พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์  
ถ้อยคำ​ของ​มอ​รม​อ​น
มอ​รม​อ​น​ย่อ​ความ​แผ่น​จารึก​แผ่น​ใหญ่​ของนีไฟ—ท่าน​รวม​แผ่น​จารึก​เล็ก​ไว้​กับ​แผ่น​จารึก​อื่น—กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​สร้าง​ความ​สงบ​สุข​ใน​แผ่นดิน. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.
  ๑ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, มอ​รม​อ, โดยที่​กำลัง​จะ​มอบ​บันทึก​ที่​ข้าพเจ้า​ทำ​ไว้​ให้​อยู่​ใน​มือ​ของ​โม​โร​ไน​บุตร​ข้าพเจ้า, ดูเถิด​ข้าพเจ้า​เห็น​ความ​พินาศ​เกือบ​ทั้งหมด​ของ​ชาวนีไฟ, ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า.
  ๒ และ​เป็น​เวลา​หลาย​ร้อยปี​หลังจาก​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์​ที่​ข้าพเจ้า​มอบ​บันทึก​เหล่า​นี้​ให้​อยู่​ใน​มือ​ของ​บุตร​ข้าพเจ้า; และ​ข้าพเจ้า​คิด​ว่า​เขา​จะ​เห็น​การ​ทำลาย​ล้าง​ทั้งสิ้น​ของ​ผู้คน​ข้าพเจ้า. แต่​ขอ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​โปรด​ให้​เขา​รอดชีวิต​อยู่​เถิด, เพื่อ​เขา​จะ​ได้​เขียน​บาง​สิ่ง​ไว้​เกี่ยว​กับ​คน​เหล่า​นั้น, และ​บาง​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​พระ​คริสต์, เพื่อ​วัน​หนึ่ง​อาจ​เป็นประโยชน์​แก่​พวก​เขา.
  ๓ และ​บัดนี้, ข้าพเจ้า​พูด​บาง​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้; เพราะ​หลังจาก​ข้าพเจ้า​ได้​ทำความย่อ​จาก​แผ่นจารึก​ของนีไฟ, ลง​มา​จนถึง​การ​ปกครอง​ของ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​นค​น​นี้, ผู้​ซึ่ง​อ​แมลิไค​พูด​ถึง, ข้าพเจ้า​ค้น​ตาม​บันทึก​ต่างๆ ซึ่ง​ได้​ส่ง​มอบ​มา​ไว้​ใน​มือ​ข้าพเจ้า, และ​ข้าพเจ้า​พบ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้, ซึ่ง​มี​เรื่องราว​สั้น ๆ ของ​เหล่า​ศาสดา​พยากรณ์, นับ​แต่​เจ​คอบ​ลง​มา​จนถึง​การ​ปกครอง​ของ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​ผู้​นี้, และ​มี​ถ้อยคำ​ของ​นีไฟอยู่มาก​ด้วย.
  ๔ และ​เรื่อง​ที่​อยู่​บน​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​เป็น​ที่พอใจ​ข้าพเจ้า, เพราะ​คำ​พยากรณ์​ถึง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์; และ​บรรพบุรุษ​ข้าพเจ้า​โดยที่​รู้​ว่า​คำ​พยากรณ์​หลาย​ประการ​เกิดสัมฤทธิผลแล้ว; แท้จริง​แล้ว, และ​ข้าพเจ้า​รู้​ด้วยว่า​เรื่อง​ต่าง ๆ มาก​เท่า​ที่​พยากรณ์​ไว้​เกี่ยว​กับ​เรา​จนถึง​ทุกวันนี้​เกิดสัมฤทธิผลแล้ว, และ​มาก​เท่า​ที่​หลังจาก​วัน​นี้​ไป​แล้ว​ต้อง​เกิด​ขึ้น​อย่าง​แน่นอน—
  ๕ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​เลือก​สิ่ง​เหล่านี้, เพื่อ​สิ้นสุด​บันทึก​ของ​ข้าพเจ้า​บน​นั้น, ซึ่ง​ตอน​ที่​เหลือขอ​ง​บันทึก​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​นำ​มา​จาก​แผ่น​จารึกของนีไฟ; และ​ข้าพเจ้า​เขียน​ไม่​ได้​แม้​หนึ่ง​ในร้อย​ส่วน​ของ​เรื่องราว​ผู้คน​ข้าพเจ้า.
  ๖ แต่​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​จะ​นำ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้, ซึ่ง​มี​คำ​พยากรณ์​และ​การ​เปิดเผย​เหล่า​นี้, และ​รวม​มัน​ไว้​กับ​ตอน​ที่​เหลือขอ​ง​บันทึก​ข้าพเจ้า, เพราะ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นั้น​เลิศ​เลอ​สำหรับ​ข้าพเจ้า; และ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​มัน​จะ​เลิศ​เลอ​สำหรับ​พี่น้อง​ข้าพเจ้า.
  ๗ และ​ข้าพเจ้า​ทำ​การ​นี้​ด้วย​จุด​ประสงค์​อัน​ชอบ​ด้วยเหตุผล; เพราะ​ทรง​กระซิบ​ข้าพเจ้า​เช่น​นั้น, อันเป็นไป​ตาม​การ​ทำ​งาน​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า. และ​บัดนี้, ข้าพเจ้า​ไม่​ได้​รู้​ไป​หมด​ทุก​เรื่อง; แต่​พระเจ้า​ทรงรู้​ทุก​เรื่อง​ที่​จะ​มา​ถึง; ดังนั้น, พระองค์​ทรง​ทำ​งาน​อยู่​ภายใน​ข้าพเจ้า​เพื่อให้​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์.
  ๘ และ​คำ​สวดอ้อนวอน​ของ​ข้าพเจ้า​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​เกี่ยว​กับ​พี่น้อง​ข้าพเจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มา​ถึง​ความ​รู้​เรื่อง​พระผู้เป็นเจ้า​อีก​ครั้ง​หนึ่ง, แท้จริง​แล้ว, เรื่อง​การ​ไถ่​ของ​พระ​คริสต์; เพื่อ​พวก​เขา​อาจ​เป็น​ผู้คน​ที่​น่า​ชื่นชอบ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง.
  ๙ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, มอ​รม​อ​น, ทำ​บันทึก​ของ​ข้าพเจ้า​ต่อ​ไป​ให้​จบ, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​นำ​มา​จาก​แผ่น​จารึก​ของนีไฟ; และ​ข้าพเจ้า​ทำ​บันทึก​ตาม​ความ​รู้​และ​ความ​เข้าใจ​ซึ่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้​ข้าพเจ้า.
  ๑๐ ดังนั้น, เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​หลังจาก​อ​แมลิไค​ได้มอบ​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้​ให้​อยู่​ใน​มือ​ของ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​แล้ว, ท่าน​จึง​นำ​มัน​รวม​ไว้​กับ​แผ่น​จารึกอื่น, ซึ่ง​มี​บันทึก​ที่กษัตริย์​ทั้งหลาย​สืบ​ทอด, จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​จนถึง​วัน​เวลา​ของ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น.
  ๑๑ และ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​สืบ​ทอด​บันทึก​ดัง​กล่าว, จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​จน​ตก​อยู่​ในมือ​ข้าพเจ้า. และ​ข้าพเจ้า, มอ​รม​อ​น, สวด​อ้อนวอน​พระผู้เป็นเจ้า​ว่า​ขอ​ให้​มัน​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา​นับ​แต่​เวลา​นี้​ไป. และ​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​มัน​จะ​ได้​รับ​การ​ปกปักรักษา; เพราะ​มี​เรื่อง​สำคัญ​ต่าง ๆ เขียน​ไว้​ใน​แผ่น​จารึก​เหล่า​นี้, ซึ่ง​จาก​ใน​นั้น​พระเจ้า​จะ​ทรงพิพากษา​ผู้คน​ของ​ข้าพเจ้า​และ​พี่น้อง​ของ​พวก​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง​นั้น, ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ซึ่ง​มี​เขียน​ไว้.
  ๑๒ และ​บัดนี้, เกี่ยว​กับ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​ผู้​นี้—ท่าน​มี​การ​ขัดแย้ง​กัน​บ้าง​ระหว่าง​ผู้คน​ของ​ท่าน​เอง.
  ๑๓ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​ด้วย​คือ​กองทัพ​ของ​ชาวเล​มัน​ยก​ลง​มา​จาก​แผ่นดินแห่งนีไฟ, เพื่อ​รบ​กับ​ผู้คน​ของ​ท่าน. แต่​ดูเถิด, กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​รวบรวม​กองทัพ​ของ​ท่าน, และ​ท่าน​ต้านทาน​พวก​นั้น​ไว้; และ​ท่าน​ต่อสู้​ด้วย​กำลัง​แขน​ของ​ท่าน​เอง, ด้วย​ดาบ​ของเลบัน.
  ๑๔ และ​ด้วย​พละ​กำลัง​ของ​พระเจ้า​พวก​เขา​จึง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู, จน​สังหาร​ชาวเล​มัน​เสียหลาย​พัน​คน. และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​พวก​เขา​ต่อสู้​กับ​ชาวเล​มัน​จน​ไล่​พวก​นั้น​ออก​จาก​ผืน​แผ่นดิน​ทั้งหมด​อันเป็น​มรดก​ของ​พวก​เขา.
  ๑๕ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​หลังจาก​มี​พระคริสต์​ปลอม​เกิด​ขึ้น, และ​พวก​เขา​ถูก​ปิดปาก, และ​ถูก​ลงโทษ​ตาม​โทษานุโทษ​ของ​พวก​เขา​แล้ว;
  ๑๖ และ​หลังจาก​มี​ศาสดา​พยากรณ์​ปลอม, และ​ผู้​สั่งสอน​และ​ผู้​สอน​ปลอม​ใน​บรรดา​ผู้คน, และ​ทั้งหมด​นี้​ถูก​ลงโทษ​ตาม​โทษานุโทษ​ของ​พวก​เขา; และ​หลังจาก​มี​การ​ขัดแย้ง​มาก​และ​การ​แตกแยก​ไป​เข้า​กับ​ชาวเล​มัน​หลาย​ครั้ง​แล้ว, ดูเถิด, เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น, ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​ศาสดาพยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ซึ่ง​อยู่​ใน​บรรดา​ผู้คน​ของ​ท่าน—
  ๑๗ เพราะ​ดูเถิด, กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​เป็น​คนบริสุทธิ์, และ​ท่าน​ปกครอง​เหนือ​ผู้คน​ของ​ท่าน​ด้วย​ความชอบ​ธรรม; และ​มีค​น​บริสุทธิ์​จำนวน​มาก​ใน​แผ่นดิน, และ​คน​เหล่า​นี้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย​พลังอำนาจ​และ​ด้วย​สิทธิ​อำนาจ; และ​คน​เหล่า​นี้​ใช้​ถ้อยคำรุนแรง​มาก​เพราะ​ความ​ดื้อ​รั้น​ของ​ผู้คน—
  ๑๘ ดังนั้น, ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​คน​เหล่า​นี้, กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น, โดย​การ​ทำ​งาน​ด้วย​สุด​พลัง​ของ​ร่างกาย​ท่าน​และ​ความ​สามารถ​ของ​ทั้ง​จิต​วิญญาณ​ท่าน, และ​ศาสดา​พยากรณ์​ด้วย, จึง​สร้าง​ความ​สงบ​สุข​ใน​แผ่นดิน​อีก​ครั้ง.