับ​ไว้​อย่าง​หา​ได้​อดทน​ไม่, ก็​จะ​พิจารณา​แก่​เจ้า​ว่าการวัด​นั้น​เป็นการ​ซึ่ง​เที่ยงธรรม​แก่​เจ้า​แล้ว.
  ๒๕ นอกจาก​นี้, หาก​ศัตรู​เจ้า​จะ​ทำร้าย​เจ้า​ครั้ง​ที่​สอง, และ​เจ้า​หาส​บ​ประมาท​ศัตรู​เจ้า​ไม่, และ​รับ​ไว้​อย่าง​อดทน, รางวัล​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​ร้อย​เท่า.
  ๒๖ และ​อนึ่ง, หาก​เขา​จะ​ทำร้าย​เจ้า​ครั้ง​ที่​สาม, และ​เจ้า​รับ​ไว้​อย่างอดทน, รางวัล​ของ​เจ้า​จะ​ทวีคูณ​ให้​แก่​เจ้า​สี่​เท่า;
  ๒๗ และ​ประจักษ์พยาน​สาม​ครั้ง​นี้​จะ​ยืน​ฟ้อง​ศัตรู​ของ​เจ้า​หาก​เขา​หาก​ลับ​ใจ​ไม่, และ​จะ​ไม่​ถูก​ลบล้าง​ไป.
  ๒๘ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หาก​ศัตรู​คน​นั้น​จะ​หนี​พ้น​การ​แก้แค้น​ของ​เรา, โดยที่​เขา​ไม่​ถูก​นำ​มา​สู่​การ​พิพากษา​ต่อหน้า​เรา, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​เจ้า​จง​ดู​ว่า​เจ้าเตือน​เขา​ใน​นาม​ของ​เรา, ว่า​เขา​ไม่​มา​รุกราน​เจ้า​อีก, ทั้ง​ไม่​รุกราน​ครอบครัว​เจ้า, แม้​ลูก​ของ​ลูก​เจ้า​ถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่​สี่.
  ๒๙ และ​เมื่อ​เป็น​ดังนั้น, หาก​เขา​จะ​มา​รุกราน​เจ้า​หรือ​ลูก​เจ้า, หรือ​ลูก​ของ​ลูก​เจ้า​ถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่​สี่, เรา​ได้​ปล่อย​ศัตรู​เจ้า​ให้​อยู่​ใน​มือ​เจ้า​แล้ว;
  ๓๐ และ​เมื่อ​เป็น​ดังนั้น หาก​เจ้า​จะ​ละเว้น​เขา, เจ้า​จะ​ได้​รับ​รางวัล​สำหรับ​ความชอบ​ธรรม​ของ​เจ้า; และ​ลูก​เจ้า​และ​ลูก​ของ​ลูก​เจ้า​ด้วย​ถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่​สี่.
  ๓๑ กระนั้น​ก็ตาม, ศัตรู​เจ้า​อยู่​ใน​มือ​เจ้า; และ​หาก​เจ้า​รางวัล​เขา​ตาม​งาน​ของ​เขา​เจ้า​ก็​ถูก​ต้อง; หาก​เขา​หมายมั่น​เอาชีวิต​เจ้า, และ​ชีวิต​เจ้า​อยู่​ใน​อันตราย​เพราะ​เขา, ศัตรู​เจ้า​อยู่​ใน​มือ​เจ้า​และ​เจ้า​ถูก​ต้อง.
  ๓๒ ดูเถิด, นี่​เป็น​กฎ​ที่​เรา​ให้​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา นีไฟ, และบรรพบุรุษ​ของ​เจ้า, โย​เซฟ, และ​ยา​โค​บ, และ​อิสอัค, และ​อับ​ราฮัม, และ​ศาสดา​พยากรณ์​และ​อัครสาวก​ใน​สมัย​โบราณ​ของ​เรา​ทุก​คน.
  ๓๓ และ​อนึ่ง, นี่​เป็นกฎ​ที่​เรา​ให้​ไว้​แก่​คน​สมัย​โบราณ​ของ​เรา, ว่า​พวก​เขา​จะ​ไม่​ออก​ไป​รบ​กับ​ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, หรือ​ผู้คน​ใด, เว้นแต่​เรา, พระเจ้า, บัญชา​พวก​เขา​ไว้.
  ๓๔ และ​หาก​ประชาชาติ, ภาษา, หรือ​ผู้คน​ใด​จะ​ประกาศ​สงคราม​กับ​พวก​เขา, ก่อน​อื่น​พวก​เขา​ควร​ชู​ธง​แห่งสันติภาพ​แก่​ผู้คน, ประชาชาติ, หรือ​ภาษา​นั้น;
  ๓๕ และ​หาก​ผู้คน​เหล่า​นั้น​ไม่​ยอม​รับ​ข้อ​เสนอ​แห่ง​สันติภาพ, ทั้ง​ครั้ง​ที่​สอง​หรือ​ครั้ง​ที่​สาม​ก็​ไม่​รับ, พวก​เขา​ควร​นำ​ประจักษ์พยาน​เหล่า​นี้​มา​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า;
  ๓๖ เมื่อ​เป็น​ดังนั้น, เรา, พระเจ้า, จะ​ให้​คำ​บัญชา​แก่​พวก​เขา, และ​รับรอง​พวก​เขา​ใน​การ​ออก​ไป​สู้​รบ​กับ​ประชาชาติ, ภาษา, หรือ​ผู้คน​เหล่า​นั้น.
  ๓๗ และ​เรา, พระเจ้า, จะ​สู้รบ​ให้​พวก​เขา, และ​สู้​รบ​ให้​ลูก​พวก​เขา, และ​ให้​ลูก​ของ​ลูก​พวก​เขา, จนกว่า​พวก​เขา​จะ​แก้แค้น​ศัตรู​ของ​ตน​ทั้งหมด, ถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่​สี่.
  ๓๘ ดูเถิด, นี่​คือ​แบบอย่าง​แก่​ผู้คน​ทั้งปวง, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ตรัส, เพื่อ​ความ​ถูก​ต้อง​ต่อหน้า​เรา.
  ๓๙ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, หากว่า​หลังจาก​ศัตรู​เจ้า​รุกราน​เจ้า​ครั้ง​แรก, เขา​กลับ​ใจ​และ​มา​หา​เจ้า​โดย​อ้อนวอน​ขออภัย​จาก​เจ้า, เจ้า​จง​ให้อภัย​เขา, และ​ไม่​พึง​ถือ​มัน​เป็น​ประจักษ์พยาน​ฟ้อง​ศัตรู​เจ้า​อีก​ต่อ​ไป—
  ๔๐ และ​ต่อ​ไป​ถึง​ครั้ง​ที่​สอง​และ​ที่​สาม; และ​บ่อย​ครั้ง​เท่า​ที่​ศัตรู​เจ้า​กลับ​ใจ​จาก​ความ​ผิด​ซึ่ง​ด้วย​ความ​ผิด​นั้น​เขา​เคย​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า, เจ้า​จงให้อภัย​เขา, จนถึง​เจ็ด​สิบ​ครั้ง​คูณ​เจ็ด.
  ๔๑ และ​หาก​เขา​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า​และ​หาก​ลับ​ใจ​ไม่​ใน​ครั้ง​แรก, กระนั้น​ก็ตาม​เจ้า​จง​ให้อภัย​เขา.
  ๔๒ และ​หาก​เขา​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า​ครั้ง​ที่​สอง, และ​หาก​ลับ​ใจ​ไม่, กระนั้น​ก็ตาม​เจ้า​จง​ให้อภัย​เขา.
  ๔๓ และ​หาก​เขา​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า​ครั้ง​ที่​สาม, และ​หาก​ลับ​ใจ​ไม่, เจ้า​จง​ให้อภัย​เขา​เช่น​กัน.
  ๔๔ แต่​หาก​เขา​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า​ครั้ง​ที่​สี่ เจ้า​ไม่​พึง​ให้อภัย​เขา, แต่​จง​นำ​ประจักษ์พยาน​เหล่า​นี้​มา​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า; และ​มัน​จะ​ไม่​ถูก​ลบล้าง​จนกว่า​เขา​จะ​กลับ​ใจ​และ​ตอบแทน​เจ้า​สี่​เท่า​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​เขา​ทำความ​ผิด​ต่อ​เจ้า.
  ๔๕ และ​หาก​เขา​ทำ​สิ่ง​นี้, เจ้า​จง​ให้อภัย​เขา​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า; และ​หาก​เขา​ไม่​ทำ​สิ่ง​นี้, เรา, พระเจ้า, จะแก้แค้น​ศัตรู​ของ​เจ้า​ให้​แก่​เจ้า​ร้อย​เท่า;
  ๔๖ และ​กับ​ลูก​ของ​เขา, และ​กับ​ลูก​ของ​ลูก​เขา​ทั้งหมด​ที่​ชัง​เรา, ถึง​อนุชน​รุ่น​ที่​สาม​และ​ที่สี่.
  ๔๗ แต่​หาก​ลูก​จะ​กลับ​ใจ, หรือ​ลูก​ของ​ลูก, และหัน​ไป​หา​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​พวก​เขา, ด้วย​สุดใจ​ของ​พวก​เขา​และ​ด้วย​สุด​พลัง, ความ​นึกคิด, และ​พละ​กำลัง​ของ​พวก​เขา, และ​คืนให้​สี่​เท่า​สำหรับ​ความ​ผิด​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา​ที่​พวก​เขา​ทำความ​ผิด, หรือ​ที่​บิดา​พวก​เขา​ทำความ​ผิด, หรือ​บิดา​ของ​บิดา​พวก​เขา, เมื่อ​เป็น​ดังนั้น​ความ​เคือง​แค้น​ของ​เจ้า​พึง​หัน​หลัง​ไป​เสีย;
  ๔๘ และ​การแก้แค้น​จะ​ไม่​เกิด​กับ​พวก​เขา​อีก, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ตรัส, และ​ความ​ผิด​ของ​พวก​เขา​จะ​ไม่​มี​วัน​ถูก​นำ​มา​เป็น​ประจักษ์พยาน​ฟ้อง​พวก​เขา​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​อีก​เลย. เอ​เมน.