พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​เจ​คอบ
น้อง​ชาย​ของนีไฟ
บท​ที่ ๔
ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งปวง​นมัสการ​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์—การ​ที่​อับ​รา​ฮัมถวาย​อิส​อัคเป็น​เครื่องบูชา​เป็น​ไป​ใน​รูป​แบบ​ที่​เหมือนกับ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่​ถือกำเนิด​จาก​พระองค์—มนุษย์​ควร​คืนดี​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​โดย​ผ่าน​การ​ชดใช้—ชาว​ยิวจะ​ปฏิเสธ​ศิลา​รากฐาน. ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ บัดนี้​ดูเถิด, เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ข้าพเจ้า, เจ​คอบ, โดยที่​ให้​คำ​แนะนำ​มากมาย​ต่อ​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า​ด้วย​วาจา, (และ​ข้าพเจ้า​ไม่​สามารถ​เขียน​ถ้อยคำ​ของ​ข้าพเจ้า​ไว้​ได้​นอกจาก​เพียง​เล็กน้อย, เพราะ​ความ​ลำบาก​ใน​การ​จารึก​ถ้อยคำ​ของ​เรา​บน​แผ่น​จารึก) และ​เรา​รู้​ว่า​สิ่ง​ที่​เรา​เขียน​บน​แผ่น​จารึก​ต้อง​คง​อยู่;
  ๒ แต่​เรื่อง​อะไร​ก็ตาม​ที่​เรา​เขียน​ไว้​บน​สิ่ง​อื่น​นอกจาก​บน​แผ่น​จารึก​ย่อม​เสื่อม​สภาพ​และ​เลือน​ไป; แต่​เรา​เขียน​ไว้​ได้​บ้าง​บน​แผ่น​จารึก, ซึ่ง​จะ​ให้​ความ​รู้​ระดับ​เล็กน้อย, แก่​ลูก​หลาน​เรา, และ​แก่​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​เรา​ด้วย, เกี่ยว​กับ​เรา​หรือ​เกี่ยว​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา—
  ๓ บัดนี้​ใน​เรื่อง​นี้​เรา​ชื่นชมยินดี; และ​เรา​ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​เพื่อ​จารึก​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​บน​แผ่น​จารึก, โดย​หวัง​ว่า​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​เรา​และ​ลูก​หลาน​เรา​จะ​รับ​ไว้​ด้วย​ใจ​ที่​รู้คุณ, และ​อ่าน​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เรียน​รู้​ด้วย​ปีติ​และ​มิ​ใช่​ด้วย​โทมนัส, และ​มิ​ใช่​ด้วย​ความ​ดูหมิ่น, เกี่ยว​กับ​บิดา​มารดา​แรก​ของ​ตน.
  ๔ เพราะ, เพื่อ​เจตนา​นี้​เรา​จึง​เขียน​เรื่อง​เหล่า​นี้​ไว้, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รู้​ว่า​เรารู้​เรื่อง​พระ​คริสต์, และ​เรา​มีค​วาม​หวัง​ใน​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​หลาย​ร้อย​ปี​ก่อน​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์; และ​ไม่​เพียง​ตัว​เรา​ที่​มีค​วาม​หวัง​ใน​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์, แต่​ศาสดาพยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งหลาย​ที่​อยู่​มา​ก่อน​เรา​ก็​มี​ด้วย.
  ๕ ดูเถิด, พวก​ท่าน​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์​และนมัสการ​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์, และ​เรา​นมัสการ​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​ด้วย. และ​ด้วย​เจตนา​นี้​เรา​จึง​รักษา​กฎ​ของโมเสส, โดยมุ่ง​ให้​จิต​วิญญาณ​ของ​เรา​ไป​สู่​พระองค์; และ​เพื่อ​เหตุ​นี้​การ​รักษา​กฎ​จึง​ทำให้​ศักดิ์สิทธิ์​สำหรับ​เรา​เพื่อ​ความชอบ​ธรรม, แม้​ดัง​ที่​เป็น​มา​กับ​อับ​รา​ฮัมใน​แดน​ทุรกันดาร​ที่​จะ​เชื่อฟัง​พระ​บัญชา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​การ​ถวาย​อิส​อัคบุตร​ของ​ท่าน, อันเป็น​รูป​แบบ​ที่​เหมือนกับ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​จาก​พระองค์.
  ๖ ดังนั้น, เรา​ค้น​หา​ศาสดา​พยากรณ์, และ​เรา​มี​การ​เปิดเผย​หลาย​เรื่อง​และ​วิญญาณ​แห่ง​การพยากรณ์; และ​โดย​การ​มีพยาน​ทั้งหมด​นี้​เรา​จึง​ได้​รับ​ความ​หวัง, และ​ศรัทธา​ของ​เรา​ไม่​สั่น​คลอน, ถึงขนาด​ที่​เราบัญชา​ได้​จริง​ใน​พระนาม​ของ​พระ​เยซู​และ​ต้นไม้​พวก​นี้​เชื่อฟัง​เรา, หรือ​ภูเขา, หรือ​คลื่น​ใน​ทะเล.
  ๗ กระนั้น​ก็ตาม, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ยัง​ทรง​แสดง​ให้​เรา​เห็น​ความอ่อนแอ​ของ​เรา​เพื่อ​เรา​จะ​รู้​ว่า​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระองค์, และ​พระ​จริยวัตร​อัน​อ่อนน้อม​หา​ที่สุด​มิได้​ของ​พระองค์​ที่​มี​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์, เรา​จึง​มี​พลัง​ความ​สามารถ​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๘ ดูเถิด, งาน​ของ​พระเจ้า​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่า​อัศจรรย์. ห้วง​ลึก​แห่ง​ความลี้ลับ​ของ​พระองค์​สุด​จะ​หยั่งถึง; และ​เป็น​ไป​ไม่​ได้ที่​มนุษย์​จะ​ค้น​พบ​ทาง​ของ​พระองค์​ทั้งหมด. และ​หา​ได้​มี​ใคร​รู้จักทาง​ของ​พระองค์​ไม่​นอกจาก​จะ​ทรง​เปิดเผย​ให้​เขา; ดังนั้น, พี่น้อง​ทั้งหลาย, อย่า​ได้​ดูหมิ่น​การ​เปิดเผย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เลย.
  ๙ เพราะ​ดูเถิด, โดย​อำนาจ​พระวจนะ​ของ​พระองค์มนุษย์​จึง​มา​สู่​พื้น​พิภพ, ซึ่ง​แผ่นดิน​โลก​สร้าง​โดย​อำนาจ​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์. ดังนั้น, หาก​พระผู้เป็นเจ้า​โดยที่​ทรง​สามารถ​รับสั่ง​และ​โลก​เป็น​ขึ้น​มา, และ​รับสั่ง​และ​มนุษย์​สร้าง​ขึ้น​มา, โอ้​แล้ว, เหตุ​ใด​จะ​ไม่​ทรง​สามารถ​บัญชา​แผ่นดินโลก, หรือ​หัตถศิลป์​จาก​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​เหนือ​พื้น​พิภพ​ได้, ตาม​พระ​ประสงค์​และ​ความ​พอ​พระทัย​ของ​พระองค์​เล่า ?
  ๑๐ ดังนั้น, พี่น้อง​ทั้งหลาย, จง​อย่า​พยายาม​ให้​คำปรึกษา​พระเจ้า, แต่​จง​รับคำ​ปรึกษา​จาก​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์. เพราะ​ดูเถิด, ตัว​ท่าน​เอง​รู้​ว่า​พระองค์​ทรง​ให้​คำ​ปรึกษา​ด้วย​พระ​ปรีชาญาณ, และ​ด้วย​ความ​ยุติธรรม, และ​ด้วย​พระ​เมตตา​อัน​หา​ที่สุด​มิได้, เหนือ​งาน​ทั้งหมด​ของ​พระองค์.
  ๑๑ ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก, จง​คืนดี​กับ​พระองค์​ผ่าน​การชดใช้​ของ​พระ​คริสต์, พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​จาก​พระองค์, และ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ฟื้น​คืนชีวิต, ตาม​พระ​พ​ลา​นุ​ภาพ​ของ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ที่​อยู่​ใน​พระ​คริสต์, และ​ถวาย​เป็น​ผลแรก​ของ​พระ​คริสต์​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า, โดย​มี​ศรัทธา, และ​ได้​รับ​ความ​หวัง​อัน​บรรเจิด​แห่ง​รัศมี​ภาพ​ใน​พระองค์​ก่อน​ที่​พระองค์​จะ​แสดง​องค์​ให้​ประจักษ์​ใน​เนื้อ​หนัง.
  ๑๒ และ​บัดนี้, ท่าน​ที่รัก, อย่า​ประหลาด​ใจ​ที่​ข้าพเจ้า​บอก​เรื่อง​เหล่า​นี้​แก่​ท่าน; เพราะ​เหตุ​ใด​จึง​ไม่พูด​ถึง​การ​ชดใช้​ของ​พระ​คริสต์, และ​เข้าถึง​ความ​รู้​อัน​สมบูรณ์​เกี่ยว​กับ​พระองค์, และ​ยัง​เข้าถึง​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​และ​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง​เล่า ?
  ๑๓ ดูเถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ผู้​ใด​ที่​พยากรณ์, จง​ให้​เขา​พยากรณ์​เพื่อให้​เกิด​ความ​เข้าใจ​ของ​มนุษย์; เพราะ​พระวิญญาณ​รับสั่ง​ความ​จริง​และ​ไม่​รับสั่ง​เท็จ. ดังนั้น, พระองค์​รับสั่ง​ถึง​เรื่อง​ดัง​ที่​มันเป็น​จริง, และ​ถึง​เรื่อง​ดัง​ที่​มัน​จะ​เป็น​จริง; ดังนั้น, เรื่อง​เหล่า​นี้​จึง​สำแดง​ประจักษ์​แก่​เรา​อย่าง​แจ้งชัด, เพื่อ​ความ​รอด​ของ​จิต​วิญญาณ​เรา. แต่​ดูเถิด, เรา​ไม่​ได้​เป็น​พยาน​ใน​เรื่อง​เหล่า​นี้​แต่​ลำพัง; เพราะ​พระผู้เป็นเจ้า​รับสั่ง​เรื่อง​เหล่า​นี้​แก่​ศาสดา​พยากรณ์​ใน​สมัย​โบราณ​ด้วย.
  ๑๔ แต่​ดูเถิด, ชาว​ยิวเป็น​คน​ดื้อรั้น; และ​พวก​เขาหมิ่น​ถ้อยคำ​แห่ง​ความ​แจ้ง​ชัด, และ​ฆ่า​ศาสดา​พยากรณ์, และ​แสวง​หา​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ไม่​สามารถ​เข้าใจ​ได้. ดังนั้น, เพราะ​ความ​มืดบอด​ของ​พวก​เขา, ซึ่ง​ความ​มืด​บอด​นั้น​เกิด​จาก​การ​มอง​ข้าม​เป้าหมาย, พวก​เขา​จึง​จำเป็น​ต้อง​ตก; เพราะ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เอา​ความ​แจ้ง​ชัด​ของ​พระองค์​ไป​จาก​พวก​เขา, และ​ทรง​ให้​หลาย​สิ่ง​แก่​พวก​เขา​ซึ่ง​พวก​เขา​ไม่​สามารถเข้าใจ​ได้, เพราะ​พวก​เขา​ปรารถนา​เช่น​นั้น. และ​เพราะ​พวก​เขา​ปรารถนา​เช่น​นั้น​พระผู้เป็นเจ้า​จึง​ทรง​ทำ​เช่น​นั้น, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​สะดุด​ล้ม.
  ๑๕ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, เจ​คอบ, พระ​วิญญาณ​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​จนถึง​การ​พยากรณ์; เพราะ​ข้าพเจ้า​สำเหนียก​โดย​การก​ระ​ทำ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า, ว่า​โดย​การ​สะดุดล้ม​ของ​ชาว​ยิวพวก​เขา​จะปฏิเสธ​ศิลา​ซึ่ง​บน​นั้น​พวก​เขา​อาจ​สร้าง​และ​มี​รากฐาน​อัน​ปลอดภัย.
  ๑๖ แต่​ดูเถิด, ตาม​พระ​คัมภีร์, ศิลา​นี้​จะ​กลาย​เป็นรากฐาน​อัน​ยิ่ง​ใหญ่, และ​สุดท้าย, และ​มั่นคง​เพียง​รากฐาน​เดียว, ซึ่ง​บน​นั้น​ชาว​ยิวจะ​สร้าง​ได้.
  ๑๗ และ​บัดนี้, ท่าน​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, เป็น​ไป​ได้​อย่างไร​ที่​คน​เหล่า​นี้, หลังจาก​ที่​พวก​เขา​ปฏิเสธ​รากฐาน​อัน​มั่นคง​แล้ว, จะสร้าง​บน​นั้น​ได้, เพื่อ​ศิลา​นั้น​จะ​เป็น​ศิลา​มุม​เอก​ของ​พวก​เขา ?
  ๑๘ ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​จะ​คลี่​ความ​ลี้ลับ​นี้​แก่​ท่าน; หาก​ข้าพเจ้า​ไม่​หวั่นไหว, ด้วย​วิธี​ใด​ก็ตาม, จาก​ความ​มั่นคง​ของ​ข้าพเจ้า​ใน​พระ​วิญญาณ, และ​สะดุด​ล้ม​เพราะ​ความ​กังวล​ที่​ข้าพเจ้า​มี​ต่อ​ท่าน​มาก​เกินไป.