พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​มอ​รม​อ​น
บท​ที่ ๘
ชาวเล​มัน​ออก​ล่า​และ​ทำลาย​ชาวนีไฟ—พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น​จะ​ออก​มา​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—วิบัติ​ประกาศ​แก่​ผู้​แสดง​อาการ​ขุ่นเคือง​และ​ขัดแย้ง​รุนแรง​กับ​งาน​ของ​พระเจ้า—บันทึก​ของ​ชาว​นีไฟจะปรากฏ​ออก​มา​ใน​วัน​แห่ง​ความ​ชั่ว​ร้าย, ความ​เสื่อมโทรม, และ​การ​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
  ๑ ดูเถิด​ข้าพเจ้า, โม​โรไน, ยุติบันทึก​ของ​มอ​รม​อ​น, บิดา​ข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้า​มี​เพียง​ไม่​กี่​เรื่อง​ที่​จะ​เขียน, ซึ่ง​เรื่อง​เหล่า​นี้​บิดา​ข้าพเจ้า​สั่ง​ข้าพเจ้า​ไว้.
  ๒ และ​บัดนี้​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​หลังจาก​การ​สู้​รบ​ครั้ง​สำคัญ​และ​ยิ่งใหญ่​ที่​คา​โมรา​ห์แล้ว, ดูเถิด, ชาว​นีไฟซึ่ง​หนี​ไป​ประเทศ​ทาง​ใต้​ถูก​ชาวเลมัน​ตาม​ล่า, จน​พวก​เขา​ถูก​ทำลาย​หมด.
  ๓ และ​บิดา​ข้าพเจ้า​ถูก​พวก​นั้น​ฆ่า​ด้วย, และ​ข้าพเจ้า​แม้​คง​อยู่​ผู้เดียว​เพื่อ​เขียน​เรื่อง​เศร้า​ของ​ความ​พินาศ​แห่ง​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า. แต่​ดูเถิด, พวก​เขา​จาก​ไป​แล้ว, และ​ข้าพเจ้า​ดำเนิน​ตาม​คำสั่ง​ของ​บิดา​ข้าพเจ้า. และ​คน​พวก​นั้น​จะ​สังหาร​ข้าพเจ้า​หรือ​เปล่า, ข้าพเจ้า​หา​รู้​ไม่.
  ๔ ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​จะ​เขียน​และ​ซ่อน​บันทึก​ไว้​ใน​พื้น​ดิน; และ​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​ที่​ใด​ก็​ไม่​สำคัญ​แล้ว.
  ๕ ดูเถิด, บิดา​ข้าพเจ้า​ทำ​บันทึกนี้, และ​ท่าน​เขียน​เจตนา​ของ​การ​นี้​ไว้. และ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​จะ​เขียน​มัน​ไว้​ด้วย​หาก​ข้าพเจ้า​มี​ที่​ว่าง​บน​แผ่นจารึก, แต่​ข้าพเจ้า​ไม่​มี; และ​ข้าพเจ้า​ไม่​มี​แร่, เพราะ​ข้าพเจ้า​อยู่​คน​เดียว. บิดา​ข้าพเจ้า​ถูก​สังหาร​ใน​การ​สู้​รบ, และ​ญาติ​พี่น้อง​ข้าพเจ้า​ทั้งหมด, และ​ข้าพเจ้า​ไม่​มี​เพื่อน​ทั้ง​ไม่​มี​ที่​จะ​ไป; และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ยอม​ให้​ข้าพเจ้า​มี​ชีวิต​อยู่​นาน​เท่าใด​ข้าพเจ้า​หา​รู้​ไม่.
  ๖ ดูเถิด, สี่ร้อย​ปี​ผ่าน​ไป​นับ​แต่​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระเจ้า​และ​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา.
  ๗ และ​ดูเถิด, ชาวเล​มัน​ล่า​ชาว​นีไฟผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า, จาก​เมือง​หนึ่ง​ถึง​เมือง​หนึ่ง​และ​จาก​สถาน​ที่​หนึ่ง​ถึง​สถาน​ที่​หนึ่ง, แม้​จน​พวก​เขา​หมด​สิ้น; และ​การ​ล่มสลาย​ของ​พวก​เขา​ใหญ่​หลวง; แท้จริง​แล้ว, ความ​พินาศ​ของ​ชาวนีไฟ, ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า​ใหญ่​หลวง​และ​น่า​อัศจรรย์​ยิ่ง​นัก.
  ๘ และ​ดูเถิด, พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า​นั่นเอง​ที่​ทรง​กระทำ​สิ่ง​นี้. และ​จง​ดู​ด้วย​เถิด, ชาวเล​มัน​กำลัง​ทำสงคราม​ระหว่าง​กัน; และ​ทั่ว​ผืน​แผ่นดิน​นี้​เป็น​วัฏจักร​หนึ่ง​แห่ง​การก​ระ​ทำ​ฆาตกรรม​และ​การ​นองเลือด; และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​รู้​ถึงที่​สุด​ของ​สงคราม.
  ๙ และ​บัดนี้, ดูเถิด, ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​กล่าว​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป, เพราะ​ไม่​มี​ผู้​ใด​เลย​นอกจาก​ชาวเล​มัน​และ​พวกโจร​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​บน​ผืน​แผ่นดิน.
  ๑๐ และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​รู้จัก​พระผู้เป็นเจ้า​องค์​จริง​นอกจากสานุศิษย์​ของ​พระ​เยซู, ผู้​คง​อยู่​ใน​แผ่นดิน​จน​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​ผู้คน​ใหญ่​หลวง​นัก​จน​พระเจ้า​ไม่​ทรง​ปล่อย​พวก​ท่าน​ให้อยู่​กับ​ผู้คน; และ​พวก​ท่าน​อยู่​บน​ผืน​แผ่นดิน​หรือ​เปล่า​ไม่​มี​ใคร​รู้.
  ๑๑ แต่​ดูเถิด, บิดา​ข้าพเจ้า​และ​ข้าพเจ้า​เห็น​พวก​ท่าน​แล้ว, และ​พวก​ท่าน​ปฏิบัติ​ต่อ​เรา.
  ๑๒ และ​ผู้​ใด​ที่​รับ​บันทึก​นี้, และ​ไม่​กล่าวโทษ​บันทึก​นี้​เพราะ​ข้อ​บกพร่อง​ที่​อยู่​ใน​นั้น, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​รู้​ถึง​เรื่อง​สำคัญกว่า​เรื่อง​เหล่า​นี้. ดูเถิด, ข้าพเจ้า​คือ​โม​โร​ไน; และ​หาก​เป็น​ไป​ได้, ข้าพเจ้า​จะ​ทำให้​ทุก​สิ่ง​เป็น​ที่​รู้​แก่​ท่าน.
  ๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า​ยุติ​การ​พูด​เกี่ยว​กับ​ผู้คน​เหล่า​นี้. ข้าพเจ้า​เป็น​บุตร​ของ​มอ​รม​อ​น, และ​บิดา​ข้าพเจ้า​เป็นผู้สืบตระกูล​ของนีไฟ.
  ๑๔ และ​ข้าพเจ้า​คือ​คน​คน​นั้น​ที่ซ่อน​บันทึก​นี้​ไว้​กับ​พระเจ้า; แผ่น​จารึก​ของ​บันทึก​นี้​ไม่​มี​ค่า, เพราะ​บัญชา​ของ​พระเจ้า. เพราะ​พระองค์​ตรัส​จริง ๆ ว่า​ไม่​มี​ใคร​จะ​ได้​มัน​ไป​เพื่อ​หา​ผลประโยชน์; แต่​บันทึก​ใน​นั้น​มี​ค่า​ใหญ่​หลวง; และ​ผู้​ใด​ที่​จะ​นำ​มัน​ไป​สู่​ความ​สว่าง, ผู้​นั้น​พระเจ้า​จะ​ประทาน​พร​ให้.
  ๑๕ เพราะ​ไม่​มี​ผู้​ใด​มี​พลัง​ความ​สามารถ​นำ​มัน​มา​สู่​ความ​สว่าง​ได้​นอกจาก​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้​เขา; เพราะ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​มี​พระ​ประสงค์​ว่า​มัน​จะ​เป็น​ไป​เช่น​นั้น​โดยดวงตา​ที่​เห็นแก่​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​อย่าง​เดียว, หรือ​ความ​ผาสุก​ของ​ผู้คน​แห่ง​พัน​ธ​สัญญา​ใน​สมัย​โบราณ​และ​กระจัดกระจาย​ไป​นาน​แล้ว​ของ​พระเจ้า.
  ๑๖ และ​คน​ที่​จะ​นำ​สิ่ง​นี้​สู่​ความสว่าง​ย่อม​เป็น​สุข; เพราะ​จะ​นำ​มัน​ออก​จาก​ความมืด​มา​สู่​ความ​สว่าง, ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; แท้จริง​แล้ว, จะ​นำ​ออก​มา​จาก​แผ่นดิน, และ​มัน​จะ​ส่อง​สว่าง​ออก​จาก​ความ​มืด, และ​มา​สู่​ความ​รู้​ของ​ผู้คน; และ​มัน​จะ​เป็น​ไป​เช่น​นั้น​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๗ และ​หาก​มีค​วาม​ผิดพลาด​มัน​เป็นความ​ผิด​พลาด​ของ​มนุษย์. แต่​ดูเถิด, เรา​หา​รู้ความ​ผิด​พลาด​ไม่; กระนั้น​ก็ตาม พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​รู้​ทุก​สิ่ง; ฉะนั้น, คน​ที่กล่าวโทษ, ก็​ให้​เขา​ระวัง​เกลือก​เขา​จะ​อยู่​ใน​อันตราย​ของ​ไฟ​นรก.
  ๑๘ และ​คน​ที่​กล่าว​ว่า: จง​แสดง​แก่​ข้าพเจ้า, หรือ​ไม่​ท่าน​จะ​ถูก​ลง​ทัณฑ์—ให้​เขา​ระวัง​ตัว​เกลือก​เขา​จะ​สั่ง​สิ่ง​ซึ่ง​พระเจ้า​ทรง​ห้าม.
  ๑๙ เพราะ​ดูเถิด, คน​เดียวกัน​นั้น​ที่พิพากษา​อย่าง​หุนหัน​จะ​ถูก​พิพากษา​อย่าง​หุนหัน​เช่น​กัน; เพราะ​ค่า​จ้าง​ของ​เขา​เป็น​ไป​ตาม​งาน​ของ​เขา; ฉะนั้น, คน​ที่​ลง​ทัณฑ์​จะ​ถูก​ลง​ทัณฑ์​เช่น​กัน, จาก​พระเจ้า.
  ๒๐ จง​ดู​สิ่ง​ที่​พระ​คัมภีร์​กล่าว​ไว้—มนุษย์​จะ​ไม่​ลง​ทัณฑ์, ทั้ง​เขา​จะ​ไม่​พิพากษา; เพราะ​การ​พิพากษา​เป็น​ของ​เรา, พระเจ้า​ตรัส, และ​การ​แก้แค้น​เป็น​ของ​เรา​ด้วย, และ​เรา​จะ​ตอบแทน.
  ๒๑ และ​คน​ที่​แสดง​อาการ​ขุ่นเคือง​และ​ขัดแย้ง​รุนแรง​กับ​งาน​ของ​พระเจ้า, และ​ต่อต้าน​ผู้คน​แห่ง​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ผู้​เป็น​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, และ​จะ​กล่าว​ว่า: เรา​จะ​ทำลาย​งาน​ของ​พระเจ้า, และ​พระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ระลึก​ถึง​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พระองค์​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​กับ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล—คน​เดียวกัน​นั้น​อยู่​ใน​อันตราย​ที่​จะ​ถูก​โค่น​และ​โยน​เข้าไป​ใน​ไฟ;
  ๒๒ เพราะ​จุดประสงค์​อันเป็น​นิรันดร์ของ​พระเจ้า​จะ​ดำเนิน​ต่อ​ไป, จน​สัญญา​ของ​พระองค์​จะ​เกิด​สัมฤทธิผลทั้ง​หมด.
  ๒๓ จง​ค้นคว้า​คำ​พยากรณ์​ของอิสยาห์. ดูเถิด, ข้าพเจ้า​เขียน​มัน​ไว้​ไม่​ได้. แท้จริง​แล้ว, ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​วิ​สุทธิ​ชน​เหล่า​นั้น​ผู้​จาก​ไป​แล้ว​ก่อน​ข้าพเจ้า, ผู้​ครอบครอง​แผ่นดิน​นี้, จะ​ร้องทูล, แท้จริง​แล้ว, แม้​จาก​ภัสมธุลี​พวก​เขา​จะ​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้า; และ​ดัง​ที่​พระเจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​พระองค์​จะ​ทรง​ระลึก​ถึง​พัน​ธ​สัญญา​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​กับ​พวก​เขา.
  ๒๔ และ​พระองค์​ทรง​รู้​คำ​สวดอ้อนวอน​ของ​พวก​เขา, ว่าเป็น​ไป​เพื่อ​พี่น้อง​ของ​พวก​เขา. และ​พระองค์​ทรง​รู้​ศรัทธา​ของ​พวก​เขา, เพราะ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​พวก​เขา​เคลื่อนภูเขา​ได้; และ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​พวก​เขา​ทำให้​แผ่นดิน​โลก​สั่น​สะเทือน​ได้; และ​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​พวก​เขา​ทำให้เรือนจำ​พัง​ทะลาย​ลง​กับ​พื้น​ดิน; แท้จริง​แล้ว, แม้​เตา​หลอม​อัน​ร้อน​แรง, อีก​ทั้ง​สัตว์​ป่า​หรือ​งู​พิษ, ก็​ทำ​อันตราย​พวก​เขา​ไม่​ได้, เพราะ​เด​ชานุ​ภาพ​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์.
  ๒๕ และ​ดูเถิด, คำ​สวดอ้อนวอน​ของ​พวก​เขา​เป็น​ไป​เพื่อ​ผู้​นั้น​ที่​พระเจ้า​จะ​ทรง​ยอม​ให้​นำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ออก​มา.
  ๒๖ และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​จำ​ต้อง​กล่าว​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ไม่​มา​ถึง, เพราะ​มัน​จะ​มา​โดย​แน่แท้, เพราะ​พระเจ้า​ตรัส​ไว้; เพราะ​มัน​จะออก​มา​จาก​แผ่นดิน​โลก, โดย​พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า, และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​จะ​ยับยั้ง​มัน​ได้; และ​มัน​จะ​มา​ใน​วัน​ที่​มี​การก​ล่า​ว​ว่าปาฏิหาริย์​หมด​แล้ว; และ​มัน​จะ​มา​แม้​ราวกับ​ว่าผู้​ใด​ผู้​หนึ่ง​จะ​พูด​จาก​บรรดา​คนตาย.
  ๒๗ และ​มัน​จะ​มา​ใน​วัน​ที่เลือด​ของ​วิ​สุทธิ​ชน​จะ​ร้อง​ทูล​พระเจ้า, เพราะ​การ​มั่วสุมลับ​และ​งาน​แห่ง​ความ​มืด.
  ๒๘ แท้จริง​แล้ว, มัน​จะ​มา​ใน​วัน​ที่​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ถูก​ปฏิเสธ, และศาสนจักร​ต่าง ๆ เสื่อม​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​และ​ทะนง​ตน​ด้วย​ความ​ถือดี​ใน​ใจ​พวก​เขา; แท้จริง​แล้ว, แม้​ใน​วัน​ที่​ผู้​นำ​ของ​ศาสนจักร​และ​ผู้​สอน​จะ​ลุก​ขึ้น​ใน​ความ​จองหอง​ของ​ใจ​พวก​เขา, แม้​ถึง​ความ​ริษยา​คน​ที่​เป็น​ของ​ศาสนจักร​พวก​เขา.
  ๒๙ แท้จริง​แล้ว, มัน​จะ​มา​ใน​วัน​ที่​จะได้ยิน​เรื่อง​ไฟ, และ​พายุ​ฝน​ฟ้าคะนอง, และ​หมอกควัน​ใน​ต่าง​แดน;
  ๓๐ และ​จะ​ได้ยิน​เรื่องสงคราม, ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม, และ​แผ่นดินไหว​ใน​สถาน​ที่​ต่าง ๆ ด้วย.
  ๓๑ แท้จริง​แล้ว, มัน​จะ​มา​ใน​วัน​ที่​มีค​วาม​สกปรก​ใหญ่​หลวง​บน​พื้น​พิภพ; จะ​มี​ฆาตกรรม, และ​การ​โจรกรรม, และ​การ​พูด​เท็จ, และ​การ​หลอกลวง, และ​การ​ผิด​ประเวณี, และ​ความ​น่า​ชิงชัง​นานัปการ; เมื่อ​จะ​มีค​น​หลาย​คน​จะ​กล่าว​ว่า, จง​ทำ​อย่าง​นี้, หรือ​จง​ทำ​อย่าง​นั้น, และ​จะ​ไม่เป็นไร, เพราะ​พระเจ้า​จะ​ทรงสนับสนุน​คน​เช่น​นั้น​ใน​วัน​สุดท้าย. แต่​วิบัติ​แก่​คน​เช่น​นั้น, เพราะ​พวก​เขา​อยู่​ใน​ดี​แห่ง​ความขมขื่น​และ​ใน​พันธนาการ​แห่ง​ความ​ชั่วช้า​สามานย์.
  ๓๒ แท้จริง​แล้ว, จะ​มา​ใน​วัน​ที่​ศาสนจักร​ต่าง ๆ สร้าง​ขึ้น​ซึ่ง​จะ​กล่าว​ว่า: จง​มา​หา​ข้าพเจ้า​เถิด, และ​โดย​แลก​ด้วย​เงินตรา​ของ​ท่าน ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ให้อภัย​บาป​ของ​ท่าน.
  ๓๓ โอ้​ท่าน​ผู้​เป็น​คน​ชั่ว​ร้าย​และ​มี​มิจฉาทิฐิ​และ​ดื้อ​รั้น, เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​สร้าง​ศาสนจักร​ให้​ตัว​ท่าน​เอง​เพื่อ​หา​ผลประโยชน์​เล่า ? เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​เปลี่ยนรูป​พระ​วจนะ​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​นำ​ความอัปมงคล​มา​สู่​จิต​วิญญาณ​ท่าน​ทั้งหลาย ? ดูเถิด, ท่าน​จง​พึ่ง​พา​การ​เปิดเผย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; เพราะ​ดูเถิด, เวลา​ย่อม​มา​ถึง​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​สิ่ง​เหล่า​นั้นทั้ง​หมด​ต้อง​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๓๔ ดูเถิด, พระเจ้า​ทรง​แสดง​เรื่อง​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่า​อัศจรรย์​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ใน​ไม่​ช้า​แก่​ข้าพเจ้า, ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ออก​มา​ใน​บรรดา​พวก​ท่าน.
  ๓๕ ดูเถิด, ข้าพเจ้า​พูด​กับ​ท่าน​ราวกับ​ท่าน​อยู่​ต่อหน้า, แต่​ท่าน​ไม่​ได้​อยู่. แต่​ดูเถิด, พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​แสดง​ให้​ข้าพเจ้า​เห็น​ท่าน, และ​ข้าพเจ้า​รู้​การก​ระ​ทำ​ของ​ท่าน.
  ๓๖ และ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ท่านเดิน​อยู่​ใน​ความ​จองหอง​ของ​ใจ​ท่าน; และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​นอกจาก​เพียง​ไม่​กี่​คน​ที่​ไม่​ได้​ทะนงตน​ด้วย​ความ​ถือดี​ใน​ใจ​ตน, จน​เกิด​การ​สวม​เสื้อ​ผ้า​ที่​สวย​งามมาก, จน​เกิด​ความ​ริษยา, และ​การ​วิวาท, และ​การ​มี​เจตนา​ร้าย, และ​การ​ข่มเหง, และ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​นานัปการ; และ​ศาสนจักร​ของ​ท่าน, แท้จริง​แล้ว, แม้​ศาสนจักร​ทุกแห่ง, กลับ​สกปรก​เพราะ​ความ​จองหอง​ของ​ใจ​ท่าน.
  ๓๗ เพราะ​ดูเถิด, ท่าน​รักเงินตรา, และ​ทรัพย์สิน​ของ​ท่าน, และ​เสื้อ​ผ้า​ที่​สวย​งาม​ของ​ท่าน, และ​การ​ตกแต่ง​ศาสนจักร​ของ​ท่าน, มาก​กว่า​ท่าน​รัก​คน​ยากจน​และ​คน​ขัดสน, คน​ป่วย​และ​คน​ทุกข์​ยาก.
  ๓๘ โอ้​ท่าน​คน​สกปรก, ท่าน​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด, ท่าน​ผู้​เป็น​ผู้​สอน, ผู้​ซึ่ง​ขายตัว​ท่าน​เอง​เพื่อ​สิ่ง​ที่​จะ​ทำให้​เน่า​เปื่อย, เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​ทำให้​ศาสนจักร​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​สกปรก ? เหตุ​ใด​ท่าน​จึงอับอาย​ที่​จะ​รับ​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ไว้​กับ​ท่าน ? เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​ไม่​คิด​ว่า​คุณ​ค่า​ของ​ความ​สุข​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่​ใหญ่​หลวง​กว่า​ความเศร้าหมอง​ซึ่ง​ไม่​มี​วัน​ตาย—เพราะ​คำสรรเสริญ​ของ​โลก​หรือ ?
  ๓๙ เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​ตกแต่ง​ตัว​ท่าน​เอง​ด้วย​สิ่ง​ซึ่ง​ไม่​มี​ชีวิต, และ​ยัง​ยอม​ให้​คน​หิว​โหย, และ​คน​ขัดสน, และ​คน​เปลือย​เปล่า, และ​คน​ป่วย​และ​คน​ทุกข์​ยาก​ผ่าน​ท่าน​ไป, และ​หา​เหลียวแล​พวก​เขา​ไม่ ?
  ๔๐ แท้จริง​แล้ว, เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​สร้าง​ความ​น่า​ชิงชังลับ​ของ​ท่าน​เพื่อ​หา​ผล​ประโยชน์, และ​ทำให้​หญิง​หม้าย​โศก​เศร้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า, และ​เด็ก​กำพร้า​โศก​เศร้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​ด้วย, และ​เลือด​ของ​บิดา​พวก​เขา​และ​สามี​พวก​เขา​ร้อง​ทูล​พระเจ้า​จาก​ดิน​ด้วย, เพื่อ​การ​แก้แค้น​บน​ศีรษะ​ท่าน ?
  ๔๑ ดูเถิด, ดาบ​แห่ง​การ​แก้แค้น​เงือดเงื้อ​อยู่​เหนือ​ท่าน; และ​เวลา​จะ​มา​ใน​ไม่​ช้า​ที่​พระองค์​จะ​ทรงแก้แค้น​ท่าน​แทน​เลือด​ของ​วิ​สุทธิ​ชน, เพราะ​พระองค์​จะ​ไม่​ทรง​ทน​ต่อ​เสียง​ร่ำไห้​ของ​พวก​เขา​อีก​ต่อ​ไป.