พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
งาน​ที่​เลือกสรร​จาก​หนังสือ​ของ​โมเสส
บท​ที่ ๕
(เดือน​มิถุนายน–เดือน​ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๐)
อา​ดัมกับเอ​วา​ให้​กำเนิด​บุตร​ธิดา—อา​ดัมถวาย​เครื่อง​พลี​บูชา​และ​รับ​ใช้​พระผู้เป็นเจ้า—คา​อิน​กับ​อา​แบลเกิด—คา​อิน​กบฏ, รัก​ซา​ตาน​มาก​กว่า​พระผู้เป็นเจ้า, และ​มีชื่อ​ว่า​หายนะ—ฆาตกรรม​และ​ความ​ชั่ว​ร้าย​แพร่​ไป​ทั่ว—มี​การ​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น.
  ๑ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ หลังจาก​เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ขับ​ไล่​พวก​เขา​ออก​ไป​แล้ว, คือ​อา​ดัมเริ่มทำไร่​ไถนา, และ​มี​อำนาจปกครอง​เหนือ​สัตว์​ทั้งปวง​ใน​ท้อง​ทุ่ง, และ​กิน​อาหาร​ของ​เขา​โดย​หยาด​เหงื่อ​จาก​หน้าผาก​ของ​เขา, ดัง​ที่​เรา พระเจ้า​บัญชา​เขา​ไว้. และ​เอ​วา, เช่น​เดียวกัน, ภรรยา​ของ​เขา, ได้​ทำ​งาน​กับ​เขา.
  ๒ และ​อา​ดัมเส​พ​สม​กับ​ภรรยา, และ​นางคลอด​บุตร​และธิดา​ให้​เขา, และ​พวก​เขา​เริ่ม​ขยายเผ่าพันธุ์​และ​เพิ่มพูน​ให้​เต็ม​แผ่นดิน​โลก.
  ๓ และ​นับ​แต่​เวลา​นั้น​มา, บุตร​และธิดา​ของ​อา​ดัมเริ่มแยก​ไป​เป็น​คู่​ๆ ใน​แผ่นดิน, และ​ทำ​ไร่​ไถนา, และ​เลี้ยง​ฝูง​สัตว์, และ​พวก​เขา​ให้​กำเนิด​บุตร​และ​ธิดา​ด้วย.
  ๔ และ​อา​ดัมกับเอ​วา, ภรรยา​เขา, เรียก​หา​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า, และ​พวก​เขา​ได้ยิน​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า​มา​จาก​ทาง​สู่​สวน​แห่ง​เอเดน, โดย​รับสั่ง​กับ​พวก​เขา, และ​พวก​เขา​หา​เห็น​พระองค์​ไม่; เพราะ​พวก​เขา​ถูกกัน​ไว้​จาก​ที่ประทับ​ของ​พระองค์.
  ๕ และ​พระองค์​ประทาน​พระ​บัญญัติ​ต่างๆ แก่​พวก​เขา, ว่า​พวก​เขา​จะนมัสการ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​พวก​เขา, และ​จะ​ถวาย​ลูก​สัตว์หัวปี​ของ​ฝูง​ของ​พวก​เขา, เป็น​เครื่อง​ถวาย​บูชา​แด่​พระเจ้า. และ​อา​ดัมเชื่อฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า.
  ๖ และ​หลังจาก​หลาย​วัน​ผ่าน​ไปเทพ​ของ​พระเจ้า​มา​ปรากฏ​ต่อ​อาดัม, โดย​กล่าว​ว่า: เหตุ​ใด​ท่าน​จึง​ถวาย​เครื่อง​พลีบูชา​แด่​พระเจ้า ? และ​อา​ดัมกล่า​ว​แก่​ท่าน: ข้าพเจ้า​หา​รู้​ไม่, นอกจาก​พระเจ้า​ทรง​บัญชา​ข้าพเจ้า​ไว้.
  ๗ และ​จาก​นั้น​เทพ​พูด, โดย​กล่าว​ว่า: สิ่ง​นี้​คืออุปมา​ถึง​การ​พลี​พระ​ชนม์ชีพ​ของ​พระองค์​เดียว​ที่​ถือกำเนิด​จาก​พระ​บิดา, ซึ่ง​เปี่ยม​ด้วย​พระคุณ​และ​ความ​จริง.
  ๘ ดังนั้น, ท่าน​จะ​ทำ​ทั้งหมด​ที่​ท่าน​ทำ​ใน​พระนาม​ของ​พระ​บุตร, และ​ท่าน​จะ​กลับใจ​และ​เรียกหา​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บุตร​ตลอด​กาล​นาน.
  ๙ และ​ใน​วัน​นั้น​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​เสด็จ​ลง​มาบ​น​อาดัม, ซึ่ง​รับสั่ง​คำ​พยาน​ถึง​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร, โดย​ตรัส​ว่า: เรา​คือ​พระองค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​จาก​พระ​บิดา​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น, นับ​แต่​นี้​ไป​และ​ตลอด​กาล, ว่า​เพราะ​เจ้าตก​แล้ว​เจ้า​จะ​รับ​การไถ่​ได้, และ​มนุษยชาติ​ทั้งปวง, แม้​มาก​เท่า​ที่​ปรารถนา.
  ๑๐ และ​ใน​วัน​นั้น​อา​ดัมถวาย​พระ​พร​พระผู้เป็นเจ้า​และ​อิ่มเอม, และ​เริ่มพยากรณ์​เกี่ยว​กับ​ครอบครัว​ทั้งปวง​ของ​แผ่นดิน​โลก, โดย​กล่าว​ว่า: ขอ​พระ​นาม​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เจริญ​ด้วย​พระ​สิริ​เถิด, เพราะ​เนื่องจาก​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ข้าพเจ้า​ดวงตา​ของ​ข้าพเจ้า​จึง​เปิด, และ​ใน​ชีวิต​นี้​ข้าพเจ้า​จะ​มีปีติ, และ​อีก​ครั้ง​ใน​เนื้อหนัง​ข้าพเจ้า​จะ​เห็น​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๑ และ​เอวา, ภรรยา​ท่าน, ได้ยิน​เรื่อง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​และ​ยินดี, โดย​กล่าว​ว่า: หาก​มิ​ใช่​เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​เรา เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​มีพงศ์พันธุ์, และ​จะ​ไม่​มี​วัน​รู้ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว, และ​ปีติ​ของ​การ​ไถ่​ของ​เรา, และ​ชีวิต​นิรันดร์ซึ่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​แก่​ปวง​ชน​ที่​เชื่อฟัง.
  ๑๒ และ​อา​ดัมกับเอ​วา​ถวายพระพร​พระ​นาม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​พวก​ท่าน​ทำให้​เรื่อง​ทั้งปวง​เป็น​ที่รู้​แก่​บุตร​ของ​พวก​ท่าน​และ​ธิดา​ของ​พวก​ท่าน.
  ๑๓ และ​ซาตาน​มา​ใน​บรรดา​พวก​เขา, โดย​กล่าว​ว่า: เรา​เป็น​บุตร​คน​หนึ่ง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย; และ​เขา​สั่ง​คน​เหล่า​นั้น, โดย​กล่าว​ว่า: อย่า​เชื่อ​เรื่อง​เหล่า​นั้น; และ​พวก​เขา​หา​ได้เชื่อ​ไม่, และ​พวก​เขารัก​ซา​ตาน​มาก​กว่า​พระผู้เป็นเจ้า. และ​มนุษย์​นับ​แต่​เวลา​นั้น​มา​เริ่ม​มีตัณหา, รา​คจ​ริ​ต, และ​เป็น​เหมือน​มาร.
  ๑๔ และ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เรียก​หา​มนุษย์​ทุกแห่ง​หน​โดย​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​และ​ทรง​บัญชา​พวก​เขา​ว่า​พวก​เขา​พึง​กลับ​ใจ;
  ๑๕ และ​มาก​เท่า​ที่เชื่อ​ใน​พระ​บุตร, และ​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​พวก​เขา, จะรอด; และ​มาก​เท่า​ที่​หา​เชื่อ​ไม่​และ​หาก​ลับ​ใจ​ไม่, จะอัปมงคล; และ​พระ​วจนะ​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ใน​ประกาศิต​อัน​มั่นคง; ดังนั้น​พระ​วจนะ​จึง​ต้อง​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๑๖ และ​อา​ดัมกับเอ​วา, ภรรยา​ท่าน, มิได้​หยุด​เรียก​หา​พระผู้เป็นเจ้า. และ​อา​ดัมเส​พ​สม​กับ​เอ​วา ภรรยา​ท่าน, และ​นาง​ตั้ง​ครรภ์​และ​คลอด​คาอิน, และ​กล่าว​ว่า: ข้าพเจ้า​ได้​ชาย​คน​หนึ่ง​จาก​พระเจ้า; ดังนั้น​เขา​จะ​ไม่​ปฏิเสธ​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์. แต่​ดูเถิด, คา​อิน​หา​ได้​สดับ​ฟัง​ไม่, โดย​กล่าว​ว่า: พระเจ้า​เป็น​ใคร​เล่า​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​รู้จัก​พระองค์ ?
  ๑๗ และ​นาง​ตั้ง​ครรภ์​อีก​และ​คลอด​อา​แบล น้อง​ชาย​ของ​เขา. และ​อา​แบ​ลสดับฟัง​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า. และ​อา​แบ​ลเป็น​ผู้​เฝ้า​ฝูง​แกะ, แต่​คา​อิน​เป็น​ผู้​ทำ​ไร่​ไถนา.
  ๑๘ และ​คา​อินรัก​ซา​ตาน​มาก​กว่า​พระผู้เป็นเจ้า. และ​ซา​ตาน​สั่ง​เขา, โดย​กล่าว​ว่า: จง​ประกอบ​พิธี​ถวายบูชา​แด่​พระเจ้า.
  ๑๙ และ​ตาม​วิถี​แห่ง​เวลา เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ คา​อิน​นำ​ผล​จาก​ดิน​มา​เป็น​เครื่อง​ถวาย​บูชา​แด่​พระเจ้า.
  ๒๐ และ​อา​แบล, เขา​นำ​มา​จาก​บรรดา​ลูก​สัตว์​หัวปี​ใน​ฝูง​สัตว์​ของ​เขา​ด้วย, และ​ตัว​ที่​อ้วน​พี​จาก​บรรดา​สัตว์​เหล่า​นั้น. และ​พระเจ้า​ทรง​โมทนา​ต่อ​อา​แบล, และ​เครื่อง​ถวายบูชา​ของ​เขา;
  ๒๑ แต่​กับ​คา​อิน, และ​เครื่อง​ถวายบูชา​ของ​เขา, พระองค์​ไม่​ทรง​โมทนา. บัดนี้​ซา​ตาน​รู้​การ​นี้, และ​มัน​ทำให้​เขา​พอใจ. และ​คา​อิน​โมโห​มาก, และ​สีหน้า​ของ​เขา​บึ้งตึง.
  ๒๒ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​คา​อิน: เหตุ​ใด​เจ้า​จึง​โมโห ? เหตุ​ใด​สีหน้า​ของ​เจ้า​จึง​บึ้งตึง ?
  ๒๓ หาก​เจ้า​ทำ​ดี, เรา​จะรับ​เจ้า​ไว้. และ​หาก​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี, บาป​ก็​อยู่​ที่​ประตู, และ​ซา​ตาน​ปรารถนา​จะ​ได้​เจ้า; และ​เว้นแต่​เจ้า​จะ​สดับ​ฟัง​บัญญัติ​ของ​เรา, เรา​จะ​มอบ​เจ้า​ให้​เขา, และ​จะ​เกิด​กับ​เจ้า​ตาม​ความ​ปรารถนา​ของ​เขา. และ​เจ้า​จะ​ปกครอง​เหนือ​เขา;
  ๒๔ เพราะ​นับ​แต่​เวลา​นี้​ไป​เจ้า​จะ​เป็น​บิดา​ของ​ความ​เท็จ​ของ​เขา; เจ้า​จะ​มี​นาม​ว่าหายนะ; เพราะ​เจ้า​ดำรง​อยู่​ก่อน​โลก​เช่น​เดียวกัน.
  ๒๕ และ​จะ​มี​กล่าว​ไว้​ใน​เวลา​ที่​จะ​มา​ถึง—ว่าความ​น่าชิงชัง​เหล่า​นี้​มี​มา​จาก​คา​อิน; เพราะ​เขา​ปฏิเสธ​คำ​แนะนำ​อัน​หลักแหลม​กว่า​ซึ่ง​มี​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; และ​นี่​เป็นการ​สาป​แช่ง​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​ไว้​กับ​เจ้า, เว้นแต่​เจ้า​จะ​กลับ​ใจ.
  ๒๖ และ​คา​อิน​โมโห, และ​หา​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า​ต่อ​ไป​อีก​ไม่, ทั้ง​ไม่​ฟัง​อา​แบล, น้อง​ชาย​เขา, ผู้​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​บริสุทธิ์​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.
  ๒๗ และ​อา​ดัมกับ​ภรรยา​ท่าน​โศก​เศร้า​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า, เนื่องจาก​คา​อิน​และ​พี่น้อง​ของ​เขา.
  ๒๘ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ คา​อิน​รับ​ธิดา​คน​หนึ่ง​ของ​พี่น้อง​เขา​เป็น​ภรรยา, และ​ทั้ง​สองรัก​ซา​ตาน​มาก​กว่า​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๙ และ​ซา​ตาน​กล่าว​แก่​คา​อิน: จง​สาบาน​กับ​ข้าพเจ้า​โดย​คอ​ของ​ท่าน, และ​หาก​ท่าน​แพร่งพราย​เรื่อง​นี้​ท่าน​จะ​ตาย; และ​ให้​พี่น้อง​ท่าน​สาบาน​โดย​ศีรษะ​ของ​พวก​เขา, และ​โดย​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์, ว่า​พวก​เขา​หา​แพร่งพราย​เรื่อง​นี้​ไม่; เพราะ​หาก​พวก​เขา​แพร่งพราย​เรื่อง​นี้, พวก​เขา​จะ​ตาย​แน่นอน; และ​การ​นี้​เพื่อ​บิดา​ท่าน​จะ​ไม่​รู้​เรื่อง​นี้; และ​วัน​นี้​ข้าพเจ้า​จะ​ปล่อย​อา​แบล น้อง​ชาย​ท่าน​ให้​ตก​อยู่​ใน​มือ​ท่าน.
  ๓๐ และ​ซา​ตาน​สาบาน​กับ​คา​อิน​ว่า​ตน​จะ​ทำ​ตาม​คำสั่ง​ของ​เขา. และ​เรื่อง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​กระทำ​เป็นการ​ลับ.
  ๓๑ และ​คา​อิน​กล่าว: โดย​แท้​แล้ว​ข้าพเจ้า​คือ​เมฮัน, เจ้า​แห่ง​ความ​ลับ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​นี้, โดยที่​ข้าพเจ้า​สามารถ​กระทำฆาตกรรม​และ​หา​ผล​ประโยชน์. ดังนั้น​จึง​เรียก​คา​อิน​ว่า​เจ้าเมฮัน, และ​เขา​โอหัง​ใน​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​เขา.
  ๓๒ และ​คา​อิน​เข้าไป​ใน​ทุ่ง, และ​คา​อิน​พูด​กับ​อา​แบล, น้อง​ชาย​ตน. และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ขณะ​ที่​พวก​เขา​อยู่​ใน​ทุ่ง, คา​อิน​ลุก​ขึ้น​ทำร้าย​อา​แบล, น้อง​ชาย​ตน, และ​สังหาร​เขา.
  ๓๓ และ​คา​อินโอหัง​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​ทำ, โดย​กล่าว​ว่า: ข้าพเจ้า​เป็น​อิสระ; แน่นอน​ฝูง​สัตว์​ของ​น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า​ตก​อยู่​ใน​มือ​ข้าพเจ้า.
  ๓๔ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​คา​อิน: อา​แบล, น้อง​ชาย​เจ้า​อยู่​ไหน ? และ​เขา​ทูล​ว่า: ข้าพระ​องค์​หา​รู้​ไม่. ข้าพระ​องค์​เป็น​ผู้ดูแล​น้อง​ชาย​ข้าพระ​องค์​หรือ ?
  ๓๕ และ​พระเจ้า​ตรัส: เจ้า​ทำ​อะไร​ลง​ไป​เล่า ? เสียง​ของ​เลือด​น้อง​ชาย​เจ้า​จึง​ร้อง​ถึง​เรา​จาก​ดิน.
  ๓๖ และ​บัดนี้ เจ้า​จะ​ถูก​สาป​แช่ง​จาก​ธรณี​ซึ่ง​อ้า​ปากขอ​ง​นาง​รับ​เลือด​น้อง​ชาย​เจ้า​จาก​น้ำมือ​เจ้า.
  ๓๗ เมื่อ​เจ้า​ทำ​ไร่​ไถนา​ธรณี​จะ​ไม่​ให้​พละ​กำลัง​ของ​นาง​แก่​เจ้า​นับ​แต่​นี้​ไป. เจ้า​จะ​เป็น​ผู้​ลี้ภัย​และ​คน​ร่อนเร่​พเนจร​อยู่​ใน​แผ่นดิน​โลก.
  ๓๘ และ​คา​อิน​ทูล​พระเจ้า: ซา​ตานล่อลวง​ข้าพระ​องค์​เนื่องจาก​ฝูง​สัตว์​ของ​น้อง​ชาย​ข้าพระ​องค์. และ​ข้าพระ​องค์​โมโห​ด้วย; เพราะ​เครื่อง​ถวาย​บูชา​ของ​เขา​พระองค์​ทรง​รับ​ไว้​และ​หา​ได้​รับ​ของ​ข้าพระ​องค์​ไม่; โทษ​ของ​ข้าพระ​องค์​เกิน​กว่า​ข้าพระ​องค์​จะ​ทน​ได้.
  ๓๙ ดูเถิด พระองค์​ทรง​ขับ​ไล่​ข้าพระ​องค์​ออก​ไป​วัน​นี้​จาก​พระ​พักตร์​พระเจ้า, และ​จาก​พระ​พักตร์​พระองค์​ข้าพระ​องค์​จะ​ถูก​ผลัก​ไส; และ​ข้าพระ​องค์​จะ​เป็น​ผู้​ลี้​ภัย​และ​คน​ร่อนเร่​พเนจร​อยู่​ใน​แผ่นดิน​โลก; และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​คน​ที่​พบ​ข้าพระ​องค์​จะ​สังหาร​ข้าพระ​องค์, เนื่องจาก​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​ข้าพระ​องค์, เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไม่​ถูก​ปิดบัง​ให้​พ้น​จาก​พระเจ้า.
  ๔๐ และ​เรา พระเจ้า​กล่าว​แก่​เขา: ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​สังหาร​เจ้า, การ​แก้แค้น​จะ​เกิด​กับ​เขา​เจ็ด​เท่า. และ​เรา พระเจ้า​วางเครื่องหมาย​ไว้​บน​คา​อิน, เกลือก​ผู้​ใด​พบ​เขา​จะ​ฆ่า​เขา​เสีย.
  ๔๑ และ​คา​อิน​ถูกกัน​ไว้​จาก​ที่ประทับ​ของ​พระเจ้า, และ​ไป​พำนัก​พร้อม​ด้วย​ภรรยา​ของ​เขา​และ​พี่น้อง​ของ​เขา​หลาย​คนใน​แผ่นดิน​แห่ง​โน​ด, ทาง​ตะวันออก​ของ​เอ​เดน.
  ๔๒ และ​คา​อิน​เสพ​สม​กับ​ภรรยา​ของ​เขา, และ​นาง​ตั้ง​ครรภ์​และ​คลอด​เอ​โน​ค, และ​เขา​ให้​กำเนิด​บุตร​และ​ธิดา​หลาย​คน​ด้วย. และ​เขา​สร้าง​เมือง​เมือง​หนึ่ง, และ​เขา​เรียก​ชื่อเมือง​ตาม​ชื่อ​บุตร​ของ​เขา, ว่า​เอ​โน​ค.
  ๔๓ และ​แก่​เอ​โน​ค​เกิด​อิราด, และ​บุตร​และ​ธิดา​คน​อื่น ๆ. และ​อิราด​ให้​กำเนิด​เมหุยาเอล, และ​บุตร​และ​ธิดา​คน​อื่น ๆ. และ​เม​หุยาเอลให้กำเนิดเมธูชาเอล, และ​บุตร​และ​ธิดา​คน​อื่น ๆ. และ​เม​ธูชาเอลให้กำเนิดลา​เม​ค.
  ๔๔ และ​ลา​เม​ครับ​ภรรยา​สอง​คน​ไว้​กับ​ตน; ชื่อ​ของ​คน​หนึ่ง​คือ​อาดาห์, และ​ชื่อ​ของ​อีก​คน, ศิลลาห์.
  ๔๕ และ​อา​ดาห์คลอด​ยา​บาล; เขา​เป็น​บิดา​ของ​พวก​ที่​พำนัก​ใน​กระโจม, และ​พวก​เขา​เป็น​คน​เฝ้า​ฝูง​ปศุสัตว์; และ​ชื่อ​น้อง​ชาย​เขา​คือ​ยู​บาล, ผู้​เป็น​บิดา​ของ​ผอง​ชน​ผู้ดี​ด​พิณ​และ​เป่า​หีบเพลง.
  ๔๖ และศิลลาห์, เช่น​กัน​นาง​คลอด​ทู​บัล​คา​อิน, ครู​สอน​ช่าง​ฝีมือ​ทุก​คนทา​ง​ด้าน​ทองเหลือง​และ​เหล็ก. และ​น้อง​สาว​ของ​ทู​บัล​คา​อิน​ชื่อ​นา​อา​มาห์.
  ๔๗ และ​ลา​เม​ค​กล่าว​แก่​ภรรยา​ของ​เขา, อา​ดาห์และศิลลาห์: จง​ฟัง​เสียง​ข้าพเจ้า, เจ้า ภรรยา​ของ​ลา​เม​ค, จง​สดับ​ฟัง​วา​ทะ​ของ​ข้าพเจ้า; เพราะ​ข้าพเจ้า​สังหาร​ชาย​คน​หนึ่งซึ่ง​ยัง​ความ​บาดเจ็บ​แก่​ข้าพเจ้า, และ​ชาย​หนุ่ม​คน​หนึ่งซึ่ง​ยัง​ความ​เจ็บปวด​แก่​ข้าพเจ้า.
  ๔๘ หาก​คา​อิน​จะ​ถูก​แก้แค้น​เจ็ด​เท่า, โดย​แท้​แล้ว​ลา​เม​ค​จะ​เป็น​เจ็ด​สิบ​เจ็ดเท่า;
  ๔๙ เพราะ​ลา​เม​ค​โดยที่​เข้า​มา​ใน​พัน​ธสัญญา​กับ​ซา​ตาน, ตาม​วิธี​ของ​คา​อิน, ซึ่ง​ใน​การ​นั้น​เขา​กลาย​เป็น​เจ้า​เมฮัน, เจ้า​แห่ง​ความ​ลับ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น​ซึ่ง​ซา​ตาน​ให้​ไว้​กับ​คา​อิน; และ​อิราด, บุตร​ของ​เอ​โน​ค, โดยที่​รู้​ถึง​ความ​ลับ​ของ​พวก​เขา, จึง​เริ่ม​เปิดเผย​แก่​บรรดา​บุตร​ของ​อาดัม;
  ๕๐ ดังนั้น​ลา​เม​ค, โดยที่​โกรธ, จึง​สังหาร​เขา, ไม่​เหมือน​คา​อิน, กับ​อา​แบล น้อง​ชาย​เขา, เพื่อ​เห็นแก่​การ​หา​ผล​ประโยชน์, แต่​ตน​สังหาร​เขา​เพื่อ​เห็นแก่​คำ​สาบาน.
  ๕๑ เพราะ, นับ​แต่​วัน​เวลา​ของ​คา​อิน, มี​การ​มั่วสุมลับ​อย่าง​หนึ่ง, และ​งาน​ของ​พวก​เขา​อยู่​ใน​ความ​มืด, และ​พวก​เขา​รู้จัก​พี่น้อง​ของ​พวก​เขา​ทุก​คน.
  ๕๒ ดังนั้น​พระเจ้า​จึง​ทรง​สาป​แช่ง​ลา​เม​ค, และ​ครัวเรือน​ของ​เขา, และ​คน​เหล่า​นั้นทั้ง​หมด​ที่​ทำ​พัน​ธ​สัญญา​ไว้​กับ​ซา​ตาน; เพราะ​พวก​เขา​หา​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่, และ​สิ่ง​นี้​ทำให้​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​พอ​พระทัย, และ​พระองค์​หา​ได้​ทรง​ปฏิบัติ​ต่อ​พวก​เขา​ไม่, และ​งาน​ของ​พวก​เขา​เป็นความ​น่า​ชิงชัง, และ​เริ่ม​แพร่​ออก​ไป​ใน​บรรดาบุตร​ทั้งปวง​ของ​มนุษย์. และ​สิ่ง​นี้​อยู่​ใน​บรรดา​บุตร​ของ​มนุษย์.
  ๕๓ และ​ใน​บรรดา​ธิดา​ของ​มนุษย์​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไม่​ได้​พูด​ถึง, เพราะว่า​ลา​เม​ค​พูด​ความ​ลับ​ไว้​กับ​เหล่า​ภรรยา​ของ​เขา, และ​พวก​นาง​กระด้างกระเดื่อง​ต่อ​เขา, และ​ประกาศ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ออก​ไป​ทั่ว, และ​ไม่​มีค​วาม​สงสาร;
  ๕๔ ดังนั้น​ลา​เม​ค​จึง​ถูก​ดูหมิ่น, และ​ถูก​ขับ​ออก​ไป, และ​หา​ได้​มา​อยู่​ใน​บรรดา​บุตร​ของ​มนุษย์​ไม่, เกลือก​เขา​จะ​ตาย.
  ๕๕ และ​ด้วย​เหตุ​นี้​งาน​แห่ง​ความมืด​จึง​เริ่ม​แพร่​ออก​ไป​ใน​บรรดา​บุตร​ทั้งปวง​ของ​มนุษย์.
  ๕๖ และ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​สาป​แช่ง​ผืน​แผ่นดิน​ด้วย​การ​สาป​แช่ง​อัน​สาหัส, และ​กริ้ว​คน​ชั่ว​ร้าย, กริ้ว​บุตร​ทั้งปวง​ของ​มนุษย์​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​รังสรรค์​ไว้;
  ๕๗ เพราะ​พวก​เขา​ไม่​สดับ​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระองค์, ทั้ง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่ถือกำเนิด​ของ​พระองค์, แม้​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​ประกาศ​ว่า​จะ​เสด็จ​มา​ใน​ความ​เรือง​โรจน์​แห่ง​เวลา, ผู้​ที่​ทรง​เตรียม​ไว้​นับ​แต่​ก่อน​การ​วาง​รากฐาน​ของ​โลก.
  ๕๘ และ​ด้วย​เหตุ​นี้​จึง​เริ่ม​มี​การ​สั่งสอน​พระกิตติคุณ, จาก​กาล​เริ่ม​ต้น, ด้วย​การ​ประกาศ​โดยเทพ​ผู้​บริสุทธิ์​ที่​ส่ง​ออก​ไป​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​โดย​สุรเสียง​ของ​พระองค์​เอง, และ​โดย​ของประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
  ๕๙ และ​สิ่ง​ทั้งปวง​จึง​ยืนยัน​กับ​อา​ดัมดัง​นั้น, โดย​ศาสนพิธีศัก​ดิ์สิทธิ์, และ​พระ​กิตติคุณ​ที่​สั่งสอน​ออก​ไป, และ​ประกาศิต​ที่​ส่ง​ออก​ไป, ว่า​พระ​กิตติคุณ​จะ​อยู่​ใน​โลก, จนถึง​การ​สิ้นสุด​ของ​โลก; และ​เป็น​ไป​ดังนั้น. เอ​เมน.