พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​โร​ไน
บท​ที่ ๓
เอ็ลเด​อร์แต่งตั้ง​ปุโรหิต​และ​ผู้​สอน​โดย​การ​วางมือ. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
  ๑ วิธี​ซึ่ง​สานุศิษย์, ที่​เรียก​ว่า​เอ็ลเดอร์​ของ​ศาสนจักร, แต่งตั้ง​ปุโรหิต​และ​ผู้​สอน—
  ๒ หลังจาก​พวก​ท่าน​ได้​สวด​อ้อนวอน​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์​แล้ว, พวก​ท่าน​วางมือ​ลง​บน​คน​เหล่า​นั้น, และ​กล่าว​ว่า:
  ๓ ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ข้าพเจ้า​แต่งตั้ง​ท่าน​เป็น​ปุโรหิต (หรือ​หาก​เขา​เป็น​ผู้​สอน, ข้าพเจ้า​แต่งตั้ง​ท่าน​เป็น​ผู้​สอน) เพื่อ​สั่งสอน​การก​ลับ​ใจ​และ​การ​ปลดบาป​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์, โดย​ความ​ยืนยง​แห่ง​ศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์​ตราบ​จน​ชีวิต​จะ​หาไม่. เอ​เมน.
  ๔ และ​ตาม​วิธี​นี้​พวก​ท่านแต่งตั้ง​ปุโรหิต​และ​ผู้​สอน, ตาม​ของประทาน​และ​การ​เรียก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​แก่​มนุษย์; และ​แต่งตั้ง​พวก​เขา​โดยอำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​อยู่​ใน​พวก​ท่าน.