พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​โร​ไน
บท​ที่ ๔
มี​การ​อธิบาย​วิธี​ที่​เอ็ลเด​อร์และ​ปุโรหิต​ปฏิบัติ​ขนมปัง​พิธี​ศีล​ระลึก. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
  ๑ วิธี​ที่​เอ็ลเดอร์​และ​ปุโรหิต​ของ​พวก​เขา​ใน​การ​ปฏิบัติ​พระ​มังสะ​และ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คนใน​ศาสนจักร; และ​พวก​เขาปฏิบัติ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​คริสต์; ดังนั้น​เรา​จึง​รู้​ว่า​วิธี​นี้​ถูก​ต้อง; และ​เอ็ลเด​อร์หรือ​ปุโรหิต​ได้​ปฏิบัติ​พิธีการ—
  ๒ และ​พวก​เขา​คุกเข่า​ลง​พร้อม​กับ​คนใน​ศาสนจักร, และ​สวด​อ้อนวอน​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์, มีค​วาม​ว่า:
  ๓ ข้า​แต่​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​บิดานิรันดร์, พวก​ข้าพระ​องค์​ทูล​ขอ​พระองค์​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์, พระ​เยซู​คริสต์, โปรด​ประทาน​พร​และ​ทำให้ขนมปัง​นี้​ศักดิ์สิทธิ์​แก่​จิต​วิญญาณ​ของ​เขา​ทั้งหลาย​ผู้​ที่​รับ​ส่วน; เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รับประทาน​ใน​ความระลึก​ถึง​พระ​ว​ร​กาย​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์, และ​เป็น​พยาน​ต่อ​พระองค์, ข้า​แต่​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​บิดานิรันดร์, ว่า​พวก​เขา​เต็มใจ​รับ​พระนาม​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์, และ​ระลึก​ถึง​พระองค์​ตลอด​เวลา, และ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ซึ่ง​พระองค์​ประทาน​ให้​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มี​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​อยู่​กับ​พวก​เขา​ตลอด​เวลา. เอ​เมน.