พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​ไซยาห์
บท​ที่ ๓
กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​นก​ล่า​ว​คำ​ปราศรัย​ต่อ​ไป—พระเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์​จะ​ทรง​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ใน​บรรดา​มนุษย์​ใน​ร่าง​ที่​ทำ​ด้วย​ดิน​เหนียว—พระ​โลหิต​จะ​หลั่ง​ออก​จาก​ทุก​ขุม​ขน​เมื่อ​พระองค์​ทรง​ชดใช้​เพื่อ​บาป​ของ​โลก—พระ​นาม​ของ​พระองค์​คือ​นาม​เดียว​ที่​ความ​รอด​จะ​เกิด​ขึ้น​ได้—มนุษย์​จะ​ละทิ้ง​ความ​เป็น​มนุษย์​ปุถุชน​ได้​และ​กลาย​เป็น​วิ​สุทธิ​ชน​โดย​ผ่าน​การ​ชดใช้—ความ​ทรมาน​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย​จะ​เป็น​ดัง​ทะเล​เพลิง​และ​กำมะถัน. ประมาณ ๑๒๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ตั้งใจ​ฟัง​อีก, เพราะ​ข้าพเจ้า​ยัง​มี​บาง​สิ่ง​ที่​จะ​กล่าว​แก่​ท่าน​อีก; เพราะ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​มี​เรื่อง​จะ​บอก​ท่าน​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง.
  ๒ และ​เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​บอก​ท่าน​นั้นเทพ​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​มา​ทำให้​ข้าพเจ้า​รู้. และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: ตื่น​เถิด; และ​ข้าพเจ้า​ตื่น, และ​ดูเถิด​ท่าน​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​ข้าพเจ้า.
  ๓ และ​ท่าน​กล่าว​แก่​ข้าพเจ้า: ตื่น​เถิด, และ​จง​ฟัง​คำ​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​จะ​บอก​ท่าน; เพราะ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​มา​ประกาศ​ข่าว​อัน​น่ายินดี​แห่ง​ความ​ปรีดี​ยิ่ง​แก่​ท่าน.
  ๔ เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ได้ยิน​คำ​สวด​อ้อนวอน​ของ​ท่าน​แล้ว, และ​ทรง​วินิจฉัย​ความชอบ​ธรรม​ของ​ท่าน, และ​ทรง​ส่ง​ข้าพเจ้า​มา​เพื่อ​ประกาศ​แก่​ท่าน​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​ชื่นชมยินดี; และ​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​ประกาศ​แก่​ผู้คน​ของ​ท่าน, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เปี่ยม​ด้วย​ปีติ​เช่น​กัน.
  ๕ เพราะ​ดูเถิด, เวลา​จะ​มา​ถึง, และ​อยู่​ไม่​ไกล, ที่​ด้วย​เด​ชานุ​ภาพ, พระเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิฤทธิ์​ผู้ทรง​ครอบครอง, ผู้ทรง​ดำรง​แล้ว, และ​ทรง​ดำรง​อยู่​จาก​ชั่ว​นิรันดร​ถึง​ชั่ว​นิรันดร, จะ​เสด็จ​จาก​สวรรค์​ลง​มา​อยู่​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์, และ​จะ​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ร่าง​ที่​ทำ​ด้วย​ดินเหนียว, และ​จะ​เสด็จ​ออก​ไป​ใน​หมู่​มนุษย์, ทรง​ทำปาฏิหาริย์​ยิ่ง​ใหญ่, เช่น​รักษา​คน​ป่วย, ทำให้​คน​ตาย​ลุก​ขึ้น, ทำให้​คน​ง่อย​เดิน, คน​ตาบอด​ได้​รับ​สายตา​ของ​เขา, และ​คน​หู​หนวก​ได้ยิน, และ​รักษา​โรค​นานา​ชนิด.
  ๖ และ​พระองค์​จะ​ทรง​ขับ​เหล่ามาร, หรือ​วิญญาณ​ร้าย​ที่​สิง​อยู่​ใน​ใจ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๗ และ​ดูเถิด, พระองค์​จะ​ทน​รับ​การล่อลวง, และ​ความ​เจ็บปวด​ทาง​ร่างกาย, ความ​หิวโหย, ความ​กระหาย, และ​ความ​เหน็ดเหนื่อย, แม้​มาก​กว่า​ที่​มนุษย์​จะทน​ได้, เว้นแต่​จะ​ถึง​แก่​ความ​ตาย; เพราะ​ดูเถิด, พระโลหิต​ไหล​ออก​จาก​ทุก​ขุม​ขน, ความปวดร้าว​ของ​พระองค์​จะ​ใหญ่​หลวง​นัก​เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์.
  ๘ และ​พระองค์​จะ​ทรง​มี​พระ​นาม​ว่า​พระ​เยซูคริสต์, พระบุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​บิดา​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดินโลก, พระ​ผู้​สร้าง​สรรพ​สิ่ง​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น; และมารดา​ของ​พระองค์​จะ​มี​นาม​ว่า​มารีย์.
  ๙ และ​ดูเถิด, พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​สู่​ผู้คน​ของ​พระองค์, เพื่อ​ความรอด​จะ​ได้​มา​สู่​ลูก​หลาน​มนุษย์​แม้​โดย​ทางศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; และ​แม้​หลังจาก​ทั้งหมด​นี้​แล้ว​พวก​เขา​ก็​จะ​ถือว่า​พระองค์​เป็น​มนุษย์​คน​หนึ่ง, และ​กล่าว​ว่า​พระองค์​มีผี​สิง​อยู่, และ​จะโบย​พระองค์, และ​จะตรึง​พระองค์​ไว้​ที่​กางเขน.
  ๑๐ และ​พระองค์​จะ​ทรง​ลุกขึ้น​ใน​วัน​ที่สาม​จาก​บรรดา​คน​ตาย; และ​ดูเถิด, พระองค์​ทรง​อยู่​ใน​ฐานะ​ผู้พิพากษา​โลก; และ​ดูเถิด, สิ่ง​ทั้งหมด​นี้​จะ​กระทำ​ไป​เพื่อ​การ​พิพากษา​อัน​ชอบธรรม​จะ​ได้​มา​ถึง​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๑๑ เพราะ​ดูเถิด, พระโลหิต​ของ​พระองค์​จะชดใช้​บาป​ของ​คน​ที่ตก​ไป​เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​อาดัมด้วย, ผู้​ที่​ตาย​โดย​ไม่​รู้​พระ​ประสงค์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา, หรือ​ผู้​ที่​ทำบาป​โดย​ไม่รู้.
  ๑๒ แต่​วิบัติ, วิบัติ​แก่​ผู้​ที่​รู้​ว่า​ตนกบฏ​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า ! เพราะ​ความ​รอด​จะ​ไม่​มา​สู่​คน​เช่น​นั้น​เลย​นอกจาก​จะ​เป็น​โดย​การก​ลับ​ใจ​และ​ศรัทธา​ใน​พระเจ้า​พระ​เยซูคริสต์.
  ๑๓ และ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ส่ง​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์​มา​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์​ทั้งปวง, เพื่อ​ประกาศ​เรื่อง​เหล่า​นี้​แก่​ทุก​ตระกูล, ประชาชาติ, และ​ภาษา, เพื่อ​โดย​การ​นี้​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​จะ​เชื่อ​ว่า​พระ​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​ได้​รับ​การปลด​บาป​ของ​เขา, และ​ชื่นชมยินดี​ด้วย​ความ​ปรีดี​ยิ่ง, แม้ราวกับ​ว่า​พระองค์​เสด็จ​มา​ใน​บรรดา​พวก​เขา​แล้ว.
  ๑๔ กระนั้น พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เห็น​ว่าผู้​คน​ของ​พระองค์​เป็น​คน​ดื้อ​รั้น, และ​พระองค์​ทรง​กำหนด​กฎ​ไว้​ให้​พวก​เขา, แม้​กฎ​ของโมเสส.
  ๑๕ และ​พระองค์​ทรง​แสดง​เครื่องหมาย, และ​การ​อัน​น่า​พิศวง, และ​รูปแบบ, และ​รูป​ลักษณ์​มากมาย​แก่​พวก​เขา, เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์; และ​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​กล่าว​แก่​พวก​เขา​เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระองค์​ด้วย; และ​กระนั้น​พวก​เขา​ยัง​ทำใจ​แข็ง​กระด้าง, และ​หา​เข้าใจ​ไม่​ว่า​กฎ​ของโมเสส​ไม่​เกิด​ผล​อัน​ใด​เลย​นอกจาก​จะ​เป็น​โดย​การ​ชดใช้​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระองค์.
  ๑๖ เพราะ​แม้​หาก​เป็น​ไป​ได้​ว่าเด็ก​เล็ก ๆ ทำบาป​ได้​พวก​เขา​จะ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้; แต่​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​พวก​เขา​ได้​รับพร​แล้ว; เพราะ​ดูเถิด, ดัง​เช่น​อาดัม, หรือ​โดย​ธรรมชาติ, พวก​เขา​ตก, แม้​เช่น​นั้น​พระ​โลหิต​ของ​พระ​คริสต์​ชดใช้​บาป​ของ​พวก​เขา.
  ๑๗ และ​ยิ่ง​กว่า​นั้น, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​จะ​ไม่​มี​นาม​อื่นใด​ให้​ไว้​หรือ​ทาง​อื่น​ใด​หรือ​วิธี​ที่​โดย​การ​นั้น​ความรอด​จะ​มา​ถึง​ลูก​หลาน​มนุษย์​ได้, นอกจาก​ใน​และ​โดย​ผ่าน​พระ​นาม​ของ​พระคริสต์, พระเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์.
  ๑๘ เพราะ​ดูเถิด​พระองค์​ทรง​พิพากษา, และ​การ​พิพากษา​ของ​พระองค์​เที่ยงธรรม; และ​ทารก​ที่​สิ้น​ไป​ใน​วัย​ทารก​หา​ได้​พินาศ​ไม่; แต่​มนุษย์​ดื่ม​ความ​อัปมงคล​เข้าไป​ใน​จิต​วิญญาณ​ของ​ตน​เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​และกลาย​เป็น​ดัง​เด็ก​เล็ก ๆ, และ​เชื่อ​ว่าความ​รอด​เคย​มี, และ​มี​อยู่, และ​จะ​มี, ใน​และ​โดย​ผ่าน​พระ​โลหิต​ที่​ทรงชดใช้​ของ​พระ​คริสต์, พระเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์.
  ๑๙ เพราะ​มนุษย์ปุถุชน​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เป็น​มา​แล้ว​นับ​แต่​การ​ตก​ของอาดัม, และ​จะ​เป็น​ไป, ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป, เว้นแต่​เขา​จะยอม​ต่อ​การ​ชักจูง​ของ​พระวิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์, และ​ทิ้ง​ความ​เป็น​มนุษย์​ปุถุชน​และ​กลับ​เป็น​วิ​สุทธิชน​โดย​ผ่าน​การ​ชดใช้​ของ​พระ​คริสต์​พระเจ้า, และ​กลาย​เป็น​ดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อม​ตน, อดทน, เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก, เต็มใจ​ยอม​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​พระเจ้า​ทรง​เห็น​ควร​จะ​อุบัติ​แก่​เขา, แม้​ดัง​เด็ก​ยินยอม​ต่อ​บิดา​ตน.
  ๒๐ และ​ยิ่ง​กว่า​นั้น, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​เวลา​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​ความรู้​เรื่อง​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​จะ​แผ่​ไป​ทั่ว​ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ​ผู้คน.
  ๒๑ และ​ดูเถิด, เมื่อ​เวลา​นั้น​มา​ถึง, จะ​ไม่​พบ​ผู้​ใด​เว้นแต่​เด็ก​เล็ก ๆ ว่า, ปราศจาก​ข้อตำหนิ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, นอกจาก​โดย​การก​ลับ​ใจ​และ​ศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์​เท่านั้น.
  ๒๒ และ​แม้​ใน​เวลา​นี้, เมื่อ​ท่าน​จะ​ได้​สอน​ผู้คน​ของ​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​บัญชา​ท่าน, แม้​เมื่อนั้น​จะ​พบ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​มี​ข้อ​ตำหนิ​อีก​ต่อ​ไป​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เว้นแต่​ตาม​คำ​ที่​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​แล้ว.
  ๒๓ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​พูด​พระ​วจนะ​ซึ่ง​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​บัญชา​ข้าพเจ้า.
  ๒๔ และ​พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้: ถ้อยคำ​นั้น​จะ​ยืน​เป็น​ประจักษ์พยาน​ที่​เด่น​ชัด​ฟ้อง​คน​พวก​นี้, ใน​วัน​พิพากษา; ซึ่ง​ตาม​นั้น​พวก​เขา​จะ​ถูก​พิพากษา, แต่ละ​คน​ตาม​งาน​ของ​ตน, ไม่​ว่า​มันดี, หรือ​ไม่​ว่า​มัน​ชั่ว​ร้าย.
  ๒๕ และ​หาก​มัน​ชั่ว​ร้าย​พวก​เขา​ก็​ถูก​ส่ง​ไป​สู่​ความ​คิดคำนึง​อัน​น่า​สะพรึงกลัว​เกี่ยว​กับ​ความ​ผิด​และ​ความ​น่า​ชิงชัง​ของ​พวก​เขา, ซึ่ง​ทำให้​พวก​เขา​ถอย​ไป​จาก​ที่​ประทับ​ของ​พระเจ้า​ไป​สู่​สภาพ​แห่ง​ความเศร้าหมอง​และ​ความ​ทรมาน​อัน​หา​ได้​สิ้นสุด​ไม่, ซึ่ง​จาก​นั้น​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​อีก​ไม่​ได้; ฉะนั้น​พวก​เขา​ดื่ม​ความ​อัปมงคล​เข้า​มา​สู่​จิต​วิญญาณ​ของ​ตน​แล้ว.
  ๒๖ ฉะนั้น, พวก​เขา​จึง​ดื่ม​แล้ว​จาก​ถ้วย​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง​ความ​ยุติธรรม​นั้น​ปฏิเสธ​พวก​เขา​ไม่​ได้​อย่าง​ที่​ปฏิเสธ​ไม่​ได้​ว่า อาดัม​จะตก​เพราะ​การ​รับ​ส่วนผลไม้​ต้อง​ห้าม​นั้น; ฉะนั้น, ความเมตตา​จะ​มี​สิทธิ์​เหนือ​พวก​เขา​อีก​ไม่​ได้​ตลอด​กาล.
  ๒๗ และ​ความ​ทุกข์ทรมาน​ของ​พวก​เขา​เป็น​เหมือน​ทะเลเพลิง​และ​กำมะถัน, อัน​มี​เปลว​เพลิง​ไม่​รู้​ดับ, และ​ควัน​อัน​พลุ่ง​ขึ้น​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป. พระเจ้า​ทรง​บัญชา​ข้าพเจ้า​ดังนั้น. เอ​เมน.